Jak se „vší ctí“ bojují oficiální weby a média s weby alternativními

Napsal
Sdílet článek

Dnes 82 letý Dr. Paul Craig Roberts je jedním z nejvýznamnějších ekonomů současné Ameriky a též jedním z nejvýznamnějších oponentů současné hegemonistické politiky USA. Je autorem více než tuctu knih s ekonomickou tématikou a v někdejší Reaganově vládě působil jako náměstek ministra financí. Je pokládán za otce proslulé ekonomické politiky tzv. reaganomics, která vedla ke konci Studené války, a je nositelem několika vyznamenání cizích vlád, mezi nimi i fracouzského Řádu Čestné legie. Po mnoho let byl přidruženým redaktorem deníku Wall Street Journal a publicistice se věnuje dodnes. Jeho články, zveřejňované na jeho webu PCR Institute for Political Economy, jsou populární nejen v USA, ale pravidelně je přebírají alternativní weby v ne méně než 60 zemích světa, včetně ČR. Nu a protože v Robertsových článcích se píše něco zcela odlišného od toho, co se píše a říká v západních médiích oficiálních, snaží se tato média snížit váhu Robertsova slova poukazováním na údajný jeho sklon podléhat spikleneckým teoriím, pokud si je ovšem dokonce sám nevymýšlí. Odbuďme však tuto pomluvy poukazem na známé rčení, že rozdíl mezi spikleneckou teorií a skutečností je maximálně deset let, a všimněme si, jak se vedle této pomluvy vede boj s Robertsem ve světě a u nás.

Balvanem největším při práci na jeho dehonestaci je samořejmě ona jeho někdejší funkce náměstka amerického ministra financí. To není funkce ledajaká a ledajaký není tedy ani úkol váhu slov, jež někdejší nositel této funkce vysloví či napíše, odbýt jako slova nějakého nicmochra, kterých není třeba si všímat. S tím mají problém všechna média anglosaská, která vědí, že „assistent secretary of Treasury for Economic Policy“, což je plné znění někdejší Robertsovy funkce, je prostě „náměstek financí“, protože v americké angličtině je assistent náměstek a secretary je ministr.

Ale pozor: Tohle se všeobecně neví v zemích neaglosaských, a všeobecně se to neví ani v ČR. Takže proč si trošku nezašvidlovat, když je zde ta šance,že ano?

Jak? Zahrajeme si na žáky základního kurzu jazyka anglického a americké ASSISTENT přeložíme na asistenta a SECRETARY přeložíme na sekretáře, takže funkce amerického náměstka financí, která zní (ještě jednou): Assistent Secretary of Treasury for Economic Policy nám v jazyce českém vyjde na funkci ASISTENTA TAJEMNÍKA MINISTERSTVA FINANCÍ, což vyhlíží docela jako funkce jakéhosi subalterního úředníka na americkém finančním ministerstvu – a s tím už se přece dá pracovat, slova takového jakéhosi ASISTENTA TAJEMNÍKA se už odbýt dají a cílů propagandy je dosaženo.

Že ano, vy všichni v Googlu, v Seznamu a v téměř všech našich oficiálních médiích, pokud vám ovšem P.C.Roberts stojí byť i jen za polemickou zmínku.

  • Lubomír Man
5/5 - (4 votes)
(Visited 116 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *