Jedinou cestou, jak zabránit islamizaci Evropy, je zákaz islámu. Ale bez boje to už nepůjde.

Napsal
Sdílet článek

V poslední době se stále častěji v kontextu s událostmi, k nimž dochází už nejen ve Francii, setkávám s tím, že si lidé kladou otázku jak a zda vůbec lze islamizaci Evropy odvrátit. Dnes už snad jen ten největší naiva totiž věří, že islamizace, která se nyní týká značné části Evropy, včetně dvou sousedních zemí – Německa a Rakouska – se nepřelije k nám. Tedy skutečně se jedná o otázku, jak islamizaci, která reálně hrozí i nám, zastavit či potlačit. V prvé řadě se musí skončit s politickou korektností a je třeba přiznat, že za vším nestojí jakýsi smyšlený islamismus, ale islám. A především pak ti, kdo jej využívají coby zbraně k likvidaci Evropy a původních Evropanů.

V Evropě jsou jednak země, které jsou islamizovány díky své koloniální minulosti – k nim patří právě Francie či třeba Velká Británie a několik dalších, dále jsou tu země, které byly po jistou dobu pod islámskou nadvládou, od níž se sice osvobodily, avšak nemalá muslimská menšina tam stále setrvává (např. Bulharsko, Španělsko) a pak je zde třetí skupina již islamizovaných zemí, což jsou země, které se islamizovaly v podstatě až po válce díky muslimskému přistěhovalectví (typicky třeba Německo, přijímající v poválečném období Turky, coby levné pracovní síly nebo Švédsko se svojí extrémně vítačskou politikou posledních let).

My patříme k zemím, které se teprve časem islamizují, zatím tedy procházíme teprve první fází islamizace. U nás dochází k velmi rychlému nárůstu počtu muslimů především na základě postupného rozprodávání pozemků a nemovitostí muslimům, ale také se islamizujeme poměrně rychle díky tomu, že sousední Německo a Rakousko jsou zeměmi již islamizovanými. Právě odtud se pak islamizace přelije k nám tak, jako se to děje všude na světě, aktuálně je na velmi rychlém postupu například islamizace Afriky, kde nebývale rychle postupuje od severu směrem na jih.

Nejprve se podíváme na to, co by nastalo, kdyby se náhle zastavila muslimská invaze do Evropy. I když je to velmi nepravděpodobné, protože jde o politiku EU, která byla právě i za účelem výměny evropského obyvatelstva založena, nijak zásadně by to nepomohlo. Tedy tento krok je zcela nereálný, neboť k tomu, aby se země EU zcela uzavřely invazi z muslimských zemí, by musela nastat politická vůle. A ta zde prostě není a dle volebních preferencí napříč EU ani v nejbližších letech nebude. A dokud bude existovat EU, která má v programu nastěhovat Afriku do Evropy, nic se nezmění.

Další navrhovanou možností jsou deportace. Ty opět nic neřeší. Jednak některé země odmítají své občany přijímat zpět v případě, že oni sami s tím nesouhlasí, na druhé straně je zde spousta vetřelců, jejichž původ je neznámý a není je tedy kam deportovat. V neposlední řadě se ukazuje, že deportovaní vetřelci se zpravidla během několika týdnů (max. měsíců) po deportaci do Evropy vrátí, jak potvrzuje třeba toto video, kde ještě za Salviniho vyhoštěný Tunisan říká, že se nyní znovu do Itálie vrátil a pokud ho někdy vyhostí znovu, obratem se objeví zpět v Evropě.

Deportace tedy také nic neřeší. Jednak jsou bez perfektně hlídaných hranic nefunkční, na druhou stranu vetřelcům nehrozí za opakovaný návrat do Evropy žádné sankce.

Jak tedy nejlépe zbavit Evropu islámu? Nejprve je zapotřebí islám zakázat alespoň na úrovni jednotlivých národních států a vytvořit takové podmínky v zemi, aby muslimové nemohli svoji zvrhlou ideologii provozovat. Tedy zavřít všechny mešity, modlitebny, zakázat islámské spolky apod. Muslimy, kteří s tím nebudou souhlasit, vyhostit. A to bez ohledu na výtky a sankce EU, k nimž by pak tento totalitní spolek zcela jistě přistoupil.

Je třeba počítat s tím, že se budou i sami muslimové podobným změnám, které jim znemožní svoji ideologii nadále legálně provozovat a šířit, aktivně bránit. Bude docházet ke každodenním teroristickým útokům a ty země, které se rozhodnou být islámu prosté, budou do doby, než se muslimů zbaví, pod neustálou hrozbou. Ale během několika let by se mohla situace zklidnit. Pokud se podíváme třeba na Angolu, kde islám zakázali a mešity zbourali, tak právě tam je mnohem větší klid, než v těch afrických zemích, které se dobrovolně nechávají islamizovat.

Islám je především vůči nemuslimům nenávistná ideologie, která navádí své vyznavače k násilí, k němuž se také v islamizovaných zemích stále častěji uchylují. Evropa, trpící vleklou nemocí falešného pseudohumanismu, pak doplácí právě na to, že neumí oplácet stejné stejným. Vždyť na území Evropy zatím útočí jen muslimové na nemuslimy, přičemž muslim, který útočí, je jen zřídka zabit, většinou se dostane do vězení, kde je s ním zacházeno v rukavičkách. Má k dispozici nejen halal stravu, služby imáma, modlitebnu a vše, co vraždící fanatik potřebuje, ale ve vězení, z něhož je zpravidla předčasně propuštěn, naváže další potřebné kontakty. Takové tresty pak nikoho od útoků neodradí.

Jak by měl takový trest, který by muslimy od páchání útoků odradil, vypadat? Čeho se muslimové bojí? Jak jistě víte, tak muslimové se distancují od všeho, co jim po smrti nepřinese ráj. Tedy i když je muslim při činu zastřelen, (což se stává jen zřídka), dostane se do ráje se 72 pannami. Výjimkou by bylo, kdyby byl vraždící atentátník zastřelen rukou ženy. Pak by žádný ráj nenásledoval, smrt rukou ženy je pro muslima smrtí nejpotupnější. Média by samozřejmě musela skutečnost, že džihádistu zabila policistka, patřičně zdůraznit, aby se to dozvěděli ostatní.

A představte si, že by byl útočník zastřelen ženou a k tomu ještě kulkou, která by byla namočena v prasečí krvi, přičemž jeho mrtvola by byla zabalena do prasečí kůže. To by s naprostou jistotou odradilo jakékoli další atentátníky a tím vlastně zachránilo mnoho dalších životů. Jenže v Evropě následují tresty, které pro muslimy žádnými tresty nejsou!! V rámci falešné pseudohumanity se jedná tak, aby se třeba neurazila rodina muslimského hrdlořeza. Takže se zastřeleným útočníkem, případně se sebevražedným atentátníkem, se zachází “s úctou”.

Ptám se tedy: “Jakou úctu si od nás mají tyto kreatury zasloužit?” 

Pokud by se k muslimským útočníkům , kteří vražedný útok na Evropany přežijí, přistupovalo tak, že by ve vězení skutečně psychicky trpěli (kropení prasečí krví, neposkytnutí koránu či přístupu do modlitebny by bylo tím nejmenším), pak by si útoky každý další rozmyslel. Evropa nesmí mít nadále pověst slabého, bezbranného, nemocí zhoubného pseudohumanismu trpícího kontinentu. Na druhu stranu se nesmí Evropané účastnit žádných okupací muslimských zemí, které jsou pak vítanou záminkou pro další džihád.

Zákaz islámu, spolu s podobně přísnými tresty, by zcela jistě odradil další vetřelce od cesty do Evropy. V Evropě (resp. v zemích, které by postavily islámskou ideologii mimo zákon) by pak zůstali jen ti muslimové, kteří by se dokázali plně přizpůsobit společnosti bez mešit, modliteben, halal potravin a dalších atributů islámu. To by však byla jen malá hrstka současné muslimské populace v Evropě, šlo by zřejmě jen o ty, kteří ani v současné době islám nijak nepraktikují a jsou tedy i samotnými muslimy považováni za odpadlíky.

Je mi jasné, že především sluníčkářům se budou zdát moje  vize toho, jak se lze islámu zbavit, xenofobní a islamofobní. Jenže nic islamofobního ani xenofobního na tom není, jde jen o jedinou možnost, jak zabránit islamizaci celého kontinentu, přičemž je pravděpodobné, že v některých zemích je i na tento scénář příliš pozdě. Ostatně, xenofobie je strach z neznámého, přičemž my velmi dobře víme, co je islám zač, tedy není to nic neznámého. A slovo “islamofobie”, vymyšlené radikálními muslimskými imámy, je využíváno právě těmi, kdo islamizaci Evropy nejvíce napomáhají. Tedy podvratnými sorosovskými neziskovkami a “liberálními” politiky.

Muslimové mají k dispozici mnoho islámských zemí, kam se mohou uchýlit. Není nejmenší důvod pouštět další nositele této nenávistné ideologie na kontinent, který se pokouší už po staletí islamizovat. 

Vím, že moje vize je nerealizovatelná. Současný evropský politický establishment nic podobného nedopustí, nicméně je to establishment, který si volí sami Evropané.

Pak nelze než zkonstatovat, že pokud by předkové současných Evropanů, kteří hnali mohamedány od Vídně viděli, jak se muslimům podřizujeme, museli by se za svoje potomky stydět.

Pokud chcete vidět, jak je třeba přistupovat k muslimům, kteří pokřikují v ulicích měst své obligátní “Allahu akbar!”, pak se podívejte na video zde.

(Visited 629 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *