JSOU DOKTOŘI PRÁV LUBOMÍR ŠTROUGAL A VRATISLAV VAJNAR SCHOPNI CHÁPAT SMYSL TRESTNÍHO ŘÍZENÍ?

Napsal
Sdílet článek

Orgány činné v trestním řízení zjistily, že bývalý předseda federální vlády a člen předsednictva ÚV KSČ JUDr. Lubomír Štrougal (1) a bývalý federální ministr vnitra JUDr. Vratislav Vajnar, CSc., (2) spáchali zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby, a to tím, že jako „vrcholní představitelé ČSSR“ spoluzavinili zranění a dokonce smrt těch, kdo se pokoušeli přejít státní hranici.

Nicméně trestní stíhání proti nim bylo zastaveno, protože podle znaleckého posudku nejsou – navzdory svému právnickému vzdělání – schopni „chápat smysl trestního řízení“.

Proti tomu podalo ústavní stížnost 6 poškozených z Německa. (Viz tabulku níže.) Namítali podjatost znalců, kteří posudek vypracovali.

Jeden ze znalců byl totiž od mládí horlivým členem KSČ, důstojníkem z povolání, který byl zařazen do „armádních vzdušných sil“, takže vlastně plnil „ve vzduchu“ stejné úkoly jako Pohraniční stráž „na zemi“.

O druhém znalci není známo, že by byl členem KSČ, nicméně i on byl za minulého režimu profesionální voják, jehož spolehlivost byla důkladně prověřena Státní bezpečností i vojenskou kontrarozvědkou. I on byl vázán přísahou „věrnosti pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa“ s tím, že „pro obranu socialismu“ je vždy připraven „stát pevně … po boku Sovětské armády“ a „v boji proti nepřátelům … nasadit i svůj život“.

Stěžovatelé namítli, že tito znalci byli v minulosti fakticky podřízenými těch, na které nyní vypracovávali znalecký posudek. Mohli tak být nakloněni k tomu, aby svým bývalým chlebodárcům projevili přízeň, což vyvolává pochybnosti o jejich nestrannosti. (3)

Na webových stránkách Ústavního soudu je u případu v rubrice Stručná charakteristika uvedeno: „Právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na život“.

Jak bylo o ústavní stížnosti rozhodnuto, se veřejnost dozví v pátek 3. 12. 2021 v 10:00 hodin, kdy soudkyně-zpravodajka JUDr. Kateřina Šimáčková, PhD., vyhlásí příslušný nález. (4)

JUDr. Lubomíra Štrougala zastupuje v řízení o ústavní stížnosti advokát JUDr. Vlastimil Rampula. (5)

Kdo podal ústavní stížnost?

Pozůstalí po zabitých:

Christa Brunies (nar. 1944) z Hatten/Sandkrugu, jejíž syn Hartmut Tautz (nar. 1968) byl v srpnu 1986 roztrhán pohraničními psy (6);

Carola Tautz-Bär (nar. 1965) z Drážďan, sestra Hartmuta Tautze;

Astrid Schmidt (nar. 1971) z Magdeburgu, jejíž otec Gerhard Schmidt (nar. 1939) byl v srpnu 1979 zastřelen pohraničníky (7).

Zranění:

Dr. Thomas Bartsch (nar. 1966) ze Schwarzenbachu, který byl v červenci 1989 postřelen pohraničníky (8);

Siegfried Karl Fröbel (nar. 1955) z Kolína nad Rýnem, který byl postřelen pohraničníky v dubnu 1982 (9);

Jürgen Seifert (nar. 1951) z Berlína, který byl v listopadu 1983 pokousán pohraničními psy na stehně a genitáliích (10).

Poznámky:

(1) Viz blíže https://cs.wikipedia.org/wiki/Lubom%C3%ADr_%C5%A0trougal

(2) Viz blíže https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_Vajnar

(3) Viz blíže https://www.ceska-justice.cz/2020/10/jeden-ze-znalcu-zastaveneho-stihani-jakese-a-spol-byl-komunista-druhy-byl-rezimu-loajalni-neni-vyloucena-jejich-podjatost/.)

(4) Ústavní soud ČR, Brno Joštova 8, I. poschodí, č. dv. 151; blíže viz https://www.usoud.cz/program-jednani-soudu?tx_odroom%5Bdetail%5D=3893&cHash=77507947e5c687bf417c01be1ba453ce

(5) Viz blíže https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Rampula

(6) Viz blíže https://www.ustrcr.cz/uvod/dokumentace-usmrcenych-statni-hranice/usmrceni-statni-hranice-portrety/tautz-hartmut/

(7) Viz blíže https://www.ustrcr.cz/uvod/dokumentace-usmrcenych-statni-hranice/usmrceni-statni-hranice-portrety/gerhard-schmidt/

(8) Viz blíže http://www.dr-th-bartsch.de/team.html

(9) Viz blíže https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/vychodni-nemec-frobel-odskodneni-postreleni-hranice-utek.A190207_110411_budejovice-zpravy_khr

(10) Viz blíže https://www.impuls.cz/regiony/karlovarsky-kraj/rehabilitace-utek-zapad-hranice-ceskoslovensko-tri-kamaradi-soud-cheb.A190521_160417_imp-karlovarsky_kov/tisk.

  • L. Müller
5/5 - (1 vote)
(Visited 112 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Ať se jdou někam vyfotit. Oni nevěděli, že přechod hranic je zakázaný a je trestním činem? Věděli, tak riskovali, že se jim stane to, co se stalo. Jejich pitomost. Možná také, že byli vedeni, jko agenti. O to menší škoda.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *