Kvůli kauze Kramný se mění pravidla s nakládáním s biologickým materiálem

Napsal
Sdílet článek

Po opakovaných interpelacích poslankyně Jany Černochové ve věci zničení stěžejního pramene důkazů, a to nekroptického materiálu, v trestní věci Petra Kramného, vydalo Ministerstvo spravedlnosti stanovisko pro zvýšení právní jistoty subjektů při likvidaci biologického materiálu v rámci vedeného trestního řízení, jako reakci na tuto problematiku.

Meritem věci je skutečnost, že v trestní věci Petra Kramného “ostravský capo di tutti capi” a bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství a důvěrník STB, MUDr. Igor Dvořáček zničil stěžejní pramen důkazů a tím zcela nenávratně znemožnil jeho přezkoumatelnost.

Rád bych znovu akcentoval větu z interpelace poslankyně Jany Černochové z dubna 2017 !!!, (zdroj), kde jasně uvádí:

“Ačkoliv je zmíněný důkazní materiál uložen na ÚSL FN v Ostravě, nelze říci, že je ve vlastnictví ať doktora Dvořáčka, či Fakultní nemocnice v Ostravě, jejíž je ÚSL součástí (bez právní subjektivity). Ředitel Fakultní nemocnice MUDr. Němeček potvrdil, že nemá žádnou pravomoc o důkazním materiálu rozhodnout a nemá ani žádný vliv na výkon znalecké činnosti. Domnívám se, že aktivita MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D. nepochybně vyvolává obavu o další osud důkazního materiálu a může dokonce signalizovat snahu o jeho zničení.”

Není nám znám žadný jiný případ, než případ Kramný, kde by nekroptický materiál hrál přímo stěžejní roli. I přes veškerou snahu obhájkyně Petra Kramného, právní zástupkyně rodičů Petra Kramného, poslankyně Jany Černochové a Spolku Šalamoun, přesně v intencích shora uvedeného textu s vědomím, že se bude vypracovávat znalecký posudek, těsně předtím, než byl na minutu odejit z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, MUDr. Dvořáček veškerý materiál zcela nenávratně zničil….

Pro plné pochopení problematiky je nutno konstatovat, že veškerý nekroptický materiál v kauze Kramný se vejde do většího pouzdra na brýle a nepotřebuje naprosto žádný režim skladování (např. chlazení). Pro přehled dále uvádím délku skladování u jiných ústavů soudního lékařství:
ÚSL Olomouc – 20 let
ÚSL Brno – do doby promlčení (v daném případě 25 let)
ÚSL Hradec Králové – od roku 1948 žádný materiál ještě nebyl zničen !!!

Na základě tohoto zcela bezprecedentního kroku “ostravského capo di tutti capi” a nejpilnějšího znalce v České republice MUDr. Igora Dvořáčka (zdroj), sice se zpožděním, vydává ministerstvo spravedlnosti své stanovisko, ze kterého zejména akcentujeme:

“Orgány činné v trestním řízení v rámci své poučovací povinnosti musí obviněného před aktivním znehodnocením pramene důkazu poučit o tom, že může realizovat své právo vyhledávat důkazy z tohoto konkrétního pramene důkazu pouze do konkrétní doby rozhodné pro jeho znehodnocení (§ 2 odst. 13 TrŘ).”

“Ke splnění zmíněné poučovací povinnosti musí znalec či znalecký ústav poskytnout orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost v podobě aktivní notifikace záměrů ohrožující či porušující důkazní hodnotu pramene důkazu, zejména jeholikvidace, a to s dostatečným (zpravidla několikaměsíčním) předstihem, aby mohl být pramen důkazu orgány činnými v trestním řízení v případě potřeby zajištěn a jeho znehodnocení tím zmařeno. Případným znehodnocením pramene důkazu v trestním řízení znalcem či znaleckým ústavem bez předchozí notifikace může dojít k porušení jeho povinností vykonávat znaleckou činnost ř& aacute;d ně podle § 8 zákona o znalcích a tlumočnících.”

Uvedeným stanoviskem ministerstva spravedlnosti, alespoň pro futuro, se podařilo nastavit mantinely s nakládáním s nekroptickým materiálem. V kauze Kramný to však znamená, že ač k tomu nebyl vůbec oprávněn, zničil MUDr. Igor Dvořáček nekroptický materiál bez jakékoliv notifikace směrem k obhájkyni Petra Kramného, ale i soudu….!!!

 

  • Václav Peričevič
(Visited 118 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *