Jak to, že tak málo lidí protestovalo proti karanténě? A proč loď v Suezu?

Napsal
Sdílet článek

Je to problém, že tolik lidí jaksi podivně souhlasí s karanténou a skutečně ji považují za jakousi ochranu proti koroně a je jen málo těch, kteří proti tomu otevřeně protestují. Jak je to možné? Jak to, že zdraví lidé souhlasí s něčím, co je používáno pro zločince anebo pro pacienty s infekčními chorobami? Přece všichni víme, že lidé jsou společenská zvířátka a nestrpí samotku dlouho. I ti uvěznění ji těžko snášejí a často zkolapsují, nebo dokonce zemřou. Nevydrží dlouho bez kontaktu s druhými lidmi.

Lidé jsou společenští tvorové. Když jsou necháni sami na svých, mají tendenci scházet se s druhými. Společně oslavují, společně se radují a společně i truchlí. A teď jim podpora druhých byla vzata pomocí karantény, masek, distancování, plastikových zábran, překážek a značek na podlaze, spolu se zlostnými pohledy ustrašených důvěřivců.

Důvod, proč tak mnoho z nás souhlasilo s karanténou je pohodlnost

Je mnohem pohodlnější nemyslet na některé věci, nevzrušovat se nebo nevztekat se kvůli nim, nezaplést se do ničeho. Takže lidé dobrovolně snížili svoji ostražitost. Je pro ně pohodlnější věřit oficiálnímu výkladu a radši přestali být ostražití.

Thomas Jefferson, zakladatel americké republiky kdysi dávno řekl: „Cena svobody je neutuchající ostražitost.“

Je to pravda, přestali jsme být ostražití, přestali jsme být podezřívaví a manipulátoři a tyrani použili naši nečinnost k tomu, aby ještě více roztáhli svá chapadla. Už dávno vypozorovali, že tím, že vytvoří nouzovou situaci, mohou snadněji přimět lidi k tomu, aby se vzdali části svých svobod. A čím závažnější je tato nouzová situace, tím víc svobod jim může být sebráno.

Bohužel, lidé sami nezpozorovali, že po skončení takové krizové situace, navzdory všem mělkým slibům, život se nikdy nevrátí tam, kde původně byl. Cosi z té krize často zůstane a její hrozba nikdy neskončí. A nové zákony, nové zákazy, které v momentálním zoufalství odsouhlasili, ty zůstanou účinné a pomalu změní jejich život na bludiště zákazů a příkazů.

To je ten pravý důvod, proč byla COVID ‚epidemie‘ zavedena v tak velkém měřítku. Je to nouzová situace obrovských rozměrů, za účelem odebrání všech našich lidských práv. To není zdravotní krize; to je nástroj manipulace a dokonce i sám ďáblův pomocník Bill Gates to přiznal na videu, kde prohlásil že to bylo ‚uměle způsobeno.‘

Rakouský ekonom-filosof F.A. Hayek napsal v r. 1973: „Nouzové situace byly vždy ta záminka, aby mohly být odstraněny záruky osobní svobody.“

Strach – my všichni jsme manipulování strachem

Mnozí se bojí, že dostanou tuto chřipku – jednoduchou chřipku, jako každou jinou, jako každý jiný rok a pak se bojí že na ni zemřou, kdy úmrtnost je asi 1-2% z nemocných a to ještě hlavně staří lidé. Přesto, mnozí raději sáhnou po jakémkoliv očkování, které jim manipulátoři nabídnou, jen aby zůstali v bezpečí a vyhnuli se té strašné chřipce která má nulové následky.

Někteří běží do kostela a modlí se k Bohu a přesto se dále bojí. Bloudi! Kdyby opravdu věřili v Boha, pak by se přece nebáli, protože Bůh by je ochránil. Jenže jejich víra je tak mělká jako jsou oni sami a neudrží je v sebemenší krizové situaci.

Strach je ta nejnebezpečnější zbraň v současné válce. I Dr. Jan Hnízdil říká, že karanténa, roušky, distancování – to všecko podporuje strach v lidech. Za poslední rok jsme byli vystaveni brutálnímu strachu. Tisíce nemocných a stovky umírajících byly neustále hlášeny mediálními zdroji. Některá města se tak ponížila, že používali sanitku, která jezdila vysokou rychlostí skrze ulice stále dokola a sirénou strašila obyvatelstvo. Ale známá, která žije přímo u nemocnice a z obývacího pokoje vidí na vjezd řekla, že za celou tu dobu nedovezli žádné nové pacienty.

To byl záměrný čin na strašní lidí! Propaganda ve velkém! Psyop, jako všecko ostatní.

Kolem nás jsou miliony virů, bakterií, mikroorganismů a jiných nebezpečných elementů, ale tito nám nemohou uškodit, jestliže je náš imunitní systém v pořádku. Ale jestliže někdo podlehne nějakému druhu stresu, třeba strachu, to automaticky snižuje funkci imunitního systému a takový člověk může opravdu onemocnět.

Věřte vědcům, ti mohou všecko vysvětlit!

Lidé uvěřili hromadně „vědeckému vysvětlení situace“ spolu se všemi lžemi a přeháněním, které nám media předkládala. Kvůli vlastní pohodlnosti si nepovšimli tvrdé cenzury všech odlišných názorů a člověk v bílém plášti se stal jejich novým bohem. Vzhlížejí k lékařům, biochemikům, epidemiologům, virologům a jiným odborníkům jakoby to byli spasitelé světa a nikdy si neuvědomili, že i jejich znalosti jsou omezené. I tito lidé, kteří vědí často hodně o svém vlastním oboru, ve skutečnosti nechápou mnoho dalších záležitostí kolem dokola.

F.A. Hayek toto kritizuje v souvislosti s ekonomií: „Ten podivný úkol ekonomie je ukázat lidem jak málo vědí o tom, co si myslí, že navrhují.“

Důvod pro toto tvrzení je, jak pokračoval: „Znalosti, důležité pro plánování ekonomie a společnosti jsou roztroušeny mezi jednotlivými lidmi. Takto rozmístěné znalosti jsou mnohem objemnější než co může jeden jediný plánující, nebo vláda, pochopit.“

A to je, co se pokaždé nakonec stane: lidé s omezenými znalostmi pro nás vytvořili svět zákazů a příkazů, aniž by věnovali pozornost jednotlivým částem problému. Politikové chtěli karanténu a ignorovali skutečné zdraví lidí a ekonomii. A teď máme národ plný nemocných a zničenou ekonomickou základnu a nikdo neví jak to napravit, nikdo neví co přijde dalšího, nikdo neví kam se obrátit.

Namísto aby celí pilní dozírali nad dodržováním karantény, nošení masek a kdovíčeho jiného, měla být správně celá situace studována a mělo být hledáno řešení. Měli být přizváni skuteční odborníci, vynechat všecky přitakávače a strašitele a celá záležitost měla být rozebrána podle nejlepších vědeckých zásad. Místo toho jsme ale vzali za pravdu cokoliv nám media předložila a protože media jsou placena za rozšiřování propagandy globalistů, to je, co jsme dostali.

Dneska šílíme jestli roušky, nebo neroušky, karantény nebo nekarantény a celkový obraz nám opět uniká. Ten celkový obraz je plán celé situace a tento se stává rozmazaný, jeho části již nejsou spojené dohromady a jsou desorganizované a pak zjišťujeme, že doopravdy nevíme o co jde a nemáme zdání kam se obrátit pro pomoc.

Politikové nám nemohou pomoci, ti jsou buď příliš prostoduší, anebo příliš prohnaní, nebo příliš dobře za zradu národa zaplacení. Media nám rovněž nemohou pomoci, ti pobírají peníze za rozšiřování propagandy a nechtějí v žádném případě ohrozit svůj příjem. Lékaři a vědci rovněž nemohou pomoci, protože pokud nezpívají stejnou jako vláda, tak nemají možnost projevu.

A tak zjišťujeme, že pomoc nepřijde odnikud

Zatím technokrati a globalisté spřádají dále své sítě intrik a podvodů a připravují se pro převzetí celosvětové populace. Jak říká David Icke, s každou minutou se blížíme blíž a blíže situaci, kdy malá skupinka nevolených lidí nám bude diktovat každou podrobnost našich životů, 24 hodin, 7 dnů v týdnů, a to napořád. Budou nám přikazovat co můžeme dělat a co ne; budou nám říkat co můžeme jíst a jestli vůbec můžeme jíst.

Už i byrokrati v Evropské unii radí lidem aby si zvykli jíst brouky, žížaly a jiný hmyz kvůli bílkovinám. Bill Gates pěstuje v laboratoři umělé maso a chce nás s tímto šmejdem krmit.

Firma, zvaná BiteLabs nabízí maso a uzeniny vyrobené ze známých osobností! Vezmou nějaké buňky slavným Hollywoodským hercům anebo jiným významným osobnostem a klonují je ve zvláštním masovém reaktoru. Namnoží je a pak z nich dělají „umělecký salám“ a jiné speciality. Představte si, že byste jedli salám, udělaný z Gatesova těla! Anebo Kissinger, či Biden?

Ve skutečnosti je možné, že nejsme daleko od jezení trávy i s kobylkami, brouky a jinými nepoživatelnostmi. Možná jste slyšeli, že jedna z největších nákladních lodí, pojmenovaná Ever Given, která byla plně naložena kontejnery, se zarazila do břehu Suezského kanálu a tam blokuje celou mezinárodní dopravu. Loď je vzpříčena napříč kanálem a její konec je pevně ukotven v písku (viz obrázek). Jak mohl soudný kapitán dostat loď do takové pozice je naprosto nepomyslitelné. Jediné možné vysvětlení je, že to udělal schválně.

Určitě je v tom nějaký divný záměr, protože celá trasa lodi předtím, než vplula do Suezského kanálu je přinejmenším podivná (viz obrázek výše). Mnozí v té změti vidí nákres mužského pohlavního orgánu.

Tato blokáda je viděna jako další operace pod falešným praporem, organizovaná globalisty, kteří nám tímto zkoušejí dát najevo, že mezinárodní obchod skončil. Rozhodně byly tímto zastaveny dodávky oleje a plynu a ceny těchto surovin šly okamžitě nahoru. Zhruba 300 dalších nákladních lodí bylo takto blokováno v pátek. Tyto lodi vezly nejrůznější materiály, potraviny, mražené maso a jiné produkty, které podléhají zkáze, převážely dobytek, papír, pivo, auto součástky, čokoládu, nábytek a mnoho jiných věcí. Když tam budou stát ještě několik dnů, dá se očekávat, že velká část jejich nákladu podlehne zkáze. Takže ceny potravin budou zvýšeny a my všichni se pomaličku začneme přibližovat k hladovění.

Na snímku, pořízeném ze satelitu můžete vidět, jak se loď vzpříčila přímo v místě, kde není kanál tak hluboký jak jinde. Prý ji zvrátil do té pozice náhlý závan větru – opravdu? To je ale náhoda, a zrovna tam! Tato loď prý uveze až 10 tisíc kontejnerů a její váha je úměrná asi 200 tisícům automobilů.

Ovšem – to všecko je samozřejmě součást plánu. Ten plán je totálně zničit naši lidskou společnost a nedovolit, aby se kdy vrátila do původních kolejí. Říká se tomu „ kreativní ničení.“ Napřed je všecko zničeno a pak je to vybudováno znovu a lepší.

Jsou tito lidé schopni vybudovat něco lepšího? Těžko!

Následky

Kvůli 4G a 5G bezdrátové technologii, Roundupu a jiným pesticidám, herbicidám a insekticidám nemáme už skoro žádné včely a dokonce ani vosy. Kdo nebo co bude opylovat pole? My rozhodně nemůžeme – tak jak to dělal I.V. Mičurin – chodit se štětečkem od rostliny k rostlině a opylovat pole! Tady, kde žiji, to již začíná být vidět: máme hodně ovocných stromů, které se zjara osypou květy. Ale plody nemají žádné.

Celé zasilatelství bylo už tak těžce postiženo koronou. Problémy s dodávkami jsou celosvětové. Někteří očekávají nedostatek toaletního papíru a jiných drobností, na které jsme si během času zvykli. Ten svět nedostatku a chudoby se blíží a jestliže technokrati a globalisté vyhrají tuto válku proti nám, tak v něm budeme žít napořád.

Karanténa a masky měly být pouze dočasné řešení

Už to, že napřed to mělo trvat dva týdny. Ze dvou týdnů se staly dva měsíce, ne-li více a jak se rok vlekl, přišla nová omezení a v podstatě nic z toho už nikdy neskončilo. Prý to pomůže proti rozšíření korony – jenže chřipka byla dávno pryč, bylo léto a my jsme stále trpěli mezi čtyřmi zdmi našich obydlí. Prý to mělo pomoci proti onemocnění, ale to se nestalo; denně se objevuje víc a více případů korony a víc a více úmrtí je hlášeno.

A i když nic z toho nefungovalo, nic nebylo zrušeno! Takže to skoro vypadá, že to byla ta karanténa, roušky a všecko ostatní, co tu nemoc způsobovalo.

Dnes jsou nemocnice plné pacientů se zápalem plic – to je přímý následek dlouhodobého nošení roušek. A přesto to nikomu nedošlo!

Aby nám osladili náš úděl, můžeme dnes pracovat z domu a děti sledují virtuální školní výuku přes počítače. To zní dobře, ale dobré to není. Předně, když jste v zaměstnání (nebo ve škole), váš zaměstnavatel platí všecky nutné výdaje, jako je otop, osvětlení, pitnou vodu, záchody a jiné potřebnosti. Když pracujete z domu, táhnete všecko z vlastní kapsy. Váš plat může zůstat stejný, pokud není nižší, ale váš zaměstnavatel zaznamená značnou úsporu za dny, kdy vy a vaši kolegové pracujete z domu.

Ta možnost, že se doma budete ulejvat je prakticky nulová, jelikož jste na dálku sledováni a kvůli tomu, že nemáte styk s druhými lidmi a nemůžete s nimi mnohé věci diskutovat, tak vlastně pracujete ještě víc, než kdybyste byli v zaměstnání.

Nemluvě o tom, že každodenní změnou prostředí, z domova do práce a zpátky, se člověk udržuje v pořádku. Je hrozné, když stále jen sedí doma a nemůže nikam. To rozhodně škodí psychice a všemu možnému jinému. Nakonec uhne od svých zásad a zůstane celý den v pyžamu a celkový úpadek pomalu následuje.

A pak přišli s očkováním

Naši manipulátoři by nás chtěli všecky očkovat a udělali by nevím co, aby nás donutili přijmout jejich předstíranou pomoc. Použijí lež, nebo úplatek, či cokoliv jiného, jen aby mohli naše DNA pokazit pomocí jedů v očkování a to na život. Opět, napřed to měla být jedna vakcína, pak byly dvě a dnes Dr. Fauci mluví o třetím očkováním a Gates propaguje vakcinaci opakovanou, stále dokola!

Nedovolte aby vás přelstili a nenechte se očkovat. Očkování nefunguje a ještě navíc zabíjí.

  • Jane K. 
5/5 - (6 votes)
(Visited 263 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *