Kotlebovo desatero

Napsal
Sdílet článek

Teraz už viete, prečo všetci politici sú proti Ľudovej strane Naše Slovensko !!!!!
Strana Mariána Kotlebu pomenovala svoj volebný program Desatoro Ľudovej strany
Naše Slovensko:


1) Donútime politikov niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká
politika viac nebola najorganizovanejšou a najzločineckejšou profesiou.
Zavedieme trestný postih politikov a vysokých štátnych úradníkov za zneužitie
právomoci, a to aj z nedbanlivosti. Prijmeme súhrn účinných zákonov na
preukazovanie pôvodu majetku a prešetríme privatizáciu. Rozkradnutý majetok
navrátime do vlastníctva štátu.

2) Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní
daní. Prehodnotíme štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet.
Sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti a odstránime zvýhodňovanie
nielen cigánskych príživníkov pred slušnými ľuďmi. Parazitom, ktorí odmietnu
pracovať, nedáme vôbec nič – žiadne domy, dávky, ani príspevky.

3) Platy politikov a vysokých štátnych úradníkov stanovíme v závislosti od
minimálnej mzdy. Počet poslancov NR SR znížime zo súčasných 150 na 100 a
poslaneckú imunitu obmedzíme len na politickú činnosť. Zrušíme funkcie
splnomocnencov vlády a financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu.

4) Všetkým umožníme pracovať. Nezamestnaných zapojíme aj do prác, ktoré
doteraz predražene vykonávali súkromné firmy (výstavba a oprava bytov, škôl,
nemocníc, ciest a inej infraštruktúry). Minimálnu mzdu a najnižší dôchodok
určíme v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce. Dôchodkový vek
ústavným zákonom stanovíme na 60 rokov.

5) Založíme Domobranu a dobrovoľníkom z radov slušných ľudí dáme možnosť
aktívne sa podieľať na ochrane životov a majetku seba a svojich blízkych.
Rozšírime právo pri ochrane života alebo majetku použiť zbraň. Hranicu trestnej
zodpovednosti znížime na 12 rokov a trestný a väzenský systém upravíme tak, aby
si každý politik aj parazit dobre rozmyslel, či bude radšej poctivo pracovať alebo
kradnúť, či lúpiť.

6) Výchovu a vzdelávanie mládeže postavíme na tradičných národných a
kresťanských princípoch a hodnotách. Ochranou učiteľov ako verejných činiteľov
im navrátime autoritu a dôstojnosť, a to najmä vo vzťahu k deťom zo
zbohatlíckych a asociálnych rodín. Zavedieme pravidelné protidrogové testy na
základných a stredných školách a zrušíme normatívne financovanie škôl.

7) Obnovíme potravinovú, hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej
republiky. Zabránime cudzincom skupovať slovenskú pôdu a zvýšime dotácie pre
slovenských poľnohospodárov a farmárov. Odstránime zvýhodňovanie
zahraničných podnikateľov pred slovenskými a zavedieme zníženú sadzbu DPH na
úrovni 10% na produkty slovenských výrobcov. Zvýhodníme používanie
alternatívnych palív v individuálnej a hromadnej osobnej doprave.

8) Slovenské záujmy staviame nad diktát Bruselu a preto odmietame obmedzovanie
suverenity členských štátov Európskej únie, ako aj projekt Spojených štátov
Európskych. Nikdy nepodporíme euroval ani akúkoľvek inú formu štátnej pomoci
súkromným bankám a nezodpovedným cudzím vládam. Znovu zavedieme
slovenskú korunu. Sprísnime kontrolu nelegálneho zamestnávania cudzincov a
imigračnú a vízovú politiku.

9) Nedopustíme narušenie územnej celistvosti Slovenskej republiky a posilníme
obranyschopnosť vlasti. Presadíme vystúpenie Slovenska z teroristického paktu
NATO a slovenských vojakov stiahneme z okupačných zahraničných misií.
Záujemcom umožníme získať dobrovoľný vojenský výcvik.

10) Za manželstvo budeme vždy pokladať len zväzok muža a ženy. Slušné rodiny
podporíme bezúročnými mladomanželskými pôžičkami a možnosťou získať
nájomný byt. Odmietame registrované partnerstvá, adopciu detí homosexuálmi
aj propagáciu sexuálnych úchyliek.

Treba šíriť na všetky svetové strany – nie je tu nič čo by nebolo v záujme každého
slušného človeka – je jedno či Slováka, černocha, alebo dôchodcu ….

DUŠAN VANO

(Visited 365 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *