Zdenek Trmota: Maturita na příděl

Sdílet článek

Zdá se, že české školství dostane opět další úder a všichni jen doufají, že se nebude jednat o onu pověstnou ránu z milosti, která bývá udílena, když je utrpění příliš velké a není žádné naděje, že by se situace zlepšila.

Předseda vlády přišel s návrhem úřednické maturity. To v praxi znamená, že by se maturitní zkouška na středních školách vůbec nekonala a studenti by obdrželi maturitní vysvědčení se známkami odvozenými z těch na vysvědčení.

Nápad je to velmi škodlivý, a to nejméně ze tří důvodů.

Za prvé je třeba vzít v potaz, že ani známky na vysvědčení v současnosti nemají téměř žádnou reálnou hodnotu. Poslední dvě vysvědčení, stejně jako to, které bude následovat v tomto pololetí, byla z větší části ovlivněna pandemií. Dokonce ani úřady státní správy působící ve školství nezastíraly, že distanční výuka fakticky znamená konec reálné klasifikace, poněvadž veškeré hodnocení se odehrává na bázi ochoty žáků zapnout si v době výuky počítač, nevěnovat se na něm jiným aktivitám a včas si zkopírovat od pilnějších či chytřejších spolužáků úkoly, které je vyučujícím potřeba zaslat mailem. Ministerstvo školství proto zcela logicky vyloučilo loňské vysvědčení z druhého pololetí z nástrojů reálného hodnocení a nebylo například použito ani při přijímacím řízení na vysoké školy. V určitém období se sice žáci do škol ještě fyzicky dostali, a to jak v loňském, tak i v letošním školním roce, ale ministerstvo v obou případech doporučilo školám, ať po dobu pár týdnů neklasifikuje z důvodů „adaptace“ žáků na to, že mají opět chodit do školy. Většina škol se neodvážila jít proti tomuto doporučení, a než adaptace skončila, vrátila se znovu distanční výuka a skutečná klasifikace se nekonala.

Maturitní vysvědčení, které by bylo odvozeno ze známek na vysvědčení, by proto nemělo skoro žádnou vypovídací hodnotu.

Druhým důvodem, proč je maturita na příděl škodlivá, je fakt, že maturitní zkouška plní ve společnosti poměrně významnou sociální a edukační funkci. Je výrazným symbolem ukončení nejrozšířenější formy vzdělávání a po zavedení státní maturity signalizuje i minimální úroveň znalostí a schopností jedince, který takovou zkoušku složil. Současně její vlastnictví rozděluje populaci na ty, kteří se mohou, a na ty, kteří se nemohou hlásit na vysokou školu. Mnozí studenti mají tedy oprávněně obavy, že maturita na příděl nebude společností brána jako plnohodnotná a že budou oproti ostatním maturantům znevýhodněni. Také i proto nebyla maturita nikdy v moderní historii našeho státu zrušena. Dokonce se konala i za druhé světové války, kdy byla naše země Protektorátem Čechy a Morava. Jistá podobnost se současnou situací tady ovšem je. Nacisté potřebovali studenty středních škol totálně nasazovat do válečné výroby, a proto jim odpouštěli poslední ročník. Pokud byl student pochválen svým zaměstnavatelem za pracovní píli a svědomitost, obdržel maturitní vysvědčení bez maturitní zkoušky, tedy na příděl, stejně jako je tomu v případě dnes zvažované úřednické maturity.

Třetím důvodem, proč by se vláda měla úřednické maturitě vyhnout, je skutečnost, že maturitní zkouška plní funkci kontroly kvality výuky. Při neustále klesajících nárocích na vzdělávání a z důvodu populisticky příliš lehké státní maturity je tato funkce sice oslabena, ale přesto je pro školství velmi důležitá, protože je v systému momentálně tím jediným, co tuto kontrolu vykonává.

Naše školství se po roce 1989 nevydalo cestou kontroly výstupů vzdělávání, ale šlo naopak cestou dalšího podrobného zkoumání, jak má vyučovací proces vypadat. Školství tak bylo postupně zavaleno obrovským množstvím byrokratické metodiky, kdy téměř každý jedinec měl svůj názor na to, jak by výuka měla vypadat, aniž by kdo tušil, co doopravdy funguje a přináší dobré výsledky. Učitelé se tak postupně ocitli téměř bez kompetencí a ve vleku nejrůznějších ekonomických zájmů, které výuce nijak neprospívaly. Dnes existuje řada škol, kde učitelé navzdory zákonné garanci svobodně nerozhodují o tom, co kdy budou učit, jaké formy výuky zvolí, a často nerozhodují dokonce ani o obsahu a rozsahu přezkušovaného učiva, ani o známkách, včetně známek na vysvědčení. V předmětech, které mají ve svém názvu slovo výchova, může dokonce podle zákona změnit známku na vysvědčení ředitel školy.

Jakýkoliv systém, v němž se nekontrolují výsledky práce a její kvalita, vede časem k úpadku motivace všech zúčastněných, což se stalo i ve školství. Školy, ředitelé a učitelé se tak z velké části postupně přidali ohledně míry motivace k žákům, kteří zpravidla touží mít především maximum volného času, a k rodičům, kteří preferují konečný doklad o absolvování studia před reálným získáním užitečných vědomostí a schopností.

Úřednická maturita by proto všechny účastníky vzdělávacího procesu připravila o klíčovou zpětnou vazbu.

Vzdělání není potravinová pomoc a nejde ho vydávat na příděl. Proto bychom neměli mít na příděl ani maturitu.

Vláda se snaží zastavit další vlnu: Masivní očkování a pracovní povinnost pro lékaře – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Maturita (pamatnik-terezin.cz)

Maturanti pracovně nasazení (pamatnik-terezin.cz)

(Visited 182 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Není to tak dlouho, kdy snad ještě podivnějším způsobem získali někteří (ne)studenti právnické VŠ vzdělání. Samozřejmě to nebyl nějaký Venca z Kotěhůlek nebo Anča z Vytřinosů.
    Bojím se bojím, kdy bude možné takto získat i titul MUDr.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *