Je nejstudenější duben za posledních 80 let, přesto se vláda zavázala přispívat astronomickými částkami na boj proti globálnímu oteplování

Napsal
Sdílet článek

Když jsem dnes četla článek s předpovědí počasí na příští měsíce, kdy má být podobně studený jako duben  nejen květen, ale dokonce i celé léto, pak nešlo si nevzpomenout na to, jak stávkovali mladí “Greténi” proti globálnímu oteplování vloni v květnu v zimních bundách. Ten výjev byl tak bizarní, že jej nelze zapomenout. Už loňské léto nebylo příliš horké, dnů, kdy bylo na koupání se našlo jen málo. A letos údajně nemáme očekávat žádné rekordy, dokonce se očekává, že by mohlo být kvůli výbuchu sopky La Soufrière na karibském ostrově Svatý Vincenc poměrně chladno.

Pokud sledujete zprávy, případně máte někoho příbuzného na severoamerickém kontinentu, nemohlo vám uniknout, že v posledním desetiletí tam zažívali nezvykle ledové zimy. U nás jsme měli velmi studenou zimu asi 4 roky nazpět, pamatuji si, že jsme tehdy i v nížině naměřili kolem minus 30 stupňů. Horká léta jsme sice v posledních letech zažili také, ale tak to bylo vždy. I v minulých desetiletích bychom našli jak horká, tak chladnější léta či relativně teplé, ale i mrazivé zimy.

Každopádně se na naší planetě klima v historii vždy střídalo, dobu, kdy docházelo ke globálnímu oteplování, pak střídala období chladnější. Současnost se nijak zvlášť nevymyká, dokonce se to spíš jeví tak, že se v posledních letech ochlazuje. Ekonomiky mnoha zemí jsou nyní velmi silně narušeny, přichází nejhorší krize všech dob a my máme podobně, jako jiné, stejně postižené státy, platit značné “výpalné” na údajný boj proti globálnímu oteplování. A to v situaci, kdy máme v Evropě nejchladnější duben za posledních 80 let.

Podle OSN mají za boj proti globálnímu oteplování všechny rozvinuté státy (k nimž se počítají i země EU) do roku 2030 zaplatit astronomické částky. Proti údajnému globálnímu oteplování se má bojovat cestou dosažení tzv. “uhlíkové neutrality”, tedy bojem proti CO2. A to v situaci, kdy jsou právě tyto země ekonomicky zdevastovány zaváděním drakonických covidových restrikcí.

Dále cituji z dokumentu OSN:

Počet států, které přislíbily dosáhnout nulových emisí, je nyní 126. Je však nutné, aby všechny státy rozšířily své národní emisní závazky ještě před klimatickou konferencí COP a ihned zahájily přechod na nulové emise. Na COPu se státy musí konečně dohodnout na pravidlech pro globální uhlíkový trh. A rozvinuté státy musí konečně uvolnit prostředky ve výši 100 miliard USD, které přislíbily jako každoroční podporu rozvojovým státům na boj s dopady změny klimatu.

K výše uvedeným 126 zemím náleží samozřejmě i všechny státy EU, které se k plnění závazků uhlíkové neutrality zavázaly společně (tedy i ČR). Takzvaná rozvinutá část světa – k níž se počítají i státy EU – má platit docela slušné “výpalné” na boj proti změnám klimatu v zemích rozvojových. To vše v situaci, kdy jsou státy zadlužené na mnoho generací dopředu. Také proto se musely všechny země při poskytování půjčky od globálních finančních institucí (to je ta půjčka, o níž se říká, že je od EU) zavázat k tomu, že půjčka bude do značné míry určena právě k plnění uvedených klimatických závazků.

Připočtěte si k tomu Bidenem stanovenou 21% daň, kterou mají platit právnické osoby všech zemí tak nějak “navíc” (kdo ji odmítne platit, má být ze strany USA sankcionován) a náklady, které ještě země čekají s pokračováním “covid story”…  Nevěříte snad, že letoškem vše skončilo? Že už nás nečekají žádné restrikce?  A pokud ne kvůli covidu, tak i WEF upozorňuje na nutnost tzv. “klimatických lockdownů”. 

Agenda 2030 (podobně jako WEF) prosazuje rovnostářství, změnu systému – tedy přechod od kapitalismu k jakémusi novému systému –  kdy nikdo nebude nic vlastnit, ale všichni budou šťastní. Součástí údajných bojů proti změnám klimatu má být i stěhování mas lidí z rozvojových zemí do těch bohatších, což už samozřejmě probíhá. V Evropě od roku 2015 prakticky kontinuálně, do USA začaly proudit davy ihned po nástupu Bidena.

Do roku 2030 se prý porůznu po celé planetě přestěhuje asi miliarda lidí. Aby se jejich životní úroveň zvýšila tak, jak to má v plánu WEF, potažmo OSN, musí se logicky životní úroveň původních obyvatel zemí, do nichž se budou stěhovat, zhoršit. Postupně se jejich životní úroveň srovná, takže dosud zcela nemajetná africká rodina bude žít v Evropě v domě, který dřív patřil evropské rodině (např. německé, ale dosadit si můžete jakoukoli jinou), jíž byl ovšem z důvodu neschopnosti platit stanovenou daň jejich dům vyvlastněn. Německé rodině bude umožněno za poplatek ve vyvlastněném domě zůstat, ale pod podmínkou, že jej bude sdílet s již zmíněnou rodinou africkou.

Zdá se vám vše výše popsané šílené? Ale přesně to se plánuje. Podívejte se někdy na stránky Světového ekonomického fóra (WEF) nebo na již výše uvedené stránky OSN a zjistíte, že přesně takovou budoucnost pro nás plánují. Po stávající klimatické konferenci je jasné, že do údajného boje proti klimatu budou vloženy biliony eur. A do tohoto boje podle plánů Agendy 2030 i  stěhování lidí z rozvojových zemí do zemí rozvinutých patří.

Neustále proklamovaný boj proti změnám klimatu již dávno považuji za zástěrku pro realizaci totální globalizace. Aby k ní mohlo v uvedené době (tedy v tomto desetiletí) dojít, musí se zrušit národní státy (potažmo i národy), musí dojít k rušení hotovosti a výše uvedenému zavedení rovnostářství, kdy všichni budou stejně nemajetní, ovšem nejsem si jista, zda i šťastní tak, jak uvádí WEF.

Ostatně, WEF, OSN ani EU (pozn.: všechny tyto organizace jsou ovládány globálními korporacemi, v jejichž zájmu konají) o nějaké dobro lidí na této planetě samozřejmě nejde. Jde jim jen o to, aby bylo všechno bohatství na planetě ve vlastnictví oné hrstky nejbohatších a případně jejich nejbližších “slouhů”.

(Visited 209 times, 1 visits today)
Sdílet článek

3 comments

  1. Vy to ale vůbec nechápete po té správné stranické linii!!
    Přiznejte se, že jste mladá a nezkušená. smile
    Nevadí, stačí odvolat, přiměřeně se kát, zařadit se a dostanete ještě šanci.
    A teď vážně. Jste nejlepší!!!
    Ale Vy to nejspíš stejně nebudete číst. smile

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *