Indie – na rozdíl od Evropy – islamizaci odmítla

Napsal
Sdílet článek

Ve spoustě jiných informací poslední dobou zcela zanikla jedna – dle mého názoru – velmi důležitá. V jedné z nejlidnatějších zemí světa – Indii – si uvědomili, že musí začít aktivně bojovat proti další islamizaci.

V této asijské zemi byl totiž dolní komorou parlamentu valnou většinou schválen nový cizinecký zákon, přednesený patriotistickou stranou Bharatiya Janata Party. Tento zákon  nepřipouští udělování azylu muslimům.

Samozřejmě se proti zákonu začali bouřit muslimové, kterých žije zejména na severu velký počet. Tito muslimové dlouhodobě utiskují nemuslimy a právě na základě jejich dlouhodobého chování (pro muslima, který považuje jinověrce za méněcenné přirozeného) byl tento zákon přijat. Zákon dokonce počítá s odsunem Rohingů, kteří získali v posledních letech v Indii azyl. Pamatujete si na to, jak agresivní Rohingy před časem vyhnali z Barmy? Jak pak byli Barmánci za svůj přístup k muslimům podvratnými organizacemi jako OSN nebo EU kritizováni a sankcionováni a tamní prezidentce byla odňata dříve udělená cena? To vše za to, že se odmítají zcela dobrovolně nechat islamizovat. Přitom Barma je jedna z mála zemí, které dělají jen to, co po staletí dělali i Evropané – snaží se zabránit islamizaci své země.

To jen tupý Evropan už zřejmě zdegeneroval natolik, že si mohamedány prostřednictvím loutkových politiků nejen zve na svůj kontinent a dává jim azyl i trvalý pobyt, ale také jim povoluje stavět si na území Evropy mešity, modlitebny, halal porážky; kebabárny jsou už běžným koloritem evropských měst a ve většině evropských zemí už působí islámské politické strany a ty běžné jsou muslimy infiltrovány. To vše je něco, co by naši předkové nikdy nedopustili.

Evropa se nikdy v historii neodevzdávala muslimům všanc tak, jako nyní. Navíc je třeba zdůraznit, že v případě Evropy nejde pouze o klasickou hidžru – součást džihádu, islamizaci neislámských území – ale také o pomstu silně zradikalizovaných bojovníků různých islamistických bojůvek  (např. ISIS, Al Kajda, Taliban a další….). Členové těchto militantních uskupení prahnou po pomstě za rozvracení zemí Blízkého východu i Afriky, na němž se podílí i mnohé evropské země. Už dávno nám vyhlásili džihád. Existuje i seznam zemí, kde se plánují do budoucna mstít, všechny je můžete vidět na titulním obrázku.

Vojáci, dobře vycvičení a patřičně zfanatizovaní, už jsou v Evropě nebo jsou na cestě sem (viz aktuální video z tohoto článku). Lze předpokládat, že v momentě, kdy bude tato pátá kolona v místě určení, začne se aktivizovat. Útoky jsou tedy jen otázkou času. Při pohledu na to, kdo všechno se do Evropy valí za pokřiku “Allahu akbar”, je zcela jasné, že se nejedná o žádné uprchlíky, ale o vojáky, zpravidla velmi dobře vycvičené hrdlořezy.

Zatímco v Indii se rozhodli islám dál do země nevpouštět a další nebezpečné muslimy vyhostit, u nás roste muslimská populace tak rychle, že jen od roku 2015 se jejich počet zdvojnásobil. Dál se jim u nás povolují modlitebny, mešity, halal porážky, muslimové ve velkém odkupují nemovitosti a pozemky, či dokonce celé lázně. Prodáváme zemi úhlavnímu nepříteli a tristní je, že většině občanů je to úplně jedno. V tom se tedy nijak nelišíme od lidí ze západoevropských zemí. Nikoho nevarují ani viditelné atributy islámu, jakými jsou kebabárny, jejichž počty se nevídaně zvyšují, jsou i v malých městech.

I ta Indie ví, co má dělat. Kdy si totéž uvědomíme i my a přestaneme v celé Evropě volit takové politiky, kteří islamizaci podporují?  Kdy si uvědomíme, že islám je hlavním nástrojem k likvidaci evropské civilizace? Nástrojem, který proti nám užívá nejen OSN, ale i EU nebo ŘKC svojí nejvyšší autoritou – jezuitou Bergogliem – ve Vatikánu?  Uvědomíme si to až tehdy, kdy bude vyhlášen Evropský chalífát?

(Visited 432 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *