Katolíci už nejsou vázáni povinností nedělní liturgie, pokud…

Napsal
Sdílet článek

Návštěva Bergoglia na Slovensku byla spojena s podmínkou podstoupení
dvojího experimentálního očkování. To je nejenom propagace podvodu a
zločinu, ale i zneužití církve ke škodě věřícím i celému národu.
Experimentální mRNA vakcinace patří dle Norimberského kodexu mezi
zločiny proti lidskosti. Navíc přijetí samotné vakcíny protiřečí Božím
zákonům.

 


1) Vakcína představuje vzpouru proti Bohu Stvořiteli, protože mění
lidský genom, ničí stvořitelské dílo a lidi mění na geneticky
modifikované organismy. Lžipapež Bergoglio to dobře ví, a přesto zavedl
ve Vatikánu jako v prvním státě na světě tzv. vakcinační pas, aby
prosadil úskočnou metodu genocidy lidstva, a to skrze církev.
Bergogliánská sekta se svým vakcinačním „evangeliem“ táhne duše do
záhuby.
2) mRNA vakcína skrytě podporuje satanismus, protože byla vytvořena
přinesením dětské oběti. Z živého, ještě nenarozeného dítěte byla
vytržena tkáň těsně před jeho zavražděním. K prosazení této zločinné
vakcíny Bergoglio razí heslo: „Musí se to udělat!“ Je to „vakcína pro
všechny“.
Záměrné zabití nenarozeného dítěte je těžký hřích proti pátému přikázání
„Nezabiješ!“ a Bergoglio ho propagací těchto vakcín prosazuje! Na
tiskové konferenci ze Slovenska však ohromuje veřejnost kategorickým
odsouzením potratu jako úkladné vraždy. Je to maskovací metoda, kterou
často používá – prakticky zločin prosazuje, ale teoreticky odsuzuje.
3) Tím, že mRNA vakcína obsahuje nanočástice, patří už do procesu
postupné čipizace lidstva, před kterou Písmo jasně varuje trestem
ohnivého jezera (Zj 19,20). Bergoglio ale nevaruje, on naopak prosazuje
tento věčný trest. Komu tím slouží? Bohu, anebo ďáblu?
4) Vakcína připravuje pak už vědomou čipizaci lidstva, která udělá z
lidí bioroboty zbavené svobodné vůle. Bůh svobodnou vůli respektuje, ale
čipizace ji nenávratně bere. Toto je zločin, který člověka zotročuje a
zbavuje ho možnosti pokání a spásy. Vatikán v čele s lžipapežem
Františkem ho však vehementně prosazuje a pokrytecky nazývá „projevem
lásky“.
5) Vakcinace je hlavním prostředkem redukce neboli vyhlazení lidstva na
planetě. Její propagátor B. Gates prohlásil: „Odvedeme-li dobrou práci s
vakcínami, snížíme populaci (v prvních fázích) o 10-15 %.“ Bergoglio zde
spolu s Gatesem odvádí „dobrou práci“.

Vakcína proti tzv. covidu není žádnou vakcínou, ale je biologickou
zbraní, jak tvrdí odborníci.

V poslední době povstali američtí lékaři, kteří výrazně varují, že tzv.
vakcína způsobuje produkci vysoce toxického spike proteinu v těle
člověka. Tím dochází k těžkému, nezvratnému poškození životně důležitých
orgánů, anebo přímo k úmrtí. Odborníci dokazují, že těla vakcinovaných
se při další mutační vlně stanou laboratořemi na výrobu smrtících virů.

Jejich prognózy zní, že do dvou až tří let nastane masová úmrtnost právě
vakcinovaných! Bergoglio tato varování vědců cynicky bojkotuje.
Vatikán se pod vedením Bergoglia stal nebezpečnou sektou. Před několika
lety jistý vůdce sekty prováděl experiment na lidech a pak zorganizoval
masovou sebevraždu. Bergoglio, podle tvrzení některých argentinských
psychologů a religionistů, vykazuje všechny znaky nebezpečného vůdce
sekty, ale dopad jeho zločinu je daleko masovější. Dnes iniciuje
celoplošný experiment na lidech pod krycím názvem vakcína pro všechny.

Tím organizuje masovou sebevraždu oklamaných křesťanů.

Model Bergogliova Vatikánu s vakcinačním pasem má negativní vliv nejen
na svět, ale i na církev. Například v Bardějově na Slovensku na vývěsce
před kostelem visí rozpis bohoslužeb. V neděli je šest bohoslužeb, z
nichž tři jenom pro vakcinované, další tři pro vakcinované a testované.

Není však ani jedna bohoslužba pro zdravé, kteří vakcinováni nejsou a
nepotřebují žádné testování. Takové do chrámu už nepustí. Podmínkou je
vakcína! Chce-li katolík splnit svou nedělní povinnost, musí se odhodlat
vstoupit do systému fyzické i duchovní sebevraždy; ten se pro Bergogliův
Vatikán stal prioritou. Církev je zneužita nejen k redukční politice,
ale i k satanizaci národů. Z věroučného a morálního pohledu vyplývá
závěr: Pokud je stanovena tato podmínka nedělních bohoslužeb, katolík se
za takovou cenu bohoslužby nesmí zúčastnit! Mše svatá sloužena
vakcinačním agentem – antikristovým knězem – je neplatná! Nahradil
svatou eucharistii tzv. svatou vakcínou!

Každý křesťan je povinen jednat podle svého svědomí, které musí být v
souladu s Božími přikázáními. Dostáváme se do doby katakomb. Proč? Ti,
kteří okupují nejvyšší církevní úřady, Krista zradili.

Ideoví členové Bergogliovy sekty, jsou schopni fyzicky lynčovat a do
morku kosti nenávidět všechny normální lidi, kteří nepodlehli systému
lži a nedali se očkovat. Toto je ovoce jednoty s Bergogliem!

Jistý kněz z Česka při rozhovoru s věřícím řekl: „Ze strany biskupa je
na mě vyvíjen tlak, abych se nechal očkovat. Proto počítám s tím, že
budu muset odejít z duchovní služby a najít si nějaké civilní
zaměstnání, kde mě zatím ještě nebudou k očkování nutit, protože očkovat
se v žádném případě nenechám.“

Na Ukrajině v době komunismu čas od času přijížděl do některého z domů
na vesnici kněz. Věřícím to bylo důvěrně oznámeno a v noci byla tajně
sloužena sv. liturgie a všichni se před ní zpovídali.

Vyvstává otázka: Jak mají upřímní katolíci světit neděli v této době?
Se svěcením neděle mohou začít už v sobotu večer po svaté hodině.
Prožijí hodinu nad pravdou Kristova vzkříšení podle modlitebních modelů,
které jsou na stránkách patriarchátu v oddílu Svěcení neděle. Ráno od
5:00 se v modlitbách pokračuje: dvě hodiny prožívají znovu pravdy
vzkříšení. Od 8:00 do 9:00 je modlitba přijetí Ducha svatého a s tím
spojené pravdy.

Co se týká eucharistie, v dnešní době stačí nahrát si na video liturgii
slouženou pravověrným knězem a pak si ji každou neděli pouštět a
duchovně prožívat s vědomím, že ji vždy v neděli dopoledne pravověrní
kněží slouží. Po ukončení je ještě možnost zpěvem chválit Boha a modlit
se za sebe navzájem. Také je dobré si společně přečíst evangelium na
danou neděli a položit základní otázku: Co nám Bůh chce dnes tímto svým
slovem povědět? Popřípadě je dobré si přečíst i něco z životopisů
mučedníků a svatých či vyposlechnout z audia aktuální svědectví, např.
lékaře či laika o nebezpečí vakcín. Masmédia vymývají mozky lživou
propagandou a mlčet na toto téma znamená manipulační propagandě
neodporovat.

Příklad svěcení neděle: Jedna rodina se při osídlování Ameriky v 18.
století nastěhovala na místo, kde nebyli žádní katolíci. Asi po 30
letech se do vesnice dostal katolický kněz a byl velmi překvapen jejich
znalostí katolické nauky a příkladným křesťanským životem. Na otázku,
jak je to možné, mu otec rodiny odpověděl: „Vzali jsme si s sebou z
Evropy čtyři knihy: Bibli, Životy svatých, katechismus a Postilu (výklad
nedělních evangelií). V neděli jsme se spolu modlili a četli si z těchto
knih.“

Dnes jsme se dostali do doby, kdy řešením je, aby si každý člen
křesťanské rodiny denně vyčlenil čas na modlitbu, a to především na
svatou hodinu, a každý čtvrtý týden jednu hodinu denně na svou
modlitební stráž. (viz informace na stránkách BKP) To buduje domácí
církev. Důležité je začít novým, hlubším způsobem světit neděli. To je
dnes program pro církev v katakombách.

Zdůrazňujeme, že je třeba vědět, že katolík už není vázán povinností
účasti na nedělní liturgii, jestliže biskup a kněz začne prosazovat
experimentální mRNA vakcinaci!

 

  • Eliáš  
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 95 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *