KAUZA BRATRŮ WONKOVÝCH POKRAČUJE: BYLO ZAHÁJENO TRESTNÍ STÍHÁNÍ PROTI BÝVALÉMU PŘÍSLUŠNÍKU STÁTNÍ BEZPEČNOSTI

Napsal
Sdílet článek

Dne 11. 1. 2022 bylo doručeno usnesení Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), jímž se zahajuje trestní stíhání bývalého příslušníka Státní bezpečnosti JUDr. Josefa Nepovíma.

Je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby, čehož se měl dopustit tím, že dne 23. 11. 1988 spolu s dalším příslušníkem Státní bezpečnosti JUDr. Josefem Počtou pod záminkou údajného doručení předvolání ke svědecké výpovědi kontaktovali na chodbě Okresního soudu v Pardubicích Jiřího Wonku (1950).

Ten, když zmíněné příslušníky uviděl, pochopil nebezpečí, které mu hrozí, chytil se ústředního topení a začal volat: „Pomoc, vražda! Chtějí zavraždit Jiřího Wonku, jako zabili mého bratra. Uvědomte Svobodnou Evropu, všichni jsou vrahové.“

(Jiřího bratr Pavel, nar. 1953, o 7 měsíců dříve zemřel za dosud nevyjasněných okolností v královéhradecké věznici.)

Nepovím s Počtou už měli předem připravené příslušníky Veřejné bezpečnosti, kteří násilím odvlekli Wonku do policejního vozu a následně pak do psychiatrické nemocnice v Pardubicích, odkud byl příštího dne propuštěn. Při policejním zákroku byl Wonka zraněn (pracovní neschopnost trvala 5 týdnů), ale jeho stížnosti na zacházení s ním byly odloženy jako nedůvodné. Naopak Městský národní výbor ve Vrchlabí mu 20. 7. 1989 uložil pokutu 300 Kčs za výtržnost.

Vyšetřovatel ÚDV kpt. PhDr. Jan Trnečka ovšem nyní zjistil, že ve skutečnosti neexistovalo žádné řízení, kvůli kterému by měl být Wonka předvoláván jako svědek. Ze strany příslušníků Státní bezpečnosti šlo o šikanu a „nerespektování základních lidských práv a svobod občanů“.

Ve vztahu k omezení osobní svobody 23. a 24. 11. 1988 byl Wonka rehabilitován usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 28. 1. 2021.

Rozhodnutí o pokutě ve výši 300 Kčs bylo zrušeno Okresním soudem v Trutnově dne 29. 7. 2021.

Nyní následuje řešení trestní odpovědnosti těch, kdo perzekuci rodiny Wonkových působili. Nepovím je prvním, kdo je kvůli tomu trestně stíhán. Počta se ze svého počínání v tomto řízení zodpovídat nebude, neboť již zemřel.

Přílohy:

Usnesení ÚDV z 3. 1. 2022

Foto (Pardubice 28. 1. 2021: Jiří Wonka ukazuje, jak se 23. 11. 1988 držel ústředního topení na chodbě soudní budovy)

  • L. Müller
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 47 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *