Někteří začínají chápat, že další mutace Covidu je podvod, stejně jako „očkování“

Napsal
Sdílet článek

Pokud nejste očkováni, pak se nemáte důvod bát Delta mutace a žádné jiné mutace. Další odrůdy koronavirové chřipky postihují pouze očkované a ještě ke všemu nová studie dokázala, že neočkovaní mají mnohokrát lepší odolnost proti všem nemocem, což jim není schopno zajistit žádné očkování. Takže je možno říct, že očkování způsobuje přesně tu nemoc, proti které bylo vyvinuto. Ono to tak byly vždycky, ale nevěnovali jsme tomu pozornost. V současné době to ale není zcela pravda. Současné očkování způsobuje nejen tu nemoc, proti které bylo vyvinuto, ale ještě mnoho dalších závažných chorob, z nichž ta nejhůř vyléčitelná je smrt.

Je pravda, že očkovaní něco přenáší i na neočkované, ale virus to rozhodně není. Viry jsou neživé částice, které vycházejí z těla ven za účelem vyhoštění škodlivých látek, na které jsou navázány. To, co infikuje všecky je něco jiného, o čem nikdo nemluví. Snad mikroorganismy, snad paraziti, snad něco zcela neznámého. Umlčeli nás Koronou a teď mohou rozšiřovat cokoliv chtějí, včetně karcinogenů, jedů a jiných škodlivin a všecko to bude Korona!

Analýza očkovaných byla vypracována v Israeli a bylo k tomu použito 2,5 milionů osob. Israel má v současné době vážné potíže, neboť většina státu již byla očkována a ještě ke všemu dvakrát a teprve pak přišli na to, že všichni očkovaní jsou mnohem náchylnější na další odrůdy Covidu a mnohem víc nemocní. I ta troška údajné ochrany, kterou současná „očkování“ poskytují, pokud tam kdy jaká byla, velmi brzy zmizí a všichni očkovaní, kteří jsou ve skutečnosti pokusní králici farmaceutického monstra, mají mnohem menší odolnost proti všem dalším nemocem, protože vakcína zničila jejich imunitní systém. A to ještě ke všem jim ten píchanec způsobil mnoho jiných, závažných zdravotních problémů, které předtím neměli.

Toto pociťují i Israelské nemocnice, které už nemohou přijímat další pacienty, protože jsou přeplněny. Přesto začali „očkovat“ třetí dávkou Pfizerova koktejlu, který nazývají „booster shot.“ Ve snaze ochránit ty nejvíc ohrožené, očkují hlavně nemocné s rakovinou a ty, kteří měli transplantován nějaký orgán. Možná také chtějí urychlit jejich odchod ze světa, kdoví. Když byl jeden z lékařů tázán čím to je, že čím víc očkují, tím víc nemocných mají, řekl: „myslím, že je to velmi nebezpečný virus!“

Profesor Hagai Levine z University v Jeruzalémě byl jeden z prvních, který zastával názor, že snad nebylo dobré všecky hned očkovat novým, nevyzkoušeným přípravkem. Ale nakonec přistoupil na to, že to bylo dobré rozhodnutí, protože pouhých 0,2% očkovaných třetí dávkou na ni umírá. Samozřejmě, ten názor by rychle změnil, kdyby mezi těch 0,2% patřil někdo z jeho rodiny. Jenže 0,2% z celého počtu židovských obyvatel Israele činí asi 13,660 osob. Kdo to kdy slyšel, aby kterýkoliv lék, přípravek, injekce, procedura či cokoliv jiného zabila tolik lidí a nikdo tento proces nezastavil? Kdy kde kdo si mohl dovolit beztrestně provést takovou genocidu? Neboť – co jiného to je, než genocida?

Další a další „booster shots“

A jakoby to nebylo dost, israelský zdravotní odborník Salman Zarka již upozorňuje na další, čtvrtou vakcínu, která prý má být „upravena k tomu, aby ještě lépe chránila proti mutacím Covidu.“ Zároveň varuje, že tím to nekončí, další a další injekce budou následovat, zhruba každých pár měsíců jedna. To, že denně přibývá více než 11 tisíc nemocných s Covidem ho zřejmě není stavu odradit. Takže tady musí být něco jiného ve hře – možná ti nemocní a zvýšená úmrtnost je právě ten záměr! Musíme si uvědomit, že současných 7 130 mrtvých z celkové israelské populace, která čítá 9 228 000 lidí, z nichž 75% jsou Židé je příliš mnoho mrtvých! Je to čistý a zjevný zločin a nikdo se nad tím nepozastavuje!

Přesto přese všecko, najednou se vynořila zpráva, že právě Pfizerova vakcína byla povolena k použití organizací FDA, coby právoplatná vakcína proti Covidu. Jenže to je vrcholně sporná informace, protože Pfizerova a BioNTech vakcína, kterou společně vyvinuli a která se jmenuje Tozinameran nebyla ta, která byla povolena. Povolena k používání byla vakcína jménem Comirnaty, od stejných výrobců. Tozinameran zůstává nadále jen jako nouzové řešení, povolené pouze po dobu pandemie. A Comirnaty, i když povolena, nikde není k sehnání a nezdá se, že později bude. Údajně je používána pouze v Evropě a to jak kde.

Prý jsou obě vakcíny naprosto stejné, ale FDA říká, že z právního hlediska existují rozdíly, které ale nemají vliv na bezpečnost nebo účinnost. Když byli žádáni o vysvětlení, odmítli. Mluvčí firmy Pfizer prohlásil, že „i když byly oba výrobky vyrobeny naprosto stejně, mohly být vyráběny na jiných místech, anebo byly použity jiné suroviny, od jiných dodavatelů.“

Hned na to, dva dlouholetí a zkušení zaměstnanci FDA, Marion Gruber, PhD, vedoucí výzkumu a Dr. Phil Krause, zástupce ředitele Oddělení očkování, dali výpověď. Byli vrcholně rozhořčeni tím, že jiná (soukromá) organizace, což byla CDC (Center pro kontrolu nemocí) se zúčastňuje rozhodování o záležitostech, které má správně řešit pouze FDA. CDC požaduje okamžité odsouhlasení třetího očkování a také odsouhlasení očkování pro děti pod 12 let.

OxyContin a Fentanyl

Úměrně rozhořčení jsou lidé nad současným rozhodnutím bankruptčního soudu, který osvobodil Mortimera Sacklera a členy jeho rodiny z jakékoliv zodpovědnosti za jimi vyráběné „léky“ proti bolestem, což jsou oba těžce návykové opioidy, OxyContin a Fentanyl. Zmíněné „léky“ mocně přispěly k současné drogové krizi v Americe a i jinde ve světě.

Tyto drogy, celosvětově předepisované proti bolestem nejen že udělaly ze Sacklerů multi-bilionáře, ale také zavraždily statisíce těch, kteří je užívali a z dalších statisíců kdysi slušných lidí udělaly závislé narkomany. Přesto, Sacklerovi si nadále mohou ponechat své biliony a veškeré soudy, které proti nim už vyvstaly, anebo v budoucnu vyvstanou, jsou tímto soudním rozhodnutím anulovány. Sacklerovi byli úspěšně učiněni soudně nepostižitelní! Je zjevné, že cokoliv zaplatili soudu v úplatcích se jim bohatě vyplatilo. Tolik pro dnešní spravedlnost!

Některé země konečně pochopily

Na příklad Japonsko, tam zastavili očkování Moderna vakcínou poté, co v ní objevili cizí látky a nějací lidé jim po očkování zemřeli. Není jasné jaké znečištění ve vakcínách zjistili a Moderna se vymlouvá, že to není možné, ledaže by došlo k nějakému přehmatu při výrobním procesu, jenže Japonci trvají na znečištění a přestali očkovat.

Stejně tak Rumunsko, tam zastavili dodávky dalších vakcín a zavřeli 117 očkovacích center. Důvod k tomu je nezájem obyvatelstva. Lidé prostě ty smrtící injekce nechtějí. A tak Rumunsko část svých zásob vakcín prodalo jiným státům, které ještě nepochopily o co jde. Další část rozdali chudším národům a ten zbytek budou muset jednoduše zlikvidovat.

A zatím mlýny propagandy melou stále dál

Dr. Simone Gold @drsimonegold varuje, že veškerá úmrtí na Covid-19 jsou dnes podle příkazu CDC vedena jako úmrtí NEOČKOVANÝCH! Jak víme, Covid-19 je vyhodnocován na základě nefunkčních PCR testů a kvůli administrativním a finančním důvodům (že je za to více peněz), jsou skoro všechna úmrtí, ať je způsobilo cokoliv, hlášena jako úmrtí na Covid-19. A všichni tito mrtví, ať už očkovaní, nebo ne, jsou zařazeni do kategorie „neočkovaných.“ Naši manipulátoři začínají být naprosto nestydatí s jejich podvody a lhaním.

Červený kříž nás nenápadně informuje

Hodně vysvětluje současné oznámení americké pobočky Červeného kříže, že nepřijímají krev na výrobu plasma od těch, kteří byli očkováni. Podle jejich vyjádření, současná očkování zničí přirozené protilátky, čímž je krev očkovaných znehodnocena a takové plasma pak nemůže být použito jako léčebný prostředek pro jiné nemocné. Pitvy očkovaných to potvrzují, neboť bylo zjištěno, že celá jejich těla, včetně krve, mozku, srdce a všech ostatních orgánů, žil, cév a tkání, jsou prošpikována miliardami hrotových bílkovin (spike protein). To tyto lidi samozřejmě vyřazuje i coby dárce orgánů.

Krevní plasma je ta největší část krve, která přenáší soli, vodu, enzymy, hormony, bílkoviny a jinou výživu do všech částí lidského těla a současně odstraňuje odpadové látky. Také obsahuje přirozené protilátky různým nemocem, což je dnes využíváno na tak výrobu tak zvané „léčebné plasmy,“ která je dávána nemocným s Covidem, anebo příliš zesláblým pacientům s rakovinou, cukrovkou a jinými nemocemi. Je to pro ně posilující terapie, která podporuje jejich imunitu. Plasma, v níž současné „očkování“ tyto látky zničilo a ještě vytvořilo náchylnost ke sraženinám, nemůže být k tomuto účelu použita.

Injekce nestačí, ještě ke všemu tablety

Pfizer právě oznámil, že kromě očkování budou lidé muset brát 2x denně jakési tabletky, které právě vyvíjejí a koncem roku je chtějí dát na trh. Údajně tyto tabletky obsahují přídavné léčebné látky, které podpoří obranyschopnost očkovaných. Tabletky mohou být také předepisovány jako léčba při prvních příznacích Covidu. Takže – brát tabletky do nekonečna jenom kvůli nějaké pochybné chřipce? To je pěkná vyhlídka! To není jak má správná imunizace fungovat. A protože všecky farmaceutické léky mají vedlejší účinky, i tyto tabletky je budou mít a pak budou potřeba další tabletky proti těmto nežádoucím vlivům a další a další. Takže Big Pharma si uměle vytváří byznys a my, jako ti největší oslové jim ty jejich lži zobeme přímo z ruky!

Farmaceutické koncerny se chovají jako švadlena, která spravuje díru v šatech a dá na ni záplatu, která má v sobě rovněž díru. Proto přidá další záplatu, taky s dírou. A tak stále dál, pořád dokola.

Ovšem Big Pharma přijde ráda na trh s dalšími výrobky. Všecky ty vakcíny a pilulky jsou pro ně pohádkový finanční přínos bez nejmenšího rizika. Všichni výrobci těchto chemikálií se díky Covidu stali málem přes noc nesmírní boháči. Finanční závislost je zde zjevná a je to ta hlavní motivace za výrobou nefunkčních a škodlivých očkování a skoro všech současných léků. Jak řekla bývalá obchodní zástupkyně farmaceutické firmy Merck, Brandy Vaughan (předtím, než ji zasebevraždili), vakcíny představují pouze zisk pro výrobce a žádnou prevenci pro uživatele.

Co říká guvernér amerického státu West Virginie

Jim Justice, guvernér West Virginie říká v krátkém videu, že za posledních 8 týdnů došlo ve státě ke 26% nárůstu všech nemocných Covidem, kteří jsou všichni plně očkováni. Zaznamenali rovněž 21% nárůst těch, kteří jsou tak nemocní, že musí do nemocnice, z nichž jsou rovněž všichni plně očkováni. Nárůst úmrtí plně očkovaných je za těchto 8 týdnů o 25% vyšší.

John O’Looney, majitel pohřebního ústavu v Londýně říká, že od té doby, co se začalo očkovat, úmrtnost stoupla o 250%.

To je zcela zjevný trend – čím více očkování, tím víc nemocí a úmrtí.

Nedostatek personálu v nemocnicích

Nemocniční personál v Americe a jinde je hromadně propouštěn, anebo dávají sami výpověď, protože se odmítají nechat očkovat. A protože většina nemocnic, ne-li všecky vyžadují, aby se všichni povinně nechali očkovat, dochází ke konfliktu zájmů a úbytku nemocničního personálu. Mnohde jsou lékaři nahrazování sestrami a je mnoho oddělení první pomoci, kde není jediný lékař. Když ho potřebují, zavolají mu telefonem a on přijede.

Dr. Peter McCullough cituje článek z prestižního lékařského časopisu The Lancet, kde je popisována současná studie Oxfordské university, která zjistila, že očkovaní pracovníci ve zdravotnictví mají v sobě 250krát větší množství virů než neočkovaní. Viry jsou podle článku považovány za původce nové Delta mutace Covidu. Studie dokazuje, že celé 2 měsíce po injekci tito lidé roznášejí nemoci, aniž by sami trpěli jejich příznaky. Tímto způsobem vzniká mezi nimi řetězec nákaz, kdy neustále infikují jeden druhého a je pravděpodobné, že nakazí i mnohé pacienty.

Jistá firma ve městě Bogota v Columbii začala oportunisticky vyrábět nemocniční postele z lepenky. Jejich výhodou je, že mohou sloužit i jako rakev a nemocniční personál se při přebudování z postele na rakev nemusí pacienta ani dotknout. Viz krátké video je ZDE.

  • JANE K.
5/5 - (3 votes)
(Visited 983 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *