Kauza Kramný – chapadla ostravské chobotnice, nové šokující zjištění

Napsal
Sdílet článek
Kdo sledujete největší justiční zločin v novodobých dějinách ČR – kauzu Petra Kramného – víte, že základním stavebním pilířem odsuzujícího rozsudku je znalecký posudek oddělení soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice a.s.

Nebudu popisovat, že dle našich zjištění a názoru tento znalecký ústav de iure a i de facto nikdy nevznikl, ale okolnost zcela jinou.

Opatřením ze dne 9. 11. 2015 předsedkyně senátu JUDr. Renata Gilová přibírá znalecký ústav Oddělení soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice a.s., s odůvodněním, že jde o zvlášť obtížný případ, vyžadující vědeckého posouzení(Důkaz)

Dnes víme, že je to zcela nepravdivá informace, jmenovaný znalecký ústav není autorem žádné vědecké práce, impaktovaného článku etc. a dle vlastních vyjádření Doc. Františka Vorla, vraždu elektrickým proudem na “stole nikdy neměl”. (Důkaz)

Dnes víme, že v den rozhodnutí o jmenování znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice byl po celou dobu v soudní síni přítomen duch případu Petra Kramného, důvěrník STB a zejména nejpilnější znalec v České republice, ostravský capo di tutti capi MUDr. Igor Dvořáček. (Důkaz)

Nemůžeme hodnověrně důkazem doložit, jaký vliv měl na rozhodnutí soudkyně Gilové MUDr. Dvořáček, ale můžeme zcela hravě doložit, že mj. za svou účast u hlavního líčení s Petrem Kramným byl na minutu vyhozen (odejit) z pozice přednosty Ústavu soudního lékařství ve FN v Ostravě. Vyšlo totiž najevo, že MUDr. Dvořáček obelhal svého zaměstnavatele, protože si vykazoval normální pracovní činnost v zaměstnání, kde se samozřejmě nenacházel. Toliko k věrohodnosti ostravského capo di tutti capi MUDr. Igora Dvořáčka.

Jistě si společně s námi kladete otázku, proč komunistická soudkyně Gilová, pravděpodobně za rady MUDr. Dvořáčka, zvolila právě znalecký ústav Nemocnice České Budějovice. A z jaké historické zkušenosti nejen soudkyně Gilové, ale třeba i celého Krajského soudu v Ostravě, přestože věděla a musela vědět, že tento znalecký ústav vypracoval před posudkem Petra Kramného pouze 3 znalecké posudky v trestních věcech.

Jsme u merita věci.

Můžeme dokázat, že případ Petra Kramného je prvním případem, kdy JUDr. Renata Gilová oslovila znalecký ústav Nemocnice České Budějovice a.s., a zároveň první případ kdy vůbec celý Krajský soud v Ostravě tento znalecký ústav vůbec kdy oslovil v jakékoliv věci. (Důkaz) (Důkaz)

Případ Petra Kramného byl vůbec prvním případem, kdy údajný znalecký ústav Nemocnice České Budějovice a.s., vypracovával znalecký posudek pro Krajský soud v Ostravě, ať v trestní či civilní věci. (Důkaz) (Důkaz)

Vyjma jednoho další bagatelního trestného činu, také případem posledním.

Kdo pečlivě sleduje případ Petra Kramného ví, že od té doby vznikly nové znalecké posudky renomovaných odborníků, autorů stovek impaktovaných článků po celém světě, mezinárodně uznávaných autorit, kteří v odvětvích anatomická patologie, soudní lékařství, biomechanika a elektrotechnika, ve svých závěrech zcela zásadně zpochybňují příčinu smrti Moniky a Kláry Kramných a to vraždu elektrickým proudem, kdy jeden z nových závěrů znaleckých posudků je ten, že si znalci obžaloby pletou základní terminologii (sic!!!)

I přes skutečnost, že Spolek Šalamoun vcelku pravidelně informuje předsedkyni senátu JUDr. Renatu Gilovou o zcela zásadních pochybnostech vůči znaleckému ústavu Nemocnice České Budějovice a.s., a jeho výkonu znalecké činnosti, nepřekvapil nás nedávný postup právě předsedkyně senátu JUDr. Gilové, která Kramného odsoudila k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let a která (bohužel systém je tak nastaven), bude posuzovat obnovu řízení Petra Kramného, tedy zjištovat, zda ona sama nepochybila, když rozhodla, že napadené znalecké posudky doc. Františka Vorla od renomovaných odborníků, přezkoumá jen a opět doc. František Vorel. (sic!!!)

Zrůdnost komunistické soudkyně JUDr. Renaty Gilové sahá tak daleko, že ač je samozřejmě seznámena se skutečností, že doc. František Vorel může v rámci svého znaleckého oprávnění přezkoumávat závěry jen a výhradně v odvětví soudního lékařství, ač je si vědoma, že nové znalecké posudky jsou mj. z odvětví patologická anatomie, biomechanika a elektrotechnika, neoslovila vyjma doc. Vorla žádný jiný znalecký ústav. (sic!!!)

Je to učebnicový příklad hledání spravedlnosti, ale tak nějak zjevně po bolševicku.

Není potřeba v postupu předsedkyně senátu JUDr. Renaty Gilové hledat nějaké konspirační teorie, spřátelené či znepřátelené tajné mocnosti a další faktory, protože vysvětlení je velmi jednoduché.

Předsedkyně senátu JUDr. Renata Gilová s vysokou mírou pravděpodobnosti, hraničící s jistotou na doporučení ostravského capo di tutti capi MUDr. Igora Dvořáčka moc dobře ví, proč poprvé v historii Krajského soudu v Ostravě oslovila znalecký ústav Nemocnice České Budějovice a.s., protože je jí známa skutečnost, že by se nikdo jiný pod pohádku o vraždě elektrickým proudem nepodepsal.

Předsedkyně senátu JUDr. Renata Gilová moc dobře ví, protože jí o tom informujeme, že víme, že by se nenašel nejen v České republice, ale ani v Evropské unii jediný legitimní znalecký ústav (na rozdíl od Českých Budějovic), který by se pod dávno vyvrácený závěr o vraždě elektrickým proudem na pokoji 6343 dne 30. 7. 2013 vůbec podepsal.

Předsedkyni senátu JUDr. Renatě Gilové nezbývá již žádný jiný úskok, než napadené posudky doc. Vorla nechat přezkumat jen a výhradně doc. Vorlem. Celým tímto divadlem se JUDr. Renata Gilová sama zahnala do kouta a již ji nezbývá žádné jiné řešení.

Jistě správně tušíte jaký bude asi výsledek?

Vítejte v právním státě.

P.S. Rád bych upozornil na projekt https://www.voxpopuli.sk/pravo/kauzy-pravo/pripad-petr-kramny-casova-osa-udalosti.html, který je naprosto unikátní v tom, že zde máte pohromadě stěžejní informace ke kauze Kramný, a kde si můžete sami ověřit řadu neuvěřitelných mediálních mýtů a nepravdivých skutečností.

  • Vašek Peričevič

 

(Visited 353 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *