Hromadné šílenství, zvané 4. průmyslová revoluce neboli „Great Reset“

Napsal
Sdílet článek

Co je doopravdy Great Reset? Je to obrovská celosvětová karanténa, neboli uvěznění (lockdown) všech lidí na světě. Tajní manipulátoři, kteří nám z pozadí vládnou, nás postrašili s falešnou pandemií Covidu-19, která je založena na neexistujícím viru, který nikdo nikdy neviděl a který neustále hledají v lidech pomocí nefunkčních a nevědeckých testů. Premiérka Nového Zealandu Jacinda Arden právě uvrhla do karantény celé území Aucklandu, což představuje 1 086 km2 a populaci 1 630 092 lidí, na podkladě jednoho jediného pozitivního testu na koronu.

Znáte někoho, kdo kašle, kýchá, teče mu voda z očí a motá se mu hlava? Nejspíš ne! Takže o jaké pandemii tady mluvíme?

Ovšem celé to neuvěřitelné divadlo mělo zcela jiný záměr. Hlavní viditelná záporná postava, což je Klaus Schwab spolu se svými pomahači zkouší zprovoznit supranárodní agendu, která má postupně odstranit národní a územní hranice a spojit všecko v jeden obrovský celek. OSN na to už dávno vydalo návody s názvem „Agenda 21“ a „2030-Agenda pro udržitelný vývoj“ (Agenda for Sustainable Development).

Další část celého dramatu je nahnat nás pomocí strachu do rychlíku k vakcinaci, která nám úspěšně změní DNA, vpraví do těla čip k ovládání na dálku a způsobí nám nemoci neuvěřitelného rozsahu a intenzity.

Někteří mají za to, že tato 4. průmyslová revoluce změní nejen to, co děláme, ale i to, kdo jsme. Ovlivní to naši osobnost, a všecko co se jí týká: pocit soukromí, pocit vlastnictví, spotřebitelské zvyky, čas, který věnujeme práci, či vzdělání, nebo odpočinku a styku se známými. Už teď mění stav našeho zdraví a my tomu pod karabáčem Covidu dobrovolně pomáháme.

Ta snaha je, pomocí splynutí různých technologií, včetně škodlivého a jedovatého očkování nás postupně přeměnit na automatické bytosti, které nemyslí a ani nejsou myšlení schopny. Tito tvorové pouze vykonávají příkazy, které jsou jim předkládány v mediích, nebo ve vládních diktátech a jsou jako roboti, bez srdce a bez duše.

Přírodně pěstovaná potrava má být zakázána a nahrazena geneticky pozměněnými paskvily, které vyvinulo zákeřné Monsanto. Všecky potravinové doplňky, jako jsou vitamíny a minerály, mají být rovněž zakázány. Tento plán byl navržen organizací OSN a schválen 96 vládami!

Maurice Strong, Generální sekretář OSN uvažoval, že naše jediná naděje spočívá v tom, že průmyslové národy zkrachují a polemizoval, že by to bylo žádoucí uměle navodit. Ale další člen OSN, Timothy Wirth, president OSN Nadace oponoval, když řekl: „Musíme toto celosvětové oteplování (a co je s ním spojeno) dotáhnout do konce, i kdyby to nebyla pravda.“

Bill Gates se přidal, když řekl: „Svět má dnes 7,7 miliard lidí. To už se blíží devíti miliardám. Takže když odvedeme dobrou práci na očkování, zdravotní péči a službách, spojených s rozmnožování lidí, pak jsme schopni snížit populaci o asi 10-15%.“ (Je víc pravděpodobné, že mluvil krypticky a jeho záměr je snížit populaci na 10-15% což znamená odstranit všech těch zbývajících 85-90%.)

Podle Googlu, do r. 2029 má být technologie na takové úrovni, že budou lidé nahrazeni roboty. A o dalších 10 let později se nebudou děti rodit tak jako dnes, ale budou se vyvíjet v laboratořích a budou vybírány podle určitých návrhů a programů.

David Spangler, ředitel Planetární iniciativy OSN napsal knihu, kterou nazval „Úvahy o Kristu“ (Reflections on the Christ), kde píše, že: „Nikdo nebude moci vstoupit do Nového světového řádu, aniž by nesložil přísahu Luciferovi. Nikdo se nedostane do Nového věku, aniž by nepřijal luciferovo zasvěcení.“

Co je to Agenda 21

Agenda 21 je plán na totalitární světový systém. Je to inventura veškerých pozemků, minerálů, rostlin, zvířat, potravy, energie, informací, staveb, způsobů výroby, a také všech lidí. Tento plán vyžaduje přemístění veškerého lidstva do měst, kde budou snadněji ovladatelní. A pak budeme všichni sdruženi pod jednu jedinou vládu, která nás bude navigovat z jednoho centrálního místa. Je to plán OSN, který v r. 1992 schválilo svým podpisem všech 179 členských národů. Každá jednotlivá vláda má svoji vlastní verzi tohoto plánu, ale lidé o ničem z toho nevědí. Když se začnete ptát o co jde, jsou promptně označeni za spiklenecké teoretiky a přitom o žádné teorie tady nejde, jsou to všecko čistá a holá fakta.

Tři základní pilíře Agendy 21 jsou: Ekonomie, ekologie a rovnoprávnost (equity). Mnozí si mohou myslet, že si pak budeme všichni rovni, všichni budeme mít ta stejná práva, tu stejnou hodnotnou stravu a čistou pitnou vodu. To je ale omyl. Rovnoprávnost v tomto směru znamená přivést vyspělejší země na úroveň těch zaostalých, aby si pak byli všichni rovni, ale na té nejnižší úrovni. To je důvod, proč jsou hromadně ničeni drobní podnikatelé, proč je ničena ekonomie států a lidé okrádáni o úspory. To je, co si obrovské, mega-korporace přejí, fašistický stát s nekonečným množstvím pracovníků, bez státních hranic, aby mohli pohybovat zboží po celém světě bez zábran ve formě celních a dovozních požadavků. Jejich zboží bude vyrobeno lidmi, pracujícími za minimální mzdu. To je jejich cíl, to je jejich rovnoprávnost.

Hlavní media po celém světě jsou vlastněna 5 velkými korporacemi a veškeré zprávy jim dodává jedna tisková agentura, ReutersTompson. Všecky další velké firmy mají tak propleteny majetkové vztahy, že je těžké rozlišit kdo je kdo. Skoro všechny firmy vlastní jedna druhou. Myslíte, že třeba Pepsi Cola a Coca Cola jsou dvě konkurenční firmy, ale to není pravda, protože jejich akcie jsou vlastněny těmi stejnými investory.

Malé firmy jsou vlastněny většími investory a ti jsou vlastněni ještě většími investory. A když přijdete až na samý vrchol této pyramidy, tak všechno obchodní, výrobní, výzkumné a jiné podnikání na celém světě je vlastněno dvěma firmami a tyto jsou Vanguard a BlackRock. Tyto dvě firmy vlastní obrovské množství akcií všech dalších velkých firem, jak zde na světě jsou. BlackRock je dokonce nazývána čtvrtou pobočkou vlády, protože úzce spolupracuje se všemi centrálními bankami. Ovšem i BlackRock je vlastněn akcionáři a ti, kteří mají největší podíl ve firmě je právě Vanguard, druhá největší firma na světě. A kdo vlastní Vanguard? To není snadné zjistit. Je to soukromá firma a její akcionáři nejsou nikde zveřejněni. Je zjevné, že se tímto způsobem hodně velmi bohatých lidí skrývá před zvědavýma očima druhých.

Jak Vanguard, tak BlackRock jsou vlastněny těmi nejbohatšími rodinami tohoto světa. Jak to, že o tom nic nevíme? Protože veškerá hlavní media jsou vlastněna pouhými 5 korporacemi a ty jsou – přes celou hromadu dalších investorů – nakonec vlastněny firmami Vanguard a BlackRock, stejně jako všecko ostatní. Skrze různé další a možná i jejich vlastní pobočky, jako je Nadace Gatesových, nebo Sorosova Open Society Nadace, jsou media uplácena, aby zveřejňovala jen to, co se těmto manipulátorům hodí.

Takže když Lynn Forester de Rothschild chce aby se Spojené státy staly zemí s jedinou politickou stranou, stejně jako je Čína a nechce aby voliči měli ID s fotografii a aby volební zákony byly zpřísněny, což by mohlo zabránit podvodům, pak svolá konferenci se stovkou hlavních ředitelů těchto obrovských korporací a řekne jim, jak se mají zachovat, aby k něčemu takovému nedošlo. Video (ZDE) vysvětluje detailní spojitosti mezi některými firmami.

Spiknutí v Davosu odhaleno

Hlasatel australského pořadu Sky News jménem Cory Bernardi se do spiklenců v Davosu a jejich pomahačů řádně pustil. Předně obvinil WHO z toho, že mlčky dovolila Číně vyvinout tak zvaný virus a sami rychle vydali „pandemické dluhopisy“ v hodnotě 500 milionů dolarů. Podle podmínek těchto dluhopisů, kdyby k žádné pandemii nedošlo, pak musela WHO vyplatit investorům asi 500 milionů dolarů začátkem roku 2020. Jenže investoři ztratili po celé čáře, protože WHO měla vnitřní informace a byla si jista, že pandemie přijde.

Bernardi dále napadl Světový potravinový program, Světovou obchodní organizaci a jiné podobné nadnárodní spolky za to, že rozšiřují lži a jejich závěry, týkající se klimatických záležitostí jsou zkreslovány natolik, aby souhlasily s jejich propagandou.

Všechny tyto autoritativní organizace mají tu stejnou (tajnou) agendu,“ říká, „chtějí zbavit svět uhlíku, zbavit ho průmyslu a zbavit Západní svět veškeré moci. Je to sdružená snaha za účelem předělat kapitalismus na něco jiného, což je socialismus.“ (Možná je to spíš diktatura, nebo novodobý otrokářský řád.)

Dále říká, že Světové ekonomické forum celou tuto snahu vede. Oni navrhli „Great Reset“ a 4. průmyslovou revoluci a zavedli heslo „Vybudovat znovu a lépe“ (Build Back Better). Podle jejich představ lidé v tomto systému nebudou mít nic a budou všecko pronajímat – budou všecko pronajímat právě od nich, kteří budou to všecko vlastnit. To neudělá svět rovnoprávnější, když veškerý majetek bude soustředěn v rukou několika málo jedinců a ze zbytku světa se stanou ekonomičtí otroci.

Bernardi upozorňuje, že existují určité varovné signály, které musí člověk dobře sledovat, protože pokaždé znamenají nějakou katastrofu. Jako na příklad, když se objeví někdo, kdo řekne: „Já jsem od vlády a přišel jsem, abych vám pomohl,“ pak je důvod se obávat. Další varovný signál je slovo „world“ (svět, světový, světová) v názvu organizace. Na příklad Světový potravinový program, který je součástí OSN a dostal v r. 2020 Nobelovu cenu míru. A i když utrácí ročně 8 miliard dolarů na potírání hladu ve světě, stále dál máme 850 milionů podvyživených lidí a asi 780 milionů obézních.

Světová meteorologická organizace, která čítá 200 lidí vydává jednou za rok zprávu o světovém počasí, kde hodnotí stav skleníkových plynů, změnu klima, stoupání oceánů apod. V r. 2019 prohlásili australské požáry porostu za vliv klimatických změn a vůbec se nezmínili o žhářích, kteří tyto požáry zakládali. Podle nich způsobují klimatické změny také povodně, nebo sucha, bouřky, tornáda a jiné škodlivé povětrnostní vlivy. (Že by neznali HAARP?)

Jako další, Světové zeleninové centrum, které opravdu existuje, pracovalo celých 20 let na výzkumu sladké brambory, než to vzdali, protože cena výzkumu v porovnání s jeho výsledky byla příliš vysoká. V současné době hledají původní rostliny, ze kterých vznikly dnešní kultivované odrůdy, aby ochránili lidskou potravu před klimatickými změnami.

Čas není na naší straně

Bohužel, není moc času něco proti všem těmto spiklencům udělat, protože lidstvo je ve skutečnosti na skluzu směrem dolů a hrozí mu vymření i bez jedovatých injekcí proti Covidu. Skutečný stav lidstva je v tomto směru v přímém rozporu s tím, co nám media a politikové neustále opakují. Ne, země není přelidněna; množství jejich obyvatel naopak rapidně klesá.

Velké množství mladých lidí jsou dnes neplodní, anebo nemohou mít děti z jiných důvodů a hodně nově narozených dětí mají vrozené vady. Je to s největší pravděpodobností zaviněno chemickými jedy v potravinách, což jsou často pozůstatky současného zemědělství, které spoléhá na Roundup a podobné toxické látky. Další viník je samozřejmě elektromagnetické záření, které na nás sálá odevšud, ze všech stožárů, z naší vlastní mikrovlnky a televizní obrazovky a hlavně z mobilu, který máme stále zapnutý v kapse nebo v kabelce.

Dr. Shanna Swan dává velkou část viny za tento stav endokrinním narušovačům, což je druh chemikálií, které dokážou napodobovat tělesné hormony a takto vytvářet hormonální chaos. To je velký problém pro lidský zárodek na začátku těhotenství, kdy se má pohlavně orientovat. Endokrinní narušovače jsou dnes všude: jsou to všecky plastiky, šampóny, kosmetika, pesticidy, jídla v konzervách, pokladní lístky v obchodech, polštáře na sedacím nábytku – je velmi těžké se jim vyhnout. (Odhaduji, že hlavní škodlivá látka je bisfenol A.)

Bylo zjištěno, že tyto látky se v organizmu akumulují, generaci po generaci. Když byly pokusné myšky hned po narození vystaveny těmto vlivům, pak jako dospělé měly méně spermií než kontrolní skupina, což se přeneslo i na jejich potomky. Po třech generacích byla celá pětina těchto myší neplodná.

Počet mužských spermií klesl v Západních zemích od r. 1970 o 59% a hladina testosteronu klesá o 1% každý rok. Celosvětová plodnost klesla o 50% mezi 1960 a 2015. V mnoha částech světa se populační růst zastavil a v některých zemích klesá. Dokonce i naše mozky se zmenšují a úměrně tomu klesá i hladina znalostí, schopností a inteligence mezi lidmi.

Dnes i Čína zaznamenává úbytek populace a za posledních 10 let počet lidí pracovního věku, což je 15-59 let klesl o celých 46 milionů (z 940 na 894 milionů). Je očekáváno, že tento trend bude pokračovat, což se nepříznivě promítne i do čínské ekonomie, která získávala právě tím, že měli velké procento lidí pracovního věku. Podle běžných pravidel, -1% rozdíl v počtu zaměstnanců se promítne jako snížení růstu hrubého domácího produktu o -0,55%.

Evropská Unie teď taky propaguje potraty

Evropská unie vydala letos v březnu prohlášení, týkající se pohlavního a reprodukčního zdraví a práv, které již Evropský Parlament odsouhlasil. Tím se staly potraty složkou „základních nutných služeb pro lidské zdraví“ a součástí „lidských práv“ a potrat samotný je považován za „základní zdravotní službu“ a „lidské právo.“

Tento dokument, známý jako Matičův dokument prohlašuje právo na potrat jako základní právo každé ženy a je to podpůrný pilíř rovnoprávnosti mezi pohlavími. Takto nově nabytá práva mají usnadňovat ženám přístup k potratovým službám, stejně jako k ochraně proti početí a k pohlavní výchově. Takže země, které podobně jako Polsko mají přísné proti-potratové zákony se dnes proviňují proti „lidským právům žen.“

V dokumentu je rovněž zdůrazněna nutnost sexuální výchovy pro děti na základních školách a v pokračovacích školách, údajně proto, že takové informace mohou „podstatně přispět ke snížení pohlavních násilností a obtěžování.“ (Pravý opak je pravda, plus mnoho jiného, horšího.)

Kastrování chlapců jako další krok

Organizace Plánované rodičovství (Planned Parenthood) má dokonce v záměru kastrovat dospělé muže a zneutralizovat pomocí chemikálii malé chlapce. Použitím syntetických hormonů dnes dokážou natrvalo zničit jejich reproduktivní orgány. Propaganda, media a i někteří nesvědomití lékaři navádějí děti na změnu pohlaví a rodičovský nesouhlas je odstraňován skrze soudy. Takže mladí chlapci se nechávají předělávat na děvčata a děvčata na chlapce. Později, až získají trochu víc rozumu, tak tohoto činu vesměs litují, ale pak už je pozdě vrátit zpátky co se už stalo.

Je možné, že základ tomuto šílenství dal už kdysi dávno Bruce Jenner (na obrázku, nar. 1949), který jako mladý byl úspěšný olympijský atlet (dostal zlatou medaili), později televizní a mediální osobnost a politik. Byl často viděn na plakátech pro mladé lidi, kde většinou propagoval sporty, spolu se „zdravou“ výživou jako jsou populární snídaňové přípravky a jiné. Bruce měl šest dětí se třemi manželkami. A pak se v r. 2015 rozhodl, že bude ženou. Nechal si udělat patřičné operace a dnes si říká Caitlyn Jenner.

Samozřejmě, toto mělo řádný dopad na mládež, která jaksi obdivovala tohoto mladého, atletického optimistu, který se na ně smál z návěští a z televizních obrazovek. Pro mnohé byla jeho změna z rodu mužského na ženský velkým zklamáním, pro jiné to možná byla inspirace.

  • JANE K.
(Visited 328 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Doplním sem pár postřehů s myšlenek.
    Vždycky, když si úzká skupina lidí usmyslela, jak bude ostatním dirigovat život, a snažila se plán uskutečnit, dopadla ta zmíněná skupina velmi špatně. Neboli on ten Great reset bude jiný než si představovali. Už jsem to dříve psal, že se ti nejbohatší žijící v USA cítí ve svých bublinách velmi bezpečně, ale nebude to napořád, ono to v tom USA spěje k občanské válce.
    Co se týče covidu. Nedivil bych se, kdyby prasklo, že covid je produkt jedné jisté farmaceutické firmy, která byla v době před covidem div ne na bankrot, jenže byl covid vypuštěn, a ta firma měla tu vakcínu nejdřív a ona ta vakcína je co do účinnosti na tom div ne nejlíp. Farmaceutická firma má z toho velký kšeft tisíciletí a je najednou ve velkém zisku. Nedivil se také, že ty mutace jsou syntetické, že si ten výrobce vakcín udržuje kšeft.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *