Když ne korona virus, co potom způsobuje tolik nemocných a mrtvých? Druhá část

Napsal
Sdílet článek

A co tak další nesmysl, karanténa? Že zavírání se doma a dodržování všech předepsaných zásad a příkazů nefunguje ani v nejmenším, to už by mělo být každému jasné. Nakonec – stále poctivě dodržujeme všecky ty nesmyslné požadavky a údajné chřipky je víc a víc. Takže co je zde v nepořádku? Kdo si z nás dělá legraci?

Mnoho výzkumu šlo do pátrání účinnosti karantény a v podstatě bylo zjištěno, že až na zničení malého podnikání, ničení lidského zdraví, zvýšení užívání drog a alkoholu, plus zvýšené sklony k sebevraždě, karanténa nemá žádný vliv. Veškeré vlivy jsou pouze záporné.

20% nárůstek úmrtí na demenci mezi staršími, úmrtí na nedostatek lékařské péče u vážných nemocí, jako jsou rakovina, tuberkuloza a srdeční potíže, zavřené školy a nedostatek výuky pro děti, 130 milionů hladovějících, 150 milionů čeká neuvěřitelná, středověká chudoba a bída.

Lidé se stávají protispolečenští, děti si nechtějí spolu hrát, dospělí se bojí jeden druhého a jeden člověk ze čtyř mladých vážně uvažuje o sebevraždě. Je toto život? Je to život, jaký chceme vést? To je pak lepší dostat tu chřipku a vytrpět týden v posteli.

Nakonec – naděje na vyléčení je 99.95%! A to je dokázáno.

Karanténa nebyla nikdy v historii použita v takovém měřítku, jak je zneužívána v dnešní době. Jen v Anglii vyprodukovala karanténa 21 tisíc zbytečných úmrtí, ne-li více, což je mnohem a mnohem víc, než úmrtí na onu tak obávanou „koronu.“

Vliv karantény na mladé lidi je daleko horší než na ty starší. Mladí se potřebují stýkat jeden s druhým, potřebují žít společenský život a ne život mnichů! A tady je jim přikazováno, aby chátrali v zajetí čtyř stěn a mnozí i umírali. Na to nemá nikdo právo!

Nemluvě o tom, že z našich mladých lidí vyroste strašlivá generace bázlivých a ustrašených jedinců, kteří nebudou schopni si najít partnera nebo partnerku, protože se budou tak moc bát nákazy. Budou neustále ustrašeni, že dostanou Covid a i když jim vůbec nic není a jsou naprosto zdrávi, tak trvalý strach a různé nesmyslné lékařské a jiné šarlatánské zákroky jim opravdu jsou schopny ony obávané nemoci vyprodukovat a ten život, co je pak čeká, nebude záviděníhodný.

Však už je vliv strachu z blízkosti druhého člověka vidět i na stavu současné populace, kdy podstatně klesá počet narozených dětí, celé národy postupně, pomalu vymírají a to je přesně co naši šílení globalističtí manipulátoři chtěli docílit. Takže strachem z korony, která je obyčejná, sebe-limitující chřipka, strachem jeden z druhého jim pouze nahráváme.

Ekonomicky vzato

Samozřejmě, to všecko je ještě dále zhoršováno neutěšenou ekonomickou situací mnohých, která se zdá horší a horší s každým dalším dnem takových pochybných a nefunkčních nařízení. Tisíce lékařů, skutečných odborníků se vyjádřilo velmi ostře proti tomuto způsobu jednání s epidemií, která nakonec ani žádná epidemie není. Jenže jsou umlčováni, jsou jim odebírána oprávnění praktikovat medicínu, jsou šikanováni a trestáni. A přese všecku jejich snahu, politikové a media stále ještě nechápou o co jde, což svědčí buď o jejich špatné inteligenční úrovni, anebo o řádném nátlaku či úplatcích a zaprodanosti.

Mexický president Andrés Manuel López Obrador, který skoro nikdy nenosí roušku, prohlásil, že nařízení, týkající se koronavirové epidemie jsou velmi populární mezi těmi, kteří rádi vystavují na odiv tvrdé diktátorství. „V současné době to hodně z nich využívá, aby ukázali své autoritativní sklony,“ řekl.

V Americe vznikl celý zjevný podvod s koronavirem v jakési malé nemocnici, 60 km od hlavního města, v městečku se sto tisíci obyvateli, kde přijali člověka, který měl horečku a kašel. Nemocniční personál okamžitě pochopil, že se jedná o koronavirus, i když tehdy ještě ani nebyl řádně pojmenován a ve Wuhanu bylo v té době 6 mrtvých. Ovšem nemocnice ihned udělala potřebné testy a kupodivu, významné noviny „Washington Post“ který je od tohoto místa vzdálen asi 4.5 tisíc kilometrů, o tom okamžitě přinesly zprávu.

To způsobilo dokonalou paniku, která trvá ještě dnes, o rok později a podle plánů WHO má trvat až do 31. března 2025. Do té doby totiž plánují mít všechno drobné podnikání zničeno, všecky lidi na mizině a hladem a všecky národní minerální zdroje a cokoliv dalšího by stálo za ukradení, připsány Světové bance (World bank), což je jejich pobočka, další globalisty kontrolovaná instituce, stejně jako OSN, IMF, World Economic Forum a jiné.

Že je koronavirus a s ním spojená chřipka naprostý podvod je zjevné už od samého začátku této plándemie. Během času se již pozapomnělo, že když chřipka vypukla ve Wuhanu v Číně, tak tam bylo pár stovek nemocných a celkem šest (6) úmrtí, v 11-milionovém městě! A na základě tak ubohého argumentu vyvolala media a politikové celosvětovou paniku. Nedávno jsem četla, že Taiwan varoval, aby lidé nepropadli panice, protože se tam právě vyskytl jeden jediný případ údajného koronaviru.

Padli jsme snad všichni na hlavu?

Protilátky a co říká jejich existence

Když nemocnice testují přítomnost virové infekce, tak k tomu účelu používají test, který vyhodnotí protilátky. Máte-li protilátky proti nějaké nemoci, pak je zjevné, že máte tuto nemoc a váš systém si proti ní vyvinul protilátky. Protilátky se postarají o odstranění škodlivin (antigenů) z těla, za pomoci jiných, pomocných buněk. Až jsou jedy z těla odstraněny, protilátky zmizí zároveň s nimi.

Ovšem hned vedle, na klinice kde očkují, mají jiný názor. Jakmile máte v sobě protilátky, tak podle nich máte imunitu proti dané nemoci. Napíchají vám očkování a to vám vyvolá protilátky – to je podle nich správné. Když ale očkování způsobí výrobu protilátek, tak ty protilátky tam nejsou jen tak na nic, že ne? Ty protilátky tam jsou proti té nemoci, kterou do vás právě ve formě očkování vpravili. Protože jedině očkování můžete dostat cizí, škodlivé viry do těla.

Takže – je v tom nějaká logika? Mají tito lidé vůbec nějakou inteligenci?

Celá záležitost s koronavirem je silně cítit podvodem a manipulací veřejnosti

To už ovšem ví každý konspirační realista a takový člověk se nenechá snadno nalákat na ampulku s jedem, vydávanou za mannu shora ve formě očkování. Celý koronavirový scénář postupuje podle následujících bodů:

  1. Otravte populaci jakýmkoliv způsobem, aby došlo k nemocem, které by nikdy samy od sebe nevznikly;
  2. Důvod pro tyto nemoci musí být pokud možno neviditelný, mimo dosah, kontrolu a znalosti běžného člověka;
  3. Vyrobte jedovatou látku ve formě očkování nebo léku, která jen přispěje k otravě populace a dostane mnohé předčasně do hrobu;
  4. Označujte vzniklou otravu jako důkaz toho, že tato nemoc, která nikdy neexistovala, je daleko horší, než bylo očekáváno;
  5. Zvyšujte množství jedů, dodávaných populaci a také dodávejte další očkování a léky, až docílíte obrovského množství mrtvých;
  6. Opakujte tyto body stále dokola, podle potřeby na neinformované populaci, protože vyhubení většího množství lidí tímto způsobem (kdy se oni sami dožadují vašeho jedu, čemuž se říká „měkké zabíjení“) je ten jediný způsob, jak může být genocida provedena ve velkém, přímo před zraky všech a naprosto právoplatně.

Už jen když si uvědomíme, že omyly v lékařství zabijí celosvětově zhruba 5 lidí každou minutu, což dělá asi 2.63 milionů lidí za rok, tak už to by nám mělo říci, že musíme být velice opatrní a nevěřit všemu, co je nám předkládáno.

A co všichni ti mrtví?

Americké CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) přiznalo již koncem srpna minulého roku, že množství těch, kteří zemřeli na Koronu v Americe je mnohem méně, zhruba asi 6% dříve udávaného počtu. Takže 6% z dříve udávaných 330 tisíc je 19,800 úmrtí na asi 360 milionů lidí. CDC samo vede číselně počet úmrtí jako 9,120. Ti všichni zbývající do 330 tisíc zemřeli na jiné nemoci, ale kdysi bylo podezření, že taky měli koronu.

Jelikož udávaná čísla úplně nesouhlasí, vyberte si, které chcete. V každém případě je to mnohem míň, než nám bylo doposud tvrzeno.

Ovšem ani to nemusí být pravda. Prestižní americká zdravotní instituce Johns Hopkins vydala zprávu, kterou vypracovala jejich vědecká pracovnice Genevieve Briand, o skutečném počtu úmrtí na Covid-19. Tato zpráva je založena na číslech, získaných od CDC, ale zakládá se na celkovém počtu úmrtí v Americe. A byly zjištěny překvapující údaje.

Předně, počet úmrtí starých lidí byl stejný jak před Covidem, tak i s ním. Protože je neustále hlásáno do světa, že ti staří jsou více ohroženi, bylo to překvapující zjištění. Jako další, byly zkoumány důvody pro úmrtí a to od r. 2014 až po 2020. S překvapením bylo zjištěno, že úmrtnost na srdeční nemoci, záněty dýchacích cest, chřipky a zápal plic v r. 2020 podstatně klesly. Jelikož srdeční nemoci jsou vždycky ten nejčastější důvod smrti, toto se zdálo být podivné. Zato se objevil velice zvýšený počet úmrtí na Covid-19.

Když uvážíme, že celkový počet úmrtí za rok 2020 se sice mírně navýšil, ale ne podstatně a že pokles úmrtnosti na srdeční nemoci a jiné běžné nemoci klesl na úkor vzrůstu úmrtí na Covid-19, pak musíme nutně dospět k závěru, že na Covid doopravdy nezemřel nikdo!

Jako perličku můžeme uvést americký stát Colorado, kde čítali jako úmrtí na koronavirus málem všecko. Teprve dodatečně bylo zjištěno, že 40% všech úmrtí ve státě byla smrt střelnou zbraní. Ale měli Covid, anebo ho mohli mít, takže je to úmrtí na Covid!

Laboratorní pracovník, který ve videu vypovídá anonymně, protože jinak by přišel o místo, říká, že je to zajímavé, ale že prakticky nejsou žádní nemocní s obyčejnou chřipkou. Všecko je pouze korona. Množství chřipek je nula. Vzal prý některé testy na koronu, které byly pozitivní a vyzkoušel je na analyzátoru pro chřipku a skutečně, byly pozitivní i na chřipku. Daah!

Takže jak je to? Je to korona, anebo chřipka? Jestliže korona je taky chřipka, tak pak je to přece všecko chřipka, ne? Je to obyčejná chřipka.

Organizace WHO má na své stránce informaci, že obyčejná chřipka zasáhne ročně 3-5 milionů lidí a z toho 290 tisíc zemře při mírné chřipce a až 650 tisíc, když je to chřipka těžká. To je úmrtnost 9.66% a nejvíc 13%. Takže proč ten povyk kolem koronaviru? I kdyby všecka ta nadsazená onemocnění a úmrtí byla pravdivá, tak úmrtnost na tuto nemoc je méně než 4%.

Ovšem už se začínají ozývat hlasy i v mediích, že něco není v pořádku. Všichni hlásí vyšší a vyšší úmrtnost na koronavirus a přitom celková úmrtnost na všecky nemoci dohromady zvýšena není! Druhá vlna této chřipky měla být ještě smrtelnější (jak to mohou vědět?) a zatím kdoví!

Je pravda, že úmrtnost byla podstatně zvýšena od poloviny března minulého roku a trvala až do konce března, kdy začala opět klesat a v červnu byla zase zpátky na normálu. Pro to je jednoduché vysvětlení: 12. března nám byla oznámena zpráva o „pandemii“ a mnoho lidí propadlo panice. Z toho je pouze vidět, co všecko dokáže strach.

Ovšem celosvětová úmrtnost se tím nijak nezvýšila. Ba naopak, celosvětová úmrtnost pomalu s každým rokem klesá, viz tabulku níže. Čemu to můžeme přičítat?

Rok

Poměr úmrtí

Rok

Poměr úmrtí

Rok

Poměr úmrtí

2020

7.612

2012

7.743

1980

10.469

2019

7.579

2011

7.818

1975

11.492

2018

7.546

2010

7.894

1970

12.898

2017

7.570

2005

8.290

1965

15.070

2016

7.594

2000

8.647

1960

16.876

2015

7.619

1995

8.974

1955

18.422

2014

7.643

1990

9.329

1950

20.150

2013

7.667

1985

9.816

Zdroj informací: OSN

Další důvody pro množství nemocných a umírajících budou předloženy v pokračování tohoto článku, které se bude jmenovat „Že by bylo ještě něco jiného, co způsobuje tolik onemocnění a tolik úmrtí?“

 

  • Jane K.
(Visited 283 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *