Německo: 74,5% pachatelů pouličních nepokojů má cizokrajné křestní jméno jako Ali, Mohamed, Hassan, Omar…

Napsal
Sdílet článek

Konkrétně se tato statistika objevila ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Pozoruhodný je i fakt, že asi čtvrtina z těchto nositelů exotických jmen, zavánějících orientem či severní Afrikou, má německé občanství. A to ať už z důvodu, že se v Německu narodili nebo jednoduše proto, že jej získali poté, když přijeli vysávat štědrý sociální systém Německa či zemi “pouze” islamizovat.

Většina podezřelých v Severním Porýní-Vestfálsku má cizí kořeny, což vyplývá ze statistik  ministerstva vnitra. 55,6 procenta podezřelých nemá německé občanství, navíc mnoho obviněných s německým pasem má jméno, které naznačuje migrační pozadí. Celkově je mezi pachateli trestných činů v souvislosti s nepokoji 74,5 procenta cizinců nebo Němců se zahraničními křestními jmény jako Ali, Hassan a Mohamed.

17. června došlo v Kolíně nad Rýnem k nepokojům, kdy na policii zaútočila skupina asi 150 mladých lidí. Policistům se podařilo dostat situaci pod kontrolu až poté, co zavolali posily. Došlo i ke zranění policistů, jeden z nich musel čekat poměrně dlouho na ošetření, protože jej nebylo možné dostat ven z vřavy, než dorazily posily. I v tomto případě byli pachatelé v převážné většině nositeli oněch “exotických” jmen a to bez ohledu na národnost.

Podle ministerstva vnitra bylo v první polovině roku 2020 mezi 196 podezřelých 87 Němců a 109 cizinců. Mezi cizinci tvořili Turci největší skupinu s 20 obviněnými, následovanými Syřany (16). Mnoho z uvedených Němců má také cizí kořeny. V nejméně 37 případech mají podezřelí cizí jména.

Tři čtvrtiny podezřelých jsou cizinci nebo mají migrační zázemí, což souvisí s neúspěšnou migrační a integrační politikou. Hlavními příčinami jsou nedostatečná ochrana hranic, nevyhostění a odmítnutí integrace.

Hlavní příčiny lze shrnout mnohem jednodušeji. Němci si do své země natahali miliony muslimů, kteří se nikdy neintegrují, ale naopak budou mít stále větší snahu integrovat do islámu Němce. Muslim se ze zásady a ze samé podstaty islámu nesmí integrovat, pak už by to totiž žádný muslim nebyl.

Země, která dovolí na svém území stavět modlitebny, mešity, halal porážky, islámské školy a mnohé další atributy islámu, se tak sama rozhodne pro islám. Tam, kde je islám, neexistuje žádný multikulturalismus, tam je jen jedna “kultura”, ta islámská. Ostatní jsou postupně vytlačeny. To se stane v Německu, ale i v ostatních zemích Evropy, včetně naší země, která je již také rozprodávána do rukou muslimů…

(Visited 435 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *