Nejen „éčkaři“ byli „politicky nespolehliví“

Napsal
Sdílet článek

Podle zákonů č. 87/1991 Sb. a č. 357/2005 Sb. náleží příplatek a zvláštní příspěvek k důchodu těm, kdo byli v letech 1948 až 1954 zařazeni jako „politicky nespolehliví“ do vojenských táborů nucených prací. (Mezi ně patřily například silniční prapory ženijního vojska, pomocné technické prapory či vojenské báňské oddíly.)

Komu tento druh odškodnění náleží, řešila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) hned po přijetí zmíněných zákonů. Jenže v roce 2016 úředníci dospěli k závěru, že „politicky nespolehlivý“ byl jenom ten, komu odvodní komise přidělila klasifikaci „E“, tedy tzv. „éčkař“.

Dříve takové striktní pravidlo ČSSZ neuplatňovala, a tak se stalo, že někteří se v očích úředníků ČSSZ náhle stali „politicky spolehlivými“. To by jim v jejich 85 (či více) letech nemuselo vadit, kdyby ovšem ČSSZ nepřistoupila k odnětí příplatku a zvláštního příspěvku, což fakticky znamenalo snížení důchodu o více než 3.000 Kč.

Je vcelku pochopitelné, že se to starým pánům (případně jejich vdovám) nelíbilo. Nicméně úředníci ČSSZ si trvali na svém. A když krajský soud rozhodl ve prospěch důchodce, tak proti tomu podali kasační stížnost.

Spor se tak dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu, který dne 25. dubna 2018 vydal precedenční rozsudek ve prospěch Františka Nedbala z Žatce. Senát po vedením JUDr. Miluše Doškové uvedl:

Je třeba při výkladu … zákona o mimosoudních rehabilitacích upozadit prvek jazykový ve prospěch metody teleologické (mající na zřeteli účel vykládaného textu). … Je … třeba hodnotit, jestli příslušná osoba byla nahlížena (nikoli pouze formálně „označena“, jak požaduje text zákona) jako politicky nespolehlivá. … Správní orgán je … v každém případě povinen provést individualizované posouzení veškerých dostupných relevantních důkazů. Získá-li přitom jakékoli indicie (byť i zcela neformální) nasvědčující politické nespolehlivosti, … bude v pochybnostech třeba politickou motivaci … presumovat a postupovat … v souladu s judikaturou Ústavního soudu, in favorem rehabilitationis … Bylo by totiž zcela absurdní nyní morálně odsuzovat a právně napravovat (rehabilitovat) zvůli orgánů veřejné moci a perzekuci politicky „nepohodlných“ osob v období nesvobody, přitom však setrvávat na tou samou totalitní mocí uplatňovaných formálních procedurách (např. klasifikaci brance písmenem „E“).
„Politická nespolehlivost“ v případě Františka Nedbala pramenila z toho, že jeho maminka byla Němka a měla příbuzné v Západním Německu. Tatínek byl sice Čech, ale příbuzné měl v Argentině. Navíc odvodní komise přidělila Františku Nedbalovi klasifikaci „A“, ale napsala o něm: „Nemá právě dobrý poměr k lidově demokratickému zřízení“.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu dává naději těm, kdo byli fakticky „politicky nespolehliví“, aniž byli formálně označeni klasifikací „E“, že jim jejich dřívější nároky budou vráceny.

L. MULLER

(Visited 76 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Ať mi někdo srozumitelně vysvětlí,proč by měl dnešní třicátník který pracuje v Amazonu a živí 3 děti a manželku přispívat pánovi éčkařovi na přilepšení k penzičce.
    Asi jsem tupá,moc to nechápu.
    Čím se jako provinil???
    (S těma “církevními restitucema” je to jako přes kopírák.)
    😧

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *