Kauza: Petr Kramný definitivně neuspěl…

Napsal
Sdílet článek

Symbolicky dne 30. 7. 2018 si podal Petr Kramný návrh na obnovu řízení ve své trestní věci, kde byl pravomocně a vykonatelně odsouzen na 28 let,  za vraždu elektrickým proudem své manželky a dcery v egyptské Hurghádě dne 30. 7. 2013.

Souběžně s návrhem na obnovu řízení podal Petr Kramný námitku podjatosti celého senátu 50 T v čele v předsedkyní senátu JUDr. Renátou Gilovou.

Systém je nastaven tak, že o tom zda je, či není senát podjatý rozhoduje ten senát, kterého se námitka podjatosti týká, tedy rozhoduje sám o sobě.

Spolek Šalamoun zásadně akcentuje tu skutečnost, že České republika je poslední země v Evropě, kde o obnově řízení rozhoduje senát, který vynesl ve věci rozsudek v prvním stupni.

Předposlední země, kde o obnově řízení rozhodoval samosoudce nebo senát, který ve věci v prvním stupni vynesl rozsudek, bylo Slovensko. Od novely trestného poriadku z roku 2005, se však v ust. § 397 odst. 2 objevuje zcela zásadní věta:

(2) O návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím súdu, rozhoduje iný samosudca alebo iný senát súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.”

Předsedkyně senátu 50 T  JUDr. Renáta Gilová rozhodla tak, že se necítí ve věci podjatá. Proti tomuto rozhodnutí existuje opravný prostředek a to stížnost, kterou posuzuje nadřízený soud a v daném případě tedy Vrchní soud v Olomouci.

Bohužel podle rozvrhu práce dostal věc přidělenu stejný senát, který taktéž ve věci Petra Kramného již rozhodoval a to pravomocným rozsudkem.

Logicky proti tomu, aby námitku posuzoval stejný senát podal Petr Kramný námitku podjatosti, o které jak již víme, zase rozhoduje ten samý senát, které se námitka podjatosti týká a který samozřejmě naprosto předvídatelně konstatoval, že se podjatý necítí.
Proti tomuto rozhodnutí je také přípustná stížnost, kterou posuzuje Nejvyšší soud, který rozhodl, že samozřejmě nikdo podjatý není.

Přitom na případech z doby nedávné je učebnicově vidět, jak změna senátu zásadně, ale zcela zásadně pomůže průchodu spravedlnosti.

Lukáše Nečesaný, nejprve odsouzen na 16 let a po změně senátu, dnes ji pravomocně a vykonatelně zproštěn obžaloby.

David Šnajdr, odsouzen na 10, 5 roku a po změně senátu propuštěn ještě před nařízením obnovy řízení z výkonu trestu, protože vyplývá, že skutek jaksi spáchal někdo úplně jiný.

Petr Kramný tak přes veškerou snahu zůstává v soukolí zejména rodinného klanu manželů Gilových. Kdy JUDr. Karel Gil povoloval v trestní věci Petra Kramného odposlechy s odůvodněním, že je podezření, že svou manželku a dceru otrávil. Bohužel se spletl.

Jeho manželka JUDr. Renáta Gilová odsoudila Petra Kramného, za vraždu elektrickým proudem na 28 let. Z nových znaleckých posudků odborné veřejnosti však vyplývá, že se bohužel také spletla, protože žádná vražda elektrickým proudem se na pokoji 6343 nikdy nestala.

Stejná předsedkyně senátu, tedy JUDr. Renáta Gilová jako jeden ze stěžejních argumentů použila záznam odposlechu, kde má Petr Kramný říci své tetě větu ” že mu všechno vyšlo i v tom Egyptě” bohužel se opět spletla, protože Petr Kramný takovou větu nikdy neřekl.

Na Vrchním soudě v Olomouci v trestní věci Petra Kramného rozhodoval senát JUDr. Václava Čapky, který se dokonce neštítil dehonestovat obhájkyni závěrem, že její způsob obhajoby byl terčem kritiky na konference Unie obhájců na PF v Praze. Bohužel se také spletl, protože terčem kritiky byla slavomanka JUDr. Klára Long Slámová, nikoliv obhájkyně. Jednoduše vyměnil jména, protože se mu to hodilo.

V posledním usnesení VS v Olomouci se opět neštítil JUDr. Václav Čapka dehonestovat znovu obhájkyni, která mu vysloveně leží v žaludku, závěrem že vede kampaň proti Vrchním soudu v Olomouci, zejména na TN.cz.

Třeba jednou nastane doba, kdy těmto komunistickým soudcům někdo vysvětlí, že v 21 století jsou veškeré záznamy a výstupy dohledatelné nejen na velkém bratrovi google, ale i třeba na youtube.com, ze kterých je zcela patrno, že se senát JUDr. Václava Čapky zase spletl.

Každopádně závěr je takový, že nikdo i přes shora uvedené fatální omyly podjatý není a věc tedy bude v brzké době posuzovat senát 50 T Krajského soudu v Ostravě, pod předsednictvím JUDr. Renáty Gilové.

Ta již dopředu avizovala, ještě před vlastním řízení o obnově řízení, že jí nové  posudky, které zcela vyvracejí vraždu elektrickým proudem vůbec nezajímají, což je modelový a učebnicový příklad nepodjatosti předsedkyně senátu, který by se měl již od zítřka učit na všech právnických fakultách v České republice.

Spolek Šalamoun nepamatuje za 25 let své činnosti, že důvodem obnovy řízení jsou znalecké posudky ze 4 různých znaleckých odvětví, který zcela zásadně zpochybňují skutkových stav za který je Petr Kramný odsouzen.

Až nastane správný čas, rád bych každého slušného občana pozval na veřejné zasedání, které již podle názvu je veřejné, o obnově řízení v trestní věci Petra Kramného, kde na vlastní oči a uši uvidíte a uslyšíte argumentační sílu odborné elity, té nejlepší kterou v České republice máme, o tom k jak závažným selháním znalců v odvětví soudního lékařství došlo.

Pevně věřím, že pak se na náměstích neobjeví jen 50.000 demonstrujících občanů, ale nejméně 5.000.000, protože pak to má smysl.

Václav Peričevič

(Visited 536 times, 2 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *