Muslimka přiznává, že evropské zákony neuznává, uznává jen právo šaría

Napsal
Sdílet článek

Jak možná sami víte, tak v mnoha evropských zemích už parlamenty odhlasovaly zákaz muslimského zahalování ve veřejných budovách (školy, nemocnice, úřady apod.,), nicméně muslimky to i pod hrozbou opakovaných pokut odmítají akceptovat. Nebo se tomu přizpůsobují, ovšem ne tak, že burku odloží, ale jednoduše se budovám, kterých se zákaz týká, vyhnou.

Podobně, jako muslimka na videu níže. Ta odmítá poté, kdy byl od loňského srpna zákon o zákazu zahalování přijat v Holandsku, tento zákon akceptovat. Jak se sama ve videu vyjádřila, holandské právo neuznává. Rozhovor byl natočen u školy, kterou navštěvují děti muslimky a kam ona v burce nesmí – podle nového zákona – vstoupit:

Muslimka na videu říká, že jí vadí, že by ji ve škole všichni viděli, jak ženy, tak muži. Neakceptuje nový zákon a nemíní se podle něho chovat. Reportérka namítá, že by měla jít dětem příkladem. Muslimka jí odpovídá, že děti učí, že Alláh je jejich stvořitel a je důležitější, než holandské zákony. Dále říká, že právě proto se nikdy nemůžou integrovat do holandské společnosti. Reportérka namítá: “To je odvážné prohlášení, že Alláh je důležitější, než holandské zákony”. Muslimka jí oponuje: “Ale to je mé náboženské přesvědčení. A Alláh, náš stvořitel, je důležitější, ještě důležitější, než my sami”.  Na to reportérka namítá, že pokud žije v Holandsku, musí dodržovat holandské zákony. Muslimka se ohrazuje, že kdyby měla dodržovat zákony, musela by burku sundat. “Ale já ji sundat nechci”, říká. Na závěr ukazuje k bráně, vedoucí zřejmě do školy, kterou navštěvují její děti. A zkonstatuje, že to je důvod, proč nemůže za bránu do areálu školy.

Obávám se, že v době, kdy její děti dospějí, bude nejen v Holandsku, ale i v jiných zemích Evropy, povolena nejen burka, ale do zákonů se bude postupně implementovat šaría i v dalších otázkách, nejdříve zřejmě rodinných (mnohoženství, dětské nevěsty). A to asi i tato muslimka tuší, jistě má víc dětí, než její holandské vrstevnice. Budoucnost tedy hraje do ruky právě muslimům. Navíc, jak sama přiznává, oni se integrovat nechtějí.

Zákony, které zakazují zahalování, alespoň trošku život v Evropě muslimům znepříjemní, nicméně oni sami ví, že tyto zákony zde nejsou navždy. Jakmile přečíslí zatím ještě většinu bílých Evropanů, dojde také na úpravu zákonů tak, jak se to bude hodit právě muslimům, tedy dle práva šaría. 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 2 501 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *