Internisté vítají zvýšení příspěvku na kompenzační pomůcky

Napsal
Sdílet článek

Senát s největší pravděpodobností změní pravidla pro poskytování příspěvku na kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené osoby. Nově by na příspěvek měli mít nárok i lidé s těžkým onemocněním srdce, plic a cév v nohách. „Internisté po této změně volají už roky. Často totiž lidé s těžkým onemocněním srdce, plic a cév mají tak závažné stavy, že opustit byt je pro ně opravdu velký problém,“ říká profesor interní medicíny, náměstek ředitele FN HK a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc, který zákon bez dalších pozměňovacích návrhů podpoří.

Změnu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením iniciovala NRZP ČR. Ve sněmovně se novele právem přezdívalo „srdce, plíce, cévy“. Návrh zákona totiž rozšiřuje spektrum diagnóz právě i o lidi, kteří nemají těžké postižení nosného nebo pohybového aparátu. „Jde například o těžkou plicní nemoc, která vede k potřebě léčby kyslíkem, dále jde například o těžkou aterosklerózu tepen dolních končetin, kde není možné provést zachraňující chirurgický zákrok nebo o závažné srdeční selhání, kdy pacient už není schopen se sám o sebe postarat,“ vysvětluje internista a senátor Jaroslav Malý. I tito pacienti by tak měli mít nárok na příspěvek třeba na invalidní vozík. Stále ovšem bude platit, že minimálně 10 % ceny kompenzační pomůcky si pacient hradí sám. Senátor Jaroslav Malý podpoří i další změny v 8 let starém zákoně. Do výčtu onemocnění, která rozšiřují spektrum osob s nárokem na příspěvek na kompenzační pomůcky, byly zařazeny ještě pacienti bez obou horních končetin. Novela zákona také zvyšuje koeficient pro přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla. Ze stávajícího 8 – mi násobku zvyšuje hranici na 16 – ti násobek životního minima společně posuzovaných osob. Jinými slovy: pokud zdravotně postižená osoba žije v domácnosti sama a její příjem je vyšší než 27.280 Kč měsíčně, nárok na přiznání příspěvku ztrácí. Nyní se hranice posouvá na 54.560 Kč měsíčně. „Ta změna vlastně podpoří ty, kteří jsou stále i přes svůj velký zdravotní handicap aktivní a vydělávají si prací. Je správně, že nárok na příspěvek těmto lidem zůstane,“ uzavírá senátor Jaroslav Malý.

Kontakt:
Prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc.
E-mail: malyj@senat.cz , Tel.: +420 602 447 235

Seznam nemocí, kterých se změna pravidel poskytování příspěvků týká

 • ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést revaskularisaci nebo tato selhala
 • chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3
 • lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza)
 • nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky
 • Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční
  deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku
 • srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdceimplantace dlouhodobých podpor oběhu
 • srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV
 • srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III
 • srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroegrometrického vyšetření s + dokumentovaným VO2max ≤14 ml/kg/min, nebo u dítěte <50 % předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte
 • těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT)
 • těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV
(Visited 45 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *