K připravovanému nařízení o opatřeních souvisejících s návratem dětí do MŠ a ZŠ – celodenní nošení roušek a pravidelné testování

Napsal
Sdílet článek

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli (případně: Vážené vedení školy)

Předkládáme Vám výtah z právní analýzy od Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové k připravovanému nařízení o opatřeních souvisejících s návratem dětí do MŠ a ZŠ – celodenní nošení roušek a pravidelné testování. Naše hnutí je s touto analýzou v absolutní shodě, proto si níže dovolíme citovat  závěr, který z ní vyplývá:

Navrhovaná opatření

 • mohou ohrozit fyzické a psychické zdraví nezletilých dětí, a nelze

vyloučit ani trvalé následky; ministerstvo se v tomto směru nijak

nevypořádalo s odbornými argumenty specialistů a vlastní důvody

ničím nepodložilo; jedná se tak o návrh politický, nikoli medicínský,

tedy o návrh laiků, t.č. v politických funkcích

 • jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami, ústavním pořádkem

ČR a s řadou dalších právních předpisů

 • nebyla podrobena testu proporcionality, tedy nebyla podložena a

odůvodněna jejich smysluplnost

 • jsou předkládána bez specifikace reálnosti cílů, které by měla

naplnit; tyto cíle nebyly hodnověrně ani vytýčeny

 • jsou jednoznačně účelovou diskriminací v přístupu ke vzdělání

 • přenášejí vysokou míru odpovědnosti na školy, kterým jsou

současně doporučovány protiprávní a právně sporné kroky, které

nemají žádnou oporu v zákoně, nebo je jejich faktické řešení

nemožné; toto přenášení nemá oporu v zákoně, a to ani

pandemickém

 • odebírají zákonná práva rodičům jako zákonným zástupcům dětí

 • absolutně neřeší faktické dopady, které mohou nastat řádově

v počtu tisíců (požadavky přítomnosti zákonných zástupců, faktický

postup vyloučení žáka z výuky, doporučovaná nic neřešící

přítomnost policie…), které nepochybně zasáhnou klima školy

 • absolutně neřeší informační toky k zákonným zástupcům dětí

 • nereflektují na to, že nelze dětem přikázat samotestování, ani na

fakt, že nezletilý se nemůže dopustit přestupku

 • nemají oporu ani v pandemickém zákoně (!)

 • nedůvodně zatěžují rodinné rozpočty, když jim přikazují kupovat

určitý druh zboží (roušky) bez možnosti volby

tedy navrhovaná opatření jsou opatřeními politickými, nikoli

medicínskými, jak se deklaruje, a jsou proto jasným zneužitím práva

ze strany vrchnostenské státní správy v současné době.

Děkujeme, že prosím zvážíte, zda si opravdu chcete vzít na svědomí morální a možnou trestní odpovědnost za toto počínání.

Děkujeme i ve jménu rodin, kteří nesouhlasí s tímto nařízením

S pozdravem

 • Libor Zajíček, Hnutí Aliance národních sil
5/5 - (7 votes)
(Visited 391 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *