Islám a LGBTQ

Napsal
Sdílet článek

Ve čtvrtek se naše Sněmovna zabývala dvěma zcela protikladnými “ideologiemi” (dnes již lze obojí ideologií nazvat) – islámem a LGBTQ. Tedy – mám-li být konkrétní – probíhala rozprava o zákazu islámského zahalování a zároveň se opět diskutovalo o schválení tzv. “manželství pro všechny”.

První uvedené – tedy zákaz muslimského zahalování – zatím, jak se zdá, nezíská podporu většiny Sněmovny, na rozdíl od manželství pro všechny, kde pouze dvě parlamentní strany deklarují, že tento zákon odmítnou.

V tomto článku jsem se nechtěla zabývat tím, která strana který z těch zákonů podporuje, to je myslím zcela jasné. A nemíním zákony ani dopodrobna rozebírat. Tedy jen stručně – manželství pro všechny mají uzákoněno třeba i v Německu, kde už není praktikováno jen na komunitu homosexuálů, ale i různých trans a nevímjakých pohlaví a začínají uvažovat, že by se do toho mohlo nějak “napasovat” i víc lidí (tedy např. manželství mezi 3,4, 5… lidmi bez ohledu na pohlaví). To už je totální degradace letité instituce manželství. Každopádně mají pak takovíto “manželé” stejná práva jako je tomu v tradičních manželstvích a to včetně možnosti adopcí dětí. Což už se mi jeví být nepřijatelným.  Osobně si myslím, že by úplně stačilo některé záležitosti řešit v rámci registrovaného partnerství (dědictví, informování o zdravotním stavu partnera apod., ne však adopce).

Zákon o zákazu muslimského zahalování je přesně specifikován tak, aby se to skutečně vztahovalo pouze na muslimky, ostatně je opsán dle jich funkčních zákonů, které přijalo Dánsko nebo Rakousko. Přesto se proti němu “ultraliberálové” ozývají.

Bezkonkurenčně největším podporovatelem a “protlačovatelem” manželství pro všechny jsou samozřejmě Piráti, s čímž se nijak netají a v mediálních výstupech několika stran, které se na kameru k tématu vyjadřovaly bylo jasné, že jejich podpora všem možným orientacím včetně 100 a více genderů  je až bezbřehá.

Když však došlo ve Sněmovně na rozpravu k zákonu o zákazu muslimského zahalování, byli to opět Piráti, kdo se ozýval ze všech nejvíc. Myslím, že všem je jasné, že tento zákon vychází z pera SPD, nicméně největšími odpůrci zákona je právě ultraliberální eurohujerská a nejvíce mainstreamová strana – Piráti.

I přesto, že byl zákon takřka kopií již fungujícího zákona, který platí v Rakousku a Dánsku, Piráti si neodpustili návrh zákona napadat a dávali najevo, že by zákon omezil i zahalování nevěst závojem na svatbách nebo zahalování na karnevalu. Konkrétně se proti navrhovanému zákonu vyslovil poslanec Pikal, z čehož bylo patrné, že pro Piráty je jakékoli omezení islámu nepřípustné. Je-li zákon a jeho výklad takřka “opsaný” od zákona jinde již platného, je jasné, že se skutečně vztahuje výlučně na zahalené muslimky.

Tedy v jeden den se eurosvazáci Piráti pyšnili tím, jak nadšeně podporují LGBTQ komunitu a téhož dne vyslovili podporu islámu. Ostatně tak, jak je to u sluníčkářů obvyklé. Podpora dvou zcela nekompatibilních ideologií, které NIKDY nemohou fungovat vedle sebe. Myslím, že jen málokdo si toho paradoxu, který na mne v jeden den doslova křičel a na který už velmi dlouho upozorňuji, všiml.

Ostatně, o tom, jak může koexistovat homosexuální komunita uvnitř islámské by vám mohl vypovědět své kterýkoli homosexuál žijící na území ovládaném ISIS, ale třeba i v Íránu nebo Saúdské Arábii či jiné zemi, vyznávající nejtužší islám a bezvýhradně dodržující právo šaría.

Nebo – pardon, ne nemohl by nic vyprávět. Už byli  totiž VŠICHNI, na které jejich souvěrci přišli, svrženi ze střech nejvyšších budov. 

 

 

 

(Visited 139 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *