Jaké jsou cíle strůjců koronavirové paniky?

Napsal
Sdílet článek

Nejprve chci upozornit na to, že tento článek je pouhým zamyšlením, pokusem o pochopení procesů, ke kterým nyní dochází. Je jedno, zda jste tzv. “panikář” nebo naopak “chřipečkář”, jak se začali rozdělovat zastánci či odpůrci koronavirové paniky a s ní spojenými restrikcemi. V obou skupinách najdeme nemálo těch, kdo se odmítají spokojit s oficiální verzí, která nám tvrdí, že jakýsi Číňan zkonzumoval netopýra, od něhož se nakazil patřičně zmutovaným netopýřím koronavirem. Verze dva je to, že Číňan zkonzumoval luskouna, který předtím pozřel nakaženého netopýra.

Těmto oficiálním verzím dnes zřejmě věří skutečně jen ti, kdo zaslepeně konzumují každou informaci, kterou získají z mainstreamu. V tomto článku nechci rozebírat “panikářské” ani “chřipečkářské” teorie, ale chtěla bych upozornit na to, co za celým tím šílenstvím možná stojí. A především pak na to, proč byl tento humbuk především vyvolán.

Takže jděme rovnou k věci a zkusme si rozebrat fakta, která by mohla lépe nastínit souvislosti současných, minulých, ale i budoucích dějů. Čeho má být definitivně docíleno?

  1. Manipulace davů 

Všimněte si, že současná pandemie se týká především evropských zemí a USA. Jiné země nepostihla o nic víc, než jakákoli běžná chřipková epidemie, často jsou dokonce důsledky mnohem méně fatální. Zkuste se podívat na statistiku koronaviru, kde jasně vidíte, že například země černé Afriky žádná pandemie nezasáhla, přitom první případy se tam objevily ve stejnou dobu, jako u nás. Postižené evropské země zpravidla vyhlásily nouzový stav a zavedly různé restrikce, přičemž většina lidí je nejen akceptovala, ale dokonce podporovala s tím, že “je to přece pro jejich dobro”. Nyní mohou světovládci manipulovat davy jak je jim libo, mají je v hrsti a mají především vyzkoušeno, že v případě, že se manipulovaným davům předvede jakékoli divadlo, budou tyto davy ochotné udělat cokoli, nabudou-li přesvědčení, že jde o jejich dobro.

2. Vakcinace

S předchozím bodem pak souvisí i tento bod. Nyní neustále slyšíme o tom, jak se očekává vakcína coby spasení lidstva. Vakcína bude v některých zemích povinná, například Dánsko již uzákonilo povinnost plošné vakcinace. Je nasnadě, že příkladu Dánska budou následovat i další země. Proč se zavede plošná vakcinace? Nyní se vraťme o necelý rok nazpět, kdy se ještě o žádném koronaviru veřejně nehovořilo. Tehdy Aliance ID2020 zahájila na svém výročním summitu v New Yorku nový program digitální identity ve spolupráci s vládou Bangladéše, vakcinační aliancí Gavi a novými partnery ve vládě, akademií a humanitárními pracovníky. Program imunizace jako příležitost ke zjištění digitální identity odhalila ID2020 ve spolupráci s programem pro přístup bangladéšské vlády k informacím (a2i), generálním ředitelstvím zdravotnických služeb a Gavim. Digitální identita je počítačový záznam o tom, kdo je člověk  uložený v registru. Používá se v tomto případě ke sledování každého, kdo očkování dostal. Bangladéš měla být vloni první pokusnou vlaštovkou, kdy docházelo zároveň s vakcinací k čipování očkovaných jedinců. Zaštítěné organizace počítají s tím, že později se bude s “digitální imunizací” pokračovat i jinde ve světě. Znovu připomínám, že tento program se rozběhl vloni v září, ale už začátkem loňského roku došlo ke spojení zainteresovaných organizací. Ještě předtím proběhl experiment čipování lidí také ve Švédsku, tam to však nebylo spojeno s vakcinací. V rámci celé EU pak bylo nařízeno povinné čipování psů, což mohlo být také předstupněm téhož u lidí. Nevím, zda bude vakcína přímo spojena s čipováním tak, jako tomu bylo v Bangladéši, ale myslím, že souvislost se nabízí. Obzvlášť, když je do propagace vakcíny proti COVID-19, podobně, jako do programu digitální identity, zainteresován Bill Gates.

3. Rušení hotovosti

Také rušení hotovosti je jedním z kroků, jak lépe dohlížet nejen nad tím, kdo má kolik finančních prostředků, ale také nad tím, jaké jsou nákupní zvyklosti každého občana, lze tak ovšem sledovat i fyzický pohyb vlastníka daného účtu. Navíc, šmírování a ovládání financí každého občana může časem dojít tak daleko, že se případnému “rebelovi” zcela zablokuje přístup k financím, které už budou de facto pouze virtuální. Výmluva na to, že je použití hotovosti nehygienické, jistě u většiny tzv. “panikářů” obstojí.

4. Cenzura

Tu jsem trošku nakousla v předchozím bodě. Myslím, že o zavádění cenzury jiných, než těch správných názorů snad netřeba hovořit, podobné snahy zde byly již před koronavirem, nicméně nyní by mohla cenzura ještě víc přitvrdit, což se také potvrzuje. Posledním počinem je zákaz podávání jiných, než oficiálních informací o koronaviru.

5. Snížení populace

To nebude ani tak prostřednictvím pandemie, ale spíš v důsledku vleklé hospodářské krize, kdy bude mít jen málokdo dostatek prostředků na uživení sebe samého, natož rodiny. V době, kdy budou sociální vztahy zapovězeny, se také budou mladí mnohem méně seznamovat, nebudou tedy zakládat nové rodiny. Bude přibývat sebevražd, nepokojů v důsledku bídy, do které upadne mnoho lidí, na západ od nás se nevyhnou občanským válkám, vyprovokovaným osazenstvem z no-go zón, pro něž už nebude dostatek prostředků na dávky.

6. Rekordní zadlužení zemí, potažmo zavazující půjčky

Země, jejichž ekonomika bude nejpostiženější, získají půjčky, ovšem ve stylu něco z něco. Tato “pomoc” bude znamenat další závazky vůči finančním institucím, v případě evropských zemí pak vůči EU. V Evropě to tedy bude znamenat další pokračování v hlubší integraci, zavádění eura tam, kde zatím není, odevzdávání dalších kompetencí národních států Bruselu a pokračování v zeleném údělu.

7. Uhlíková neutralita

Už předtím se země EU zavázaly k uhlíkové neutralitě do roku 2030. Nyní, kdy se dnes a denně poukazuje na to, jak je díky výpadku průmyslové výroby na takřka celé severní polokouli čistý vzduch, bude tlak na uhlíkovou neutralitu ještě úpornější a to bez ohledu na další pro mnoho zemí až ničivé ekonomické důsledky.

8. Koronavirová clona

Velmi důležité je pak vše, co se děje takřka bez povšimnutí za koronavirovou clonou. Stále – i přes jinak přísná karanténní opatření – dochází k dovozu muslimských vetřelců z řeckých táborů do různých evropských zemí (Německo, Švédsko, Finsko…), přičemž tito invazisté jsou prezentováni coby “děti bez doprovodu”. Většina z nich pak má falešné doklady s datem narození 1.1. 2006 a samozřejmě se o žádné malé děti nejedná. EU mezitím v rámci operace Irene krouží kolem břehů východní Libye, kde loví čluny s Afričany, které pak vozí do Řecka. Tam se také dostávají vetřelci z Turecka, podpoření Erdoganem. A na dovršení všeho se mezitím snaží EU sjednotit azylovou a migrační politiku. Za koronavirovou clonou se toho děje samozřejmě mnohem víc, nicméně právě invazi považuji za to nejdůležitější, neboť i ta je součástí plánů vládnoucích (j)elit. Plánů na likvidaci původního Evropana a jeho nahrazení vetřelci z muslimských zemí Afriky i Asie.

 

Jistě by se mohly přidat i další body, nicméně právě výše uvedené považuji za nejdůležitější. Procesy, ke kterým už roky dochází, se zatím zdají být předem naplánované a lze se jen dohadovat, co bude dál. Rok 2015 a s ním spojená invaze muslimů do Evropy, která nám tehdy byla prezentována coby spontánní, byla samozřejmě plánovaná a řízená. Stejně tak jsou plánované současné procesy i ty, které nás teprve čekají.

Pro pochopení těchto procesů je nutné se především ptát: “Čeho mají docílit a komu se hodí?”

 

 

(Visited 839 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *