Jsou sluníčkáři spojenci muslimů?

Napsal
Sdílet článek

Toto téma je velmi aktuální a já mám pocit, že je nutné jej nyní trošku podrobněji rozebrat. I když, pokud někdo čte mé články tak ví, že odpověď je jasná a jednoznačná. Spojuje je stejný nepřítel, i když mají odlišné motivace.  Jaké? Jak jejich spojenectví funguje? Jak je možné, že se mohou dát dohromady ideologicky tak odlišné skupiny? To se dozvíte dále.

Než se budu věnovat jednotlivým skupinám – tedy sluníčkářům a muslimům – musím nejprve upozornit na skutečnost, že tím hlavním co obě skupiny spojuje je současná vládnoucí ideologie. Samozřejmě mám na mysli ideologii tzv. „liberálů“ (ve skutečnosti jde o globalisty, kteří jen využívají dané ideologie k ovládnutí lidstva), kteří prosazují na jedné straně neomezenou muslimskou invazi do Evropy a USA, na druhé straně však jde o ideologii založené na diktatuře menšin (rasových i sexuálních), jak je definován tzv. neomarxismus. Nejzásadnější je však snaha o globalizaci, kdy největším problémem globalistů jsou národy a národní státy. Ty musí být rozvráceny a zničeny.

Podpora menšin a především pak LGBT ideologie je však v plném rozporu k zároveň velmi silně podporované muslimské invazi a islamizaci. Proto jsem tu v mnoha článcích oslovovala sluníčkáře a chtěla jejich vysvětlení faktu, že podporují zároveň dvě tak vzájemně velmi nekompatibilní ideologie – LGBT a islámskou. Nicméně hlavní cíl jak sluníčkářů ve službách svých chlebodárců – globalistů, tak muslimů, je země bez hranic.  I když pro každou z těchto skupin se jedná o zcela odlišný motiv.

Muslimům jde o zavedení všesvětové šaríi, což je hlavním posláním islámu a všech pravověrných muslimů. To se samozřejmě činí lépe v rámci jedné velké nemyslící masy, národní státy a myslící, nepříliš dobře manipulovatelní občané jsou zde překážkou. Sluníčkářům se oproti tomu jedná o to, co jim podsunou jejich loutkovodiči – mnoha jde samozřejmě hlavně o finanční prospěch, nicméně mezi sluníčkáři najdete i idealisty, jejichž představa světa bez hranic je díky dlouhodobé ideologické multikulturní propagandě představou nejlepšího a spravedlivého světa. Míchání různých ras a kultur pak považují za přínosné tak, jak jim to nastiňuje propaganda.

Nyní si obě protěžované skupiny – tedy sluníčkáře a muslimy – z nichž vytvořila vládnoucí ideologie spojence v boji proti konzervativně a pronárodně smýšlejícím občanům, představíme. Nejprve se podívejme na sluníčkáře. To, že podporují LGBT ideologii, militantní feminismus, genderismus a zároveň masovou muslimskou invazi ví každý. Proč to však dělají? Jak je možné, že nejsou schopni vyhodnotit absolutní neslučitelnost ideologií, které podporují? Odpověď je jednoduchá: většina je za to velmi dobře placena a ten zbytek jsou jednoduše dlouhodobou propagandou patřičně „zpracovaní“ jedinci. Bez ohledu na to, jaké mají školy, VŠ dnes mnohdy dostuduje i ten, kdo by dřív prolezl s odřenýma ušima učňák.

Část sluníčkářů koná tak, jak koná, čistě pro svůj osobní hmotný prospěch, aniž by se nad tím, co podporují, nějak hlouběji zamýšleli. Tedy pokud by byli odtrženi od zdrojů a nestáli by za nimi jejich často velmi bohatí chlebodárci, našli by si jiný způsob parazitování na společnosti ve jménu toho, kdo by je byl schopen dobře zaplatit. Poněkud jinak jsou na tom sluníčka která tomu, zač „bojují“ věří.

Rasismus, proti kterému nyní údajně bojují, je jen záminkou, bylo třeba vyburcovat i davy, které se rády přidají k rabování a ničení, což jsou zpravidla dlouhodobě frustrovaní obyvatelé ghett. Již velmi dlouho se upozorňuje na fakt, že rasismus vůči většinové společnosti (tedy protibělošský) nejen v těchto ghettech poslední dobou přímo bují. V době, kdy se po celém světě vyskytuje zcela nepokrytá tzv. pozitivní diskriminace jsou demonstrace proti rasismu zcela nesmyslné, proto se také demonstrující velmi často obrací k historii a zcela účelově si zvolili modlu v podobě jednoho černého kriminálníka, který zemřel při zákroku bílého policisty. Nikdo nebere v potaz ani fakt, že například v USA zabijí černoši víc bělochů, než běloši černochů. Bezkonkurenčně nejčastěji se však černoši vyvražďují sami mezi sebou.

Do podobných průvodů se pak logicky zapojí také muslimové. Všimněte si, jak se v posledních letech využívá pojem „islamofobie“ a to i tam, kde zatím není velmi silná muslimská komunita, nicméně se s jejím nárůstem počítá. S tímto pojmem velmi rádi operují všichni slouhové globalistů, u nás například muslimofilní Al Hamajda. Islamofobií se ohání i různé zprávy, vyšlé z jeho ministerstva. Tento pojem využívají režimu poplatné loutky po celém světě i přesto, že je poměrně nový a vzešlý od radikálních muslimů. Objevuje se tak i na sluníčkářských demonstracích.

Na fakt, že dochází k již zcela nepokryté kooperaci sluníčkářů s muslimy, jsem upozornila například v tomto článku, kde zjistíte i z přiloženého videa, jaká je skutečnost. Řvoucí a rabující davy v New Yorku demolovaly cokoli, co jim přišlo pod ruku, dokonce i majetek černých, za jejichž práva údajně protestují. Jejich vandalismu se mimo různých obchodů, restaurací, obytných domů apod. nevyhnula ani spousta kostelů. Nicméně jejich řádění neodnesla ani jedna mešita, všechny vyšly z nepokojů bez jediného šrámu. A co víc, jak můžete vidět na videu v odkazu, když narazil řvoucí dav na pouliční modlitbu muslimů, ihned se řvoucí a vše ničící demonstranti zklidnili a v tichosti se k muslimské modlitbě přidali.

A nyní se ptám: „Jak je možné, že si na newyorské ulici v době, kdy byly vyhlášeny ony nepokoje, uspořádali muslimové veřejnou modlitbu?“

Odpověď je nasnadě – vše bylo zcela jistě předem domluveno. Mnoho důkazů hovoří pro fakt, že jsou demonstrace v USA podporovány a rozdmýchávány za pomocí opozičních demokratů, přičemž dokonce právníci, napojení na bývalou Obamovu administrativu, byli přistiženi při tom, jak hází Molotovovy koktejly na policejní auta. Je nutno zdůraznit, že se i zde jednalo o muslimské právníky. Antifa a další zapojené bojůvky jsou navíc sponzorovány z různých zdrojů opět napojených na deep state – v USA je to především Sorosův OSF a různé neziskovky, napojené na demokraty, v Evropě však tyto bojůvky, coby politické neziskovky, sponzorují nejen globální neziskovky, ale dokonce i národní státy a samozřejmě EU.

Vše uvedené přirozeně zaštiťují mainstreamová média, která rabování a ničení ze strany systémem podporovaných davů sluníčkářů a různých menšin z amerických i evropských ghett většinou popisují coby demonstrace aktivistů, protestujících proti rasismu a ty nehorší excesy i rabování se snaží utajit. Ničení soch pak nepochopitelně omlouvají. Když se například britští patrioté rozhodli další sochy podobných osudů ubránit, byli mainstreamovými médii nazváni pravicovými radikály. Ale rabující Antifu a obyvatele ghett nikdo radikály nenazývá.

Za absolutního nezájmu nejen mainstreamu, ale dokonce i našich alternativních médií došlo v posledních dnech hned k několika prohlášením různých vysokých muslimských autorit. Za poslední dobu jsem jich objevila hned několik, vždy tyto autority, jejichž slovo je pro jejich soukmenovce svaté, vyzvaly k tomu, aby muslimové využili stávající  situace a uskutečnili džihád. Ten se má vztahovat zejména na USA a Evropu. Jaký je cíl? Ovládnout svět a zavést všesvětovou šaríu, přičemž světovým hegemonem by se měl stát islám.

A jaký je hlavní evropský cíl? Do deseti let vytvořit první dva velké evropské chalífáty – konkrétně v Německu a Francii. Údajně mají nyní k uvedenému velmi slušně našlápnuto, protože ve Francii i Německu dojde každou hodinu k jedné konverzi místních obyvatel k islámu a každý měsíc je v těchto zemích přeměněn jeden kostel na mešitu.

A jak to dopadne? Sluníčkáři jsou užiteční idioti muslimů, s nimiž kolaborují proti většinové společnosti a jako všichni kolaboranti budou mezi „prvními na řadě“ v momentě, kdy si budou muslimové Evropu přebírat. Budou využiti a odhozeni. Kolaborovali jednou, mohou tak učinit kdykoli jindy. A to muslimové moc dobře ví. Nicméně nyní muslimové sluníčka potřebují a dokud je potřebovat budou, uvidíme je často po jejich boku. I proto se muslimové infiltrují zejména do zelených a socanských stran.

Globalisté využívají sluníčkářů a jim poplatných médií k nasunutí islámu do Evropy a její rychlejší islamizaci. Pro globalisty jsou tedy nástrojem jak sluníčkáři, tak muslimové. Ale to už by bylo na jiný článek.

5/5 - (2 votes)

(Visited 581 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *