JAK TO BYLO S TRESTÁNÍM ODPÍRAČŮ VOJENSKÉ SLUŽBY PO ROCE 1989?

Napsal
Sdílet článek

V článku, který se zabýval odpírači vojenské služby a vyšel dne 7. 7. 2021 na

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kandidat-na-sefa-zalobcu-dostaval-za-totality-za-mrize-odpirace-vojny-169120,

se objevil tento výrok:

Trestnost nenastoupení vojenské služby existovala i po roce 1989, jakož i v dnešní době, kdy máme ústavně zakotvenou brannou povinnost, stejně jako povinnost vykonat mimořádnou vojenskou službu. Vojenská prokuratura neurčovala, kdo má či nemá povinnost vykonávat vojenskou službu, ovšem postihovala jednání, které naplňovalo znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu, a to i po roce 1989.

Tato slova vyvolávají několik otázek, které si žádají odpověď.

Otázka:

Je pravda, že „trestnost nenastoupení vojenské služby existovala i po roce 1989, jakož i v dnešní době“?

Odpověď:

Ano, obecně je to tak, nicméně je třeba dodat, že zákon č. 73/1990 Sb. již v březnu 1990 zakotvil právo na odepření vojenské služby z důvodu svědomí či náboženského vyznání. To bylo v lednu 1991 stvrzeno Listinou základních práv a svobod. (Čl. 15 odst. 3) K 1. 1. 2005 pak byla zákonem č. 585/2004 Sb. povinná vojenská služba pro dobu míru úplně zrušena.

Otázka:

Proč tedy vojenské prokuratury i po roce 1989 odpírače vojenské služby obžalovávaly a vojenské soudy je odsuzovaly?

Odpověď:

Protože zákon č. 73/1990 Sb. byl v lednu 1992 zrušen a nový zákon č. 18/1992 Sb. zavedl pro prohlášení o odepření vojenské služby nevratné lhůty, přičemž někteří muži byli z práva na odepření vojenské služby fakticky doživotně vyloučeni.

Otázka:

A to nikomu ve vojenské justici v České republice tento rozpor nevadil?

Odpověď:

Ne. Poukázal na to až senát Vyššího vojenského soudu v Trenčíně a v kauze Pavla Marcinčáka to dne 26. 8. 1992 předložil Ústavnímu soudu ČSFR. Mezitím vojenští prokurátoři podávali na odpírače žaloby a soudy, zejména Vojenský obvodový soud v Olomouci, odpírače odsuzovaly.

Otázka:

Jak se k tomu Ústavní soud ČSFR vyjádřil?

Odpověď:

Prohlásil, že odvedenci odvedení před 16. 1. 1992 byli protiústavně zbaveni práva na odepření vojenské služby a ve vztahu k nim nevratnou lhůtu zrušil. (1)

Otázka:

Jak to dopadlo s těmi, kdo byli takto nezákonně zbaveni svého práva na odepření vojenské služby, a přesto byli odsouzeni? Jinak řečeno, mohli mít nějaký užitek ze zmíněného nálezu Ústavního soudu ČSFR z 10. 12. 1992?

Odpověď:

Ano. Pokud o to požádali, dosáhli zrušení odsuzujících rozsudků a zproštění obžaloby.

Otázka:

Lze tedy říct, že nezákonná perzekuce odpíračů vojenské služby pokračovala v České republice i po roce 1989?

Odpověď:

Ano. Kromě toho, že někteří byli z práva na vojenskou službu diskvalifikováni, přetrvával zde navíc problém s opakovaným odsuzováním, což bylo porušením zásady „ne bis in idem“ (ne dvakrát za totéž).

Otázka:

Kdy skončila perzekuce odpíračů vojenské služby v České republice?

Odpověď:

Poslední odpírači byli z vězení propuštěni 29. 9. 1995 (Martin Novák) a 4. 10. 1995 (Martin Duda). Nicméně lze říci, že perzekuce jako taková skončila až v roce 1999, kdy došlo k 3 zásadním událostem:

 1. Plénum Ústavního soudu ČR ve svém nálezu ze dne 3. 2. 1999 důrazně vysvětlilo, že „zásada ,ne bis in idem‘ stojí nade všemi zákony“. (2)
 2. JUDr. Eliška Wagnerová, PhD., napsala dne 12. 2. 1999 do Lidových novin památné „Prohlášení předsedkyně Nejvyššího soudu ČR“, čímž přiměla soudce ke změně jejich postojů. (3)
 3. Plénum Ústavního soudu ČR dne 2. 6. 1999 definitivně – pro všechny situace – zrušilo nevratnost lhůty pro podání prohlášení o odepření vojenské služby. (4)

Otázka:

Je možné skutečně doložit konkrétní příklady těch, kdo byli po roce 1989 pro odepření vojenské služby nevinně odsouzeni?

Odpověď:

Ano, je to doložitelné z veřejně dostupných zdrojů. Nálezy Ústavního soudu ČR jsou dostupné na https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx, rozsudky Nejvyššího soudu ČR na www.nsoud.cz. (5)

Otázka:

Je ještě někdo, kdo čeká na nové projednání takové věci z počátku 90. let?

Odpověď:

Ano, Milan Lanča čeká na nařízení veřejného zasedání u Okresního soudu v Olomouci. (K jeho odsouzení došlo 24. 6. 1992.)

(1) Viz nález ze dne 10. 12. 1992 sp.zn. Pl. ÚS 78/92, publikovaný v částce 132/1992 Sb.; dostupný na https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/prilohy/sbirka_usneseni_a_nalezu.pdf (str. 74-76)

(2) Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 3. 2. 1999 sp. zn. Pl. ÚS 19/98, publikovaný pod č. 38/1999 Sb.

(3) Celý text „Prohlášení“, včetně komentáře Martina Schmarcze „Jaký je to zákon?“, viz v příloze.

(4) Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 2. 6. 1999 sp. zn. Pl. ÚS 18/98, publikovaný pod č. 151/1999 Sb.

(5) Viz například nálezy Ústavního soudu ČR ze dne

 • 18. 9. 1995 sp. zn. IV. ÚS 81/95 (č. 32/1997 Sb.) ve věci Jiřího Římánka;
 • 28. 8. 1997 sp. zn. IV. ÚS 82/97 ve věci Martina Nováka;

·       14. 10. 1997 sp. zn. I. ÚS 322/96 ve věci Martina Dudy;

Viz též rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne

 • 26. 11. 2002 sp. zn. 4 Tz 64/2002 ve věci Rudolfa Fabuľi;
 • 26. 8. 2004 sp. zn. 4 Tz 134/2004 ve věci Marka Poskiera (Nejvyšší soud ČR vysvětlil, že v návaznosti na nález Ústavního soudu ČSFR sp. zn. Pl. ÚS 78/92 je v tomto specifickém případě třeba postupovat cestou obnovy řízení u soudu první instance, což se následně stalo, a to nejen v případě Marka Poskiera, ale i v obdobných kauzách Zdeňka Nodla, Jana Poláka či Jaromíra Wojcika a dalších);

·       29. 11. 2006 sp. zn. 4 Tz 142/2006 ve věci Ivo Gepperta;

·       7. 3. 2007 sp. zn. 4 Tz 14/2007 ve věci Jiřího Lieska;

·       6. 11. 2007 sp. zn. 4 Tz 77/2007 ve věci Miroslava Bureše;

 • 16. 12. 2008 sp. zn. 4 Tz 95/2008 ve věci Davida Jeřábka;
 • 15. 11. 2011 č.j. 4 Tz 93/2011-15 ve věci Petra Teplého;
 • 19. 11. 2013 č.j. 7 Tz 59/2013-33 ve věci Čestmíra Landrgotta.

V případech, kdy bylo nařízeno nové projednání věci, došlo pak k následným zprošťujícím rozsudkům či zastavením trestního stíhání, protože žalovaný skutek nebyl trestným činem.

 • L. Müller

(Visited 158 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *