Krajský soud v Praze: Spor o „výživu obyvatelstva“ vyřešen

Napsal
Sdílet článek

Nálezem Okresního národního výboru v Kolíně ze dne 3. 7. 1951 bylo „právem“ rozhodnuto, že jednatřicetiletý „Jaroslav Heller, zemědělec v Toušicích čp. 39, jest vinen, že nedodal na povinnou dodávku rostlinné a živočišné výroby ze sklizně 1950 6.376 litrů mléka“. Nesplnil tak „řádně povinnost připadající mu ke splnění jednotného hospodářského plánu a ohrozil výživu obyvatelstva“. Za to mu byla uložena pokuta ve výši 50.000 Kčs.

Dalším nálezem téhož orgánu ze dne 24. 8. 1951 byla Jaroslavu Hellerovi za nesplnění dodávek v prvním pololetí roku 1951 uložena další pokuta ve výši 20.000 Kčs.

Rozsudkem Lidového soudu v Kolíně ze dne 23. 7. 1953 pak byl pro neplnění dodávek v roce 1952 odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku nepodmíněně. Majetek mu byl zabrán a rodina byla vystěhována.

Odsuzující rozsudek z roku 1953 byl zrušen již v roce 1969, ale zrušení nálezů z roku 1951 se Jaroslav Heller do své smrti v roce 1988 nedočkal.

Pozůstalí proto nedávno požádali Okresní soud v Kolíně, aby vyslovil účast Josefa Hellera na soudní rehabilitaci podle zákona č. 119/1990 Sb.

Soud však na veřejném zasedání dne 27. 2. 2019 návrh zamítl s tím, že šlo o přestupkové řízení, při němž se „nejednalo o libovůli státních orgánů“. Oprávněné osoby mohly ve lhůtě do 1. 7. 1992 (výjimečně do 1. 7. 1993) podat návrh na přezkum nálezů, ale toho nevyužily. Soud také poukázal na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Josefa Bezděka a Nejvyššího soudu ČR ve věci Romana Rohela. (Jde o svědky Jehovovy, kteří odepřeli vojenskou službu, a účast na soudní rehabilitaci jim byla uvedenými rozhodnutími odepřena.)
Navrhovatelé proti rozhodnutí podali stížnost. V ní uvedli, že návrh na přezkumné řízení v uvedené lhůtě podat nemohli, protože takový přezkum (spojený se zmíněnými lhůtami) se týká pouze soudních rozhodnutí, nikoli nálezů národních výborů. A dodali, že zmínění svědkové Jehovovi později dosáhli úplné satisfakce jinými právními postupy.+

Senát Krajského soudu v Praze pod vedením Mgr. Josefa Goťka stížnosti vyhověl a vyslovil, že zemřelý Jaroslav Heller „je … účasten soudní rehabilitace ve vztahu“ k oběma pokutám. Na „přestupek na ochranu jednotného hospodářského plánu“ se totiž zákon o soudní rehabilitaci vztahuje a Jaroslav Heller byl pokutami závažným způsobem poškozen na svém majetku, aniž byl pravomocně odsouzen soudem. (V takových případech lze podat návrh na vyslovení soudní rehabilitace kdykoli.) Rozhodnutí bylo stranám doručeno 4. 6. 2019.

Po 68 letech tak bylo konečně vyvráceno tvrzení, že Jaroslav Heller „ohrozil výživu obyvatelstva“.
Samozřejmě nyní vzniká otázka, zda pozůstalým budou pokuty skutečně vráceny. To bude předmětem dalšího řízení.

+ Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 10. 2001 sp. zn. 4 Tz 221/2001 ve věci Josefa Bezděka
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8C6250116B7BDDC1C1257A4E0066915F?openDocument&Highlight0,)
a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 8. 2003 sp. zn. 4 Tz 99/2003 ve věci Romana Rohela
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/EC608B99168610A5C1257A4E0067C021?openDocument&Highlight=0,

L. MULLER

(Visited 130 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *