MOHU  PÁCHAT „VÝTRŽNICTVÍ“  NA  „DEMONSTRACÍCH PROTISOCIALISTICKÝCH ŽIVLŮ“,  KDYŽ TAM NEJSEM PŘÍTOMEN?

Napsal
Sdílet článek

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 1. 10. 1973 (potvrzen brněnským krajským soudem dne 22. 12. 1973) byl Walter Kania (1940-1996) odsouzen pro trestné činy „ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele“ a „výtržnictví“ za to, že se dne 21. 8. 1969 zúčastnil „na Gagarinově ul. v Brně tam probíhajících demonstrací protisocialistických živlů“. (1, 2, 3)

Kania se hájil tím, že „v té době na Gagarinově ul. vůbec nebyl“.

Soud však považoval jeho obhajobu za vyvrácenou „svědeckými výpověďmi příslušníků VB Jiřího Ondráčka a Jiřího Holuba“. (4)

Dne 20. 1. 1992 brněnský městský soud shora uvedená rozhodnutí zrušil podle zákona o soudní rehabilitaci č. 119/1990 Sb., pokud jde o trestný čin „ztěžování pravomoci veřejného činitele“. (5)

Soud totiž zjistil, že příslušníci VB „postupem časů upravovali časové údaje, kdy obžalovaného viděli“. Kdyby se opravdu měl při demonstraci projevovat „velice aktivně“, nic příslušníkům VB „nebránilo, aby obžalovaného zajistili, jak se to stalo celé řadě [jiných] osob“.

Kania soudu navíc předložil kontrolní lístek od svého tehdejšího zaměstnavatele; ze záznamu vyplývá, že v době, kdy se měl Kania dopouštět na Gagarinově ulici trestné činnosti, byl v zaměstnání, což potvrdil i jeho spolupracovník Alfréd Kosek.

Rehabilitační soud tedy uzavřel, že Kaniova původní obhajoba „nebyla vyvrácena“.

Zápletka případu však spočívá v tom, že podle rehabilitačního senátu nebylo možné zrušit i výrok o spáchání trestného činu „výtržnictví“, neboť na ten se rehabilitační zákon nevztahuje.

Existuje tedy paradoxní situace: Soud uznal, že Kania na Gagarinově ulici v čas demonstrace nebyl, nicméně je stále vinen, že se tam dopouštěl výtržnictví.

Pozůstalá manželka Světluše a děti Walter ml. a Karin se proto obrátili na Městský soud v Brně, aby tuto absurditu odstranil.

Jak se s tím senát pod vedením JUDr. Aleše Dufka vyrovná, se ukáže v úterý 15. 3. 2022 v 9:30. (Brno, Polní 39)

Význam tohoto procesu spočívá i v tom, že se soud vrátí znovu k událostem, při nichž byli 21. 8. 1969 v Brně zastřeleni 18letá Danuše Muzikářová (6) a 28letý Stanislav Valehrach. (7) Jejich vrahové nebyli nikdy vypátráni.

(1) Spis Městského soudu v Brně sp. zn. 1 T 94/71; předseda senátu JUDr. Vlastimil Novák.

(2) Spis Krajského soudu v Brně sp. zn. 8 To 502/73; předseda senátu JUDr. Josef Procházka.

(3) Gagarinova ulice v Brně byla dne 27. 2. 1990 přejmenována na svůj historický název Kobližná.

(4) VB – zkratka pro Veřejnou bezpečnost.

(5) Spis Městského soudu v Brně sp. zn. 3Rt 1532/90; předseda senátu JUDr. Vlastimír Čech.

(6) https://cs.wikipedia.org/wiki/Danu%C5%A1e_Muzik%C3%A1%C5%99ov%C3%A1

(7) https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Valehrach

  •  L. Müller
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 68 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *