Hlasy Volajících Na Poušti

Napsal
Sdílet článek

Tyto hlasy volají na poušti lhostejnosti, apatie, nepochopení.

Michal Semín ocitoval do éteru šokujícím způsobem upřímná slova ideologa amerických neoconů Michaela Ledeena:

V jednom článku napsal, když se snažil definovat poslání Ameriky ve světě: ,Naším křestním jménem je tvořivé ničení. Jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý řád od obchodu po vědu, literaturu, umění, architekturu, film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice, ať už byly jakékoli, a zahanbovala je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak rozvracíme tradiční společnost. Nemohou se cítit bezpečně, pokud existujeme. (…) Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako my musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějinném poslání.

Brzy totiž pochopil, o co Američanům jde. Již tehdy se začal v česku rozvíjet mocný neziskový sektor a Michal Semín přesně popisuje, co se tady vlastně dělo a děje. Jeho Občanský institut byl totiž placený podobně jako dnešní politické neziskovky.

Během let jsem s určitou nervozitou začal sledovat, jak se stupňují požadavky amerických sponzorů, abychom podporovali to či ono, a u některých z těch sponzorů se začalo ukazovat, že jsou napojeni na tajné služby a mají další skryté zájmy v rámci působení ve střední Evropě

Akce D.O.S.T.

Zmanipulovaní občané, kteří se naivně domnívají, že se podílejí na novém „Listopadu 1989“ se ve skutečnosti stávají aktéry pokusu o nový „Únor 1948“.

Prezident-zakladatel T. G. Masaryk nám odkázal své přesvědčení, že demokracie je diskuse.

Vyzvání na cestu – trnitou a úzkou

Text projevu proneseného na shromáždění na Václavském náměstí k osmdesátému výročí německé okupace

Lenka Procházková

Zlu, jehož mluvčím je lež, se musí odporovat za všech okolností a navzdory příkazům a zákazům. Jen tak si udržíme naději, že pravda může vítězit. Ale ona bohužel nikdy nezvítězí natrvalo, a stejně jako lež stále potřebuje nové a nové lidi. Pravda však na rozdíl od lži nemá bohaté sponzory. Nemá ani mediální poradce, kteří by jí uhladili cestu, a proto je pěšinka k pravdě tak trnitá a úzká. Lež zatím už začíná zpevňovat mosty, aby se její těžká technika snadněji pohybovala tou „srdeční krajinou“ směrem k hranicím RF.

Projev v Senátě 12. června 2019, kde se hlasovalo o nominaci L. Procházkové do Rady ÚSTRu

Způsoby, jimiž totalita uniformitu zavádí, jsou stále stejné a patří k nim:

 * přeměna školství na výrobu lidských zdrojů
* přepisování historie podle potřeb budoucího diktátu
* zesměšňování ideálů předávaných z generace na generaci
* třídění lidí podle jejich užitkovosti k záměru uniformity
* dehonestace těch, kteří záměr vytuší a varují před ním
* mediální podpora záměru šířením tzv. jediné pravdy
* vytipování vnějšího nepřítele a ostrakizace těch, co nesouhlasí
* přeměna významu starých slov podle aktuální potřeby
* tolerance projevů a činů vyjadřujících pohrdání vlastním národem a jeho symboly
* podpora předskokanů, jinak řečeno páté kolony
* udavačství představované jako ušlechtilé rebelství
* dvojí metr při hodnocení stejných skutků
* odhalování vnitřních nepřátel a vytváření jejich seznamů
* hloubení příkopů mezi generacemi a mezi městem a venkovem
* manipulace lidí k nátlakovým akcím a mediální propagace takových akcí
* vytváření prostředí nenávisti, které inspiruje i k fyzickému napadání lidí pro odlišný politický názor

a nakonec – pěstování Démona souhlasu pomocí strachu.

Petr Hájek z Protiproudu

“klíčové otázky pokračující ztráty lidské svobody, mediální manipulace a mystifikace, destrukce demokratického politického systému v naší zemi i v Evropě a její nahrazení mediokracií – tedy vládou s médii spojených nevolených elit”

Nová, plíživá totalita používá nových prostředků: zmocnení se medií, financních prostředků, neziskovek, zastrasování, nálepkovaní, pokusů o delegitimizaci a, na mezistátní úrovni, nátlaku. Je to jen předehra k totalitě tvrdé.

(Visited 494 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *