Lukáš Nečesaný podal ústavní stížnost proti rozhodnutí Vrchního soudu

Napsal
Sdílet článek

Lukáš Nečesaný podal proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 27.3. 2019, kterým byl zproštěn obžaloby v tzv. kauze napadené kadeřnice v Hořicích, ústavní stížnost.

Ústavní stížnost podává Lukáš Nečesaný jen proti odůvodnění, které v zásadě popírá výrok a je zcela excesivní svým obsahem a samo o sobě porušuje ústavní práva Lukáše Nečesaného.

Senát Vrchního soudu v Praze sice výrokem zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil tak zprošťující rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, ale jak v ústním tak v písemném odůvodnění svého rozhodnutí, zcela zákeřně, ale zcela protiprávně svůj výrok popřel konstatováním, že odvolání státní zástupkyně bylo důvodné, či konstatováním, považujeme Lukáše Nečesaného za vinného ve shodě s odvoláním státní zástupkyně a v jiné věci by jiný obžalovaný při stejných důkazech byl uznán vinným.

Ani odůvodnění předsedy senátu JUDr. Jiří Lněničky nesmí obsahovat libovůli. Jeho účelem je odůvodnit výrok daného rozhodnutí. Pakliže nebyl Lukáš Nečesaný trestním soudem pravomocně odsouzen a naopak je výrokem napadeného rozhodnutí pravomocně zproštěn obžaloby, nemůže být v odůvodnění fakticky uvedeno, že je vinným. To je v rozporu se zásadou presumpce neviny a právem na spravedlivý proces.

Srovnání: V rozhodnutí o přijatelnosti stížnosti Martina Babjaka a dalších proti Slovenské republice ze dne 30. března 2004 (stížnost č. 73693/01) ESLP shrnul svou judikaturu tak, že presumpce neviny bude porušena tehdy, pokud soudní rozhodnutí nebo jiné stanovisko veřejného orgánu vyjadřuje názor, že určitá osoba je vinna, aniž byla vina této osoby prokázána zákonným způsobem. K porušení presumpce neviny postačí takové vyjádření, z něhož lze dovodit, že soud nebo jiný veřejný orgán pokládá danou osobu za vinnou (odst. 49), což napadené usnesení Vrchního soudu v Praze naprosto ukázkově splňuje.

Spolek Šalamoun plně podporuje postup Lukáše Nečesaného, kdy nejdříve jako „sprostý“ obžalovaný, nyní už jen jako „sprostý“ stěžovatel brání svá práva a brojí proti učebnicovému příkladů libovůle ze strany, zejména předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Jiřího Lněničky, který v demokratickém právním státě (čl. 1. Ústavy České republiky: Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.) se „utrhl z řetězu“, nepřekročil svůj malý stín a ke svým pověstným zálibám přidal další, a to to týrání Lukáše Nečesaného, vysloveně za každou cenu.

VÁCLAV PERIČEVIČ

5/5 - (3 votes)
(Visited 253 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *