Hřích proti Duchu svatému a covidová propaganda

Napsal
Sdílet článek

Co je hřích proti Duchu svatému?

Zatvrzele pokládat moc Boží za moc démonskou. Ježíš vysvobodil a
uzdravil člověka, jehož slepota a hluchota byly důsledky svázanosti
démonskou mocí. Farizeové nemohli popřít Boží moc, kterou Ježíš démona
vyhnal. Aby však nemuseli přijmout pravdu, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn,
dopustili se nejbrutálnější lži, jako by Ježíš byl ve spojení s ďáblem.

Řekli: „On nevyhání démony jinak, než v moci Belzebula, knížete démonů.“
(Mt 12,24) Toto je hřích proti Duchu svatému. Ježíš proto řekl: „Pravím
vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti
Duchu svatému nebude odpuštěno.“ (Mt 12,31)

Hříchem proti Duchu svatému je však i to, když démonská lež je maskována
církevní autoritou. Tak vytváří lživé veřejné mínění, jako by nešlo o
démonské působení, ale o Boží působení, tedy jako by šlo o pravdu, dobro
a lásku.

Dnes církevní autorita zneužila autoritu Boží a zaštiťuje a propaguje
satanský systém. Jeho hybnou silou je experimentální mRNA vakcinace.
Toto zneužití církevní autority je hříchem proti Duchu svatému.
Propaguje slogan: „Nechat se očkovat je projev lásky.“

Současná mRNA vakcína je propojena se satanským rituálem. Po císařském
řezu byla zaživa vyrvána z dítěte ledvina a tkáň z ní je použita k
výrobě vakcín. Pak je dítě zavražděno. Aplikace vakcíny je de facto
satanským antikřtem. Tyto tzv. vakcíny jsou do lidí masově vstřikovány.
Krev těchto dětských obětí dopadá na vakcinované.

Dnes už jde o celý lživý systém, do kterého jsou začleněni světoví
mocipáni, mainstreamová média, lžipapež František a celá jeho
bergogliánská sekta, která okupuje Kristovu církev.

Lžipapež hřeší proti Duchu svatému tím, že:
1) Intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu (2019) a tak intronizoval
ďábla jako Boha. Duchovně tím odstartoval covidový genocidní proces.
2) Lžipapež hřeší proti Duchu svatému i tím, že:
Ruší Boží zákon i přikázání a legalizuje zakázanou sodomii. Za touto
deviací je nečistý duch, který zaslepuje a zotročuje člověka. Ježíš
nečisté démony vyháněl a svázané lidi osvobozoval a uzdravoval.
Bergoglio naopak nečisté duchy ve svázaných lidech utvrzuje a do
svedených lidí je vhání.
3) Lžipapež hřeší proti Duchu svatému také tím, že:
podrobil vakcinačnímu satanovu antikřtu celý Vatikán, kromě třech
gardistů.

Bergoglio zavádí přímo satanský princip, a to, že každý, kdo se postaví
proti systematickému vakcinačnímu holocaustu, musí být označen za
největší hrozbu pro lidstvo. Bergogliem je každý nevakcinovaný
ocejchován jako nezodpovědný a jako ten, kdo se dopouští hříchu proti
bližnímu a proti takzvanému dobru společnosti. V důsledku tohoto
zločinného principu světoví mocipáni ve spojení s Bergogliem už zavádějí
povinnou vakcinaci všech lidí. Bergoglio vyhlásil: „Musí se to udělat!“

Podle Bergoglia se normální člověk, který má zdravý rozum a odmítá
nebezpečnou vakcínu, nesmí už svobodně pohybovat. Tento satanský duch se
dostává do zákonů křesťanských národů. Na Bergogliových lživých frázích
o takzvané zodpovědnosti a takzvaném ohrožení, je zaváděn princip
násilného očkování všech lidí na planetě. Zneužitá církevní autorita
prolomila cestu satanskému systému a dále ho prosazuje. Toto je největší
zločin a hřích proti Duchu svatému! Nechce dovolit vůbec ani existenci
člověka, který se systému vymyká. Bergoglio razí heslo: „Vakcína pro
všechny. Vaccino per tutti.“ Krátce řečeno: musíš páchat postupnou
vakcinační sebevraždu. Když to neuděláš, systém tě bude lynčovat a
následně likvidovat.

Hřích proti Duchu svatému, který Bergoglio a jeho sekta páchá, má v sobě
peklo, protože nebude odpuštěn. Proč? Biskup či kněz, který se ho
dopouští, se už natolik sjednotil se satanem a jeho programem lži a
smrti, že nenávidí pravdu a zatvrzele odmítá spasitelné pokání.
V České republice prosazují mRNA vakcinaci dva biskupové. Tím se
dopustili hříchu proti Duchu svatému. Plzeňský biskup Holub pastýřským
listem z 29. srpna a předseda ČBK arcibiskup Graubner, výzvou ze 17.
listopadu.

Boží anathema na biskupy

V autoritě apoštolské a prorocké vyhlašujeme: Každý katolický, ale i
pravoslavný biskup a kněz, který propaguje experimentální mRNA
vakcinaci, se dle Gal 1,8-9 sám vyloučil z Kristovy církve. Svátosti jím
udělované jsou už neplatné! Nebude-li včas činit veřejné pokání, zemře v
zatvrzelosti a čeká ho věčné zavržení v pekle.

 

  • Eliáš  
(Visited 616 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *