Klid před bouří džihádu

Napsal
Sdílet článek

Myslím, že snad každý Evropan zaznamenal, že v posledních letech poněkud opadla frekvence teroristických útoků. Pokud k nějakým dochází, jedná se spíš skutečně jen o “osamělé vlky”, většinou útočící bodnou zbraní a zanechávající za sebou jen pár obětí. Evropa si už na toto “multikulturní obohacení” zvykla, proto se tyto případy příliš nerozmazávají.

Nicméně v současné době se jedná o klid před bouří. Jde o běžnou součást džihádu, protože pro konečný džihád je zapotřebí dostatek “bojovníků” na svých pozicích.

Už v roce 2015 – tedy ve stejném roce, kdy vyzvala Angela Merkel migranty k “pochodu na Evropu” – došlo k další výzvě, o které se příliš nehovoří. Jeden z nejvyšších imámů prakticky ve stejnou dobu vyzval souvěrce k obsazení a totální islamizaci Evropy. Pak začalo to, čemu někdo říká “migrační krize”, já totéž nazývám pravým jménem – muslimskou invazí, džihádem. 

Pro pochopení toho, oč se jedná, je třeba si uvědomit, že pravověrný muslim je odchován mešitou, resp. Koránem. Odmala jsou mu vtloukány do hlavy zásady, kterých se pak drží celý život a většinou až fanaticky. Pro nás jsou důležité tyto:

 • Nenávist ke káfirům (bezvěrcům), kteří jsou prezentováni jako méněcenní. Život káfira nemá žádnou cenu, na islamizovaném území pak musí každý káfir platit povinnou daň za to, že může žít na islámském území. V kontextu toho chci zdůraznit, že v současné době, kdy muslimové považují Evropu za dobytou, jsou pro ně sociální dávky totéž, jako daň podřadných káfirů nadřazenému muslimovi. Proto muslim nepovažuje krádeže či loupeže za trestný čin, krade-li káfirovi. Vše je daň.
 • Přetvářka (takíja) je další, co se každý muslim učí odmala. Proto jsou muslimové mistři v přetvářce, kterou – jak jim jejich pedofilní prorok káže – musí používat tehdy, pokud se nachází na území s převahou nevěřících. Musí si hrát na přátele, stejně tak i v případě, kdy chce ze strany káfira získat jakýkoli materiální prospěch. Přetvářka je tedy zcela běžnou součástí džihádu. V této fázi se momentálně nachází většina muslimů na území Evropy.
 • Povinností každého muslima je hidžra – získávání území, ovládaných nemuslimy, pod muslimskou nadvládu a zavedení práva šaría. Právě Evropa je v současné době prohlášena územím hidžry, tedy územím, které má být totálně islamizováno. Za úspěšnou hidžru je muslimovi slíben posmrtný život v nebi se 72 pannami. Je důležité zdůraznit, že většina muslimů tomuto skutečně věří a koná tak, aby si podobný posmrtný život zajistila.
 • Jediný právní řád, který muslim uznává je šaría. Jeho jednání musí směřovat k celosvětovému nastolení tohoto řádu. V mnoha evropských lokalitách, které jsou už převážně muslimské se toto právo skutečně dodržuje a to za tichého přihlížení či dokonce pomoci vládnoucích evropských politických establishmentů.

V Evropě právě probíhá džihád. Džihád lze praktikovat čtyřmi způsoby: mečem, písmem, slovem a penězi. Jenže v 98% případů docházelo ve finále právě k džihádu mečem. Současná Evropa je do jisté míry výjimkou v tom, že se odevzdává zcela dobrovolně. Nikdy nebylo pro muslimy tak jednoduché ovládnout jakékoli území tak, jako je tomu s Evropou 21. století. Evropu tedy zničí její vlastní pseudohumanita, zaobalená do pláštíku humanity a náboženské svobody, neakceptující fakt, že ISLÁM NENÍ NÁBOŽENSTVÍ, ale nenávistná ideologie, horší než nacismus.

Pro představu o tom, jak je islám “mírumilovný”:

Islám si připsal na svůj vrub už přes 270 mil. obětí.  Tedy více, než čtvrt miliardy! Jedná se o ty, kdo zemřeli ve jménu islamizace zabíraného území. Džihád u muslimů nikdy neskončil, jak řekl sám Mohamed – nesmí skončit do té doby, dokud nebude všude na Zemi vládnout islám.  Islám se vykládá po celá staletí stejně, nikdy se nereformoval a reformovat se ani nesmí, muslimové se drží zcela přesně toho, jak žil kdysi Mohamed, což byl pedofil (manželku Ajšu si vzal v 7 letech a v 9 manželství “konzumoval”), byl to násilník, který prováděl džihád mečem, nabádal k zabíjení nevěřících a k braní nemuslimských mladých žen, včetně malých děvčat, za sexuální otrokyně. Tedy tím, že muslim znásilní Evropanku, že spáchá teroristický útok a zabije větší počet lidí nebo tím, že někoho okrade de facto následuje Mohameda. Dělá totéž, co dělal jejich krvavý prorok. Pokud jste viděli záběry z táborů ISIS v Sýrii a Iráku, včetně jejich útoků, poprav, brutálních praktik vůči nevěřícím, pak jste viděli ten PRAVÝ ISLÁM. Ten islám, který praktikoval už Mohamed.

Tedy to, že je teď relativní klid znamená jediné – muslimové se zatím shromažďují v Evropě, čekají, až jich zde bude dostatek. Mezitím trénují ve výcvikových střediscích džihádistů třeba v Bosně nebo Kosovu, ale i na střelnicích po celé Evropě, či na vyhrazených místech na územích, jež muslimové ovládli.

Ještě bych chtěla podotknout, že neexistuje nic jako umírněný muslim. Buď jde o muslima, který prochází částí džihádu nazvanou “takíja” (přetvářka) nebo jde o muslima, který islám nepraktikuje a je ostatními muslimy považován za káfira. Na tyto “odpadlíky od víry” je na islamizovaném území uvalena fatva (trest smrti).

Neustále nám tvrdí, že ISIS byl rozprášen. Ne, nebyl. Jen jeho vojáci se už dávno přestěhovali do Evropy nebo jsou na cestě. A černoši, kteří sem proudí z Afriky, jsou také převážně muslimové. V džihádu se pak i ti muslimové, kteří se jinak moc “nemusí”, spojí.

Evropa se islamizuje, také u nás stoupl za posledních devět let počet muslimů o 100%. Prodáváme ve velkém další pozemky a nemovitosti bohatým Arabům ze zemí, kde vládne nejtužší islám – wahhabismus, vyznávající salafistickou formu islámu, držící se striktně práva šaría, zahrnující třeba i středověké tresty. Zemím, jako je Saúdská Arábie, která u nás financuje mešity, vysílá sem radikální imámy a u nich “školí” naše muslimy, na školení tam byl i v současné době souzený islamista Shehadeh.

Evropa je po staletí výzvou pro všechny muslimy. Naši předkové se islamizaci bránili, dnes už náš kontinent dobrovolně odevzdáváme. Stávající klid je skutečně jen klidem před bouří, který nás má uspat a zajistit, že bezpečnostní složky nebudou ve střehu. Vždyť i naši čučkaři raději hledají ruské a čínské špiony, muslimská komunita a její značná radikalizace je vůbec nezajímá.

A nakonec – sousední Německo a Rakousko došly v islamizaci velmi daleko, bylo by velmi naivní si myslet, že my se tomu jakkoli vyhneme. V Německu už dávají najevo, že je země jejich a počítejte s tím, že podobná shromáždění, jako toto, ke kterému došlo před pár týdny v Hamburku, budou za nějakých 10 let běžná i u nás. Zatím k tomu vše směřuje a konečný evropský džihád se blíží. To vše za tichého přihlížení drtivé většiny Evropanů.

(Visited 652 times, 1 visits today)
Sdílet článek

7 comments

 1. Som PRESVEDČENÝ, že všetko je to trochu inak.
  Nepovažujem tie ojedinélé útoky, a tých pár zabitých jednotlivcov za to NAJväčšie zlo. Tie ojedinélé útoky, a tých pár zabitých jednotlivcov – to je skôr iba potrebné varovanie, výstraha PRED OVEĽA VäČŠÍM ZLOM. Muslimovia ovládnu Europu vagínami svojich žien. A MAJÚ DOSŤ ČASU. Majú desiatky rokov, a ovládnu Europu BEZ jediného výstrelu. Načo strieľať, keď stačí trtkať, množiť sa.
  ===================
  Tie ojedinélé útoky, a tých pár zabitých jednotlivcov – to je skôr iba potrebné varovanie pre nás !!!!!!

  1. Ano, to je jeden ze způsobů džihádu – vysoká porodnost. Ale to trvá moc dlouho, tak většinou to u muslimů dopadne tak, že část džihádu probíhá i mečem. Zatím to nikde nebylo jenom porodností. Ty občasné atentáty nejsou nic proti tomu, co jednou nejspíš přijde. Oni čekají, až budou Evropané ještě víc oslabeni a EU jim v tom taky vydatně pomáhá. Proč myslíte, že jede ta protirodinná politika, prosazování LGBT, proč se dětem odmala snaží vtloukat do hlavy, že se můžou kdykoli nechat operovat na jiné pohlaví apod.? To všechno se děje proto, aby došlo ke snížení populace původních Evropanů právě na úkor muslimů. To, že se najde dostatek fanatiků, kteří budou chtít provést “džihád mečem” je jasné, obzvlášť, když jim za to slibují ráj se 72 pannami. Vysoká porodnost jim zajistí rychlejší “přečíslení”, ale další útoky přijdou, je to tentýž scénář, který se zatím opakoval ve všech islamizovaných zemích po staletí. Co bude dál hodně záleží i na tom, jak se zachovají sami Evropané v momentě, kdy si začnou uvědomovat, že vše směřuje k chalífátu.

 2. To, co oba píšete, nedává moc logiku. Cílem není žádný chalifát.
  Na otázku, co s islámem, neoliberál odpoví “náboženství míru” (naivita) nebo “my ho civilizujeme” (zabedněnost). Open Society K.Poppera (jehož je Soroš vlajkonoš) nemá nic společného s nějakou teokratickou diktaturou ala Írán nebo SA, potažmo nějaký chalifát.

  Neoliberalismus je VÍRA ve skvělou duhovou tolerantní společnost zbavenou NÁRODNÍ IDENTITY ve smyslu rasy a etnicity. Protože “nacionalismus” způsobil válku, holokaust bla bla bla.

  Nějaký chalifát jako náboženská diktatura je něco, co žádný neoliberál nepřijme. Neoliberál má představu, že se islám asimiluje, integruje a jiné nesmyslné sny. Hlavním cílem dovozu barevných je naleptání a destrukce evropské etnicity, k tomu se neoliberálové otevřeně hlásí.

  Chalifát tu může vzniknout pouze jako NEŽÁDOUCÍ výsledek ztráty kontroly nad tím “duhovým snem” a pouze jako výsledek prohraného boje domorodců.

  1. Ale já tam nikde nepíšu, že liberálové chtějí chalífát. S tím oni nepočítají, přece tvrdí, že islám je náboženství míru. Podporují přece jak islám, tak – na druhé straně – zcela neslučitelnou LGBT ideologii. Tedy už v tomto si dost protiřečí.
   Chalífát tady plánují muslimové. Myslím, že ti kolaboranti, kteří je sem zvou, tady nechtějí chalífát, ale mají pouze zájem o rozvrat Evropy a možná nějaký chrislám nebo jakýkoli jiný systém, jímž ovládnou masy. Ale to je celkem nepodstatné.

   Pokud by se totiž muslimům skutečně nějak povedlo Evropu převzít – a to násilně i porodností (myslím, že půjde o kombinaci obojího), tak ten chalífát zavedou, ostatně, jako tomu bylo i jinde.

   Ze strany Bergoglia a jemu podobných kolaborantů mi to ale skutečně zavání čím dál tím víc nějakým úplně novým bludem, který pak z toho všeho vzejde. Myslím, že zatím je předčasné spekulovat co bude, co však víme jistě je to, že cílem každého muslima je zavedení všesvětového chalífátu pod právem šaría. A je dost dobře možné, že Evropa – ať už celá nebo její podstatná část – si tím chalífátem skutečně projde. Nicméně může jít o přechodnou dobu, po které vše přejde do toho nového bludu. Věřte, že bezvěrci nepovládnou, ve světě bude VŽDY snaha nějak ovládat masy. A náboženství je ověřeným nástrojem ovládání mas. A je jedno jaké. Klidně i nějaké nové.

   1. Rozumím, ale muslimové si můžou plánovat co chcou, jsou to blbé onuce, beranidlo a při počtu kolem 20% se stanou natolik nesnesitelni, že dojde ke konfliktu dřív, než nějaký chalifat by mohl připadat v úvahu.
    Největší hrozbou tu jsou “noví obyvatelé”, stupidní a agresivní islám tomu dělá paradoxně službu medvědí, protože tu “integraci” zatrhne hned od počátku. A to se prostě nehodí ani blbým muslakum s tím jejich chalifatem. Pokojnou cestou nás prostě neprecisli.

    Já Billu Warnerovi úplně nevěřím, jsou země, který ten šmejd vytěsňují, a jde to snadno – hrubým násilím, nám tomu zatím brání neoliberální výplach. Tento “dravec” islám nemá tak ostré zuby, jak se tváří a jak ho někteří vykreslují pro alter scénu.
    Jeho nositelé jsou celkem omezení podprůměraci, kteří nevystoupí ze svého imbecilniho mantinelu. To je málo na pokoření civilizace, která dominuje světu.
    Pochopitelně, je tu ruská cesta, která to náboženství bude držet na uzdě silou tuhého režimu. A prý se jim daří… To je to ono?

    “Věřte, že bezvěrci nepovladnou”. S touto větou bytostně nesouhlasím. Od VFR se to celkem +- dařilo, Západ na křesťanství hodil bobek, proto přichází odveta v podobě neoliberalismu a islámu.
    Čert vem všemožné sekty rozmělněné do plurality, tady jde o říšský imperiální monokult. A v tom hraje Vatikán až tu první roli.
    Nějaký božstva jednotlivých (pohanských) národů, jsou bezpředmětná. Nemají univerzální platnost.
    Řím pokračuje i po svém domnělém pádu (barbaři to rozhodně nebyli) prostřednictvím KC, dnes EU, Třetí Říše byla blbej (?) pokus , ale s ohromným
    efektem – “národy jsou zlo!”

    Ne, islám je vedlejší produkt (zhoubný, to naprostý souhlas), ale jde tu o něco jiného než o stupidní chalifat pricmoudlych vypatlancu.

    Děkuji Vám za Vaši trpělivou činnost na PP. Klobouk dolů.

    1. Ano, zemí, odkud islám vyhostili je celkem dost. Jenže je tady jeden velký rozdíl. Zatímco v dotčených zemích zakročil proti islamizaci i vládnoucí politický establishment, tak evropští politici islám naopak velmi silně protěžují. A to dokonce včetně našich vládních politiků.
     Navíc, otázka je, kdo bude třeba za 20 let tu Evropu bránit, když je – protlačováním LGBT agendy a genderu – patrná snaha vytvořit v celé Evropě doslova armádu bezpohlavních entit. Viz nařízená genderově vyrovnaná výchova dětí už od jeslí. Produkty této výchovy už nebudou obranyschopné, ale lehce se čemukoli podvolí…
     bye

     1. Za těch 20 let se dozvíme, jak tento plán funguje/nefunguje. Podle mě bude mít minimální dopad. Přírodu lze šidit jen ve velmi omezené míře.
      Obecně platí, že jakekoliv barevné priprchlictvi je zhoubné (via neislámsti cigáni).
      Jak říkám, agresivní islám u barevných a černých bude naše jistá rozpoznávací výhoda.
      Pamatujte na to, že meshity lze snadno zbourat, infikovaný genofond je větší problém.
      Vyhýbal bych se vyloženě extrémním scénářům, nezní to věrohodně.

      Nový Zákon je dost daleko od středověkých “židovských” a muslimských sraček. Pochybuji, že tohle má pro Vatikán budoucnost.

      Je to samozřejmě spekulativní diskuze, ale chci tím naznačit toto: argument, že barevná imigrace má záporný ekonomický efekt má daleko větší a reálnější váhu, než že slimáci vlastní vůlí chtějí dobýt svět.
      Bez vnější podpory budou v prdeli a můžou rodit jak chtějí.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *