Kolik lidí zemřelo na koronavirus? 2. část

Napsal
Sdílet článek

Dne 24.4.2020 jsem “četl” web euromomo.eu, některé poznatky jsem pak uvedl ve článku se stejným názvem, jako má tento. Euromomo se zabývá evidencí celkových úmrtí ve 24 evropských zemí a regionech. Celkových, tzn. kolik lidí tam prostě umře. Číselná data, či čísla, převedená na z-score (transformace čísel na statistické jednotky), jsou tam vnášena do časového grafu podle jednotlivých týdnů. Dnes jsem do webu znovu nahlížel.

Před těmi necelými dvěma týdny jsem upozornil například na výrazný pád pod průměrné hodnoty v co do změn úmrtnosti jinak naprosto nevýrazném Rakousku před 15. týdnem tohoto roku. Na dnešním zobrazení grafu nic takového vidět není. Snad by se to dalo vysvětlit tím, že data jsou se zpožděním dopřesňována, ale je-li něco po dvou necelých týdnech dopřesněno tak, že se to změní ve stovkách rozdílových procent, vyvolá to něco jako údiv.

Dále byly sledovány země, které tehdy byly označeny jako mající vysokou či velmi vysokou odchylku od průměrné úmrtnosti. Šlo o Velkou Británii, Belgii, Nizozemí, Francii, Itálii, Švédsko, Švýcarsko a Španělsko. Jde o země v Evropě, u nichž jsou i dle ostatních zdrojů uváděny největší počty úmrtí na koronavirus. Když se na ně znovu podíváme, nejvyšší úmrtnosti jsou tam (s vyjímkou Velké Británie – Anglie, kde je úmrtnost stále extrémně vysoká) zaznamenány mezi 14. a 15. týdnem. Poté začnou křivky klesat se stejnou strmostí, jako předtím stoupaly. Skoro by se dalo říct, že jako na povel, kdy se vracejí na úroveň běžné úmrtnosti, někde (Francie, Nizozemí) dokonce klesají pod ni.

 

Opět, jak to interpretovat? Tentokrát při doplnění o to, že v předchozích letech jsou na grafech viditelná pravidelná zvýšení úmrtnosti vždy počátkem (ca 1. a 2. měsíc) roku, která přičítáme chřipkové sezóně. Tato nám od r. 2017 poměrně znatelně klesají, v letošním roce jsou nejnižší. Abychom to nějak vyčíslili, museli bychom sečíst v každém roce navýšená úmrtí v těch týdnech, po které je sezóna. To sečtení znamená součet těch jednotlivých týdenních rozdílů mezi  “Pooled deaths” a “Baseline”. Sice by ta čísla potom i tak byla jen orientační, protože kromě jiného, na chřipku se neumírá jen a pouze ve chřipkové sezóně, a samo to úmrtí na chřipku je taky do jisté míry konstrukt. V letošním roce je chřipka viditelně nejslabší, ve srovnání s loňskem sotva poloviční, ve srovnání s 2018 a 2017 pak nižší ještě mnohem výrazněji.

Takže, letošní sezóna nemastná neslaná, potom ovšem po nějakých dvou měsících vidíme prudký koronaskok nahoru. Tentokrát již do jisté míry váhám ty křivky nazvat “nestrannými”, kromě jiného i proto, že jsem byl upozorněn na to, že poté, kdy web změnil svoji grafickou úpravu, tak právě u toho zajímavého období (14. a 15. týden) poměrně nemálo naskočil ten sledovaný celkový počet mrtvých. Nemám to sice jak potvrdit, nicméně, kromě všech pojmenování naší doby (postmoderní, postněcojiného…) ji asi taky lze označit za postpravdivou. Pokud ovšem tedy ta předchozí byla pravdivou, takže vhodnější výraz pro tu naši asi bude obecně – nejistá. Tak tedy, měli jsme tu neochucenou chřipku, po které pak nastoupila koronasezóna, ta už však řádně opepřená. Spekulovali jsme, kolik si korona s sebou vzal “nevinných”, podle těch klesajících křivek jsme dospěli k tomu, že pokud bude jejich směr pokračovat, bude to dáno prostě deficitem úmrtí. Těch, kdo měli přijít na řadu o nějaký čas později. Mohlo by se sice říct, že přece nemuseli umřít jen ti, kdo už měli tak na kahánku, že by se to stalo o pár týdnů později. Ale nakonec, kdo jiný především? Nehledě k tomu, že ta čísla začala opravdu padat jak na ten povel.

Ještě teda snad tolik, že vzhledem k tomu, jak nám zmizel ten rakouský pád úmrtnosti, může se stát, že ty pády křivek úmrtí se nakonec taky “vzpamatují”. Jednak, jak si můžeme na webu povšimnout, čísla od 14. týdne ještě budou kvůli zpoždění dodávaných dat z jednotlivých zemí opravována, takže se tvar křivek ještě změní. A protože žijeme v té době nejisté, nutno brát v úvahu, že objeví-li se někde v nějakém uváděném údaji pak rozdíl sto procent, nebude to v nepořádku… Že to nebude v nepořádku?

 

(Visited 163 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *