Nezveřejněný rozhovor Petra Cibulky pro PL

Napsal
Sdílet článek

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): V jakém stavu je podle vás dnešní Evropská
unie? Je pro nás dobrým sluhou, nebo zlým pánem?

Odpověď Petra Cibulky: Každý kdo si přečetl nedávno přeloženou a vydanou
knihu „MARX A SATAN“ dobře ví, co je dnešní skrytě totalitní marx-satanská
protikřesťanská = protievropská tzv. „Evropská unie“ zač – a do čeho, za pomoci
svého protikřesťanského = protievropského satanského Islámu, celou Evropu
vede. Viz daleko nejlépe zde: https://www.google.com/search?client=firefoxb-d&q=MARX+a+SATAN, anebo pak ještě názorněji a detailněji zde:
KRIMINÁLNÍ GLOBÁLNÍ SATANSKÝ PUČ A OVLÁDNUTÍ SVĚTA!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ck0865trzKA.
2. SOVIET STORY: HLAVNÍ ANTI – SATANSKÉ DÍLO VŠECH DOB,
JENŽ NEBUDE NIKDY, NIKDE, NIKÝM OCENĚNO…!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Et4AIQLXiPA.
Vzhledem k tomu, že tato skrytě totalitní marx-satanská protievropská
„Evropská unie“ – ani dnešní marx-satanské skrytě totalitní vlády všech států
Evropy, snad s výjimkou Švýcarska – nemají demokratický mandát vládnout a
řídit své země, protože každé volby v Evropě jsou až k nepoznání zfalšované,
nejsou a nikdy nemohou být dobrými sluhy svých občanů, ale mohou být jedině
extrémně zlými pány v žoldu marx-satanských ruských tajných služeb KGB a
GRU, tedy ti nejhorší vlastizrádci.
Musíme si ve svém nejvyšším zájmu co nejdříve uvědomit, že v našem čele, a to
na všech(!!!) úrovních, včetně každé tzv. „křesťanské“ církve – stačí zadat na
Internetu do vyhledávání hesla PACEPA KGB TEOLOGIE OSVOBOZENÍ, viz
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PACEPA+KGB+TEOLOGIE+OSVOBOZEN%C3%8D,
nestojí ti nejlepší z nejlepších, jak nás o tom už po generace ujišťují všichni
politici, novináři a ve školách soudružky učitelky, ale právě naopak, ti nejhorší
z nejhorších!!! Celá naše křesťanská Evropa pak podle toho dnes vypadá a
marx-satanské církevní reprezentace v žoldu ruských KGB+GRU k tomu mlčí…

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Chrání nás Evropská unie od vtažení do
sféry vlivu Ruska?
Odpověď Petra Cibulky: To si jenom máme myslet, že nás marx-satanská
protievropská „Evropská unie“ chrání před pohlcením marx-satanským
protievropským Putinovým Ruskem, podporovanými navíc marx-satanskou
protievropskou ultra totalitní Čínou. Opak je pravdou! Je třeba pouze vědět, že
v Rusku vládne KGB a GRU je tam v opozici, zatím co v EU je tomu naopak.
EU je 1000x ekonomicky silnější, než Putinovo zbankrotované Rusko! Viz zde:
CZ: PUTIN A JEHO TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 2011-38 PROTI
ZRAZENÉMU ZÁPADU, BEZ NÍŽ RUϟϟKO NEPŘEŽIJE!
https://www.youtube.com/watch?v=AmIDfWjv9bI.

Pokud by EU opravdu chtěla ruskou protizápadní „hybridní“ III. světovou válku
2011 – 2038 rychle zastavit a vyhodit Putina ze sedla, uvalí na Rusko místo
současných teatrálních pseudo sankcí sankce skutečné a přestane od Putinova
Ruska nakupovat ropu a zemní plyn, na kterých Rusko stojí a se kterými padá a
ze kterých Rusko financuje nejenom veškeré svoje zbrojení proti Západu a
všechny svoje protizápadní špionážní operace, ale i všechno to ostatní.
Místo Ruska by EU naftu a plyn nakupovala v USA, které jsou dnes největším
světovým vývozcem nafty a plynu, a to navíc mnohem levněji, než je nakupuje
od Ruska. Posílila by tím našeho válečného spojence USA a oslabila by tím
našeho válečného nepřítele, Putinovo Rusko. Do tří měsíců by bylo po Putinovi i
po skryté ruské hybridní III.světové válce 2011-2038 proti zrazenému a zcela
nebráněnému Západu.
Právě to ale marx-satanská EU svému marx-satanskému Putinovu Rusku nikdy
neudělá, protože pak by marx-satanské Rusko nebylo schopno vyvolat s pomocí
Bruselu a všech svých evropských vlád, složených, a to bez jediné výjimky,
pouze z agentů ruských KGB a GRU, v Evropě protikřesťanskou likvidační
občanskou válku, která povede ke zničení křesťanské Evropy a k připojení
trosek Evropy k Rusku, jako jeho nové gubernie Západní Rusko. V roce 2016 o
tom mluvil zcela otevřeně v ruské televizi i ruský TOP politik Žirinovský, když
řekl: „Za dvacet let bude mít každý Rus chatu u Středozemního moře…“.
Bohužel zrazená a zcela úmyslně nebráněná Evropa a dokonce ani totálně
infiltrované a profízlované NATO, na tak závažné a varující prohlášení jednoho
z nejdůležitějších ruských politiků dodnes nereagovali a reagovat nebudou…
Hlava ruϟϟkého generálního štábu generál Valerij Gerasimov v roce 2013:
Ruϟϟko zahájilo světovou „hybridní“ válku proti Západu, kdy „hranici mezi
mírem a válkou nelze nikdy určit“(!!!!!), která bude trvat „několik desítek let“ a
ve které Ruϟϟko zničí Západ „NEVOJENSKÝMI PROSTŘEDKY“, to znamená, že
SATANSKÉ IMPÉRIUM ZLA RUϟϟKO SYPE RUKAMA SVÝCH ZÁPADNÍCH MARXSATANSKÝCH AGENTŮ, UŽITEČNÝCH IDIOTŮ, VAGONY PÍSKU DO VŠECH
SOUKOLÍ ZÁPADU, DOKUD SE VŠECHNA SOUKOLÍ ZÁPADU NEZADŘOU … Viz:
http://www.armadninoviny.cz/HYBRIDNI-VALKY-PODLE-VALERIJE-GERASIMOVA.html.
Každý kdo si udělal čas a přečetl si proroctví Nostradama o právě probíhající
III.světové válce v Evropě a genocidním hladomoru dobře chápe, co se dnes
v Evropě děje. Proč v důsledku ruské klimatické války, viz zde:
https://www.youtube.com/results?search_query=RU%CF%9F%CF%9FK%C3%
81+KLIMATICK%C3%81+V%C3%81LKA plus desítky dalších dokumentů o ruské
klimatické válce proti zrazenému Západu v rusském originále, k disposici zde:
https://www.youtube.com/results?sp=SABQFOoDAA%253D%253D&search_
query=%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A7
%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%
96%D0%98%D0%95 a za naprostého nezájmu západních politiků a novinářů
v žoldu ruských KGB a GRU, v Evropě už 6 let téměř neprší, zatím co v Rusku
prší celých těchto šest let zcela normálně. Čeká nás genocidní evropský
hladomor… Viz 2x Nostradamus:
12:15
Nostradamus: světová válka 2011-38 a napadeni Evropy
satanským Ruϟϟkem a jeho Islámem!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=cA8tJSmL8Qk.
NOSTRADAMUS OZNÁMIL: ANTIKRISTUS PUTIN = LOUTKA KGB+GRU,
PŘIJDE r. 1999 A ZAČNE 27-LETÁ SVĚTOVÁ VÁLKA! Viz zde:
https://www.youtube.com/watch?v=DR58RYhS5T4.
A to bude v Evropě ještě mnohem hůř, když už dnes jsou u nás ceny potravin o
50% vyšší než před rokem a brzy na ně nižší

SOVIET STORY: HLAVNÍ ANTI – SATANSKÉ DÍLO VŠECH DOB
– JENŽ NEBUDE NIKDY, NIKDE, NIKÝM OCENĚNO!!! Viz:
https://www.youtube.com/watch?v=JT2hPbrOnRk.
https://www.youtube.com/results?search_query=SOVIET+STORY.
SOUOSTROVÍ GULAG = HISTORIE MARX-SATANSKÉ GENOCIDY:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_0aRGspsJhVM29oUGszWjBGc3M.
Vysoké hry ruské státní a nestátní mafie, včera, dnes a zítra, 1., 2., 3. a 4. díl:
https://www.youtube.com/results?search_query=VYSOK%C3%89+HRY+RUSK%C3%89+MAFIE.

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Co v současné době považujete za největší
hrozbu pro Evropskou unii?
Odpověď Petra Cibulky: Za tu absolutně nejvyšší hrozbu pro celou Evropu a
západní křesťanskou civilizaci vůbec považuji jednoznačně totální infiltraci
Evropy ve všech jejich nejvyšších patrech marx-satanskými ruskými tajnými
službami. Skrytá okupace Evropy ruskými tajnými službami byla úspěšně
dokončena v roce George Orwella 1984. Proto v roce 1985 nastoupil v Moskvě
nejvyšší komunista Michail Gorbačov, aby demontoval teď už zbytečnou
„Železnou oponu“, rozdělující několik desítek let Evropu na demokratickou a
totalitní, protože „Železná opona“ už z hlediska Moskvy nebyla zapotřebí.
A v tomto skrytě totalitním marx-satanském světě George Orwella, viz –
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ORWELL+1984+PDF – i
když zatím v jeho sametovějším provedení, kdy totalita zesiluje postupně, po
kapkách, aby nás vládnoucí soudruzi satanisty Karla Marxe předčasně
nevyděsili, už dnes všichni žijeme. Od této skryté okupace Evropy v roce 1984
ruskými tajnými službami a jejich západními užitečnými idioty se pak odvíjí
všechno to ostatní, co dnes Evropu likviduje… Je příznačné a usvědčující, že za
posledních 20-30 let nebyl v Evropě odhalen a na doživotí za vlastizradu
odsouzen ani jeden agent Moskvy, jako by v Evropě žádní agenti Moskvy
nebyli. Viz:
Petr Cibulka: Zabraňme KGB + GRU rozpoutat v EU válku
GRU (marx-satanisté+islám) x KGB (křesťané)…!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-kKMVQMo-QE.

To se týká nejenom států původního sovětského bloku a útočného Varšavského
vojenského paktu, dirigovaného přímo Moskvou, ale týká se to plně i všech
zemí Západu… Z toho je nejlépe vidět, kdo dnes v Evropě a na Západě vládne a
jestli to je ve prospěch dříve svobodného Západu, anebo ve prospěch skrytě
totalitní Moskvy, s její „řízenou demokracií“ která žádnou demokracií není a být
ani nemůže, ale kterou Moskva přesto dokázala více či méně úspěšně vyvézt do
celého světa, především však do Evropy, kde dnes ruská „řízená demokracie“
pod vedením Bruselu všude jenom kvete…

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Reprezentuje nás premiér Andrej Babiš
v EU dobře?
Odpověď Petra Cibulky: Předseda RUSKO-české vlády Ukrajinec Andrej Babiš
není pouze kriminálník a agent komunistického okupačního Gestapa StB
s krycím jménem „Bureš“, jak je z masmédií už řadu let dobře známo. Viz:
Andrej Babiš je především agentem marx-satanských ruských tajných služeb
KGB a GRU, tedy předním vlastizrádcem, tak jako všichni ostatní čeští a evropští
politici a většinou i novináři. Babiš dříve fízloval více pro ruské GRU než pro
ruské KGB, dnes je tomu spíše naopak. Proto si tak dobře rozumí s RUSKOčeským presidentem Milošem Zemanem, který prošel podobným vývojem.

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Čí zájmy podle vás hájí Andrej Babiš? A čí
Miloš Zeman?
Odpověď Petra Cibulky: Předseda „české“ vlády Ukrajinec Andrej Babiš je
prodejná lokajská hokynářská duše u ruského KGB i u ruského GRU. Fízluje pro
toho, od koho právě očekává největší prospěch. Přitom si nechce zavřít dveře
ani u ruského KGB ani u ruského GRU, protože neví, koho z nich bude více
potřebovat. Jsem přesvědčen, že u „českého“ presidenta Zemana to není
zásadně odlišné.
Jejich mírná opozice proti Bruselu je však pouze v hranicích moskevského
scénáře vyvolání likvidační evropské občanské války 2011-2038. V této
evropské občanské válce bude muset někdo pod vedením ruského KGB
reprezentovat křesťanské a národní zájmy, to je moskevské zadání pro marxsatanského ex-komunistu a internacionalistu Miloše Zemana, ex-komunistu a
„velkého českého vlastence“ Ukrajince Andreje Babiše a Japonce Okamuru,
někdo zas musí v této válce reprezentovat pod vedením ruské vojenské
špionáže GRU protikřesťanské, protievropské a pro-islámské satanské zájmy, to
je úkol Pirátů a všech ostatních politických stran, dosazených Moskvou do
českého parlamentu. Skutečné volby se totiž konají jinde, jindy a jinak!
Každý kdo dokázal překonat svoji psychotronickou negramotnost a naučil se za
pět minut pracovat se siderickým informačním kyvadlem – základní kurz je
k disposici zde: http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika – čímž
dosáhl relativní vševědoucnosti, dobře ví, že Rusko modeluje likvidační
občanskou válku v Evropě tak, že spolu bude bojovat až do úplného zničení
Evropy evropská armáda marx-satanistů v koalici s islamisty, řízená dobře
zakonspirovanou agenturou ruského GRU, opírající se o Brusel a proti nim bude
bojovat armáda křesťanů a evropských vlastenců, vedená dobře
zakonspirovanou agenturou ruského KGB, opírající se o země střední Evropy.
Nejvýraznějšími mluvčími této části Evropy je dnes maďarský Viktor Orbán a
polský Jarosław Kaczyński, kteří se oba nejlépe a nejdůrazněji stylizují do role
obhájců křesťanských a národních hodnot. K mé veliké lítosti je škoda, že vedle
toho ještě fízlují pro satanské ruské KGB, protože jinak mně oba mluví přímo
z duše. Tak ve svých rolích působí věrohodně! Proto nikdo, kdo nedokázal
překonat svoji psychotronickou negramotnost, nenaučil se pracovat se
siderickým informačním kyvadlem a nestal se tak relativně vševědoucí, nemá
šanci z jejich úžasných národně a křesťansky orientovaných projevů pochopit,
že i oni jsou ve skutečnosti jen agenti marx-satanských ruských tajných služeb…

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Máme v ČR skutečnou opozici? Jak byste
zhodnotil třeba politiku Pirátů, kteří se zdají být nijak nespojeni s politickými
skandály minulosti?
Odpověď Petra Cibulky: U nás máme pouze falešnou opozici. Pod vládou
vlastizrádné kriminální fízlokracie ruských KGB a GRU žádná skutečná opozice
není možná. Jak neustále opakuji: Kdyby mohly volby něco změnit, už dávno
by je zakázali! Celý politický a masmediální systém je hermeticky uzavřený a
lze do něj vstoupit pouze na pozvání zevnitř. Jako první to pochopil vůdce
ruské demokratické opozice a světově proslulý šachový velmistr Garri Kasparov,
dnes už v politickém exilu v USA. Viz:
KASPAROV: ZFALŠOVANÉ VOLBY KRIMINÁLNÍ STÁTY KGB+GRU NEZMĚNÍ,
ALE JEDINĚ A POUZE OBČANSKÁ VÁLKA!!!
https://www.youtube.com/watch?v=vzmRY-UZFdo.
Aby vládnoucí fízlokracie ruských KGB a GRU, naši skuteční skrytí otrokáři,
udrželi svoje dobře vycvičené české a evropské otroky ve falešné zotročující
iluzi, že jsou naprosto svobodní, tak svobodní, že svobodnější být už ani
nemohou a o svých životech a budoucnosti si rozhodují úplně sami, ve
svobodných a demokratických volbách, prostřednictvím svých svobodně
zvolených zástupců, těch nejlepších z nejlepších, musí svoji kriminální státní
moc nad svými otroky čas od času inovovat.
Z těchto důvodů občas stáhnou z oběhu ty nejvíce zdiskreditované kriminální
parlamentní strany a nahradí je svými novými neotřelými mladými tvářemi. To
byl v minulosti případ Komunistické strany, stažené dočasně z oběhu v roce
1989-90, pak moravských stran, které se pro svoji nevýraznost neujaly, dále
stejně nevýrazná tzv. Unie svobody, atd., atd, až po dnešní extrémně marxsatanskou tzv. Českou pirátskou stranu, navíc vedenou svojí hlavní manažerkou,
pocházející přímo z Ruska, coby celoevropský projekt ruské vojenské špionáže
GRU, orientovanou na zmanipulování mladých, mravně dezorientovaných,
rozložených a politicky nezkušených voličů. Teď budu citovat z cizího článku:
„Pirátské strany v jednotlivých zemích zastřešuje a koordinuje „Internacionála
pirátských stran“ (PPI – Pirate Parties International), která vznikla 18. dubna
2010 v Bruselu. Je to levičácká nadnárodní organizace podobná Socialistické
nebo Komunistické Internacionále. Prezidentem „Pirátské internacionály“ je
muslim Guillaume Saouli, sám narozený ve Švýcarsku. Viceprezidentkou je
Bailey Lamonová, levičácká aktivistka, hlásící se k anarchismu, antifašismu a
socialismu. Musí nám tedy být nad slunce jasné, že čeští Piráti vznikli v roce
2010 na přímý pokyn svých vůdců z ciziny, za kterými je skryta ruská vojenská
špionáž GRU. A také to dobře osvětluje náhlý zrod pirátských „vítačských“
aktivit, zejména v roce 2015 a 2016.
Vše nasvědčuje tomu, že už ze své podstaty jsou Piráti další marx-satanskou
„pátou kolonou“ v naší zemi. Dirigují a koordinují je nadnárodní neomarxistické
struktury, což snadno vyvodíme z veřejně dostupných zdrojů, například
https://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Parties_International, https://pirateparties.net/ a mnoha dalších.“ Konec citátu.
Na konci tohoto rozhovoru jsou k disposici dokumenty z mého archivu, co jsou
tzv. Piráti vlastně zač, ze kterých vyplývá, že by jim jak nejvyšší kriminální elity,
tak i ta nejtěžší kriminální spodina, mohli jenom tiše závidět. To se ale z RUSKOčeských masmédií ruské vojenské špionáže GRU – které kontrolují téměř 100%
informačního (dezinformačního) prostoru a filtrují a modelují nám veškeré
informace a myšlenky – nikdy nedozvíme.

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Jak se díváte na skutečnost, že právě Miloš
Zeman je třicet let po Sametové revoluci českým prezidentem?
Odpověď Petra Cibulky: Chápu to jako nejvyšší uznání satanských ruských
tajných služeb Miloši Zemanovi za jeho celoživotní vlastizrádné dílo pro Moskvu
v roli jejího nejužitečnějšího ze všech užitečných idiotů.
PETR CIBULKA: SAMETOVÁ REVOLUCE BEZ CENZURY!!!
RUSKO MUSÍ BÝT VELMOCÍ, I KDYBY JEN KRIMINÁLNÍ…!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9b7S-PkimqI.

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Václav Klaus, druhá těžká váha české
polistopadové politiky, má zdatného nástupce ve svém synovi. Ten patří
aktuálně k nejcitovanějším a zároveň nejkontroverznějším osobám českého
politického dění. Sledujete jeho počínání? Jak na vás působí?
Odpověď Petra Cibulky: Václava Klause staršího hodnotím stejně jako Miloše
Zemana, pouze se na něho dostalo o něco dřív než na Zemana. Svoji funkci si
z hlediska satanských ruských tajných služeb opravdu poctivě zasloužil! 2x viz:
“NAŠE” RUSKO-ČESKÁ KRIMINÁLNÍ ČESKÁ
REPUBLIKA POD VLÁDOU KGB/GRU A
JEJICH BEZTRESTNÉ BILIONOVÉ VLÁDNÍ
KRÁDEŽE, KRÁDEŽE TISÍCILETÍ!!! Část 1.
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011031903.
Na následující fotografii je významný agent ruϟϟkého KGB, dědičný vlastizrádce,
po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a
pětinásobný politický vězeň ruϟϟké okupace Petr Cibulka je po desetiletí
masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS – ministr financí – předseda
vlády – předseda parlamentu – president – velitel armády Václav Klaus se svým
dlouholetým ruϟϟkým řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý
zleva). Fotografie – zveřejněná pouze 1x – je z 18.04.2003…

41:28
Satanista Václav Klaus, agent KGB = dědičný vlastizrádce,
úhlavní zemský škůdce a jeho satanské dílo
https://www.youtube.com/watch?v=fhZ9eNQTVoA.
Co se mladého Václava Klause týče, myslím, že jablko nepadlo daleko od
stromu, a to včetně jeho extrémní inteligence, která je pro zloduchy příznačná.
Vzhledem k tomu, že věčně platí, jaká je duše, taková je tvář, když po třicítce si
za svůj obličej může už opravdu každý sám, je jasné, že Václav Klaus mladší by
byl se svojí tváří nejreprezentativnějším prezidentem našeho guberniálního
kriminálního státu, mezi zcela neinformovanými známého pod svým oficiálním
krycím názvem Česká republika, s.r.o. V této funkci by mohl nejlépe pokračovat
ve vlastizrádném satanském díle svého otce…

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Nyní trochu obecněji. Evropská unie
v důsledku teroristických útoků tlačí na přísnější regulaci zbraní, která by se
dotkla statisíců majitelů legálních zbraní u nás. Jde o ukrajování osobních
svobod, nebo EU dělá dobře?
Odpověď Petra Cibulky: Včera jsem na stejnou otázku sdružení majitelů zbraní
LEX odpověděl těmito slovy:

„Naše politická strana, kandidující ve všech volbách pod svým oficiálním
názvem Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST
politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ
rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU
policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET,
kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a
hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE
POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! – ale i
s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K
VOLBÁM, ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni –
NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL – STRANU vládnoucí (post)
komunistické RUSKO – ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační
protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu
VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní
kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI
DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT
SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u
popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáteli na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce
Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského
bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a
OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA
NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha
bojuje už dlouhou řadu let za stejný model, jaký platí už stovky let v USA:
Každý občan, který nepředstavuje bezpečnostní riziko, má právo vlastnit a
nosit zbraň.
Nad to prosazujeme švýcarský model armády, kde každý občan projde krátkou
povinnou základní vojenskou službou a odchází do zálohy s kompletní výstrojí a
výzbrojí, pokud samozřejmě nepředstavuje bezpečnostní riziko. Každý Švýcar
má tedy doma samopal. Švýcarská vláda si je této skutečnosti dobře vědoma a
podle toho se ke svým občanům chová a ne jako zde ta RUSKO-česká k nám.
Ozbrojen tedy ve Švýcarsku není stát proti svým vlastním občanům, jak je tomu
u nás a v celé Evropě, ale naopak svobodní občané na obranu svých svobod a
práv! Podrobnosti najdete zde: www.cibulka.net.“
Jinak jsem přesvědčen, že záměr skrytě totalitní a plně už sovětizované
protievropské marx-satanské „Evropské unie“ odzbrojit všechny slušné a
poctivé občany Evropy je veden těmi nejhoršími vlastizrádnými úmysly, protože
„hybridní“ III.světová válka 2011 – 2038 už dávno začala a evropská genocida se
rychle blíží. Viz:
PETR CIBULKA x KGB: TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA UŽ DÁVNO ZAČALA
A MY NA TO POD TAKTOVKOU KGB+GRU JEN TUPĚ HLEDÍME…!!!
https://www.youtube.com/watch?v=XyhH-7HzJu4.
Ostrá fáze III. světové války vypukne v Evropě podle scénáře Moskvy v roce
2025, USA stáhnou poslední zbytky americké armády z Evropy v roce 2026 a
NATO se rozpadne v roce 2027, jak si může každý snadno a rychle svým
siderickým kyvadlem sám ověřit. Usilovat za této situace o odzbrojení občanů
Evropy je vlastizrádný hrdelní zločin marx-satanského Bruselu a všech ostatních
marx-satanských evropských vlád!!! Evropské armády, hodné toho jména, totiž
už dávno neexistují, aby občany Evropy ochránily. 3 x viz:
Petr Cibulka: Válka začne v EU 2025, USA skončí s NATO
a Evropou 2026, NATO se rozpadne 2027 a co my…
https://www.youtube.com/watch?v=Trr0HfeX3z0.
3. světová válka 2011-38 a stav Armády ČR,
vedené KGB + GRU – tentokrát bez cenzury!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Y6B1yN7lgOA.
VLASTIZRÁDNÁ LIKVIDACE ARMÁDY ČR AGENTY KGB + GRU,
JENŽ NÁS MÁ VE III SVĚTOVÉ VÁLCE 2011-38 UBRÁNIT!
https://www.youtube.com/watch?v=3PT6jfaFIM8.
Například největší spojenec Putinova Ruska, Erdoganovo skrytě totalitní
islámské Turecko – které si zcela veřejně činí nároky na třetinu Evropy a Evropa
i NATO k tomu mlčí, viz https://www.google.com/search?client=firefox-bd&biw=1280&bih=662&ei=w0rLXJ3yL9iKjLsPpv2CqAk&q=Erdogan+Turecko+z
a%C4%8D%C3%ADn%C3%A1+u+V%C3%ADdn%C4%9B&oq=Erdogan+Turecko
+za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1+u+V%C3%ADdn%C4%9B&gs_l=psyab.3..35i39.35519.36318..38142…0.0..0.112.796.4j4……0….1..gwswiz.4cpfkBxFLsg – má silnější armádu, než všechny evropské státy dohromady a
marx-satanské evropské vlády, složené dnes už pouze z agentů ruských tajných
služeb, na tuto burcující skutečnost vlastizrádně vůbec nereagují…!!!

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Co je podle vás příčinou četných
teroristických útoků v Evropě posledních let?
Odpověď Petra Cibulky: Jedná se o prastarou asiatskou strategii Ruska, známou
jako „13 zlatých pravidel, jak porazit protivníka bez boje a aniž to tuší“, kterou
vypracoval staročínský vojevůdce Sun Tzu, ze kterého si dovolím pro
důležitost jeho strategie v současné hybridní III.světové válce 2011 – 2038
Ruska proti totálně infiltrovanému a proto zrazenému a nebráněnému Západu
co nejpřesněji citovat:
LSTÍ a KLAMEM: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL JAK PORAZIT
PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA
INFILTRACE A POLITICKO-MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
Sun Tzu byl geniální vojenský stratég, který žil v Číně před 25 stoletími. Velel
vojskům krále Wei a vždy zvítězil. Svoje úvahy zapsal v knize „UMĚNÍ
VÁLKY“ (v češtině vyšla v roce 2005), která – jak z historických dokumentů
víme – byla známa japonským vládcům již v 8.století po Kristu. „Ti, kdo jsou
znalci umění války, pokoří armádu nepřítele bez boje.
Dobývají města, aniž by na ně museli útočit a porážejí vlády,
aniž by museli s nimi dlouho bojovat,“ psal Sun Tzu a dodával:
„Vaším cílem musí být ovládnout vše, co je pod sluncem, v
netknutém stavu. Pak vaše armáda zůstane neznavena a vaše
vítězství bude úplné. To je umění útočné strategie.“
Jak ale těchto cílů dosáhnout? Na to dává Sun Tzu „třináct zlatých
zásad“:

1. Diskreditujte vše, co je v zemi protivníka dobré.
2. Vtahujte představitele vládnoucích vrstev protivníka do
zločinnosti.
3. Podrývejte jejich dobré jméno. Ve vhodné chvíli je
předhoďte pohrdání jejich krajanů.
4. Využívejte ke spolupráci zejména bytostí
NEJPODLEJŠÍCH a NEJODPUDIVĚJŠÍCH a na nich
postavte svůj vliv a moc.
5. Všemi způsoby dezorganizujte účinnost protivníkovy
vlády.
6. Zasévejte mezi obyvatele nepřátelského státu rozkol,
vášně a neshody.
7. Stavějte mladé proti starým, ženy proti mužům, zdravé
proti nemocným, neschopné proti schopným, nevěřící
proti věřícím, vše slabé a neduživé proti všemu silnému
a zdravému, vše nepřirozené a zvrácené proti všemu
přirozenému a normálnímu, lidský duchovní a mravní
odpad proti národním a státním duchovním a mravním
elitám, vše nižší proti všemu vyššímu.
8. Vysmívejte se duchovním a mravním tradicím vašich
protivníků.
9. Všemi způsoby vnášejte zmatek do zázemí, do
zásobování a přímo do vojsk nepřítele.
10. Oslabujte vůli nepřítele klást odpor pomocí smyslných
písní, hudby, alkoholu a drog.
11. Pošlete prostitutky, aby dokončily dílo zkázy.
12. Nešetřete sliby ani dary, abyste získali informace.
Nelitujte peněz, nebo peníze takto vydané se vrátí
stokrát.
13. Všude infiltrujte své špehy!
Všemi těmito doporučeními se barbarská Džingischánova asiatská Moskva
dodnes nanejvýš přesně řídí! Například nejtěsnější spolupráci ruského KGB s
italskou mafií – a bezpochyby nejenom s ní – a to už od 60. let 20. století,
potvrzuje v autentickém ruském dokumentu jeden z k tomu pověřených
důstojníků KGB, působící na Západě pod obvyklým krytím novináře! Viz:

a) BRATRSKÁ DRUŽBA ITALSKÉ MAFIE A SATANSKÉHO RUSKÉHO KGB
NA ROZVRÁCENÍ A OVLÁDNUTÍ SVĚTA! RUSKÝ TOP DOKUMENT!!!
https://www.youtube.com/watch?v=XiSSKYpd-cc.
b) VYSOKÉ HRY RUSKÉ MAFIE 1. – 4. díl! Viz:
https://www.youtube.com/user/PravyBlok/videos
Секретные технологии КГБ в налаживании нужных
связей Viz: https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1
%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0
%9A%D0%93%D0%91+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1
%85+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9.
„Jen člověk, který má k dispozici právě takové prostředky a dokáže využívat je k
zasévání rozkolu a zmatku, jen takový člověk je hoden vládnout a velet. Je
pokladem pro svého vladaře a oporou země,“ – těmito slovy shrnul Sun Tzu
svůj kodex 13-ti válečných zásad.
Naprosto stejný přístup, jako má marx-satanská Moskva k výše popsanému
využití organizovaného zločinu pro své válečné dobyvačné cíle, má tradičně i
k celosvětovému obchodu s drogami v řádu několika bilionů dolarů ročně – ve
kterém dnes může Moskvě na světě konkurovat pouze marx-satanská Čína – a
na to navazujícímu celosvětovému terorismu, ve kterém Moskvě nemůže
konkurovat na naší planetě už vůbec nikdo. 2 x viz:

RUSKO, DROGY A TERORISMUS:
http://www.fragmenty.cz/archiv/j1594.htm.
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2
000/nn1300/obsah/09.htm.
Petr Cibulka: Moskva a její světový teror dnes
a jaderný teror zítra!!! Viz NOSTRADAMUS!!!
https://www.youtube.com/watch?v=7uaJBPYnjoM.
Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Jak se díváte na protesty žlutých vest ve
Francii a na fakt, že v zemi galského kohouta přes dva roky trval výjimečný
stav?
Odpověď Petra Cibulky: Na všechno, co se už řadu let děje v Evropě, je nutné
se dívat z hlediska ruské hybridní III. světové války 2011 – 2038 proti
zrazenému a proto nebráněnému Západu. Z tohoto důvodu je nutné zcela
ignorovat veškeré husté informační kouřové clony, které západní politici a
novináři v žoldu ruských KGB a GRU kolem této skutečnosti vytváří, abychom
nic z toho nepochopili, dokud je čas tomu zabránit, anebo se alespoň na
vypuknutí občanské války v Evropě a na genocidní hladomor dobře připravit.
Francii dnes ovládá agentura ruské vojenské špionáže GRU. V opozici proti ní
stojí agentura ruské tajné politické policie KGB. Přitom obě strany, dirigované
Moskvou, mají společný úkol a cíl: Dostat Francii i celou Evropu do
maximálního politického varu, směřujícího nevyhnutelně k občanské válce. O
to se Moskva snaží v celé Evropě, ale situace pro vypuknutí evropské občanské
války je nejlépe připravena právě ve Francii, Itálii, Řecku a Španělsku. Žluté
vesty, vedené dobře zakonspirovanou agenturou ruského KGB, samozřejmě
neví, k čemu jejich oprávněné protesty mají ve skutečnosti sloužit, stejně jako
jsme to nevěděli my, když jsme v listopadu 1989 skandovali za svobodu a proti
marx-satanské totalitě na všech větších náměstích. Oni i my jsme pouze
užiteční idioti v mnohem vyšší hře temných sil, jejichž konců, bez překonání své
psychotronické negramotnosti a získání relativní vševědoucnosti, nikdy
nedohlédneme…

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Ve vašem programu se člověk může dočíst
o snaze zajistit plné občanské sebeurčení pomocí přímé demokracie. Můžete
čtenářům krátce popsat, jak byste toho chtěl dosáhnout? Jakých změn by bylo
zapotřebí?
Odpověď Petra Cibulky: Naše politická strana, kandidující letos s božím číslem
13, je rozhodnuta změnit dnešní kriminální stát, ve kterém je Zlo odměňováno
a Dobro trestáno, v jeho pravý opak. Čistě teoreticky to je velice jednoduché.
Stačí pouze převzít ze Švýcarska a z USA několik po staletí osvědčených zákonů:
1. Zákon o snadno vyvolatelných a pro vládnoucí struktury závazných
občanských referendech na všech úrovních, jak to existuje už 700 let ve
Švýcarské konfederaci.
2. Zákon o odvolacích volbách, který platí už od roku 1911 ve 26
státech USA, který umožňuje občanům velice snadno a rychle odvolat
každého politika nebo úředníka, který ztratil jejich důvěru. U nás by to
byli všichni…
3. Armádní zákon Švýcarské konfederace, kdy každý Švýcar, který
nepředstavuje bezpečnostní riziko, projde povinnou ale velice krátkou
základní vojenskou službou a odchází do civilu s kompletní výstrojí a
výzbrojí. Každý řádný Švýcar má tedy doma samopal a vláda si je toho
dobře vědoma a podle toho se chová!
4. Nad to je nezbytné vytlačit ze všech škol marx-satanismus, který má na
naší planetě na svědomí několik set milionů lidí, což se nikomu dalšímu
ani zlomkově nepodařilo a nahradit ho výukou křesťanského náboženství
jako základu vzdělání a ve vyšších ročnících pak výukou duchovní vědy
Rudolfa Steinera a Vodnářského evangelia Ježíše Krista, jako koncentrace
nejvyšší lidské moudrosti, viz závěr rozhovoru, červený text. Ty by měly
být i součástí maturity na všech středních školách a součástí státnic na
všech vysokých školách. Jinak se satanismu v naší civilizaci nezbavíme a
civilizační rozklad a úpadek bude dál pokračovat.
5. Samozřejmostí je pak překonání psychotronické negramotnosti a tím
získání relativní vševědoucnosti a to až po nejvyšší úroveň svého vědomí:
NAUČME SE PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM
A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT!
Z TAJNÝCH SLUŽEB SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika.
PETR CIBULKA: ŠKOLA PRÁCE S KYVADLEM! TELEVIZNÍ KURZ:
PSYCHOTRONIKA = VŠEVĚDOUCNOST PRO KAŽDÉHO! Viz:
https://www.youtube.com/results?search_query=PETR+CIBU
LKA%3A+%C5%A0KOLA+PR%C3%81CE+S+KYVADLEM%21+TEL
EVIZN%C3%8D+KURZ%3A+PSYCHOTRONIKA+%3D+V%C5%A0E
V%C4%9ADOUCNOST+PRO+KA%C5%BDD%C3%89HO%21.
ŠKOLA “VŠEVĚDOUCNOSTI” A. SVIJAŠE PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY:
http://www.zbozi.cz/vyrobek/jak-ziskavat-informace-zjemnohmotneho-sveta-alexander-svijas/?seradit=nejlevnejsi.
V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ JEDNODUCHOSTI PAK ZDE VE 3 KOMENTÁŘÍCH:
https://www.youtube.com/watch?v=8heGiJFrO3U.
PETR CIBULKA: PSYCHOTRONIKA, CESTA K VŠEVĚDOUCNOSTI
Viz: https://www.youtube.com/channel/UCuy8Vmg7bz2wYXlBM3V8qQ/videos?flow=grid&amp=&sort=p&amp=&view=0.

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Mnoho lidí možná neví, že před deseti lety
jste v evropských volbách dosáhl dílčího úspěchu. Překročil jste tehdy hranici 1
procenta hlasů a měl jste tak nárok na státní příspěvek. Cítíte, že by bylo možné
do širšího povědomí voličů vstoupit i letos?
Odpověď Petra Cibulky: S naším programem nezfalšované švýcarské přímé
demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků přímo občany
kandidujeme v každých volbách, kde seženeme peníze na volební kauce.
Vzhledem k tomu, že každé volby u nás i všude jinde jsou až k nepoznání
zfalšované, naše volební zisky se blíží nule, jako kdyby u nás neexistoval nikdo,
kdo je s politiky a úředníky natolik nespokojen, že by chtěl mít právo takové lidi
z jejich funkcí snadno a rychle odvolat. Protože skutečnost je ale v naší české
společnosti přesně opačná, je to jenom další důkaz zfalšování každých voleb.
Přesto nekapitulujeme a budeme i nadále kandidovat v každých volbách a
budeme tímto způsobem usilovat o probuzení politicky zcela umrtvené a
rezignované české společnosti k vyšší občanské aktivitě, protože sami, bez
pomoci politicky aktivních, moudrých a nebojácných lidí, tento guberniální
kriminální stát RUSKO-české fízlokracie KGB a GRU, ve kterém je Zlo
odměňováno a Dobro trestáno, změnit v jeho pravý opak nedokážeme.
Proto je na našich internetových stránkách www.cibulka.net už řadu let tato
naléhavá byť stále neúspěšná výzva, na kterou dodnes houfně služebně reagují
pouze fízlové, kteří nás v několika vrstvách stále obklopují:
NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00
Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Pokud se nám nepodaří vyburcovat české občany ke společensky prospěšným
aktivitám do vypuknutí ostré fáze III.světové války v Evropě v roce 2025, jsme
přesvědčeni, že se nám to podaří po návratu armád důkladně poučených
vojáků ze zákopů III.světové války.
Je ovšem otázkou, kdo z českých občanů bude ochoten za dnešní kriminální stát
bojovat a umírat. Možná že se nenajde vůbec nikdo…

Otázka Parlamentních listů (=KGB?): Považujete financování politických stran ze
státního rozpočtu za problém? A jsou podle vás volební kampaně v Česku
férové?
Odpověď Petra Cibulky: Tak jak jsou RUSKO-českou fízlokracií zfalšovány každé
volby, tak je zfalšovaný i volební zákon a financování politicky aktivních stran.
Každá politická strana, pokud má existovat a vyvíjet politickou činnost, musí mít
tomu odpovídající finanční prostředky, protože pokud máte na kontě nulu, je i
vaše politická činnost nulová, což držitelům kriminální státní moci nad námi,
našim marx-satanským otrokářům, na nejvyšší míru vyhovuje. Viz:
Cesta do otroctví
Friedrich Augus Hayek – ke stažení v PDF:
http://ebookbit.com/book?k=Cesta+do+otroctv%C3%AD&is
bn=9788086598710&lang=cz&source=firebaseapp.com#pdf.
Cesta do otroctví – Friedrich August Hayek. Nejznámější a dnes již klasická
kniha nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který je právem považován za
jednoho z největších myslitelů 20. století! Doplňuje Jose Ortega y Gasset –
Vzpoura davů: https://www.ulozto.cz/hledej?q=Jose+Ortega+y+Gasset+-
+Vzpoura+davu a pak hlavně o 100 let dřív Antonio Rosmini
Serbati: Komunismus a socialismus,
https://www.google.com/search?q=Antonio+Rosmini+Serbati+%E2%80%93+
Komunismus+a+socialismus&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b.
Pokud má být politická soutěž poctivá a spravedlivá, musí každá kandidující
politická strana dostat peníze za každý hlas, který dostane, i kdyby ve volbách
získala pouze jeden jediný hlas! Tedy ne jako je tomu dnes, kdy i v totálně
zfalšovaných volbách dostanou peníze za cizí připsané hlasy pouze ty strany,
které tímto podvodným způsobem získají v evropských volbách alespoň jedno
procento, anebo v parlamentních volbách alespoň 1,5%.
Jinak jsou až k nepoznání zfalšované nejenom každé volby, to si může každý
ověřit siderickým informačním kyvadlem, ale totálně zfalšovány jsou i tzv.
průzkumy veřejného mínění i politická prezentace neparlamentních politických
stran, které jsou ze všech masmédií zcela vytlačeny. Prostor v masmédiích
dostanou pouze parlamentní politické strany v žoldu ruských KGB a GRU, anebo
ty neparlamentní politické strany KGB či GRU, které je mají v parlamentu čas od
času nahradit. V období mezi volbami se nikam nedostanete, a to dokonce ani
do Českého rozhlasu, který sám sebe vydává za veřejnoprávní, ale je vždy
důsledně proti veřejnosti.
Jedinou světlou výjimkou je Česká televize a její okrajový pořad Politické
spektrum, který jsme si vybojovali dvěma žalobami na Českou televizi,
podaných z důvodu její mnohaleté politické diskriminace neparlamentních
stran. V tomto pořadu jsme vždy jen několik minut, a to 2x ročně… Tomu se u
nás říká rovná a poctivá soutěž politických stran, těch parlamentních, které jsou
v masmédiích stále, s těmi neparlamentními, které nejsou v masmédiích skoro
vidět… Nikde jinde než v České televizi ale nemáme vůbec žádnou šanci!
Proto rozesíláme na desítky tisíc mailových adres naše politicky necenzurované
zpravodajství, jehož rozesílání nám ale užiteční idioti Moskvy z BIS silně
blokují… Zablokovali nám na dva roky i naše hlavní informační internetové
stránky www.cibulka.net a několikrát nám úplně vymazali naše necenzurované
video stránky na YOU TUBE = ruská vojenská špionáž GRU s cca tisícem video
dokumentů. Naše graficky těžce poškozené články na www.cibulka.net jsou
toho nejlepším důkazem…
A to nemluvím o tom, že nám z našich počítačů několikrát vymazali naši
databázi 30.000 mailových kontaktů a před parlamentními volbami v roce 2017
nám dokonce fízlové vymazali celý počítač, připojený na Internet, a to i se
všemi daty.
Bohužel jinou možnost, než i za těchto politicky barbarských podmínek stále
pokračovat, v naší dnešní třeskuté demokracii ruského typu nemáme, stejně
jako jsme ji neměli za nedávné ruské vojenské okupace a předchozí marxsatanské totality, kdy jsem byl za tyto aktivity 5x marx-satanisty uvězněn… Viz:
Petr Cibulka, 5x vězněm marx – satanské totality a ruϟϟké okupace!
https://www.youtube.com/watch?v=MyImuS-qgnY.
NA ZÁVĚR: Právo příslušníků lidské civilizace, hodné
toho jména – protože jsme už nedávno zažili a stále
zažíváme i extrémně nelidské marxistické kriminální
totalitní anti-civilizace, opět viz nejlépe zde:
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Marx
+a+Satan&min=&max=&o=3 – na svobodné šíření
necenzurovaných informací a myšlenek, stojí
rozhodně mnohonásobně výše, než “právo”
vládnoucích marx-satanistů nebýt pravdivými idejemi
a informacemi o minulých, současných a VELICE
INTENZIVNĚ připravovaných budoucích genocidních
zločinech marx-satanismu znepokojováni a rušeni ve
svém kriminálním genocidním díle, protože toto jejich
“právo” nebýt rušeni nás už ve velice nedávné
minulosti přivedlo pod vlajícími prapory oslavovaných
politických, masmediálních a intelektuálních
materialistických “elit” do genocidního marxsatanského nacismu a komunismu, ze kterých jsme se
dodnes nedokázali poučit a všechny svoje tehdejší
intelektuální selháni a morálni kapitulace dnes na
všech úrovních znovu slepě opakujeme, takže si
budeme muset nakonec zopakovat i to, co nás mělo za
cenu nelidského utrpení před opakováním stále
stejných chyb varovat, ale nevarovalo – a tak stále
dokola, dokud postupně nezmoudříme a morálně se
nezpevníme – protože NEUSTÁLÉ OPAKOVÁNÍ JE
MATKOU VÝSLEDNÉ LIDSKÉ MOUDROSTI…!!! Viz:
Základem by pro nás měla být křesťanská Bible v některém
ze svých starších, ještě nezfalšovaných vydáních, především
Nový zákon, a pak zejména Budoucí zákon, “VODNÁŘSKÉ
EVANGELIUM JEŽÍŠE KRISTA. Filosofický a praktický základ
světového náboženství Vodnářského Věku a Všeobecné
církve”, jako třetí část Bible pro duchovně a mravně
dospělé, coby koncentrace nejvyšší lidské moudrosti, kterou
bychom měli poznat a pochopit, protože PRAVDA JE JENOM
JEDNA, ALE NIKDO JI NEPOZNÁ, DOKUD SE JÍ SÁM
NESTANE… – k volnému stažení zdarma a dalšímu šíření zde:

https://ulozto.cz/!uzkZVw9U/vodnarske-evangelium-zip
plus https://ulozto.cz/!cwAw9E67/vodnarske-evangeliumzip a jako vrchol toho nejvyššího lidského poznání duchovní
věda Rudolfa Steinera, viz jeho 4 základní a z hlediska jejich
komplexnosti nejdůležitější díla: 1. THEOSOFIE, 2. Z
KRONIKY AKAŠA, 3. TAJNÁ VĚDA, 4. O POZNÁVÁNÍ VYŠŠÍCH
SVĚTŮ (JAK POZNÁVAT VYŠŠÍ SVĚTY): A)
https://www.google.cz/search?site=&source=hp&q=RUDOL
F+STEINER. B)
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6r7haHaJ1ai
NjdhNzE2MjYtOGI2OC00ODA2LWFmNjMtMTQyMGU5NmI0
ZTg4?hl=en. C) RUDOLF STEINER A JEHO GIGANTICKÉ DÍLO:
http://www.bdelost.sk/diela/diela.html. D) Nové knihy
Rudolfa Steinera lze koupit nejlépe zde: a)
https://www.direto.cz/products.dpg?q=Steiner+Rudolf. b)
https://www.zbozi.cz/hledani/?q=Steiner%20Rudolf. c)
http://m.hledejceny.cz/?s=steiner+rudolf. E) Použité knihy
Rudolfa Steinera lze koupit zde: http://mujantikvariat.cz/hledani?q=Steiner+Rudolf&search_sub=Hledat.

PETR CIBULKA

(Visited 483 times, 1 visits today)
Sdílet článek

2 comments

  1. Pane Cibulko,držte se!!!
    Osobně se domnívám,že máte trochu zničené nervy…Přeji vám hodně štěstí a myslete i na sebe!!!Zdraví vám nikdo nenavrátí!🌷

  2. Plně necenzurovaný rozhovor i s původními video dokumenty, které všem tak vadí, najdete pouze zde:
    https://media0.webgarden.cz/files/media0:5cd491dabd7e3.pdf.upl/PETR%20CIBULKA%20-ZAK%C3%81ZAN%C3%9D%20ROZHOVOR%21.pdf

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *