Muslimští násilníci z gangů znásilňují dle pokynů z Koránu a při znásilňování chválí Alláha

Napsal
Sdílet článek

Všichni jistě znáte případ znásilňovacích gangů z Británie, proti nimž začalo soudní řízení až poté, kdy na ně začal veřejně upozorňovat současný disident a protiislámský aktivista, jehož jméno nesmíte na FB ani zmínit, Tommy Robinson. Do té doby gangy po celá léta znásilňovaly a to často velmi brutálně, bez jakéhokoli zájmu policie či úřadů, které naopak všechno kryly. Jako oběti svých zvrhlých choutek si násilníci volili převážně nezletilá děvčata, často ještě děti, buď bez rodičů, tedy z dětského domova nebo z nemajetných rodin.

Korán učí, že nevěřící ženy mohou být legálně brány za sexuální otrokyně.  Korán také říká, že pokud se ženy dostatečně nezahalují, mohou být zcela legálně znásilněny. A tím se také násilníci z gangů, kterých bylo v Británii víc, brání dokonce i u soudu. Dělali něco, co je pro muslima zcela přirozené, dělali to, co jim přikazuje jejich pedofilní prorok Mohamed.

Jedna z dětských obětí muslimského znásilňovacího gangu ve Velké Británii už dříve prohlásila, že její násilníci jí citují při znásilňování Korán, dokonce tvrdili, že je jejich počínání odůvodněné islámem. Při znásilňování chválili Alláha a dovolávali  se Koránu. A oběť islamistického  džihádisty  připomněla:

„Řekl mi, že podle islámu je mu dovoleno znásilnit nevěřící. Řekl, že tím, že mě znásilnil, se přibližuje bohu… řekl, že znásilnění mě je jeho modlitba k Alláhovi.“

Gang muslimských znásilňovačů (viz obrázek), který velmi brutálně znásilnil  patnáctiletou dívku a způsobil jí těžkou psychickou újmu, dostal před pár dny tresty vězení v souhrnné výši 74 let. Po šestitýdenním procesu u soudu Sheffield Crown bylo pět mužů odsouzeno za řadu trestných činů včetně znásilnění a snahy o zvrácení průběhu soudu.

Odsouzenými násilníky byli:  Jasim Mohammed, 37 let, který byl odsouzen za tři případy opakovaných trestných činů znásilnění na 25 let, čtyřicetiletý Nzar Anwar byl odsouzen za jedno znásilnění a jedno spiknutí, aby zvrátil průběh soudu na 15 let, Kawan Omar Ahmed, 31 let byl odsouzen za dva případy znásilnění na 18 let, Shangar Ibrahimi, 30 let, byl odsouzen za jedno znásilnění na 12 let a Saba Mohammed, 41 let  byl odsouzen za  spiknutí, aby zvrátil průběh soudu, na 4 roky vězení.

Nutno podotknout, že oběť byla znásilňována opakovaně a to od svých 15 do 17 let.

Velmi podobný je i případ násilníků z Francie. I jejich oběť vypověděla, že při znásilňování citovali Korán a také oni hájili své odporné činy tím, že jednají dle výkladu Koránu, který jim výslovně nakazuje nemuslimky znásilňovat. Tito šestnáctiletí znásilňovači afrického původu si dokonce jedno své znásilnění natočili na mobil, přičemž při znásilňování vzývali Alláha. Pak video celého znásilnění zveřejnili na sociálních sítích.  K sexuálnímu napadení došlo ve vstupní hale budovy. Klasický věžák, typický pro francouzská předměstí, kde kraluje delikvence, obchod s drogami, kriminalita a všeobecný rozklad. Video ze znásilnění trvá asi minutu a půl a zejména na Twitteru mělo velký „úspěch“.

Velmi brutální snímky díky sdílení četnými uživateli umožnily vyšetřovatelům dohledat totožnost  násilníků. Oba útočníci byli posléze zatčeni.

Už při pronásledování dívky vykřikovali oba násilníci verše z Koránu stejně, jako při samotném napadení. Všimněte si, že v tomto případě z Francie se jedná o velmi mladé násilníky, tedy zcela jasně o možná už třetí, ne-li  čtvrtou generaci, žijící ve Francii. Právě podobné případy jsou důkazem, že muslimové jsou dlouhodobě neintegrovatelní, naopak, v každé další generaci jsou radikálnější. Obrázek násilníků není, bohužel, díky jejich věku, kdy jsou nepochopitelně všude v pseudohumanistické Evropě chráněni, k dispozici. Jen zde je jakýsi rozmazaný záběr.

Účelem celého článku je potřeba upozornit na to, že muslimové se řídí Koránem a ten je k znásilňování nevěřících přímo nabádá, vždyť totéž dělal už jejich pedofilní prorok Mohamed, který znásilňoval nevěřící ženy v dobytých územích. Navíc je Mohamed pro muslimy vzorem i svými pedofilními choutkami, kdy svoji ženu Ajšu pojal za manželku v 7 letech,  manželství pak začal konzumovat v jejích 9 letech.

Právě činnost mnoha znásilňovacích gangů, často soustředěných na znásilňování dětí, je důkazem zrůdností islámu. Mohamed dává muslimům jakýsi “návod na život”. Ti se pak řídí právě životem Mohamedovým, přičemž tento jejich prorok byl nejen násilník a pedofil, ale také dobyvatel, který stanovil dobývání a islamizaci dalších území za hlavní úkol každého pravověrného muslima.

Islám má na svém kontě více než čtvrt miliardy mrtvých ve jménu Alláha. Islám se od dob Mohameda příliš nezměnil a pokud někde docházelo ke snaze o jistou “reformaci”, nikdy neměly podobné pokusy dlouhého trvání, což můžeme nyní takřka v přímém přenosu vidět na Turecku, odklánějícím se od do jisté míry sekulární společnosti zpět k právu šaría a s ambicí dobytí Evropy a založení Osmanské říše.

Většina lidí se nyní zajímá pouze o koronavirus. Ten však jednoho dne odezní a je zde také šance, že se na něj najde lék. Ale jak se chcete zbavit islámu, který si zcela dobrovolně vpouštíme do Evropy? Myslíte, že to tak není? Prosím, vzpomeňte si na to, kolik bylo ve vašem městě či – bydlíte-li  na vesnici – v nejbližším okresním městě, kebabáren před 10 lety a kolik jich tam je dnes. U nás v nejbližším okresním městě nebyla dokonce jen 7 let nazpět ani jedna, dnes jich tam je pět.

Chápete, co je největší hrozbou pro budoucnost Evropy? Proto se ptám:

Proč se Evropané nesnaží bránit islámu stejně, jako nyní koronaviru???? Proč dělá většina Evropanů vše pro to, aby se jejich kontinent jednou změnil v chalífát či Erdoganovu Osmanskou říši???

(Visited 1 588 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *