Krajský soud v Brně: Generál Miloš Knorr rehabilitován

Napsal
Sdílet článek

Rozdílné reakce Statutárního města Brna a České spořitelny

Miloš Knorr (1918-2008) byl československým vojákem, který bojoval na západní frontě. Po skončení války se vrátil do armády, dosáhl hodnosti majora, ale brzy po Únoru 1948 pochopil, že musí Československo opustit, jinak dopadne špatně. (Jeho spolupracovník a přítel René Černý s odchodem zaváhal a v roce 1950 skončil na šibenici.)
V květnu 1948 tedy Knorr uprchl a ze zahraničí systematicky podporoval protikomunistický odboj. Zdejší totalitní režim se mu odvděčil degradací na vojína a zabavením veškerého majetku.

V roce 1995 však prezident Václav Havel uznal Knorrovy zásluhy o československý exil a povýšil ho do hodnosti generálmajora. Vrácení majetku se ovšem Knorr do konce života nedomohl.

Nejprve mu chyběl doklad o československém občanství, a když ho v roce 2000 získal, tak mu to stejně nebylo nic platné, protože soudní rozhodnutí o tom, že jeho majetek náleží státu, stále platilo.
Teprve 12. března 2019 rozhodl senát Krajského soudu v Brně za předsednictví JUDr. Vlastimíra Čecha, že Knorr je účasten soudní rehabilitace a že se zrušuje rozhodnutí o propadnutí majetku. A následným usnesením ze dne 16. dubna 2019 stejný senát rozhodl, že zabavený majetek má být vydán pozůstalé vdově Betty Lee Knorr (nar. 1934).

Jak na to reagovali ti, jichž se tato rozhodnutí týkají a kteří mají majetek vydat?

Náměstek primátorky Statutárního města Brna Bc. Tomáš Koláčný dne 23. dubna 2019 a 13. května 2019 sdělil, že Miloš Knorr všechny spory o vrácení části domu v Charvátské ul. 1657/42 prohrál, že „lhůty pro vydání majetku uplynuly už před řadou let“ a nyní vydaná rehabilitační rozhodnutí mají význam „především v rovině morální“.

Skutečnost, že v tomto případě se lhůty se počítají až od právní moci rehabilitačního usnesení, brněnské představitele nezajímá. (Viz ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., v platném znění.) A že se v rozhodnutí výslovně uvádí osoba, které se má zabavený majetek vydat, také ne. (Viz bod II. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. dubna 2019.)

A aby si pozůstalá vdova netroufala dělat si nějaké nároky, tak Rada města Brna dne 29. 5. 2019 z důvodu „procesní opatrnosti“ rozhodla, že ji zažaluje.

Naproti tomu Česká spořitelna uzavřela dne 30. května 2019 s pozůstalou vdovou Dohodu o narovnání, podle níž jí vyplatí zůstatky ze zabavených (dnes již neexistujících) vkladních knížek ve výši 16.027,80 Kč. V Dohodě se praví, že „s ohledem na zvláštní okolnosti tohoto případu a osobnost dědice se banka rozhodla neuplatnit námitku promlčení“. (Zdejší pracovníci pod vedením Věry Blatné Malcové totiž nechtěli mařit smysl rehabilitace a uznali, že uplatněním námitky promlčení by vklad propadl dříve, než vznikl nárok na jeho výplatu na základě letošních rehabilitačních rozhodnutí.)

Jak rozdílný přístup k realizaci rehabilitačních rozhodnutí!

A co na to pozůstalá vdova Betty Lee Knorr? Ta se rozhodla částku, kterou jí Česká spořitelna přiznala, věnovat jako zvláštní motivující příspěvek pro tři nejlepší studenty Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, kde kdysi řediteloval Robert Knorr, otec jejího manžela.

L. MULLER

(Visited 88 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *