Nápověda

Jak založit nový blog?

 1. založení nového blogu je velmi jednoduché, stačí se registrovat pomocí položky v horním menu: Založit nový blog
 2. V registračním formuláři si zvolíte uživatelské jméno, které nesmí obsahovat háčky ani čárky či speciální znaky (vyvarujte se vulgarit, takové nicky budou mazány)
 3. Do druhého pole Email zadáte registrační e-mail na který Vám dojde potvrzení registrace
 4. Po správném vyplnění obou polí klikněte na tlačítko Registrace
 5. Po úspěšné registraci Vám do e-mailu příjde potvrzení, které obsahuje odkaz pro vytvoření hesla, které budete používat při přihlášení
 6. Po kliknutí na odkaz v e-mailu se dostanete na formulář pro zadání hesla, můžete ponechat silné vygenerované předefinované heslo (dobře si ho poznamenejte) nebo zadat vlastní – doporučujeme silné originální heslo, které jinde nepoužíváte. Jestliže zadáte slabé heslo, registrace Vás dále nepustí, proto se snažte o kombinování malých a velkých písmen i čísel.
 7. Po zadání dostatečně silného hesla Vám formulář oznámí, že: Nové heslo bylo vytvořeno. Nyní se můžete Přihlásit pomocí výše zvoleného Uživatelského jména a Hesla do administrace a začít psát blog.

Jak na publikaci článků?

 • Po příhlášení pomocí Uživatelského jména a Hesla se dostanete na úvodní stránku (Nástěnku) administrace
 • Nový příspěvek můžete vytvořit pomocí levého Menu, kde kliknete na Příspěvky a následně na Vytvořit příspěvek
 • Zde zadáte Název příspěvku, napíšte samotný text, který zformátujete a určíte kategorii (Ostatní, Politika, Společnost) ve které se má příspěvek zobrazovat
 • Následně pošlete text ke schválení – ke schválení půjde pouze první příspěvek (jedná se o obranu proti spamerům), jakmile projde první příspěvěk, další budete již moci publikovat rovnou a bez schvalování.
 • Jakmile Vám schválíme první text, můžete již publikovat své články bez čekání a také se při vytváření blogového příspěvku zpřístupní možnost nahrát náhledový obrázek.

Pravidla pro publikování článků

Chceme dát co nejširší prostor každému, kdo má chuť psát nebo se i jinak prezentovat. Podmínkou je respektování těchto pravidel:

 • Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob.
 • Bloger nesmí vyvolávat nebo eskalovat nenávistné nálady vůči jednotlivcům nebo skupinám osob.
 • Bloger nesmí propagovat násilí a agresivitu.
 • Nepřípustné je rovněž systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných blogerů.
 • Pokud bloger uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji v článku na pravou míru.
 • Bloger nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho blogu nebyl v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Pro blogery platí i zákaz zveřejnění identity obětí vybraných trestných činů podle § 8b trestního řádu.
 • Bloger nesmí užít svůj blog pro vyhlášení sbírky či pro žádost čtenářské veřejnosti o materiální podporu, a to žádným způsobem a pro žádný účel.

Všichni blogeři se při registraci zavazují tato pravidla dodržovat.

Autorská práva a citování zdrojů

 • Publikováním textů v systému Vox Populi (voxpopuliblog.cz) deklaruje autor souhlas se zveřejněním svých textů.
 • Za zveřejnění textů z blogu blogerovi nepřísluší honorář.
 • Autorská práva k textům náleží blogerovi.
 • Bloger může na svém blogu zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba).
 • Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text.
 • Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného (osoby, hnutí, politické strany apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah článku.
 • Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 • Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal. Odkaz na hlavní stránku média je přípustný, pokud není možno odkázat přímo na konkrétní článek.
 • Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně nebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl).

Reklama

 • Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního blogu bloger či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy. Je nepřípustné uvádět aktivní odkazy nebo jakékoli banery tohoto druhu přímo v článcích nebo v záhlaví blogu.
 • Bloger může v poli O autorovi uvést internetový odkaz na webové stránky podle vlastní úvahy. Do autorského profilu může bloger umístit i krátkou informaci o svých dalších aktivitách. Tato informace může obsahovat odkaz na webové stránky, kde si lze o uvedených aktivitách přečíst podrobnější informace. Propagace těchto aktivit formou článku není povolena.
 • Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních blogů, jejichž primárním cílem je propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí pro politické subjekty.

Ostatní

 • Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postojem provozovatele či redakce deníku Pravý prostor a není možno je považovat za názory provozovatele.

O projektu

Texty publikované na tomto blogu jsou osobními názory autorů a nemusí vyjadřovat názory redakce, mohou být dokonce s redakčními názory v opozici. Nicméně zde chceme dávat příležitost širokému politickému i společenskému spektru osobních vyjádření, která mohou být podnětem k zajímavé diskusi. Články publikované administrátorem pocházejí ze zaslaných příspěvků na redakci PP a nebyly k publikaci na Pravém prostoru přijaty. Pokud chcete na tomto portále založit vlastní blog a stát se tak redaktorem Vox Populi, klikněte v hlavním vrchním menu pod logem na záložku ZALOŽIT NOVÝ BLOG.  Můžete pak přidávat vlastní články sami a stát se tak tvůrci zajímavého názorového svobodného portálu bez cenzury.