Invazní jednotky obsazují Evropu

Napsal
Sdílet článek

Tím titulkem mám samozřejmě na mysli nejen migranty z tzv. “migrační vlny”, ale všeobecně muslimy. Islámská migrace je totiž skutečně invazí, navíc nepokrytě podporovanou jak globálními i evropskými politickými (j)elitami, tak různými promigračními, vysoce ziskovými neziskovkami.

Nejprve bych se ráda zastavila u nás, protože – jak nám tvrdí – máme zde prý jen 12 migrantů. Zkusme si nejprve poněkud rozebrat naši situaci a v bodech si vypsat to, čím naše vláda (či ty předchozí) přispěla k tomu, aby migraci ze zemí Blízkého východu či Afriky podpořila a na druhé straně pak, co udělala proti. A mám na mysli nejen migraci těch migrantů, kteří do Evropy připlouvají na lodích neziskovek, ale i movitých Arabů, kteří si pomalu ale jistě naši republiku kupují.

Takže nejprve si uvedeme body, které jakkoli brání migraci, tedy to, co by se dalo přičíst ve prospěch vládnoucího politického establishmentu:

 1. Odmítání kvót, které nám vnucovala EU. Toto odmítání v rámci V4 započalo už za Sobotky, pokračovalo i později, nicméně kvóty jsou už dávno mrtvé, na jejich základě se totiž podařilo umístit jen velmi málo migrantů a z některých zemí pak přidělení migranti prchli jinam, čímž sami systém kvót zcela zazdili. V současné době se sice občas někdo pokouší kvóty nadnést, ovšem není pro ně, coby nefunkční mechanizmus, příliš velká podpora ani u mnoha jinak vítačských politiků.
 2. Odmítnutí podpisu Globálního kompaktu OSN o migraci. Jediný dokument, který naše vláda odmítla. Tento dokument, který charakterizuje migraci coby právo člověka, odmítlo podepsat více zemí a to nejen evropských.

A to je vše. Nic jiného se reálně proti migraci neudělalo. Na druhou stranu jen v posledních dvou letech došlo k podpisům hned několika promigračních dokumentů a to bez sebemenší mediální prezentace:

 1. Marakéšská deklarace – na jaře 2018 byla za nás schválena tehdejším ministrem vnitra Metnarem. Pro informaci – tato deklarace legalizuje migraci mezi zeměmi EU a zeměmi oblasti centrální Afriky a Magrebu. Tedy zeměmi, kde vesměs vládne islám. Jde o státy černé Afriky i země s arabským obyvatelstvem. Naše vláda měla snahu podpis ututlat, nakonec se vše prozradilo jen díky maďarskému ministru vnitra, který jako jediný deklaraci odmítl  a posléze celé jednání v Marakéši medializoval.
 2. Dublin IV – tento dokument upravuje podmínky pro azyl v náš neprospěch. Na rozdíl od Dublinu III, který deklaruje, že migrant je povinen zažádat o azyl v první bezpečné zemi (vesměs jde v EU o Itálii, Řecko nebo Španělsko), má být dle Dublinu IV každý migrant přidělen do té země EU, která má aktuálně nejméně migrantů. Najednou lze takto přidělit až skupinu 30 migrantů. Vloni se na konferenci v Lucembursku hlasovalo o tom, zda se dokument zcela zruší nebo jen odloží na později. Pro odložení hlasovala ČR jako jediná země V4, opět osobou Metnara. Pro zrušení hlasovalo 7 zemí, zdrželo se 5, ostatní – podobně jako ČR – hlasovaly pro pouhé odložení. Zde jsme se tedy přidali k vítačům. Celkově dopadlo hlasování tak, že byl tento pro nás velmi nebezpečný dokument jen odložen a může se tedy v budoucnu uvést v praxi.
 3. Schválení Globálního kompaktu OSN o uprchlících – tento dokument naše vláda schválila. Zdůvodnění loutkové vlády bylo takové, že prý uprchlíky brát budeme, odmítáme jen nelegální migranty (viz výše – odmítnutý Globální kompakt o migraci). Uvedený výrok o přijímání uprchlíků by byl k smíchu, pokud bychom nevěděli, že drtivá většina migrantů z Afriky a Blízkého východu dostává třeba v Německu status uprchlíka. Tento status už by měli získávat přímo v Africe na zřizovaných hot pointech. Tito migranti se statusem uprchlíka se pak – otevře-li se Dublin IV – mohou začít odesílat letecky do zemí, do kterých budou už v Africe přiděleni.
 4. Deklarace práv Afričanů – jednalo se o deklaraci, schválenou na jaře 2019. Tehdy pro ni hlasovala drtivá většina našich europoslanců (ANO, KSČM, KDU, TOP-STAN, ČSSD), přičemž mimo vyloženě rasistických statí, nadřazujících práva Afričanů nad právy Evropanů, je článkem 23 přímo nabádána Evropská komise k tomu, aby Afričany do Evropy masově přivážela.  Dle všeho tato deklarace navazuje na Marakéšskou deklaraci (bod 1), která s ní velmi úzce souvisí.

Do jednotlivých bodů už neuvádím zcela otevřené, nehlídané hranice, přes které může procházet kdokoli a zákony, které vychází migrantům vstříc (např. strpění cizinců, možnost volit a být volen na komunále nebo tzv. Evropský pilíř sociálních práv, sjednocující dávky).

A teď bychom se mohli podívat na to, jak naše politická reprezentace brání nasunování islámu do ČR, ale – bohužel – nenajdete vůbec nic, co by na nějakou obranu před islamizací byť jen okrajově ukazovalo, spíš naopak, dokonce naši politici odmítají přijmout jakékoli zákony, znepříjemňující muslimům život u nás. Zákony, které už jiné evropské země přijaly (zákaz muslimského zahalování, zákaz halal porážek apod.). Ostatně, všichni jistě znáte výrok našeho ministra vnitra Al Hamajdy, který už má nejspíš modlitební kobereček a Korán pro sebe i burku pro manželku doma připraveny. Pro neznalé tento výrok připomínám. Tento muslimofil prohlásil, že islám je pro lidstvo důležitý a že má nezastupitelnou úlohu ve vývoji lidské společnosti. Navíc, každý snad ví o jeho kontaktech s muslimskou obcí i o tom, že si dělala ČSSD u muslimů předvolební agitku. Co myslíte, copak jim asi slíbili?  Sice nepřijímáme migranty, kteří přistávají u břehů Itálie, ale velmi pravděpodobně přijímáme ty, kteří už prošli azylovým řízením jinde v EU. Ti už pak totiž nejsou “vidět” na žádných seznamech, ani žadatelů o azyl, ani mezi již schválenými azylanty. Figurují totiž v dokumentech těch zemí EU, kde azyl získali. A je nasnadě, že jak sousední Rakousko, tak i Německo, jsou země migrací velmi silně zasažené a jistě se s potěšením části této své zátěže zbaví. A tupý ovčan se diví, jak je možné, že zde máme tolik kebabáren či cizinců, kteří zrovna na turisty nevypadají.

Ale nejde jen o stávající masovou invazi. Majetní Arabové u nás vykupují nejen pozemky, ale odkupují doslova celé lokality či lázně. Těmto muslimským invazním jednotkám nikdo nebrání v tom, aby se u nás usazovaly, naopak, za peníze se zaprodá klidně i celá zem. Přitom právě tito bohatí Arabové jsou jakousi základnou budoucí islamizace naší země. Optimisté tvrdí, že nám se islamizace vyhne, ale zatím vše svědčí o pravém opaku. Arabové, kteří se u nás již usadili a sloučili svoje rodiny,  nasouvají sem další svoje známé třeba tím způsobem, že na ně napíší nějakou firmu (či je uvedou jako společníky). Mnozí z nich se zde pak usazují tím způsobem, že si u nás najdou partnerku, což je způsob, který zde praktikují už od 70.-80. let, kdy v tehdejší ČSSR v hojném počtu studovali.

Zcela nezpochybnitelné známky budoucí islamizace může vidět úplně každý na vlastní oči, stačí se projít jakýmkoli městem a to třeba i okresního formátu. Kebabárny všude rostou jako houby po dešti a tam, kde nebyla před několika málo lety žádná, je jich dnes několik. Samozřejmě u nás rostou i počty mešit, modliteben a dalších už méně viditelných atributů islámu (např. muslimské školky, halal jatka apod.). Už nyní máme víc mešit, než kolik jich mělo Německo v roce 1990! Vznik prvních no-go zón je otázkou velmi krátkého času. Migrace z obou směrů – tedy z Afriky i Blízkého východu – nekončí, naopak, v poslední době nabrala – zejména vinou nové italské vlády – na intenzitě. Arabové dál nakupují nemovitosti, patří jim nejen celé ulice v Brně a lokality v Teplicích a okolí, ale třeba i Lázně Bělohrad.

Stále věříte, že zde máme pouhých 12 migrantů? Pak se ptám: nač máme desítky promigračních a integračních, velmi dobře dotovaných neziskovek?

Evropa se v minulosti islámu bránila, dnes se mu zcela dobrovolně odevzdává. Všimněte si, že občané islamizovaných zemí se začnou probouzet až v momentě, kdy je situace zcela neúnosná. Tak, jako ve Švédsku, kde podle posledních průzkumů vedou protimigrační a protiislámští Švédští demokraté nebo v Itálii, kde v preferencích s velkým náskokem vede Salvini. To jsou však země, které jsou velmi silně postiženy politikou probruselských a tedy i promigarčních stran, které v zemích vládly v předchozích letech a vládnou tam, bohužel, i nyní. Právě tyto dvě země jsou jasným důkazem toho, jak dokáže občan sám napomáhat likvidaci vlastní země, vlastního národa. Muselo tam dojít k výraznému zvýšení kriminality vlivem migrace, potažmo zhoršení životní úrovně občanů, než se tyto národy probudily.

Takže se ptám:  chcete, aby se vaše děti nebo vnoučata dočkaly životu v chalífátu? Aby byl jejich život obdobou toho, co vidíme na záběrech Islámského státu? Zatím to vypadá, že většina lidí si tento osud pro sebe nebo pro své potomky přeje.

Na závěr ještě uvádím argumenty, na základě kterých lze doložit, že islamizace proběhne pravděpodobně mnohem rychleji, než deklarují i ty nejpesimističtější odhady. Podobných odhadů jsem viděla několik, žádný však nezahrnoval všechny atributy, které islamizaci společnosti urychlí:

 1. migrace – už teď je jasné, že migrace nekončí, naopak, jak z Afriky, tak z Blízkého východu dál proudí tisíce migrantů do Evropy a další miliony jsou na cestě. Migrace, navíc podpořená hned několika promigračními dokumenty, tedy zapříčiní nárůst počtu muslimů v Evropě o statisíce, časem možná až miliony ročně.
 2. slučování rodin – jak migranti, kteří už jsou v Evropě, tak ti, kteří sem teprve míří, si dřív či později přizvou i rodiny. A nezapomeňte, že muslimská rodina je nepoměrně větší, než běžná evropská rodina
 3. vysoká natalita – muslimka porodí asi 5 dětí, zatímco průměrná Evropanka cca 1,5 dítěte. v některých zemích už v nejmladší generaci převažují osoby s migračním původem (tedy jeden z rodičů přimigroval, do tohoto počtu se však nezapočítávají ti, jejichž rodiče se již narodili na území Evropy).
 4. konverze – úkolem každého pravověrného muslima je získávání nemuslimů k přestoupení k islámu. Podobných případů je v různých zemích Evropy stále víc, hodně k tomu přispívá i vymývání mozků dětí tím, že je jim islám představen coby “náboženství míru”.
 5. sňatek – každá nemuslimka která se provdá za muslima, se automaticky stává muslimkou. Právě sňatkem s Evropankami pak docílí muslimové nejen toho, že na stranu islámu převedou dalšího nemuslima, ale zároveň i jejich děti jsou pak automaticky muslimy.
 6. emigrace původních Evropanů – s tím, jak se situace v islamizované zemi stává postupně neúnosnou, začínají původní obyvatelé opouštět svoji vlast, v posledních letech se hodně píše o emigraci Němců či Švédů. To samozřejmě způsobí další úbytek původního obyvatelstva a lze předpokládat, že v momentě, kdy daná země dojde až do fáze lokálních občanských válek, migrace původního obyvatelstva nabude masových rozměrů. O to rychleji se pak daná země islamizuje.

Pokud si tedy vše výše uvedené přehodnotíte, nelze dospět jinému názoru než k tomu, že Evropa nemá ve stávající situaci a se současným politickým establishmentem sebemenší šanci na to, aby se toto směřování vstříc totální islamizaci zvrátilo.

Nedojde-li k zásadnímu posunu v myšlení Evropanů, není šance na to, že by se mohla situace zvrátit a islamizace zastavit. A nezapomeňte, že se to už dávno netýká jen západu Evropy.

 

 

(Visited 1 324 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *