Henryk Lahola: Novelizace ústavy KLDR

Napsal
Sdílet článek

Drazí přátelé,

doufám, že toto co teď zde píší nikdo v žádném ohledu nevezme smrtelně vážně, neboť jinak bychom si asi všichni koledovali o to skončit někde v blázinci, byť i jinak uznávám, že toto co Vám zde dále napíši je skutečně velice moc šílené a absurdní.

Navazuji na to, co jsem již o tom z mnohými lidmi o tomhle tom mluvil, uvědomující si, že vzhledem k tomu, že pouze jen PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející katolíci, potažmo jiní konzervativně smýšlející lidé, kteří katolíky nejsou, ba možná nejsou ani křesťany, popřípadě jsou i sami o sobě ateisté, nicméně ale jako PRO-LIFE a PRO-FAMILY konzervativně smýšlející lidé se snad jako politicky a hodnotově blízce souznící lidé s mým PRO-LIFE a PRO-FAMILY konzervativním a katolickým přesvědčením se snad dá-li Pán Bůh ztotožní s danými dále objasňovanými mými politickými prioritami, které jsem upřednostnil před těmi politickými prioritami, které se lidem obvykle v myslích hned nabízejí jako to, co by měli dělat a řešit, na co by se měli zaměřit ve svém dalším jednání jako svém cíli.

A kromě PRO-LIFE a PRO-FAMILY konzervativního smýšlení pak zas druhou náležitostí usnadňující plné pochopení všeho co budu dále popisovat je sice velice užitečné pro čtenáře to, když samotný čtenář sám o sobě je vysokoškolsky vzdělaným právníkem, čímž ovšemže netvrdím, že neprávníci nebudou z toho míti stejný požitek. Chtěl byl v této souvislosti pouze jen říci, že pokud jde o různé právnické školy preferující používaní odlišných legislativních technik, že já osobně před filosofií kreace úplně nového legislativního dokumentu zpravidla upřednostňuji příslušnou novelizaci stávajícího legislativního dokumentu, a to ještě jako člověk vycházející z právnického tradicionalismu vycházím z názoru pokud jde o použití konkrétní legislativní metody při novelizaci stávajícího legislativního dokumentu, že třeba usilovat o inkorporování zamýšlených novelizačních změn do stávajícího legislativního dokumentu ve formě pokud možno co nejminimálnějších zásahů do původního textu stávajícího legislativního dokumentu.

Teď tedy po těchto třech předcházejících pro mnohé úplně nudných odstavcích tohoto mého e-mailu – které však ale byli důležité a proto jsem je napsal hned na samotný počátek – mohu konečně přejít k tomu hlavnímu, které svým šíleným a naprosto absurdním obsahem všechny lidi, kterým jsem o tom povídal velice pobavilo, ba možná některé dokonce i šokovalo:

Všechny, kterým jsem o tom povídal velice pobavilo to, když jsem jim povídal o tom, že v noci když jsem spal, tak se mi sníval, takový divný absurdní sen, že náhle zemřel nejvyšší státní a stranický představitel Severní Koreje Kim-Čong-Un, přičemž absolutně tou nejabsurdnější součástí tohoto snu bylo to, že z nějakých nepochopitelných důvodů si soudruh Kim-Čong-Un za svého nového nástupce ve vedení strany a státu vybral moji maličkost /!!!/

A současně jsem mnohé i šokoval tím, že já osobně ve snu jsem přijal tu nabídku státi se generálním tajemníkem korejské Strany práce a i fakticky nejvyšším státním představitelem Korejské lidově-demokratické republiky.

A ještě více jsem své posluchače šokoval tím, že jako nejvyšší „státní a stranický představitel“ Korejské lidově-demokratické republiky jsem se nakonec v politice zaměřil na úplně jiné politické cíle než jaké se běžnému člověku nejspíše nabízejí. Zaměřil jsem se totiž na prosazení PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnot jako legislativní zakotvení nerozlučitelnosti manželství, úplné zrušení a zákaz jakéhokoliv vraždění nenarozených dětí, jakož i zákaz propagace sodomie plus prosazení dalších PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnot, zatímco pokud jde o nějakou eventuální demokratizaci či liberalizaci stávajícího režimu, tak kromě minimalizace používaní trestu smrti a legislativního zakotvení co nejmaximálnější náboženské svobody jaká jen v rámci komunistického systému je vůbec reálně myslitelná, jsem jinak neudělal již vůbec nic dalšího v oblasti liberalizace společnosti, neboť využití stávajícího socio-psychologického klimatu,  atmosféry a  nastavení společnosti v KLDR téměř nijak nezasaženou současnou západní dekadencí se mi zdálo býti hříchem nevyužít tuto unikátní příležitost k prosazení všech PRO-LIFE a PRO-FAMILY konzervativních společenských hodnot v duchu takového morálního nastavení společnosti jaké měli vyspělé katolické státy v Evropě zhruba ve druhé polovině či někdy ke konci devatenáctého století.

A jelikož mé vyprávění vzbudilo u lidí nemalou pozornost, rozhodl jsem se zajít ještě dál, a v duchu toho, co jsem v tomto svém e-mailu napsal ve třetím odstavci kde jsem objasnil svůj ryze odborný postoj k legislativním technikám používaným při novelizacích legislativních dokumentů, tj. že já jako právník favorizuji legislativní techniky inkorporování zamýšlených novelizačních změn do stávajícího legislativního dokumentu ve formě co možná formálně nejminimálnějších zásahů do původního textu stávajícího legislativního dokumentu, a v tomto svém pojetí, jakož i v souladu s tím, co jsem já osobně již vysvětlil, že jako PRO-LIFE a PRO-FAMILY člověk jsem považoval za úplně to nejdůležitější, jsem tedy jakoby provedl velikou „generální novelizaci“ Ústavy Korejské lidově-demokratické republiky, kterou Vám zde – nejen právníkům ale i laikům – následně i předkládám k podívání se na ni.

Samotné novelizované části Ústavy Korejské lidově-demokratické republiky jsou zde – kvůli snadnější přehlednosti psány takovýmto: červeným „hrubým“ písmem.

Největší změny v Ústavě KLDR doznal článek č. 68 Ústavy KLDR, kde jsem jednak doplnil a upravil stávající první odstavec stávajícího článku č. 68 Ústavy KLDR, plus přidal jsem pak ještě k tomu článku 68 Ústavy KLDR navíc ještě i úplně nové tři odstavce, a to odstavec druhý, odstavec třetí a odstavec čtvrtý článku 68 Ústavy KLDR.

V Ústavě KLDR původní článek č. 63 Ústavy KLDR jsem ponechal úplně nezměněn, ale fakticky jsem z něj učinil pouhý první odstavec č. 63 Ústavy KLDR, neboť přidal jsem pak k tomu stávajícímu de facto teď již vlastně prvnímu odstavci článku 63 Ústavy KLDR navíc ještě tři další úplně nové odstavce, a to odstavec druhý, odstavec třetí a odstavec čtvrtý článku 63 Ústavy KLDR.

V Ústavě KLDR původní článek č. 72 Ústavy KLDR jsem ponechal úplně nezměněn, ale i zde fakticky jsem z něj učinil pouhý první odstavec č. 72 Ústavy KLDR, neboť přidal jsem pak k tomu stávajícímu de facto teď již vlastně prvnímu odstavci článku 72 Ústavy KLDR navíc ještě další jeden úplně nový odstavec, a to odstavec druhý článku72 Ústavy KLDR.

A poslední veliké doplnění doznal původní článek č. 78 Ústavy KLDR, který také jsem ponechal úplně nezměněn, ale i zde fakticky jsem z něj učinil pouhý první odstavec č. 78 Ústavy KLDR, neboť přidal jsem pak k tomu stávajícímu de facto teď již vlastně prvnímu odstavci článku 78 Ústavy KLDR navíc ještě čtyři další úplně nové odstavce, a to odstavec druhý, odstavec třetí, odstavec čtvrtý a odstavec pátý článku 78 Ústavy KLDR.

A nakonec několik menších změn a doplnění legislativně-věcného charakteru jsem provedl v těchto dalších článcích Ústavy KLDR: článek č. 59, článek 66, článek 93 a článek 97 Ústavy KLDR. Aby bylo úplně zřejmé to, co jsem změnil, tak pod  konkrétním daným článkem Ústavy KLDR jsem to vysvětlil v závorce trochu drobnějším písmem psaným navíc kurzívou. A úplně nakonec několik drobných změn či doplnění ryze formálního symbolického charakteru jsem provedl i v samotné úvodní Preambule Ústavy KLDR, kde jsem do daného chvalozpěvu přidal navíc i osobu „svého předchůdce“ Kim-Čong-Ila.

A zde je již dotyčný mnou „novelizovaný“ text Ústavy KLDR:

Ústava Korejské lidově-demokratické republiky:

PREAMBULA

Korejská lidově demokratická republika je socialistickou vlastí subjektu, který ztělesňuje myšlenky a vedení velkých soudruhů Kim Ir-sena, Kim Čong-ila a Kim Čong-una.

/Původní text: Korejská lidově demokratická republika je socialistickou vlastí subjektu, který ztělesňuje myšlenky a vedení velkých soudruhů Kim Ir-sena a Kim Čong-ila./

Velký soudruh Kim Ir-sen byl zakladatelem Korejské lidově demokratické republiky a zakladatelem socialistické Koreje.

Soudruh Kim Ir-sen vytvořil navždy Jucheovu myšlenku na nesmrtelnost a zorganizoval protijaponský revoluční boj pod jeho hlavičkou, připravil slavnou revoluční tradici, dosáhl historické příčiny národního osvobození a vybudoval samostatný stát v politice, ekonomice, kultura a vojenská pole. Založil Korejskou lidově demokratickou republiku na základě položení pevných základů této zemi.

Soudruh Kim Ir-sen přišel se subjektivní revoluční linií a moudře řídil různé fáze sociální revoluce a stavební projekty k posílení a rozvoji republiky v socialistickou zemi zaměřenou na masy lidí a socialistickou zemi nezávislosti, nezávislosti, a soběstačnost.

Soudruh Kim Ir-sen vyjasnil základní principy budování státu a státních aktivit, ustanovil nejvyšší národní sociální systém a politickou metodu, systém sociálního řízení a způsob řízení a položil pevný základ pro prosperitu socialistické vlasti a posloupnost revoluční příčina Juche.

Velký soudruh Kim Čong-il a Kim Čong-un je ochráncem socialisty Joseona, nízkonákladového vlastence, který posílil a rozvinul naši republiku v zemi soudruha Kim Ir-sena a pozvedl důstojnost a národní moc národa na nejvyšší úroveň podporou myšlenky a výkon soudruha Kim Ir-sena.

Soudruzi Kim Čong-il a Kim Čong-un hluboce rozvinuli věčnou a nesmrtelnou myšlenku Juche a myšlenku Songun, kterou založil soudruh Kim Ir-sung, zazářil jako vůdčí myšlenka v éře nezávislosti, a pevně bránil revoluční tradici Juche a pokračoval v jejím čistém rozvoji. Pevně je spojil.

Uprostřed zhroucení světového socialistického systému a brutálního protirepublikánského útlaku imperialistického spojenectví soudruh Kim Čong-il a soudruh Kim Čong-un čestně bránil ušlechtilé dědictví soudruha Kim Ir-sena, socialistického majitele, a nepřemožitelného jej přeměnil na vojenská elektrárna v Koreji a otevřela velkou pasáž pro budování silného státu.

Soudruh Kim Ir-sen, soudruh Kim Čong-il a Kim Čong-un si jako motto vytvořili „ imigrační útěchu„, vždy zůstávali s lidmi a věnovali jim celý život.

Velcí soudruzi Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un jsou sluncem národa a složením znovusjednocení vlasti.

Soudruzi Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un navrhli znovusjednocení země jako etnografický úkol a dali všemožná loga a srdce a duši, aby si to uvědomili.

Soudruzi Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un založili republiku jako mocnou baštu pro znovusjednocení vlasti, představili základní principy a metody národního znovusjednocení a rozvinuli národní hnutí za znovusjednocení do celostátního hnutí. dosáhnout

Velcí soudruzi Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un odhalili základní ideologii zahraniční politiky Korejské lidově demokratické republiky a na jejím základě rozšířili a rozvinuli zahraniční vztahy země a pozvedli mezinárodní autoritu republiky. .

Soudruzi Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un byli průkopníky nové éry nezávislosti jako starší světové politiky, energicky pracovali pro posílení a rozvoj socialistického hnutí a Flook-Bulletinova hnutí, pro světový mír a dobrou vůli mezi lidmi. přispěl nesmrtelným příspěvkem.

Soudruzi Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un byli géniové ideologických a teorií a předního umění, básníci ocelové hlavy světa, velcí revolucionáři, politici a velcí lidé.

Skvělé nápady a hlavní úspěchy soudruhů Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-una jsou poslední roky Joseonovy revoluce, základní záruka prosperity Korejské lidově demokratické republiky a Geumsusanský solární palác, kde soudruzi Kim Ir – Samsung, Kim Čong-il a Kim Čong-un žili ve svém životě, jsou památkou čekající na věčný život, jsou symbolem důstojnosti celého korejského lidu a jsou věčným svatým místem.

Korejská lidově demokratická republika a korejský lid ocenili velké soudruhy Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un jako věčné vůdce Juche Joseona a pod vedením Korejské strany pracujících bránili a uspěli a rozvíjeli nápady a úspěchy soudruhů Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un dokončit revoluční věc Juche až do konce. Udělali to.

Socialistická ústava Korejské lidově demokratické republiky je ústava Kim Ir-sen-Kim Čong-il-Kim Čong-un která legalizovala subjektivní národní konstrukční myšlenky a úspěchy velkých soudruhů Kim Ir-sena, Kim Čong-ila a Kim Čong-una.

Kapitola 1 Politika

Článek 1 Korejská lidově demokratická republika je nezávislý socialistický stát zastupující zájmy celého korejského lidu.

Článek 2 Korejská lidově demokratická republika je revoluční země, která zdědila zářící tradici, které dosáhla ve slavném revolučním boji za uskutečnění osvobození vlasti a svobody a štěstí lidí, postavených proti imperialistickým útočníkům.

Článek 3 Korejská lidově demokratická republika má světonázor zaměřený na lidi a jako hlavní vodítko pro její činnosti používá myšlenky Juche a Songun, které jsou revolučními myšlenkami k dosažení nezávislosti populárních mas.

Článek 4 Svrchovanost Korejské lidově demokratické republiky spočívá na pracujícím lidu, včetně dělníků, zemědělců, vojáků a pracovních interiérů. Pracující lidé uplatňují svoji suverenitu prostřednictvím svých zastupitelských orgánů, Nejvyššího lidového shromáždění a místních setkání lidí na všech úrovních.

Článek 5 V Korejské lidově demokratické republice jsou všechny státní instituce organizovány a provozovány v souladu se zásadou demokratického centralismu.

Článek 6 Suverénní instituce na všech úrovních, od vojenského shromáždění až po nejvyšší lidové shromáždění, se volí tajným hlasováním na základě obecných, rovných a přímých zásad.

Článek 7 Zástupci svrchovaných institucí na všech úrovních mají úzké vazby s voliči a za své podnikání přebírají odpovědnost před voliči. V případě ztráty důvěry ve zvoleného delegáta mohou volby kdykoli svolat delegáta.

Článek 8 Sociální systém Korejské lidově demokratické republiky je sociální systém zaměřený na lidi, ve kterém jsou pracující masy pánem všeho a vše ve společnosti slouží pracujícím masám. Stát bez vykořisťování a útlaku hájí zájmy pracujících, včetně dělníků, rolníků, vojáků a pracujících interiérů, kteří jsou vládci státu a společnosti, respektuje a chrání lidská práva.

Článek 9 Korejská lidově demokratická republika se snaží posílit lidový režim na severní polokouli, dosáhnout úplného vítězství socialismu mocným zahájením tří revolucí ideologie, technologie a kultury a uskutečnit národní znovusjednocení na základě principů nezávislost, mírové znovusjednocení a velká národní jednota.

Článek 10. Korejská lidově demokratická republika je založena na politickém a ideologickém sjednocení celého lidu na základě Aliance práce a venkova vedené dělnickou třídou. Stát posiluje ideologickou revoluci, revoluci a klasifikaci všech členů společnosti a dělá z celé společnosti soudružně sjednocenou skupinu.

Článek 11 Korejská lidově demokratická republika vykonává veškeré činnosti pod vedením Korejské strany pracujících.

Článek 12 Stát udržuje třídní linii a posiluje lidovou demokratickou diktaturu a pevně chrání lidskou suverenitu a socialistický systém před ničením vnitřních a vnějších protivníků.

Článek 13 Stát zavádí davovou linii, pomáhá při dešti ve všech projektech, vstupuje na veřejnost, aby našel způsoby, jak řešit problémy, a zavádí ducha likvidace a likvidačních metod, které vzbuzují sebevědomí veřejnosti prostřednictvím politických projektů a obchodů lidé.

Článek 14 Stát tlačí konstrukci socialismu na maximum energickým spuštěním populárních hnutí, včetně hnutí tří revolučních rudých.

Článek 15 Korejská lidově demokratická republika prosazuje demokratická národní práva Korejců v zahraničí a zákonná práva a zájmy uznané mezinárodním právem.

Článek 16 Korejská lidově demokratická republika zaručuje legitimní práva a zájmy lidí jiných zemí na svém území.

Článek 17 Nezávislost, mír a dobrá vůle jsou základními zásadami zahraniční politiky Korejské lidově demokratické republiky a zásadou vnější činnosti. Stát navazuje národní nebo politické, ekonomické a kulturní vztahy se všemi zeměmi, které s naší zemí zacházejí přátelsky, na principu úplné rovnosti a nezávislosti, vzájemného respektu a nezasahování do vnitřních záležitostí a vzájemného prospěchu. Stát se sjednocuje s lidmi na celém světě, kteří se zasazují o nezávislost, staví se proti všem formám agrese a zasahování do vnitřních záležitostí a aktivně podporuje boj národů všech zemí o realizaci národní suverenity a národního a třídního osvobození.

Článek 18 Zákony Korejské lidově demokratické republiky odrážejí vůli a zájmy pracujících a jsou základní zbraní státní správy. Dodržování zákonů a přísné dodržování předpisů jsou povinné pro všechny instituce, podniky, organizace a občany. Stát dotváří socialistický právní systém a posiluje socialistický právní život.

Kapitola 2 Ekonomika

Článek 19 Korejská lidově demokratická republika je založena na založení socialistických výrobních vztahů a nezávislého národního hospodářství.

Článek 20 V Korejské lidově demokratické republice jsou výrobní prostředky ve vlastnictví státu a organizací sociální spolupráce.

Článek 21 Majetek státu patří celému lidu. Neexistují žádná omezení týkající se vlastnictví státu. Veškeré přírodní zdroje, železnice, letecká doprava, pošty, důležité továrny, podniky, přístavy a banky vlastní pouze stát. Stát přednostně chrání a podporuje vlastnictví státu, které hraje vedoucí roli v ekonomickém rozvoji země.

Článek 22 Vlastnictvím organizace sociálního družstva je kolektivní vlastnictví pracovníků v organizaci. Pozemky, zemědělské stroje, lodě, malé a střední továrny a podniky mohou vlastnit organizace sociálního družstva. Stát chrání vlastnictví organizací sociálního družstva.

Článek 23 Stát organicky kombinuje tyto dva statky ve směru zvyšování úrovně ideologie a technologie a kultury zemědělců a posilování vůdčí role vlastnictví celého lidu v kooperativním vlastnictví a zlepšování vedení a řízení kooperativního účetnictví pro socialistickou spolupráci Konsolidovat a rozvíjet účetní systém a postupně přeměnit vlastnictví družstevní organizace na vlastnictví celého lidu podle dobrovolné vůle všech členů družstevní organizace.

Článek 24 Soukromé vlastnictví je majetkem občanů pro osobní a spotřební účely. Individuální vlastnictví spočívá v socialistické distribuci práce a dalších výhod státu a společnosti. Produkty generované z osobního obchodního účetnictví, včetně účetnictví v terénu, a příjmy získané jinými legitimními účetními činnostmi jsou také ve vlastnictví fyzických osob. Stát chrání soukromé vlastnictví a právně zaručuje jeho dědické právo.

Článek 25 Korejská lidově demokratická republika soustavně zdokonaluje hmotný a kulturní život lidu jako svoji nejvyšší zásadu ve svých činnostech. V naší zemi, kde jsou daně pryč, je rostoucí materiální bohatství společnosti zcela věnováno zlepšování dobrých životních podmínek pracovníků. Stát poskytuje všem pracujícím všechny druhy podmínek pro jídlo, nošení a život.

Článek 26 Nezávislá národní ekonomika založená v Korejské lidově demokratické republice je silným základem pro šťastný socialistický život lidí a velkou prosperitu vlasti. Stát se snaží vybudovat materiální a technologický základ vhodný pro úplnou socialistickou společnost tím, že se postaví na cestu budování socialistické nezávislé národní ekonomiky a bude prosazovat subjektivitu, modernizaci a vědeckost lidové ekonomiky, aby se lidová ekonomika stala vysoce rozvinutou a subjektivní ekonomika.

Článek 27 Technologická revoluce je základním článkem pro rozvoj socialistické ekonomiky. Stát staví problematiku technologického rozvoje vždy na první místo a pokračuje všemi ekonomickými aktivitami, urychluje rozvoj vědy a techniky a technologických reforem v ekonomice lidí, energicky zahajuje populární hnutí technologických inovací, aby osvobodil pracovníky od obtížné a obtížné práce, a rozdíl mezi fyzickou a duševní prací. Pokles.

Článek 28 Stát podporuje technologickou revoluci ve venkovských oblastech s cílem industrializovat a modernizovat zemědělství, posílit roli armády a posílit vedení a pomoc venkovským oblastem, aby se odstranil rozdíl mezi městskými a venkovskými oblastmi a mezi dělnickou třídou a zemědělci. Stát staví výrobní zařízení družstevních farem a venkovských kulturních domů na národní náklady.

Článek 29 Socialismus je budován tvůrčí prací pracujících mas. V Korejské lidově demokratické republice je práce nezávislou a tvůrčí prací pracovníků osvobozených od vykořisťování a útlaku. Stát dělá práci našim pracovníkům, kteří neznají nezaměstnanost, zábavnější a přínosnější pro práci se sebevědomým nadšením a vznikem pro společnost, skupinu i pro sebe.

Článek 30 Pracovní doba pracovníků za den je 8 hodin. Stát stanoví kratší pracovní dobu denně v závislosti na míře tvrdé práce a zvláštních podmínkách. Státu by se mělo dařit v organizaci práce a posilovat pracovní pravidla, aby byla pracovní doba plně využívána.

Článek 31 V Korejské lidově demokratické republice je věk, ve kterém občané pracují, od 16 let. Stát zakazuje práci chlapců, kteří nedosáhli svého produktivního věku.

Článek 32 Stát pevně dodržuje zásadu správné kombinace politického a ekonomického a technického vedení, jednotného vedení státu a vzniku každé jednotky, jedinečného velení a demokracie, politické a morální stimulace a materiální stimulace v oblasti vedení a řízení socialistické ekonomiky.

Článek 33 Stát řídí ekonomiku vědecky a rozumně na základě kolektivní moci mas producentů. V ekonomickém řízení stát implementuje nezávislý ziskový systém, aby vyhověl potřebám alternativního obchodního systému a zajistil, aby byly správně použity ekonomické prostory, jako jsou náklady, cena a ziskovost.

Článek 34 Lidová ekonomika Korejské lidově demokratické republiky je plánovanou ekonomikou. V souladu se zákony socialistického ekonomického rozvoje stanoví a zavádí stát plán rozvoje lidové ekonomiky s cílem vyrovnat akumulaci a spotřebu, urychlit ekonomickou výstavbu, neustále zlepšovat život lidí a posilovat obranné schopnosti státu. Stát realizuje jednotné a podrobné plány k zajištění vysoké rychlosti výroby a vyváženého rozvoje lidové ekonomiky.

Článek 35 Korejská lidově demokratická republika organizuje a plní státní rozpočet v souladu s plánem lidového hospodářského rozvoje. Stát systematicky zvyšuje národní akumulaci a rozšiřuje a rozvíjí socialistické vlastnictví posilováním výrobních a úsporných bojů ve všech sektorech a přísným prováděním fiskálních kontrol.

Článek 36 V Korejské lidově demokratické republice provádějí zahraniční obchod státní agentury, podniky a organizace sociálního družstva. Stát rozvíjí zahraniční obchod na principu úplné rovnosti a vzájemného prospěchu.

Článek 37 Stát podporuje společné podniky a společné podniky s institucemi, podniky a organizacemi naší země a korporacemi nebo jednotlivci jiných zemí, jakož i zakládání a provozování různých podniků ve zvláštních ekonomických zónách.

Článek 38 Stát provádí celní politiku na ochranu nezávislého národního hospodářství.

Kapitola 3 Kultura

Článek 39 Socialistická kultura, která vzkvétá a rozvíjí se v Korejské lidově demokratické republice, zvyšuje tvůrčí schopnosti pracovníků a přispívá k uspokojení zdravých kulturních a emocionálních požadavků.

Článek 40 Korejská lidově demokratická republika důkladně provádí kulturní revoluci, ze které se ze všech lidí stávají socialističtí stavitelé s hlubokými znalostmi přírody a společnosti a vysokou úrovní kulturní technologie, a posiluje celou společnost.

Článek 41. Korejská lidově demokratická republika buduje skutečně populární a revoluční kulturu služeb pro socialistické pracovníky. Stát se staví proti kulturní invazi imperialismu a buržoasním retro-tendencím při budování socialistické národní kultury, chrání národní kulturní dědictví a uspívá a rozvíjí se v souladu se socialistickou realitou.

Článek 42 Stát odstraní starý sociální životní styl ve všech oblastech a zcela vytvoří nový socialistický životní styl.

Článek 43 Stát ztělesňuje principy socialistické pedagogiky a podporuje budoucí generace jako solidní revolucionáře, kteří bojují za společnost a lid, a jako nové lidské bytosti předmětného typu s intelektuálními ctnostmi.

Článek 44 Stát staví projekt vzdělávání lidí a projekt podpory mezi etniky před všechny ostatní projekty a úzce kombinuje všeobecné a technické vzdělávání, vzdělávání a produkční práci.

Článek 45 Stát rozvíjí komplexní 11leté povinné vzdělávání, včetně jednoročního předškolního povinného vzdělávání, na vysoké úrovni v souladu s trendem vývoje moderní vědy a techniky a skutečnými požadavky socialistické výstavby.

Článek 46 Stát vyvíjí vzdělávací systém se specializací na akademické studium a různé typy vzdělávacích systémů pro práci a studium, zvyšující úroveň vědecké teorie v technickém vzdělávání, společenských vědách a základním přírodovědném vzdělávání s cílem podporovat kompetentní inženýry a odborníky.

Článek 47 Stát poskytuje všem studentům bezplatné studium a stipendia se poskytují studentům vysokých škol a odborných škol.

Článek 48 Stát posiluje sociální vzdělávání a zaručuje všechny podmínky, za kterých se mohou všichni pracovníci učit.

Článek 49 Stát vychovává předškolní děti v denních stacionářích a mateřských školách na zátěž státu a společnosti.

Článek 50 Stát zřizuje předmět vědecko-výzkumných projektů, aktivně přijímá pokročilé vědy a technologie, rozvíjí nové oblasti vědy a techniky a pozvedá vědu a technologii země na světovou úroveň.

Článek 51 Stát opraví plán rozvoje vědy a techniky, stanoví pravidla pro důkladné provádění a posílí tvůrčí spolupráci vědců, inženýrů a výrobců.

Článek 52 Stát rozvíjí subjektivní a revoluční literární umění, které obsahuje socialistický obsah v národní podobě. Stát vybízí tvůrce a umělce k vytváření mnoha děl s vysokou ideologickou a uměleckou kvalitou a umožňuje široké veřejnosti široce se účastnit literárních aktivit.

Článek 53 Stát plně vybaví moderní kulturní zařízení tak, aby vyhovovaly potřebám lidí, kteří se chtějí duševně a fyzicky rozvíjet, aby si všichni pracovníci mohli plně užívat socialistického kulturního a citového života.

Článek 54 Stát chrání náš jazyk před všemi formami politiky vyhlazení národního jazyka a vyvíjí jej tak, aby splňoval moderní požadavky.

Článek 55 Stát popularizuje a dělá ze sportu každodenní život, připravuje celý lid na práci a obranu a rozvíjí sportovní dovednosti v souladu se současnou situací v naší zemi a vývojovým trendem moderní sportovní technologie.

Článek 56 Stát podporuje a rozvíjí celkový bezplatný systém léčby a posiluje systém doktorské oblasti a systém preventivní medicíny s cílem chránit životy lidí a zlepšovat zdraví pracovníků.

Článek 57 Stát stanoví opatření na ochranu životního prostředí před výrobou, chrání a vytváří přírodní prostředí, předchází znečištění životního prostředí a poskytuje lidem kulturní a hygienické životní prostředí a pracovní podmínky.

Kapitola 4 Obrana

 

Článek 58 Korejská lidově demokratická republika je založena na celostátním a národním obranném systému.

Článek 59 Posláním ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky je bránit ústřední výbor strany vedený velkým soudruhem Henrykem Laholou, hájit zájmy pracujících a chránit socialistický systém a revoluci před cizí agresí. , svoboda a nezávislost na vlasti a mír.

/Moje poznámka: V původním textu namísto „Henrykem Laholou“ je „Kim-Čong-unem“/

Článek 60 Stát provádí linii jako vojenskou linii sebeobrany založenou na základním obsahu politického a ideologického vyzbrojování ozbrojených sil a lidu, celkových vojenských kádrů, veškeré vojenské modernizace, veškeré civilní výzbroje a národního opevnění.

Článek 61 Stát vytvoří vojenský revoluční systém a vojenský vítr, posílí vojenskou disciplínu a davovou disciplínu a bude podporovat ušlechtilou tradiční krásu oficiální jednoty, vojenské jednoty a jednoty vojenského lidu.).

Kapitola 5 Základní práva a povinnosti občanů

Článek 62 Podmínky pro získání občanství Korejské lidově demokratické republiky stanoví zákon o státní příslušnosti. Občané jsou chráněni Korejskou lidově demokratickou republikou bez ohledu na to, kde žijí.

Článek 63 Práva a povinnosti občanů v Korejské lidově demokratické republice jsou založeny na kolektivistickém principu „jeden za celek a celý za jednoho“.

Právo na život je nedotknutelné. Každá lidská bytost od svého početí až do své přirozené smrti má právo na život. Nenarozený je považován za narozeného pro vše, co mu dává přednost v mezích stanovených zákonem. Je zakázáno a protizákonné provedení jakékoliv formy ukončení života nenarozeného, který musí být vždy chráněn. Takzvaný umělý potrat, euthanasie a asistovaná sebevražda se nepřipouští. Zbavení života jakékoliv lidské bytosti od jejího početí až do její přirozené smrti je vraždou a je trestáno podle zákona jako vražda. Jakýkoliv výkon takzvaného umělého potratu, euthanasie i asistované sebevraždy je vraždou a je trestáno podle zákona jako vražda. Podle ustanovení trestného činu vraždy je trestáno i jakékoliv spolupachatelství, podílnictví a napomáhání takzvanému umělému potratu, euthanasie a asistované sebevraždy. Právní předpisy, které stanoví něco jiného se prohlašují za neúčinné a neplatné.

 

Trest smrti může být uložen pouze jen soudem a pouze jen na základě trestního zákona jako výjimečné opatření trestu za zvláště závažné trestné činy vraždy a jiné obdobně závažné trestné čin proti lidskému životu. Trest smrti nelze uložit osobě mladší jednadvaceti let. Právní předpisy, které stanoví něco jiného se prohlašují za neúčinné a neplatné.

 

Jakákoliv propagace umělých potratů, euthanasie a asistované sebevraždy je zakázána a trestná jako trestný čin podpory, schvalování a propagace genocidy.

Článek 64 Stát prakticky zaručuje všem občanům skutečná demokratická práva a svobody a šťastný materiální a kulturní život. V Korejské lidově demokratické republice se práva a svobody občanů dále rozšiřují díky solidnímu rozvoji socialistického systému.

Článek 65 Občané mají ve všech oblastech národního a společenského života stejná práva.

Článek 66 Všichni občané starší 21 let mají právo volit a být voleni bez ohledu na pohlaví, etnický původ, povolání, dobu pobytu, bohatství a znalosti, stranu, politické mínění a víru. Občané sloužící v armádě mají rovněž právo volit a být voleni. Ti, kdo byli rozhodnutím soudu zbaveni práva volit, a ti, kteří jsou duševně nemocní, nemají právo volit a být voleni.

/Moje poznámka: V původním textu je 17 let/

Článek 67 Občané mají svobodu slova, publikace, shromažďování, demonstrace a sdružování. Stát zaručuje podmínky pro svobodnou činnost demokratických stran a sociálních skupin

Článek 68 Občané mají svobodu víry. Toto právo je zaručeno stavbou náboženských budov, vysluhováním náboženských rituálů i vydáváním náboženského periodického i neperiodického tisku a pod. Náboženství nelze použít k přilákání cizích mocností nebo k poškození státu a společenského řádu.

/Původní text: Občané mají svobodu víry. Toto právo je zaručeno stavbou náboženských budov nebo povolením náboženských rituálů a pod. Náboženství nelze použít k přilákání cizích mocností nebo k poškození státu a společenského řádu./

Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo bohoslužbou a zachováním obřadů.

 

Nikdo nesmí být podroben donucování, které by narušovalo jeho svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle své vlastní volby.

 

Rodiče či jiné osoby které namísto rodičů vychovávající děti mají právo zajistit náboženskou a morální výchovu těchto svých dětí podle svého vlastního náboženského přesvědčení.

Článek 69 Občané mohou podávat stížnosti a petice. Stát bude projednávat stížnosti a petice spravedlivě v souladu se zákonem.

Článek 70 Občané mají právo pracovat. Všichni občané s pracovní schopností si vybírají zaměstnání podle svých nadějí a talentu a mají zaručenou stabilní práci a pracovní podmínky. Občané pracují podle svých schopností a jsou rozděleni podle množství a kvality jejich práce.

Článek 71 Občané mají právo na odpočinek. Toto právo je zaručeno systémem pracovní doby, státními svátky, systémem placené dovolené, systémem pravidelné dovolené na státní náklady a stále se zvyšujícím počtem kulturních zařízení.

Článek 72 Občané mají právo na bezplatné lékařské ošetření a ti, kteří jsou staří nebo kteří ztratili schopnost pracovat z důvodu nemoci nebo zdravotního postižení, staří lidé a děti, kteří nemají pečovatele, mají právo na materiální pomoc. Toto právo zaručuje bezplatný systém lékařské péče, neustále se zvyšující počet nemocnic, zdravotnických zařízení včetně pečovatelských domů, národní sociální pojištění a systémy sociálního zabezpečení.

Bez dobrovolného souhlasu nemůže být nikdo podroben lékařským, vědeckým nebo jiným experimentům. Právní předpisy, které stanoví něco jiného se prohlašují za neúčinné a neplatné.

Článek 73 Občané mají právo na vzdělání. Toto právo zaručuje pokročilý vzdělávací systém a populární vzdělávací politika státu.

Článek 74 Občané mají svobodu činnosti v oblasti vědy, literatury a umění. Stát zvažuje vynálezce a kreativní designéry. Autorská práva, vynález a patentová práva jsou chráněna zákonem.

Článek 75 Občané mají svobodu pobytu a cestování.

Článek 76 Revoluční bojovníci, revoluční rodinní příslušníci, vlastenečtí rodinní příslušníci, rodiny za lidovou armádou a vyznamenání vojáci podléhají zvláštní ochraně ze strany státu a společnosti.

Článek 77 Ženy mají stejné sociální postavení a práva jako muži. Stát poskytuje zvláštní ochranu matkám a dětem prostřednictvím záruk prenatální a postnatální dovolené, zkrácení pracovní doby matek s více dětmi, rozšíření sítě domovů s pečovatelskou službou, jeslí a mateřských škol a dalších opatření. Stát poskytuje ženám všechny podmínky pro vstup do společnosti.

Článek 78 Manželství a rodina jsou chráněny státem. Stát věnuje velkou pozornost upevňování rodiny, základní jednotky života ve společnosti.

Rodina, manželství, mateřství a dětství jsou pod ochranou státu.  Stát respektuje právo rodičů dětí vychovávat své děti v souladu se svým vlastním náboženským přesvědčením.

 

Manželství je unikátní, jedinečný celoživotní svazek mezi jedním mužem a jednou ženou. Rozvod manželství se nepřipouští. Právní předpisy, jakož i veškeré právní akty, které stanoví něco jiného se prohlašují za neúčinné a neplatné. Cokoliv jiného stanovící právní předpisy, jakož i veškeré právní akty uznávané podle zákonů jiných zemí nebudou v KLDR účinné a ani platné.

 

Manželství jakož i veškeré manželství podobné faktické svazky sjednocení mezi osobami stejného pohlaví jsou zakázány. Sňatky i obdobné faktické svazky mezi lidmi stejného pohlaví uznávané podle zákonů jiných zemí nebudou v KLDR účinné a ani platné.

Jakákoliv podpora, schvalování či propagace sodomie je zakázána a trestná podle příslušných skutkových podstat mravnostních trestných činů.

Článek 79 Občané mají zaručenou nedotknutelnost osob a bydlení a důvěrnost korespondence. Občané nemohou být zadrženi ani zatčeni, ani nemohou hledat bydlení bez zákona.

Článek 80 Korejská lidově demokratická republika chrání lidi z jiných zemí, kteří uprchli po úsilí o mír a demokracii, národní nezávislost a socialismus a svobodu vědy a kulturních činností.

Článek 81 Občané budou vytrvale bránit politické a ideologické sjednocení a jednotu lidu. Občané by si měli vážit organizací a skupin a usilovat o to, aby se věnovali práci pro společnost a lidi.

Článek 82 Občané dodržují státní a socialistické životní normy a ctí a důstojnost občanů Korejské lidově demokratické republiky.

Článek 83 Práce je posvátná povinnost a čest občanů. Občané se musí vědomě a věrně účastnit práce a důsledně dodržovat pracovní pravidla a pracovní dobu.

Článek 84 Občané si váží a milují státní majetek a majetek organizací sociálního družstva, bojují proti všem druhům jevů buržoasní dekadence a podporují život země jako svrchovaní páni KLDR. Majetek státu a organizací sociálního družstva je posvátný a nedotknutelný.

Článek 85 Občané musí vždy usilovat o bezpečnost státu a zvyšovat revoluční bdělost.

Článek 86 Národní bezpečnost je největší povinností a ctí občanů. Občané musí chránit svou zemi a sloužit v armádě, jak předepisuje zákon.

Kapitola 6 Národní organizace

ODDÍL 1 Nejvyšší lidové shromáždění

Článek 87 Nejvyšší lidové shromáždění je nejvyšším svrchovaným orgánem Korejské lidově demokratické republiky.

Článek 88 Nejvyšší lidové shromáždění vykonává svou zákonodárnou moc. Během přestávky v Nejvyšším lidovém shromáždění může zákonodárnou moc vykonávat také Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění.

Článek 89 Nejvyšší lidové shromáždění se skládá z delegátů volených tajným hlasováním v souladu s obecnými, rovnými a přímými volebními zásadami.

Článek 90 Funkční období Nejvyššího lidového shromáždění je pět let. Nové volby Nejvyššího lidového shromáždění budou probíhat v souladu s rozhodnutím Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění před skončením funkčního období Nejvyššího lidového shromáždění. Nelze-li konat volby z důvodu nevyhnutelných okolností, prodlužuje se funkční období do doby konání voleb.

Článek 91 Nejvyšší lidové shromáždění má pravomoc:

1. Změnit a doplnit ústavu.

2. Přijměte, změňte nebo doplňte odvětvové zákony.

3. schvaluje důležité odvětvové zákony přijaté Stálým výborem Nejvyššího lidového shromáždění během přestávky v Nejvyšším lidovém shromáždění.

4. Stanovit základní principy vnitřní a vnější politiky země.

5. Volby nebo předvolání předsedy Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky.

6. Volba nebo předvolání předsedy Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění.

7. Volby nebo předvolání místopředsedů a členů Výboru pro státní záležitosti na návrh předsedy Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

8. Volby nebo svolání místopředsedy, čestných místopředsedů, tajemníků a členů Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění.

9. Volby nebo předvolání předsedy vlády.

10. Jmenovat místopředsedu vlády, předsedu vlády, předsedu vlády a další členy kabinetu na návrh předsedy vlády.

11. Jmenujte nebo odvolávejte vedoucího ústřední prokuratury.

12. Volba nebo předvolání vedoucího ústředního soudu.

13. Volby nebo předvolání předsedů, místopředsedů a členů odvětvového výboru Nejvyššího lidového shromáždění.

14. Přezkoumat a schválit zprávy o plánu hospodářského rozvoje státu a jeho realizaci.

15. Projednávat a schvalovat zprávy o státním rozpočtu a jeho plnění.

16. Kabinet a ústřední agentury v případě potřeby podají zprávu o formulaci projektu a přijmou opatření.

17. Rozhodnout o ratifikaci a vypovězení smluv předložených Nejvyššímu lidovému shromáždění.

Článek 92 Nejvyšší lidové shromáždění pořádá pravidelná a ad hoc zasedání. Pravidelná zasedání svolává Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění první a druhýkrát ročně. Konferenci v Limsi svolává, pokud to považuje za nutné Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění nebo pokud o to požádá více než třetina delegátů.

Článek 93 Nejvyšší lidové shromáždění je ustaveno, pouze pokud se ho účastní alespoň nadpoloviční většina všech delegátů.

/Moje poznámka: V původním textu namísto“nadpoloviční většina“je „dvě třetiny“/

Článek 94 Nejvyšší lidové shromáždění volí svého předsedu a místopředsedu. Schůzi vede předseda.

Článek 95 Návrhy zákonů projednávané na Nejvyšším lidovém shromáždění předkládá předseda Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, Výboru pro státní záležitosti, Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění, vlády a odvětvových výborů Nejvyššího lidového shromáždění. Delegáti mohou také předkládat účty.

Článek 96 Každé první zasedání Nejvyššího lidového shromáždění volí výbor pro kvalifikaci delegátů a na základě zprávy předložené výborem přijímá rozhodnutí o potvrzení statusu delegátů.

Článek 97 Nejvyšší lidové shromáždění přijímá zákony a rozhodnutí. Zákony a vyhlášky a rozhodnutí Nejvyššího lidového shromáždění se přijímají, pouze pokud to alespoň polovina delegátů přítomných na schůzi schválí parlamentním rozhodnutím. Ústava se mění a doplňuje, pouze pokud ji schválí alespoň tři čtvrtiny všech delegátů Nejvyššího lidového shromáždění.

/Moje poznámka: V původním textu namísto“tři čtvrtiny všech“je „dvě třetiny“/

Článek 98 Nejvyšší lidové shromáždění má podvýbory, jako je legislativní výbor a rozpočtový výbor. Sektorový výbor Nejvyššího lidového shromáždění se skládá z předsedy, místopředsedy a členů. Odvětvové výbory Nejvyššího lidového shromáždění pomáhají při práci Nejvyššího lidového shromáždění při přípravě nebo projednávání národní politiky a zákonů a přijímání opatření k jejich provádění. Odvětvové výbory Nejvyššího lidového shromáždění pomáhají při práci Nejvyššího lidového shromáždění při přípravě nebo projednávání národní politiky a zákonů a přijímání opatření k jejich provádění. Odvětvové výbory Nejvyššího lidového shromáždění působí během přestávky Nejvyššího lidového shromáždění pod vedením Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění.

Článek 99 Zástupcům Nejvyššího lidového shromáždění je zaručena nedotknutelnost. Zástupce Nejvyššího lidového shromáždění nesmí být během jeho přestávky zatčen ani trestně potrestán bez souhlasu Nejvyššího lidového shromáždění nebo Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění, s výjimkou případu současného pachatele.

Oddíl 2 předsedy Státní rady Korejské lidově demokratické republiky

Článek 100 Předseda Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky je vůdcem Korejské lidově demokratické republiky zastupujícím stát.

Článek 101 Předseda Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky nebude zvolen jako delegát Nejvyššího lidového shromáždění.

Článek 102 Funkční období předsedy Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky je stejná jako v Nejvyšším lidovém shromáždění.

Článek 103 Předseda Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky a velí a řídí všechny ozbrojené síly státu.

Článek 104 Předseda Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky má tyto povinnosti a pravomoci:

1. Usměrňovat celkové podnikání země.

2. Přímo směřujte projekt Výboru pro státní záležitosti.

3. Jmenujte nebo odvolávejte důležitého státního úředníka.

4. Ratifikace nebo zrušení důležitých smluv s jinými zeměmi.

5. Uplatňujte zvláštní oprávnění.

6. Je vyhlášen stav nouze, válečný stav a mobilizační dekret.

7. Organizovat a vést komisi národní obrany během války.

8. Jmenujte nebo svolávejte diplomatické zástupce sídlící v jiných zemích.

9. Vyhlašují se vyhlášky Nejvyššího lidového shromáždění a důležité vyhlášky a rozhodnutí Státní rady.

Článek 105 Předseda Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vydává rozkazy.

Článek 105 Za jeho projekty před Nejvyšším lidovým shromážděním odpovídá předseda Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky.

Oddíl 3 Výbor pro státní záležitosti

Článek 107 Výbor pro státní záležitosti je nejvyšším orgánem státní ochrany státní svrchovanosti.

Článek 108 Výbor pro státní záležitosti se skládá z předsedy, prvního místopředsedy, místopředsedy, místopředsedy a členů.

Článek 109 Funkční období Výboru pro státní záležitosti je stejné jako funkční období Nejvyššího lidového shromáždění.

Článek 110 Výbor pro státní záležitosti má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. Diskutujte o důležitých vnitrostátních politikách a rozhodujte o nich, včetně projektů výstavby obrany.
 1. Dohlížet na příkazy předsedy Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, na rozhodnutí Výboru pro státní záležitosti a na provádění příkazů a přijímat opatření.
 1. Rozhodnutí a směrnice státních orgánů, které jsou v rozporu s příkazy předsedy Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, rozhodnutí výboru pro státní záležitosti a pokyny Výboru pro státní záležitosti jsou zrušeny.
 1. Během přestávky v Nejvyšším lidovém shromáždění jsou na návrh předsedy vlády jmenováni nebo odvoláváni místopředseda vlády, předseda, předseda vlády a další členové kabinetu.

Článek 111 Výbor pro státní záležitosti přijímá rozhodnutí a pokyny.

Článek 112 Výbor pro státní záležitosti odpovídá za jeho činnost před Nejvyšším lidovým shromážděním.

Oddíl 4 Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění

Článek 112 Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění je nejvyšším svrchovaným orgánem ve výklenku Nejvyššího lidového shromáždění.

Článek 113 Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a členů.

Článek 114 Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění může mít několik čestných místopředsedů. Čestným místopředsedou Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění může být jeden ze zástupců Nejvyššího lidového shromáždění, který se dlouhodobě účastnil národního stavebního projektu a významně přispěl.

Článek 115 Funkční období stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění je stejné jako funkční období Nejvyššího lidového shromáždění. I po skončení funkčního období Nejvyššího lidového shromáždění vykonává Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění své povinnosti, dokud není zvolen nový stálý výbor.

Článek 116 Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. Zvolává Nejvyšší lidové shromáždění.
 1. Projednávání a přijímání nových odvětvových zákonů a předpisů, změn a doplňků platných odvětvových zákonů a předpisů vzniklých během recese Nejvyššího lidového shromáždění a přijímání a provádění důležitých odvětvových zákonů schvaluje příští Nejvyšší lidové shromáždění.

3. K projednání a schválení plánu hospodářského rozvoje státu, státního rozpočtu a jeho návrhů na úpravy vznesených během přestávky Nejvyššího lidového shromáždění kvůli nevyhnutelným okolnostem.

4.Interpretuje ústavu a aktuální sektorové zákony a předpisy.

 1. Dohlíží na vymáhání dodržování zákonů státními orgány a přijímat opatření.
 1. Zemské lidové shromáždění, kterým se ruší ústava, zákony a vyhlášky Nejvyššího lidového shromáždění, příkazy předsedy Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, rozhodnutí a pokyny Výboru pro státní záležitosti, rozhodnutí a pokyny státních agentur které jsou v rozporu s nařízeními, rozhodnutími a směrnicemi Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění. Zastavte výkon nesprávných rozhodnutí.
 1. Provádí záležitosti týkající se voleb zástupců Nejvyššího lidového shromáždění a organizujte záležitosti voleb pro zástupce místního lidového shromáždění.
 1. Jedná s delegáty Nejvyššího lidového shromáždění.
 1. Jedná s odvětvovým výborem Nejvyššího lidového shromáždění.
 1. Výbory vlády, příjmení nebo vyloučení.
 1. Během přestávky v Nejvyšším lidovém shromáždění jsou na návrh předsedy vlády jmenováni nebo odvoláváni místopředseda vlády, předseda, předseda vlády a další členové kabinetu.
 1. Jmenuje nebo odvolává členy odvětvových výborů Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění.
 1. Volí a předvolává soudce lidových soudců Nejvyššího soudu.
 1. Ratifikuje nebo ruší smlouvy uzavřené s jinými zeměmi.
 1. Rozhoduje a oznamuje jmenování nebo předvolání diplomatických zástupců pobývajících v jiných zemích.
 1. Stanovuje medaile, medaile, čestné tituly, diplomatické pozice a uděluje medaile, medaile a čestné tituly.
 1. Skouší velvyslaneckou moc.
 1. Vytváří nebo upravuje správní jednotky a správní obvody.
 1. Reprezentuje navenek, včetně jednání s Národními shromážděními jiných zemí a mezinárodními parlamentními organizacemi.

Článek 117 Předseda Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění organizuje a řídí práci Stálého výboru. Předseda Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění zastupuje stát a přijímá pověřovací listiny a předvolání vyslanců z jiných zemí.

Článek 118 Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění pořádá plenární zasedání a stálá zasedání. Plenární schůze se skládá ze všech členů a stálá schůze se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka.

Článek 119 Plenární zasedání Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění projednává a rozhoduje o důležitých věcech vyplývajících z realizace povinností a pravomocí Stálého výboru. Výkonná schůze projednává a rozhoduje o otázkách delegovaných plenárním zasedáním.

Článek 120 Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění vydává dekrety, rozhodnutí a pokyny.

Článek 121 Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění může zřídit odvětvový výbor, který by mu pomáhal při jednání.

Článek 122 Stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění odpovídá za jeho činnost před Nejvyšším lidovým shromážděním.

Oddíl 5 Kabinet

 

Článek 123 Kabinet je nejvyšší svrchovaná správní výkonná agentura a celková agentura pro správu státu.

Článek 124 Kabinet se skládá z předsedy vlády, místopředsedy vlády, předsedy, ceny a dalších nezbytných členů. Funkční období kabinetu je stejné jako funkční období Nejvyššího lidového shromáždění.

Článek 125 Kabinet má následující povinnosti a pravomoci.

 1. Přijmout opatření k prosazování vnitrostátních politik.
 1. Vydává, mění a doplňuje předpisy týkající se řízení státu na základě ústavy a odvětvového zákona.
 1. Řidí práci výborů vlády, provincií, agentur přímo pod vládou a místních lidových výborů.
 1. Přijímá opatření ke zlepšení orgánů státní správy zavedením nebo zrušením agentur přímo pod vládou, důležitých správních a ekonomických institucí a podniků.
 1. Připravuje plán hospodářského rozvoje státu a stanoví prováděcí opatření.

6. Uspořádává státní rozpočet a stanovuje prováděcí opatření.

 1. Organizujte a realizujte podniky v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, dopravě, poštovních službách, obchodu, obchodu, hospodaření s půdou, městským managementem, vzdělávání, vědy, kultury, zdraví, tělesné výchovy, správy práce, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a dalších sektory.
 1. Přijímá opatření k posílení měnového a bankovního systému.
 1. Provádí inspekční a kontrolní projekty za účelem stanovení státního řídicího řádu.
 1. Přijímá opatření k udržení sociálního řádu, k ochraně vlastnictví a zájmů státu a organizací sociálního družstva a k zaručení práv občanů.
 1. Jedná v zahraničí uzavíráním smluv s jinými zeměmi.
 1. Ruší rozhodnutí a nařízení správních a ekonomických institucí, která jsou v rozporu s rozhodnutími a směrnicemi vlády.

Článek 126 Předseda vlády organizuje a řídí práci kabinetu. Předseda vlády zastupuje vládu Korejské lidově demokratické republiky.

Článek 127 Vláda pořádá plenární zasedání a stálé zasedání. Plenární zasedání kabinetu se skládá ze všech členů kabinetu a stálé zasedání se skládá z předsedy vlády, místopředsedy a dalších členů kabinetu jmenovaných předsedou vlády.

Článek 128 Plenární zasedání vlády projednává a rozhoduje o nových a důležitých otázkách vyplývajících z administrativních a ekonomických projektů. Výkonná schůze projednává a rozhoduje o otázkách delegovaných na plenárním zasedání kabinetu.

Článek 129 Kabinet rozhoduje a vydává pokyny.

Článek 130 Kabinet může zřizovat nestálé výbory, které mu budou nápomocny při podnikání.

Článek 131 Kabinet odpovídá za svou činnost před Nejvyšším lidovým shromážděním a před Stálým výborem Nejvyššího lidového shromáždění během jeho přestávky.

Článek 132 Nově zvolený předseda vlády kabinetu skládá jménem členů kabinetu přísahu v Nejvyšším lidovém shromáždění.

Článek 133 Výbor vlády a provincie jsou výkonnými agenturami vlády a ústředními správními orgány pro každý sektor.

Článek 134 Výbory a provincie kabinetu pod vedením kabinetu jednotně kontrolují a řídí projekty v příslušném sektoru.

Článek 135. Výbory vlády a provincie organizují schůze výborů a výkonná zasedání. Schůze výborů, schůzí provinčních výborů a kádrů diskutují a rozhodují o rozhodnutích kabinetu, protiopatřeních k provádění směrnic a dalších důležitých otázkách.

Článek 136 Výbory vlády a provincie vydávají pokyny.

Oddíl 6 Místní lidové shromáždění

Článek 137 Provinční (město), město (region) a vojenská občanská společnost jsou místní svrchované instituce.

Článek 138 Místní lidové shromáždění se skládá z delegátů volených tajným hlasováním v souladu s obecnými, rovnými a přímými volebními zásadami.

Článek 139 Funkční období provinční (město), města (regionu) a vojenské občanské společnosti je čtyři roky. Nové volby místního lidového shromáždění budou probíhat v souladu s rozhodnutím příslušného místního lidového výboru před skončením funkčního období místního lidového shromáždění. Nelze-li konat volby z důvodu nevyhnutelných okolností, prodlužuje se funkční období do doby konání voleb.

Článek 140 Místní lidové shromáždění má tyto povinnosti a pravomoci:

1.       Projednává a schvaluje zprávy o plánech hospodářského rozvoje místních obyvatel a formuláři implementace.

2.       Schvaluje zprávy o místních rozpočtech a jejich plnění.

3.       Přijímá opatření k prosazování vnitrostátních zákonů v regionu.

4.       Volí a předvolává předsedy, místopředsedy, tajemníka a členů příslušného lidového výboru.

5.       Volí a předvolává soudce a lidové soudce příslušného soudu.

6.       Ruší nesprávná rozhodnutí a pokyny příslušného lidového výboru, dolního lidového shromáždění a lidového výboru.

Článek 141 Místní lidové shromáždění pořádá pravidelná a ad hoc zasedání. Pravidelná zasedání svolává příslušný lidový výbor jednou nebo dvakrát ročně. Konferenci v Limsi svolává, pokud to považuje za nutné příslušný lidový výbor nebo pokud o to požádá více než třetina všech delegátů.

Článek 142 Místní lidové shromáždění se zřizuje, pouze pokud se ho účastní alespoň dvě třetiny všech delegátů.

Článek 143 Místní lidové shromáždění volí svého předsedu. Schůzi vede předseda.

Článek 144 Místní lidové shromáždění rozhoduje.

Oddíl 7 Místní lidový výbor

Článek 145 Provinční (město), město (region) a vojenské lidové výbory jsou místními suverénními institucemi v prostoru příslušného lidového shromáždění a jsou správními výkonnými orgány místní suverenity.

Článek 146. Místní lidový výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a členů. Funkční období místního lidového výboru je stejné jako funkční období příslušného lidového shromáždění.

Článek 147 Místní lidový výbor má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. Zvolává lidové shromáždění.
 1. Vede jednání pro volbu zástupců lidového shromáždění.
 1. Jedná s delegáty lidového shromáždění.
 1. Příslušné místní lidové shromáždění, rozhodnutí Vyššího lidového výboru, pokyny a vyhlášky a rozhodnutí Nejvyššího lidového shromáždění, příkazy předsedy Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, rozhodnutí a pokyny Výboru pro státní záležitosti , dekrety, rozhodnutí, pokyny, kabinet a kabinet Nejvyššího lidového shromáždění Vykonává rozhodnutí a pokyny výborů a příjmení.
 1. Organizuje a realizuje všechny administrativní projekty v příslušném regionu.
 1. Připravuje plány hospodářského rozvoje místních obyvatel a zavést prováděcí opatření.
 1. Organizuje místní rozpočty a zavádí prováděcí opatření.
 1. Přijímá opatření k udržení sociálního řádu v příslušném regionu, k ochraně vlastnictví a zájmů státu a organizací sociálního družstva a k zaručení práv občanů.
 1. Provádí inspekční a kontrolní projekty za účelem stanovení řádu státu v příslušné provincii.
 1. Řídí práci výboru  lidí na místní úrovni.
 1. Ruší nesprávná rozhodnutí a pokyny dolního lidového výboru a pozastavte výkon nesprávných rozhodnutí dolního lidového shromáždění.

Článek 148 Místní lidové výbory pořádají plenární zasedání a stálá zasedání. Plenární zasedání místního lidového výboru se skládá ze všech členů a stálé zasedání se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka.

Článek 149 Plenární zasedání místního lidového výboru projednává a rozhoduje o důležitých věcech vyplývajících z plnění jeho povinností a pravomocí. Výkonná schůze projednává a rozhoduje o otázkách svěřených plenárním zasedáním.

Článek 150 Místní lidové výbory přijímají rozhodnutí a pokyny.

Článek 151 Místní lidové výbory mohou zřizovat nestálé výbory, které by jim pomáhaly při podnikání.

Článek 152 Místní lidové výbory jsou odpovědné za své záležitosti před příslušným lidovým shromážděním. Místní lidové výbory poslouchají vyšší lidové výbory, kabinet a stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění.

Oddíl 8 Justice

Článek 153 Stíhání vykonávají ústřední státní zastupitelství, provincie (město pod přímou kontrolou), města (kraje), vojenské státní zastupitelství a zvláštní státní zastupitelství.

Článek 154 Funkční období ředitele ústřední prokuratury je stejné jako funkční období nejvyššího lidového shromáždění.

Článek 155 Státní zástupci jsou jmenováni nebo odvoláváni ústřední prokuraturou.

Článek 156 Prokuratura plní tyto povinnosti:

 1. Sledujeme, zda instituce, podniky, organizace a občané dodržují zákony státu.
 1. Rozhodnutí a směrnice státních orgánů neporušují ústavu, zákony a nařízení Nejvyššího lidového shromáždění, rozhodnutí, příkazy předsedy Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, rozhodnutí a příkazy Výboru pro státní záležitosti , vyhlášky, rozhodnutí, směrnice, rozhodnutí vlády a směrnice Stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění. Monitorujte, zda.
 1. Chrání svrchovanost a socialistický systém Korejské lidově demokratické republiky, majetek státu a organizací sociálních družstev, ústavní práva lidí a životní majetek odhalením zločinců a jiných porušovatelů zákona a hledáním právní odpovědnosti.

Článek 157 Činnost prokuratury sjednocuje ústřední státní zastupitelství a na všechny státní zastupitelství se vztahují nadřízená státní zastupitelství a nejvyšší státní zastupitelství.

Článek 158 Ústřední státní zastupitelství je odpovědné za svou činnost před Nejvyšším lidovým shromážděním a před Stálým výborem Nejvyššího lidového shromáždění během jeho přestávky.

Článek 159 Rozsudky vydává ústřední soud, zemský (městský) soud, město (kraj), vojenský civilní soud a zvláštní soud. Rozsudek je vynesen na jméno Korejské lidově demokratické republiky.

Článek 160 Funkční období předsedy ústředního soudu je stejné jako funkční období nejvyššího lidového shromáždění. Funkční období ústředního soudu, zemského (městského) soudu, městského (regionálního) a vojenského lidového soudu a lidových soudců jsou stejné jako u příslušného lidového shromáždění.

Článek 161 Ředitele a soudce zvláštního soudu jmenuje nebo odvolává ústřední soud. Lidoví soudci zvláštního soudu jsou voleni na příslušné schůzi vojenských úředníků nebo na schůzi zaměstnanců.

Článek 162 Soud plní tyto povinnosti:

1.        Chrání svrchovanost a socialistický systém Korejské lidově demokratické republiky, majetek státu a organizací sociálního družstva, ústavní práva lidí a živý majetek prostřednictvím soudních činností.

2.        Zajišťuje, aby všechny instituce, podniky, organizace a občané přesně dodržovaly zákony státu a aktivně bojovali proti členům třídy a všemožným porušovatelům zákona.

3.        Vykonává rozsudky a rozsudky o majetku a vést notářskou činnost.

Článek 163 Soud vede soud složený z jednoho soudce a soudců dvou osob. Ve zvláštních případech se může skládat ze tří soudců.

Článek 164 Proces je otevřený a zaručuje obviněnému právo na obhajobu. Podle zákona nemusí být proces zveřejněn.

Článek 165 Soud bude veden v korejském jazyce. Lidé z jiných zemí mohou u soudu mluvit vlastním jazykem.

Článek 166 Soud je při soudním řízení nezávislý a své soudní činnosti provádí v souladu se zákonem.

Článek 167 Ústřední soud je nejvyšším soudem Korejské lidově demokratické republiky. Ústřední soud dohlíží na soudní práci všech soudů.

Článek 168 Ústřední soud odpovídá za jeho záležitosti před Nejvyšším lidovým shromážděním a před Stálým výborem Nejvyššího lidového shromáždění během jeho přestávky.

Kapitola 7 Erb, vlajky, země a hlavní města

Článek 169 Ředitel Korejské lidově demokratické republiky má na oválném okraji ucha rýže nádhernou vodní elektrárnu s červeným pruhem označeným jako 《Korejská lidově demokratická republika》 a je zde nádherná vodní elektrárna na okraji ucha rýže zapletený do červeného pásu a na konci je Seongsan revoluce Mount Baekdu a brilantně červená pěticípá hvězda.

Článek 170 Vlajka Korejské lidově demokratické republiky má uprostřed svých rozmary širokou červenou šířku a pod ní tenkou bílou šířku, následovanou modrou šířkou a červenou pěticípou hvězdou v bílém kruhu na strana červené základny. Vertikální a horizontální poměr rozmarů je 1: 2.

Článek 171 Stát Korejské lidově demokratické republiky je „hymna“.

Článek 172 Hlavním městem Korejské lidově demokratické republiky je Pchjongjang.

S projevem hluboké úcty

 • JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
5/5 - (2 votes)
(Visited 219 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *