JAK TO BYLO S ,OBECNĚ ZNÁMÝM PŘÍPADEM‘ MUHAMMADA ALIHO?

Napsal
Sdílet článek

V článku, který se zabýval odpírači vojenské služby a vyšel dne 7. 7. 2021 na

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kandidat-na-sefa-zalobcu-dostaval-za-totality-za-mrize-odpirace-vojny-169120,

se objevil tento výrok:

Obecně známý je případ amerického boxera Muhammada Aliho, který v roce 1967 odmítl s poukazem na své náboženské přesvědčení vykonat vojenskou službu a byl odsouzen k pěti letům vězení.

Jak to s tímto ,obecně známým případem‘ vlastně bylo?

Muhammad Ali (dříve Cassius Clay, 1942-2016) byl americký profesionální boxer. Časem se stal příslušníkem náboženské skupiny Ztracený národ islámu.

Ali odmítl sloužit v americké armádě, za což byl v roce 1967 odsouzen k trestu 5 let vězení a pokutě 10.000 amerických dolarů.

Po složení kauce byl ponechán na svobodě až do doby, kdy bude rozhodnuto o jeho odvolání.

Ali se obrátil na advokáta Haydena Covingtona (1911-1978), který často a úspěšně zastupoval svědky Jehovovy. (1)

Věc nakonec skončila u Nejvyššího soudu Spojených států. Covington vysvětlil, že Ali má (podobně jako svědkové Jehovovi) ve vztahu k vojenské službě nárok na výjimku označenou 4-D, tj. že je „náboženský služebník“, neboť promlouval v chrámech a vždy mluvil o svém náboženství.

Nejvyšší soud to uznal a Ali byl v roce 1971 plně rehabilitován. (2)

Ali byl tedy zproštěn obžaloby na základě podobných právních argumentů, které již dříve používali svědkové Jehovovi. Tato právně argumentanční shoda neznamená, že by zde byla i nějaká věroučná sounáležitost. Pro svědky Jehovovy je například naprosto nepřijatelné, aby se živili jako profesionální boxeři. (3)

Aliho případ však dokládá, že precedenční kauzy svědků Jehovových se netýkají jen jich samotných, ale jsou propěšné i pro druhé, jimž jsou upírána jejich práva. (4)

Co lze říci závěrem?

Jestliže odkazujeme na 54 let starý ,obecně známý‘ rozsudek, stojí za to dodat, zda byl, či nebyl později zrušen. A pokud zrušen byl, tak si z toho vojenští prokurátoři a vojenské soudy mohli vzít poučení a českoslovenští odpírači vojenské služby, jmenovaní ve shora zmíněném článku na www.seznamzpravy.cz, nemuseli být vězněni. (5)

(1)Viz například https://www.jw.org/cs/zpravy/pravni-oblast/podle-zemi/spojene-staty/zemrela-dorothy-covingtonova/

(2) Podrobnosti viz v knize Leigh Montville „Sting Like a Bee: Muhammad Ali vs. United States of America, 1966-1971“. (https://www.barnesandnoble.com/w/sting-like-a-bee-leigh-montville/1125092001)

(3) Viz https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1981490.)

(4) Právo na odepření vojenské služby je individuálním právem, které není vázáno na příslušnost k nějakému konkrétnímu náboženství. (Viz například čl. 15 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.)

(5) Tak jako pro americké odvedence platila výjimka 4-D („náboženský služebník“), tak v Československu platila výjimka podle sdělení v částce 41/1958 Ú. l. („odvedenci – horníci pracující v uhelných dolech pod zemí“ měli být k vojenské službě povoláni, „jen pokud o to požádají“).

  • L. Müller
(Visited 227 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *