Je František Bergoglio antikrist, anebo máme čekat jiného?  

Napsal
Sdílet článek

Je František Bergoglio antikrist, anebo máme čekat jiného? Jděte a zvěstujte lidem, co vidíte a slyšíte: Mnozí, kteří viděli, jsou slepí, mnozí, kteří slyšeli, jsou hluší a všem se zvěstuje falešné evangelium.
(srov. Gal 1,8-9, Mt 11,2-5)

Falešné evangelium v 7 bodech:

1) Intronizace démona Pačamamy

V roce 2019 Bergoglio intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámu
církve. Udělal tak gesto veřejného zřeknutí se Krista jako jediného
Spasitele a zároveň i gesto přijetí ducha antikrista. Bergoglio se svými
zločiny mnohonásobně vyloučil z církve. Totálně odpadl od Boha a
dopustil se největší zrady. To musí být jasné každému obyčejnému
katolíkovi, ne tak biskupovi či knězi. Komu to jasné není, je duchovně
slepý.

Podmínky k současné zradě víry a otevření se duchu pohanského modlářství
byly zašifrovány už v II. vatikánském koncilu (1965). Papež Jan Pavel
II. v r. 1986 v Assisi tento zhoubný program částečně před veřejností
odšifroval a realizoval, v roce 2019 apostazi II. vatikána dovršil
Bergoglio.

2) Legalizace svazků sodomitů

V roce 2020 se Bergoglio otevřeně postavil za legalizaci svazků
sodomitů. Tím popřel, že sodomie je mimořádně těžký hřích, který stahuje
prokletí a ruinuje morální základy společnosti. Oklamal tím sodomity,
jako by z tohoto hříchu už nemuseli konat pokání. Kdo mu uvěří, nemůže
být bez pokání spasen! Bergoglio zaujal pozici antikrista – vystupuje
jako spasitel, dobrodinec, ale skrytě táhne oklamané duše do věčné
záhuby. Bergoglio bojkotuje varování Písma: „Sodoma a Gomora propadly
zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda
7)

3) Modla ohavnosti na místě svatém (Mt 24,15) a uzavření chrámů

Na největší svátky – Velikonoce i Vánoce – Bergoglio uzavřel chrámy z
umělého důvodu naprogramované pandemie. Špičkoví vědci podvod
odmaskovali a naléhavě varovali před genocidní vakcinací. Kdyby se
Bergoglio postavil za pravdu, celosvětová pandemie by neexistovala!
Bergoglio se ale postavil na stranu globalistů, kteří vyhlášením
pandemie sledují konkrétní cíl – vakcinaci a redukci lidstva. Vystoupení
antikrista v této době je apokalyptickým znamením času. Největší morální
autorita je zneužita k masové satanizaci a časné i věčné záhubě lidstva.

4) Vakcína mění lidský genom

Nová mRNA vakcína mění lidský genom, což vede k vyhlazení lidského rodu
jako takového. Je to do nebe volající zločin proti lidstvu a Bohu
Stvořiteli! Takový zločin může prosazovat jedině antikrist! Bergoglio
tuto fatálně nebezpečnou vakcínu intenzivně prosazuje a vyhlašuje, že
musí být pro všechny.

5) Zotročující čipizace

Nová vakcína obsahuje rovněž hydrogel s organickými nanočásticemi. Jde o
formu čipizace. Čipizace zbavuje člověka svobodné vůle a tím i možnosti
k pokání. Důsledkem je věčné zavržení v ohnivém jezeře. Prosazováním
této vakcíny se Bergoglio ukazuje jako antikrist. Pod pláštíkem
náboženských frází se dopouští největšího zločinu v dějinách lidstva.

6) Cíl – genocida lidstva

Vnucená vakcinace má za cíl genocidu lidstva. Gates přiznal: „Odvedeme-
li dobrou práci s vakcínami, (v první etapě) snížíme populaci o 10-15
%.“ To znamená genocidu jedné miliardy lidí. Tuto genocidu Bergoglio
prosazuje vatikánskými dokumenty pod heslem „vakcína pro všechny“.
Cynicky bojkotuje skutečné odborníky v medicíně, kteří před vakcinací
varují. Slepě prosazuje linii redukčních globalistů. Se satanisty sdílí
jednotu ducha. To je znak politiky antikrista.

7) Vyvrcholení apostaze Vatikánu

Před Vánocemi Bergogliův Vatikán vstoupil do globálního spojenectví
(paktu) s Rothschildem, Rockefellerem a ostatními tzv. „Strážci“ (The
Guardians). Jejich majetek tvoří $10,5 trilionů. Jejich cílem je
prosadit Velký reset a redukci lidstva. Už II. vatikán svým
aggiornamentem vytýčil jasný program – změnu ducha. Duch Boží byl skrze
aggiornamento postupně nahrazen duchem světa. Jan Pavel II. proto v roce
1983 mohl otevřít dveře zednářům na klíčová místa v církvi tím, že v
novém Kodexu zrušil exkomunikaci na zednáře. František Bergoglio 8. 12.
2020 jednotu Vatikánu se zednářskou elitou už vstupem do Rady jen
dovršil.

Citace z tisku: „Nové partnerství ukazuje naléhavost spojení morálních a
trhových imperativů pro reformu kapitalizmu na mocnou sílu pro dobro
lidstva.“

Komentář: To dobro lidstva znamená, že nikdo nebude moci nic kupovat ani
prodávat, když nebude mít cejch šelmy… To jsou ty morální a trhové
imperativy? A pro dobro lidstva má asi posloužit i systematická
likvidace soukromých podnikatelů, kterou umožňuje nesmyslná karanténa.
Umělá pandemie má navodit potřebu povinné vakcinace. Gates otevřeně
prohlašuje, že vakcinace má posloužit k snížení populace, tedy k redukci
lidstva. Bergoglio tuto plánovanou genocidu zneužitím církevní autority
„morálně“ zaštiťuje. Toto může jen antikrist.

Citace: „Tiskové vyhlášení skupiny ‚Strážců‘ (The Guardians) oslavuje na
své stránce tuto zprávu jako ‚historickou‘ a dodává, že ‚skupina se
inspiruje morálními imperativy všech náboženství‘.“

Komentář: Vytvoření Rady bylo naplánováno už na Globálním fóru v Římě v
roce 2016 za účasti Bergoglia. 8. 12. 2020 Bergogliův Vatikán vstupuje
do paktu tzv. Rady pro inkluzivní kapitalismus. Toto je skutečně
historická a hlavně další tragická událost pro církev. V čele s
Rothschildy a Rockefellery tím vytváří globální ekonomickou a duchovní
alianci spolu s elitami zasvěcenými knížeti tohoto světa – ďáblu.
Bergoglio, jak bylo zveřejněno, zaujal místo jejich duchovního a
„morálního“ vůdce. Šlo tímto o intronizaci antikrista?

Co se týče „inspirace morálními imperativy všech (pohanských)
náboženství“, je třeba si uvědomit: pohan není ateista, ale ctitel ďábla
a démonů. Z toho vyplývá pohanská antimorálka. Křesťanská morálka je
naproti tomu založena na lásce k Bohu a bližnímu.

Bergogliův Vatikán tímto realizuje program jednoty ducha se všemi
pohanskými kulty, které uctívají démony. Dokumenty o Amazonii a gesto
intronizace démona Pačamamy (2019) byly veřejným znakem satanizace
Vatikánu. 8. 12. 2020 se Bergogliův Vatikán oficiálně spojil se stínovou
světovládou, aby mohl být realizován plán dechristianizace a satanizace
lidstva. Tato symbióza je skutečně dílem antikrista. Historičnost této
události je i v tom, že jde o převedení katolické církve do satanské
anticírkve New Age.

Citace: „Rada se označuje jako ‚hnutí vůdců světového obchodu a
veřejného sektoru‘…“.

Komentář: Jaké místo v tomto uskupení elit má Bergoglio? Plán těchto
strážců – „The Guardians“ – je podřídit Vatikán a skrze Vatikán celou
katolickou církev i všechny křesťanské národy jejich programu –
satanizaci. Bergoglio v tom hraje klíčovou a nezastupitelnou roli.
Jděte a zvěstujte lidem, co slyšíte a vidíte. Mnozí, kteří viděli, jsou
slepí, mnozí, kteří slyšeli, jsou hluší a všem se zvěstuje falešné
evangelium. (srov. Gal 1,8-9) Je František Bergoglio antikrist, anebo
máme čekat jiného?

  • Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu  
5/5 - (2 votes)
(Visited 532 times, 2 visits today)
Sdílet článek

2 comments

  1. Těch Antikristů je hned několik a je těžké vybrat, který je ten pravý. Bergoglio, stejně jako před ním Benedikt a před ním Jan Pavel II. byli všichni ze stejného pytle, všichni zrádci Ježíše Krista a jeho církve. Proto tak zvaní sedevacantisté věří, že ve skutečnosti nemáme papeže. To, že se Bergoglio bratříčkuje s globalisty, tomu se není co divit. Rothschild je vatikánský bankéř určitě aspoň 200 let. A vatikánské peníze jsou investovány do zbrojařského průmyslu, do firem, které vyrábí válečné zbraně a válečnou mašinerii. Už to, že byl ustanoven celibát je nesmysl, je to proti lidskosti a nemá to nic společného s vírou. Požadavek celibátu způsobil příliv homosexuálů do církevních institucí, kterým tento stav pochopitelně vyhovuje. Někteří svůj souhlas s celibátem zakládají na názoru, že Ježíš byl svobodný, což může být pravda a nemusí. Jsou i opačné názory, které staví na skutečnosti, že v dobách, kdy žil, neměl svobodný muž zdaleka tu váhu jako muž ženatý. Ovšem Ježíš by také velmi moudrý – jak to, že toto není požadováno od církevních hodnostářů? Takže ho následujeme jen v tom, co je pro nás poměrně snadné? Tak, jak se dnešní církevní „veličiny“ chovají, to rozhodně není chování moudrých lidí a leckterý žák 4. třídy základní školy by se za něco takového právem styděl.

    1. Podle známého proroctví sv. Malachiáše o budoucích papežích sedí jejich popisy až do Benedikta. Bergoglio je lžipapež.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *