Na jakém základě stojí plán globalistů na vytvoření jedné, celosvětové vlády a jaké změny nám to přinese

Napsal
Sdílet článek

Známý miliardář Elon Musk, hlavní ředitel automobilky na výrobu Tesla elektrických aut řekl při rozhovoru s novinami Wall Street Journal, že „tak moc lidí, včetně velice chytrých lidí si dnes myslí že na světě je příliš mnoho lidí, ale ve skutečnosti, jestliže nebude přibývat více dětí, naše civilizace zanikne.“ Podotkl, že celosvětová porodnost se snižuje od r. 1963 s pouze velmi malým zvýšením na začátku 1980. let.

Statistické údaje Světové banky (World Bank) potvrzují jeho slova, viz graf níže. Na stránce samotné jsou tyto údaje rozvedeny na jednotlivé země. Česká republika, stejně jako Slovensko, mají přírůstek nových lidí 11 na každou tisícovku obyvatel. To je 1,1% nárůst a přitom na udržení každé lidské skupiny je zapotřebí asi 2,2%. Takže vymíráme, milí přátelé.

Elon Musk dále prohlásil, že lidé zkoušejí žít příliš dlouho a přitom je nutné, aby zemřeli, protože většinou se nikdo postupem let nezmění, nezlepší, takže musí odejít. Kdyby žili nadále, svět by se stal zkostnatělou společností, ve které by se žádné nové myšlenky neuplatily.

V tomto směru Musk naráží s plány globalistů, kteří jsou naprosto opačného názoru. Chtějí sice většinu z nás vyhubit, ale sami mají v plánu žít jak nejdéle mohou, asi tak do 150. let. A ještě se bojí, že jim to budeme závidět. Úměrně s touto zvráceností a přesně podle toho, co říká Musk, chtějí zabránit technologickému pokroku, který má být povolen pouze v některých, vybraných odvětvích. Všecko ostatní bude zastaveno a zničeno.

Tito lidé jsou v tak dokonalém rozporu se skutečností, s realitou, že se to ani popsat nedá. Vůbec si neuvědomují, že nemůžeme odstranit spalování uhlí, plynu a oleje a zjevně nechápou důvody, proč. Nechápou, že taková produkce zdaleka tolik nezamořuje naši zemi a že jí může být ještě i prospěšná. Jaksi záhadně nechápou, že všechny ty cementárny, spalovny, hutě, doly, montovny a jiné průmyslové podniky jsou naprosto nutné. A přitom oni sami zamořují zemi nejvíc svými letadly, které na nás shora sypou jedovaté látky, ve formě chemtrails.

Chemtrails

Jak vypovídá pilot jednoho takového letadla, které nás shora postřikuje jedy, tento projekt se nazývá „Indigo Skyfold.“ Pilotům je přikázáno, aby létali určité trasy a satelity kontrolují rozprašování chemikálií. Nikdo z nich neví, co rozprašují a kdyby začali pátrat, co je to za látky, jsou ihned vystaveni trestnímu řízení. Na jednotlivých základnách jsou drženi nejvýš 18 měsíců a pak jsou přemístěni jinam, protože není žádoucí, aby se spřátelili s ostatními, jak s vojáky, tak s místními obyvateli, protože by jim mohli ledacos vyjevit.

Na tuto práci jsou najímáni piloti z amerického letectva, námořnictva a obrany pobřežních hranic. Jsou to vesměs lidé, kteří nemají nejmenší zájem na jiných lidech a vůbec by jim nevadilo většinu z nich vyhubit. Jsou to jacísi lidští roboti. Jsou velmi dobře placeni, víc než běžní piloti, s výjimkou těch pár hlavních, nejlepších.

Tento pilot přiznává, že tu práci nedělá rád, ale nemůže se tomu vzpříčit, protože je voják a musí poslouchat rozkazy. Nechtěl by postřikovat jeho rodinu a děti, což těm ostatním ani tak nevadí, protože 80% z nich nemají žádnou rodinu, ani děti.

Šílený plán globalistů

Chemtrails jsou pouze jednou částí šíleného plánu globalistů, který se již z velké části naplňuje. Je to plán hodný jejich dědičně narušených, psychopatických mozků, které nechápou, že my všichni jsme dohromady lidé a tím pádem jsme jedno a to stejné. Myslí si, že jsou „elitní skupina“ jen proto, že mají hodně peněz, které se jim úspěšně podařilo ukrást právě nám. Takže používají naše peníze, zločinně odcizené a teď nám ještě chtějí sebrat ten ubohý zbytek, což zahrnuje všecko co nám zbývá, včetně naší svobody, našeho zdraví a spokojeného života.

Jejich plán byl nedávno dobře popsán na jisté australské stránce a autor Ladislav Kopecký ho schopně přeložil do češtiny, i když s pochybnostmi o jeho pravdivosti. Ty mohl vypustit, protože ve skutečnosti, většina toho se už stala, nebo se právě děje.

Plán globalistických „elit“ je následující:

Musí přijít celosvětová, uměle vytvořená nemoc, která vyvolá hromadný strach a paranoiu.

Vedoucí osobnosti, vědci a media se musí shodnout na patřičné léčbě. Ve skutečnosti jim tato léčba bude předána odjinud, aniž by si toho všimli.

Bude existovat pouze velmi málo povolených léčebných metod, všechno ostatní bude vydáváno za nebezpečné a bude to zakázáno.

Vedoucí osobnosti, vědci a media budou zmanipulováni, aby věřili, že tato „léčba“ je skutečně ta jediná možnost, že je to jediný způsob, jak ochránit lidstvo před nemocí. Budou tomu věřit natolik, že to budou veřejně prohlašovat za bezpečné a účinné.

Děti budou rovněž cílem této agendy a to proto, aby bylo způsobeno co největší utrpení a vztek, až bude celý podvod bude odhalen.

Povolená léčba mají být jedy biologického původu, které se plně projeví až asi za 2-3 roky. Její účel je zhoršit infekce a zvýšit množství úmrtí. mRNA technologie bylo přesně to, co k tomu potřebovali. Veřejné zpravodajství se má postarat o to, aby lidé o léčbu prosili a rádi stáli ve frontě, aby ji obdrželi.

Teď jsme zhruba v této fázi. To nejhorší nás teprve čeká, pokud tomu nezabráníme.

Až začnou lidé hromadně umírat, pak teprve všichni pochopí, že byli podvedeni a budou se chtít mstít jak těm, kteří vedou stát, tak vědcům, lékařům a mediím. Obě strany vytáhnou do boje, očkovaní i neočkovaní. Očkovaní se budou mstít za to, že byli obelstěni a teď na svoji důvěřivost umírají. Budou se rovněž zkoušet mstít těm neočkovaným, protože se nenechali očkovat. Neočkovaní zase nebudou schopni prominout vládě, že je tak ohavným způsobem podvedla, když dopustila, aby k něčemu takovému došlo.

Dojde k obrovským vzpourám, vraždění, ničení a zapalování. Lidé budou viset na kandelábrech a nikdo si nebude jistý životem před rozzuřeným davem.

Je očekáváno, že v ten moment celý svět, zachvácený takovým šílenstvím, snadno přistoupí na globalistický plán na jednu celosvětovou, nikým nevolenou, dosazenou a dědičnou vládu, jako kdysi za feudalismu. Bude jim to předloženo jako že to bude vláda znalců a odborníků, každý dokonale obeznámen se svou škálou zodpovědnosti a že tito lidé ještě ke všemu budou mít na mysli jen dobro populace.

Z jiných materiálů je známo, jaká to bude vláda(1)

Ve skutečnosti to bude mnohem horší vláda než co si lidé i ve své nejbujnější fantazii dovedou představit. Bude to vláda totalitární, kde lidský život nemá cenu a běžný člověk je považován za jakýsi nepovedený biologický stroj a je titulován jako „zbytečný jedlík.“ Bude to vláda, která bude krutě a krvavě trestat sebemenší přestupky, která dovolí, aby se některé méně žádoucí lidské skupiny mezi sebou vyvraždily, sebere lidem naprosto všecko co ještě mají a uvrhne je do nekonečného otroctví.

Násilím rozmístí jednotlivé části populace kam se jim zlíbí a přikáže jim pracovat pouze na určitých úkolech, aniž by jim dala možnost výběru. Ti, kteří neposlechnou, nedostanou peníze a nebudou tím pádem jíst. Peníze budou digitální, na elektronický čip a když se někdo bude chovat příliš volně a bojovně, budou mu z centrální banky vypnuty a pak zemře hladem.

Ti, kteří se nenechali očkovat budou mít zabráněno v nákupu potravin, nebudou jim ponechány žádné peníze, nebude jim přiděleno obydlí a bude od nich očekáváno, že zemřou. Má se za to, že mnozí tito psanci se spojí ve skupiny, na které bude povolen hon, jako na divokou zvěř.

Nakonec zůstanou jen očkovaní, kteří budou tím způsobem změněni na poloroboty, bez lidské, nesmrtelné duše, napojeni na umělou inteligenci (počítače), která za ně bude myslet a bude jim přikazovat co mají dělat, co smějí a co nesmějí, jak se mají chovat a všecko ostatní.

Rodiny přestanou existovat a manželství bude zakázáno. Lidé spolu budou žít na občasné bázi, náhodné páry s omezenou trvanlivostí. Děti, pokud budou mít dovoleno se narodit, budou hned po narození zabrány státem a rodiče je prakticky ani neuvidí. Stát si je vychová po svém a od ranného věku je bude cvičit pro pozdější úkoly. Děti se již nebudou rodit stejným způsobem jako dnes, budou pěstovány v laboratořích, od svého početí, které bude rovněž umělé.

Lidská strava bude také umělá, pěstovaná v laboratořích a maso bude nahrazeno zeleninovými preparáty pochybných hodnot. Geneticky změněné potraviny budou naprosto běžné.

Veškerá náboženství budou zakázána, s výjimkou čarodějnických spolků (Wicca) a všichni budou povinně vyznávat pouze Satana, kterému budou muset složit přísahu věrnosti, jinak jim nebude dovoleno existovat v novém státním zřízení.

Je očekáváno, že většina zbylé populace, která nezemře následkem tak zvaného očkování, nebo jiných zásahů, včetně dětí, bude používána pouze na otrockou práci a na sexuální služby a adrenochrom pro své vládce.

Politikové, lékaři a media podvedeni

Je těžké uvěřit, že by politikové, media, lékaři a jiní vědci o tomto plánu, anebo aspoň o jeho částech nevěděli. Je skoro nemožné pochopit, že by tito lidé byli tak nerozumní, aby si některé informace o koronavirové chřipce, která byla neobvykle mírná a skončila již v půli května 2020, neověřili, že by nevěděli o tisících a tisících, kterým bylo ublíženo PCR testy a později vakcínami. Je to prostě nepochopitelné.

Tím pádem můžeme předpokládat, že aspoň část z nich věděla o co jde, ale z různých důvodů se rozhodla spolupracovat na tomto nesmyslném plánu. Stali se spoluviníky globalistů, stali se jejich nástrojem na vykonání špinavé práce.

Málokdo z nich si zřejmě uvědomuje, jak bylo a je pokaždé s těmito pomocníky zla zacházeno až byl požadovaný úkol proveden – všichni byli odstraněni. Buď se o to postaral rozzuřený dav, anebo globalisté sami je pomocí svých pomahačů označili za zrádce, za pachatele a nechali je popravit. To je, co se stalo při Francouzské revoluci, při komunistickém převratu v Rusku, nebo i v nacistickém Německu a jinde,

Proto by se měli tito lidé poučit a nevěřit na stejnou báchorku jako na ni uvěřily celé generace jejich předchůdců, kteří svoji důvěru zaplatili životy. Měli by se poučit a PŘESTAT s globalisty spolupracovat. Přestat naplňovat tento nenormální plán a přidat se k nám, k prostému lidu. A když už nemohou z nějakého důvodu toto udělat, buď že jsou vydírání, anebo dostali peníze, které nemohou vrátit, pak ať jim tento plán aspoň sabotují.

Toto je plán na zničení nás všech. Takové řeči jakože „někteří budou vybráni …“ to jsou jen prázdné řeči, které nemají žádnou cenu. Uvědomte si, dámy a pánové, že vaše děti a vaše vnoučata vybrány nebyly a ty budou žít v tak strašné tyranii, že vy, až se jednou na ně budete tam ze spodu po smrti dívat, si budete moci oči vyplakat žalem a na nic vám to nebude.

Tento plán totiž nemá dobré zakončení pro nikoho. Ani pro globalisty ne, ale oni to neví, nebo to vědět nechtějí. My máme před nimi nádskok, protože teď to víme.

(1)

Dean Henderson: „Nephilim Crown 5G Apocalypse

Dean & Jill Henderson: „Illuminati Agenda 21; the Luciferian Plan to Destroy Creation“

Richard Coudenhove-Kalergi: „Praktischer Idealismus“

Susan Bradford: „Royal Blood Lies“

Lawrence Dunegan: „Záznam přednášky Dr. Richarda Day“

 

  • JANE K.
5/5 - (4 votes)
(Visited 186 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *