Metoděj: Obstojí (arci)biskup před lidským a Božím soudem,když zneužívá úřad k propagaci zločinné vakcinace?

Napsal
Sdílet článek

Současný podvodný systém používá k satanizaci lidstva systematickou lež. Kdo k jejímu prosazení slouží?

1) Mainstreamová média, která soustavně lžou a lžou a lžou, jak to vyjádřil i prezident Trump.

2) Zrádní politici, kteří pro peníze a kariéru prodali své svědomí i svou duši.

3) Hierarchové s duchem současného pseudopapeže Bergoglia a mnozí jiní pod jeho diktátem.

Před několika dny byla ve dvou oblastech Ukrajiny vyhlášena tzv. červená covid zóna. Ve skutečnosti šlo o precedentní průlom pro celou Ukrajinu. Pod tlakem vlády a Vatikánu vydal místní metropolita prohlášení, v němž vybízí věřící k zachovávání nesmyslných nařízení, a to nejen v chrámech, ale i v obchodech, v MHD a všude na veřejnosti.

V této situaci by měl metropolita, ale i každý biskup, jasně vyzvat: „Lidé, nevěřte masmédiím! Panika je uměle vyvolaná. Prostudoval jsem publikace špičkových odborníků v medicíně ze zahraničí, kteří jasně ukazují, že pandemie je falešná, nošení roušek je nesmysl, a navíc škodí zdraví. Rovněž nechat si píchat špejle hluboko do nosu při tzv. testování je nebezpečné a neslouží k identifikaci nemoci. Testy vykazují falešnou pozitivitu, anebo jsou dokonce infikované. Např. Anglie vrátila 750 000 testů, protože byly infikovány.“ Biskup by měl dále varovat: „Ze zkušenosti víme, že pokud řekneme ‚A‘, musíme říct ‚B‘. Je nesmyslem zavádět opatření v chrámě jako masky na obličeje, rukavice, rozestupy 5 metrů, zneuctívání eucharistie! Je to rouhání a většina lidí je tím vyhnána z chrámu. Odstrašující příklad je Slovensko, kde jsou chrámy úplně zavřeny s odkazem, že liturgie mají být online. Tím to ale neskončí. Přichází další tlak, a to především ze strany pseudopapeže Bergoglia, aby biskupové nabádali k přijetí nejen testů, ale i nebezpečné vakcinace. Ta dnes mění lidský genom a je formou čipizace, což znamená, že lidem bere svobodnou vůli a dělá z nich bioroboty. Písmo svaté varuje před tímto zločinem, který je spojen s cejchem šelmy a trestem v ohnivém jezeře. Takový člověk už není schopen ani v hodině smrti vzbudit dokonalou lítost. Vakcína navíc obsahuje tkáň vytrženou ještě zaživa z abortovaného dítěte. Toto je forma satanizace, ke které Bergoglio vydal schvalovací dokument. Navíc skutečným cílem vakcinace je redukce čili genocida lidstva! Může snad nějaký biskup toto doporučovat místo toho, aby včas varoval? Může si to všechno vzít na svědomí?“

Pokud by takto pravdivě veřejně mluvil kterýkoliv biskup v katolické církvi, okamžitě by byl bergogliánskou mafií zbaven úřadu. Masmédia by ho hrubě očernila bez možnosti se bránit. Na jeho místo by nastoupil církevní Jidáš, který by cynicky zneužíval biskupskou autoritu k nejhrubším zločinům proti Bohu a lidem, jak to činí Bergoglio. Klame lidi a nahání je na redukční jatky v podobě tzv. mRNA vakcinace.

Kdyby se například na Slovensku vymanili ze systému zbabělé a zrádcovské biskupské konference (KBS) alespoň tři odvážní biskupové a postavili se za Krista a za národ, současný covid-teror by tam nebyl. Kdyby je i Bergoglio vyhodil z úřadu, zůstávají dále biskupy a budou mít autoritu, kterou bude respektovat nejenom Boží lid, ale i celý národ.

Nyní, po uzavření chrámů, naopak biskupové vybízejí k nebezpečné vakcinaci. Arcibiskup Zvolenský vydal jménem KBS prohlášení, že vakcína je prý morální a doporučil vakcinaci. Rovněž vakcinaci doporučil arcib. Bober z Košic, odvolávaje se na tzv. Svatého otce, ergo arciheretika Bergoglia. Vybídl kněze a věřící k vakcinaci pod heslem: „Vakcína je naděje“. Toto je veřejné pohoršení maličkých a lépe by bylo těmto dvěma klerikálům, kdyby jim přivázali mlýnský kámen na krk a hodili je do moře, protože za čipizovanou vakcínu, ke které nabádají, je trest ohnivého jezera.

Česká odborná lékařka, viroložka S. P., prohlásila, že dnes už je tu čtvrtý, uměle vyrobený virus, nejde o mutaci covidu-19, protože je kmenově rozdílný. Tedy virus tady je, ale to, že je umělý, svědčí o tom, že jde o biologickou zbraň s cílem donutit lidi k čipované vakcinaci a finálně ke genocidě 6 miliard lidstva.

Je třeba vědět, že v současné situaci pod vládou Bergoglia je každý biskup vystaven tlaku a nemůže svobodně plnit své poslání – hlásat pravdu. Musí sloužit systému, který pravdu ubíjí a zavádí satanizaci národů. Přesto by se měl vzepřít tak jako svatí biskupové v minulosti, ať už to byl Tomáš Becket anebo biskupové a papeži v dobách pronásledování církve, kteří volili raději smrt pro Krista než zradu. Je lépe přijmout mučednictví, ať duševní či fyzické, než zradit Krista a ztratit svou duši. Před Božím soudem žádný biskup neobstojí s argumentem, že papežství okupoval arciheretik a že on ho jen poslouchal. Takový argument se podobá výmluvám norimberských zločinců, kteří se odvolávali na poslušnost rozkazům svého zločinného nadřízeného.

Jak jsou dnes povinni jednat dle Kristova učení a svědomí katoličtí kněží? Rovněž nemohou slepě poslouchat takového biskupa, který je navádí spolupracovat na satanizaci církve a národa zločinnou vakcinací. Rovněž nemají omluvy v tzv. poslušnosti. Poslušnost zločinu je spoluúčast na zločinu a vyžaduje trest. To ať si každý kněz katolické církve uvědomí!

Pokud by dnes byl na papežském stolci muž s Duchem Kristovým, nazval by pravdu pravdou a lež lží. Vyzval by věřící k pravému pokání, k modlitbám i k občanské neposlušnosti s cílem zastavení prosazování satanizace národů a genocidy lidstva.

Musíme rozlišovat: je tady Kristova církev, která zachovává Boží přikázání a respektuje základní pravdy – dogmata – nutné ke spáse, a na druhé straně je tady bergogliánská sekta (Deep Church), která drží v otroctví klamu většinu katolické církve. Postupnými kroky ji vede do časného i věčného pekla a zneužívá k tomu nejvyšší autoritu. Proto si dnes každý kněz, ale i každý věřící musí rozmyslet, koho bude poslouchat: jestli takového biskupa a takového kněze, který je věrný Kristu a je pronásledován, anebo takového, který jen říká, že je věrný Kristu, ale ve skutečnosti tvoří vnitřní jednotu s arcikacířem Bergogliem a propaguje systém satanizace skrze zločinnou vakcinaci. Nakonec každý z nás budeme skládat účty před Božím soudem z našich rozhodnutí. Podstatné je, komu sloužíme – buď Bohu, anebo ďáblu, buď Kristu, anebo antikristu. Podle toho dostaneme buď věčnou odměnu v nebi, anebo věčný trest v pekle.

 

  • Metoděj OSBMr 
5/5 - (1 vote)
(Visited 179 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *