Joe Biden, který neví, jestli přichází nebo odchází, americkým presidentem?

Napsal
Sdílet článek

Je to výsměch všem myslícím lidem. Joe Biden, který se vždycky velmi špatně učil a z University vyšel jako jeden z posledních (po něm bylo jen 7 dalších, z celkového počtu 84 lidí) a který je dnes mentálně tak znevýhodněn, že možná ani neví co je za den, má být presidentem tak velkého státu jako je Amerika? Ovšem když uvážíme, že Globalistům se postupně podařilo dosadit do presidentské funkce narkomana, zvrhlíka a komunistického agitátora, anebo mentálně znevýhodněného prosťáčka, či podprůměrného herce, komunistického agitátora i s jeho partnerem, vydávaným za manželku, pak musíme uznat, že se jedná jen o jedno: zlehčit presidentský úřad v očích lidí a ponížit je tím, že musí takové nedůstojné charaktery na tak významném místě trpět.

Dnes už existují pádné důkazy o tom, že čínská komunistická vláda uplatňovala přímou kontrolu 75% všech volebních zařízení, použitých při loňských presidentských volbách v Americe, což jsou všecko výrobky tří firem: Dominion, Unisyn a ES&S. Tyto firmy dodávají 75% veškerého volebního zařízení v Americe a i mnohde jinde ve světě! Jejich majetnictví je ale tak propleteno, kdy jedna firma vlastní druhou, používají společné části zařízení, anebo mají společný základní programový kód, že se prakticky dají s přimhouřením oka považovat za jeden celek, zaměřený na zešvindlování kterýchkoliv voleb. A tyto tři firmy jsou všecky z komunistické Číny.

Bylo rovněž zjištěno, že Číňané uplatňují tvrdou kontrolu všech amerických voleb již od r. 2005. Ne že by teprve tehdy začali, ale předtím to nejspíš dlouho rozjížděli.

Také hodně demokratů a někteří republikáni v Americe investovali velké částky do těchto tří firem, vyrábějících volební sčítací zařízení, což je samozřejmě trestný konflikt zájmů! Ale stále ještě se neví a ani to není zjišťováno, kdo všecko je v těchto firmách finančně zastoupen a jakým podílem se účastní. Nesmíme zapomínat, že čím větší podíl ve firmě, tím větší hlasovací právo a ti, kteří mají procentuálně největší účast, prakticky diktují podmínky, za jakých se bude zboží vyrábět, co bude obsahovat, diktují firemní strategii a všecko ostatní, co je s tím spojeno.

Takže by se dalo říci, že vlastnictví veškerého volebního zařízení v Americe a následně v celém světě, je tajné a jeho záměry nemusí být v náš prospěch!

Mohou pak být takové volby spravedlivé? Těžko. A je pro to víc než dost důkazů. Snad ten nejzajímavější z nich je případ paní Stacey Abrams, která vyhrála ve státě Georgia obrovskou převahou hlasů – a přitom nebyla na žádném volebním lístku. Jak to bylo dokázáno? Kdoví.

Itálie si přihodila

Zcela nové zjištění se týká italského vládního vojenského dodavatele jménem Leonardo SpA, jejichž satelity byly použity na příjem a přeposlání hackery upravených volebních výsledků zpět do Ameriky. Servery ve Frankfurtu obsluhovaly pouze některé části celého procesu. Z Frankfurtu byly informace přeposílány na americkou ambasádu do Říma, kde je hackeři upravili a poslali zpět do Ameriky.

Proto došlo v den voleb v noci k náhlému zastavení všeho sčítacího zařízení. To bylo v Itálii ráno a hackeři potřebovali volební přístroje sami pro sebe, kvůli nainstalování upravených dat. Však také bylo mnoha svědky hlášeno, že do půlnoci vedl Trump po celé čáře, pak bylo zařízení vypnuto a když je znovu zapnuli, vyhrával Biden. Tím byla americká ambasáda v Římě přímo zúčastněna na politickém převratu v Americe a na svržení svého vlastního presidenta!

Alessandro Profumo, ředitel firmy Leonardo SpA byl právě odsouzen italským soudem na 6 let vězení za podvod, který spáchal v r. 2015 jako ředitel jedné z hlavních italských banek. Do funkce ředitele Leonardo SpA by dosazen v r. 2017 tehdejším italským Premiérem Gentilonim. Že by tento nevěděl o podvodu, který Profumo spáchal dva roky předtím není pravděpodobné, což ukazuje na to, že i tehdejší italská vláda byla spoluúčastníkem současného volebního podvodu v Americe.

Italský soudce Prof. Alfio D’Urso v přísežném prohlášení (text je ZDE, nahraná výpověď v Angličtině na videu ZDE) potvrzuje pravdivost těchto informací. Jistý Arturo D’Elia, vedoucí IT oddělení firmy Leonardo SpA byl pověřen vedením a navigován zaměstnanci americké ambasády v Římě, aby vsunul do počítačového programu patřičné změny, které umožňovaly převrácení volebních hlasů z Donalda Trumpa na mohutně prohrávajícího Joe Bidena. D’Elia je ochoten toto dosvědčit u kteréhokoliv soudu, jestliže bude jemu a jeho rodině poskytnuta patřičná ochrana. Skutečné a pravdivé volební informace nezničil, ale nechal je jako backup a skryl na tajném místě. Je ochoten tyto předat soudu.

I se zkoruptovanými volbami bylo možno vyhrát

Vice president Mike Pence měl možnost převrátit podvodné výsledky voleb 6. ledna 2021 a zajistit pokračování Trumpova presidentství. Ale Pence zradil Ameriku, zradil lid a rozhodl se pro opak. Celé čtyři roky byl tajně proti presidentovi a i svoji kancelář zaplnil lidmi stejného smýšlení. V době nejvyšší koronavirové krize to byl Pence, který měl vést celou zemi k úspěšnému vyřešení situace. Ale on, spolu s neslavným a názory měnícím Dr. Fauci pokazili všecko, co pokazit šlo. Amerika nikdy na Pence a jeho zradu nezapomene.

Co je ten hlavní problém?

I když Trumpovi zbývá pouhých pár dnů presidentství, přesto se ho demokrati a jiní státní úředníci pokoušejí odstranit co nejrychleji a za každou cenu. Proč jim na tom tak záleží, když se jedná o tak krátkou dobu?

Ve skutečnosti se všichni nesmírně bojí, že Trump uvolní jisté dokumenty, doposud tajné a zveřejní jejich obsah. Jedná se o důkazy, které jsou pro tyto lidi kritické, protože odhalují jejich vinu při manipulaci voleb v r. 2016 a jejich protiprávní přestupky, s tímto spojené. Rovněž obsaženy jsou důkazy o jejich vytrvalých pokusech o státní převrat během čtyř let Trumpova presidentství. Celé dlouhé roky jejich podvodů by vyšly najevo spolu s těmito informacemi.

Podle komentátora Rush Limbaugh, celý politický Washington se třese hrůzou, že k něčemu takovému dojde. A kdybyste pátrali kolik je těžce zkompromitovaných politických osob ve Washingtonu, tak odpověď je jednoduchá – přesně tolik, kolik je Trumpových odpůrců a to včetně Bidena a Harrisové.

Generál-poručík v penzi Tom McInerney říká, že se nejedná pouze o zkoruptované volby; zde jde o totální změnu našeho života. Itálie ovlivnila výsledky voleb, to je pravda. Ale Itálie v tom nebyla sama; mnoho i jiné národy se na tomto podvodu z nejrůznějších důvodů podílely. A protože u tak rozsáhlého projektu je centrální koordinace naprosto nutná, toto řízení muselo existovat a nacházet se mohlo pouze v Číně.

Je pravda, že provinilci bojují zuby nehty proti případnému odhalení. Přes značný nátlak demokratů a proradných medií, Oddělení obrany státu se odmítlo zúčastnit plánovaného násilného sesazení presidenta a prohlásilo, že Donald Trump je stále ještě hlavní vedoucí státu a to že budou respektovat.

Mluvčí Kongresu, Nancy Pelosi dokonce zašla tak daleko, že žádala armádního generála Marka A. Milley, aby zabránil presidentovi v přístupu k nukleárním kódům, potřebným v případě obrany země. Jelikož president Trump sám nedával nejmenší důvod k tomu, aby se zneužití těchto informací musela obávat, pak tím pouze zkoušela limitovat presidentovu pravomoc a její snaha byla čistě politická machinace. Postupem času se ukázalo, že i někteří jiní demokrati se starali stejným způsobem a podnikali ty stejné kroky.

Situace je opravdu velice vážná

President Trump měl několik možností zabránit podvodným volbám a svému vlastnímu sesazení. Zákony, uzákoněné již před lety a také v minulosti použité, mu toto umožňovaly. Proč tak neučinil a proč zločinně zkouší předat Ameriku a s ní celý svět Číně, zbývá vědět. Zdá se, že důvody jsou pouze dva:

 1. Buď nechal situaci dojít tak daleko, aby ukázal, jak obrovská je korupce nejen vlády samotné, ale i soudů a jiných úřadů a je možné, že v poslední moment použije něco naprosto neočekávaného a tím situaci vyřeší.
 2. Anebo prostě odehrál svoji roli, zde jeho scénář končí a tak přesně podle Bidermanovy tabulky o donucování se pouze postaral o dočasné uvolnění, abychom lépe pochopili svoji ubohost a nemohoucnost a ještě více uvěřili ve všemocnost a vševědoucnost těch tam nahoře. (Pozn.: Bidermanovy donucovací zásady byly uvedeny v minulém článku, nazvaném „COVID-19 je psychologická válka proti nám, říká David Icke a jiní.“)

Také je ale možné, že president nemá potřebné informace. Advokáti Sidney Powell a Rudy Giuliani si často stěžovali, že s presidentem prakticky nemohou komunikovat. Lidé kolem něho jim zabraňovali v přístupu jak a kde mohli. Podle těchto právníků je president obklopen samými pokrytci a zrádci a je divné, že je trpí.

To všecko ale zasahuje mnohem dále, než jsou zdi Bílého domu a budovy Capitolu. V poslední době dochází ke značnému nárůstu úmrtí mezi významnými republikánskými politiky. Pouze kolem Nového roku jich zemřelo pět a všichni náhle a nečekaně. Spolu s dalšími jsou uvedeni níže:

 • 4. prosince 2020 – Larry Dixon, senátor ve státě Alabama, zemřel na Covid, 78 let.
 • 22. prosince – Edwin Gomes, demokratický senátor ve státě Connecticut, zřítil se s letadlem a zahynul na následky zranění, 84 let;
 • 18. prosince – Jerry O. Relph, senátor za stát Minnesota, zemřel na komplikace s Covidem, 76 let;
 • 28. prosince – Nolan Mettetal, dřívější senátor a kongresman za stát Mississippi, zemřel na Covid, 75 let;
 • 29. prosince – Luke Letlow, kongresman ze státu Louisiana, zemřel na komplikace s Covidem, 41 let (silný podpůrce Trumpa);
 • 1. ledna 2021 – Ben Chafin Jr., senátor ze státu Virginia, zemřel na koronu, 60 let;
 • 1. ledna – Mike Reese, kongresman ze státu Pennsylvanie, zemřel na mozkovou mrtvici, 42 let (byl na něho značný nátlak, protože odmítal souhlasit s výsledky voleb);
 • 2. ledna – Dick Foley, bývalý kongresman ze státu Connecticut, 71 let;

Jelikož „na Covid“ se neumírá, ale umírá se na jiné nemoci, které se vyskytují „spolu s Covidem,“ tak vlastně nevíme, na co většina těchto lidí zemřela. Ale je zcela možné, že Bidenova klika a ti, kteří z pozadí Bidena manipulují, už zahájili boj proti podpůrcům presidenta Trumpa a to obzvláště proti těm, kteří jsou v pozici vlivu, nebo moci a mohli by vývoj současné situace strhnout jiným směrem.

 • JANE K.
4.2/5 - (5 votes)
(Visited 654 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *