Litanie v čase nakažlivých nemocí

Napsal
Sdílet článek

Ocitli jsme se v čase jedné takové. V čase koronaviru. Naše reakce spočívají v nadávání na politiky, “odborných analýzách” toho, co to ten zpropadený virus je, co nám všem udělá, kdo za to může, atd., atd. Mezitím nadáváme taky na panikáře, skupující trvanlivé potraviny, a to nejednou proto, že jsme si to šli taky koupit, ale bylo tam toho málo, přesto, že my panikáři přirozeně nejsme. To dá rozum. My jsme si to šli koupit naprosto rozvážně, že jo.

No, státní instituce ale vůči co možnému zamezení šíření tý čínský potvůrky přece jen něco dělají. Kvalitu přijímaných opatření ale posuzovat nebudu. Vedle státních hygienických, karanténních a dalších kroků se ke mě dostalo další opatření, a to litanie. Pochází z webu rexcz.blogspot.com, a je tohoto znění:

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,                          smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Bože svatý, Bože silný,                          smiluj se nad námi.
Bože, Králi věků nesmrtelný,
Bože v radách nevyzpytatelný,
Bože v soudech nevystižitelný,
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka,
 ale aby se obrátil a žil,
Bože, jenž sesíláš nemoci k naší nápravě,
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti,
Bože, jenž hlásáš v čase nemoci
            nestálost pozemských věcí,
Bože, jenž zkoušíš nemocemi naši trpělivost,
Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy,
Bože, jenž léčíváš duši raněním těla,
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti,
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života,
Bože, jenž máš sečtenou délku naší vezdejší pouti,
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší,
            když nebezpečí bývá nejvyšší,
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ,
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt,
            soud a věčnost,
Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého                                       vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od svého hněvu
Od nakažlivých nemocí
Od náhlé a nenadálé smrti
Od nadměrné úzkostlivosti
Od opovážlivé lehkomyslnosti
Od reptání proti prozřetelnosti Boží
Od nadměrného truchlení
            při ztrátě svých blízkých
Od věčné smrti
My hříšníci,                                                prosíme tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys dobu svého navštívení ukrátil,
Abys nám dopřál času a milosti k pokání,
Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly,
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,
Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle,
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření,
Abys udělil nemocným milost svátostí,
Abys žehnal snahám lékařů,
Abys přijal umírající na milost,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Otče náš…
Tak. Zůstane-li se u textu, celkem zřetelně je tam vysvětleno, proč Bůh posílá ty nemoci. Včetně toho, že to není, aby na to někdo umřel, ale lidé si tím vyléčí duši, obrátí se, a napraví se. A tato litanie je určena, jak je v jejím názvu uvedeno, pro čas nakažlivých nemocí. Jedno vysvětlení tohoto opatření je, že do toho souboru nemocí ty nakažlivé nepatří. Jinak by tam nemohlo být “Vysvoboď nás pane od nakažlivých nemocí”. Ostatní ano, ale nakažlivé ne. Druhé vysvětlení je složitější. Do souboru nemocí patří i ty nakažlivé. Lidé to vědí, vědí i, proč jsou na ně sesílány. V takovém případě ovšem je to vytučněné “Vysvoboď” velmi irelevantní. Pro nepozorné, viz. vyléčení duše, obrácení a napravení.
Třetí vysvětlení mě nenapadá. Snad jen poznámka, že kdyby bejval už konečně stál ten sloup na Staromáku, mohli jsme se k němu seběhnout k ochraně, nebo tak něco. Podobně, jako když byl mor. Jen bychom ale asi tu litanii pak museli směrovat ne hned na vládu, ale na příslušné ministerstvo.. Ono ale vlastně, jak se to vezme, protože pročteme-li si tu litanii důkladněji, je tam těch požadavků tolik, že kompetentní nebeská úřednice by s tím na vládu musela asi stejně…
(Visited 276 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *