Novoroční přání nové vládě České republiky a MZČR

Napsal
Sdílet článek
Nevážení politici ČR a ministři všech resortů,
chtěli bychom vám, určitě jménem většiny českého národa, sdělit jednu důležitou skutečnost, kterou si patrně neuvědomujete a to, že snad nikdy v minulosti vás český lid, vaši zaměstnavatelé a voliči, nenáviděli v tak velké míře jako dnes.

Spekulativní podraz při volbách, za který se ani nestydíte a kterým jste se dostali ke svým neskutečně dobře placeným korytům a pořád máte málo, je vizitkou mentality a svědomí každého z vás osobně.
Skutečnost, že lezete do zadku zločincům ze západu, kteří po celém světě jen vraždí nevinné lidi a berete si příklad z jejich genocidy bio-chemickým neověřeným a neschváleným svinstvem, obsahujícím skryté látky, pro ovládání a vraždění obyvatel, je strašná a trestuhodná skutečnost, která bude brzy potrestána novým procesem v Norimberku a také odsouzena každým slušným a inteligentním obyvatelem této planety.
Je až neuvěřitelné, kde berete tu hnusnou drzost, zastrašovat, šikanovat, buzerovat, trestat slušné lidi policií, která má „pomáhat a chránit“ a že se nenajde ani jeden politik, který by si to uvědomil a snažil se sjednat nápravu. Ti kteří se ozvou se svou pravdou, ať už vědci, lékaři, atp., jsou v této pochybné demokracii následně krutě zastrašováni a odstaveni, jako nějaký plevel, přesto, že se brzy ukáže, že měli pravdu ve většině svých názorů a varování.
Nikdo z voličů vám nedal právo rozhodovat o zdraví a o životech obyvatel, jak to uvádí naše zákony, Ústava, Listina zákl. práv a svobod. atd., takže vaše nařízení o plošné likvidaci obyvatel neschválenou a nevyzkoušenou americkou vakcínou, je genocida nejvyššího kalibru. Nikdo vám nedovolil a neschválil, aby jste beztrestně porušovali zákony této země a nedodržovali výsledky a nařízení nezávislých soudů ČR.
Každé zlo, spáchané v minulosti na nevinných lidech, bylo vždy většinou po právu potrestáno a věřte, že i vy této spravedlnosti neuniknete a nikam se před ní neschováte, všechno je pečlivě zdokumentováno a zaznamenáno, pro následující spravedlivý soud a následný trest.
Pokud nebude brát vážně a zodpovědně právo lidu této země a nebudete bránit jejich životy a zdraví a nebudete naslouchat jejich představám a přáním pro spokojený a šťastný život nás i našich dětí, pak jste na straně zla a zlo bude v blízké době řádně a spravedlivě potrestáno, tomu věřte.
A neradi bychom se dožily doby, kdy budou kolem cest viset na kandelábrech vaše těla, jako spravedlivý rozsudek za vaše kruté a nelidské činy.
Český lid už dost dlouho trpí bezprávím a terorizováním vašimi podivnými zákony a vyhláškami, které postrádají zdravý rozum a logiku!!!
Jednou každá nádoba přeteče, pokud se přítok bezpráví nezastaví a každý neúnosný tlak musí skončit výbuchem!
Na Slovensku už se vyrábějí dřevěné šibenice a nejsou to jen symboly spravedlnosti, ale prostředky ke sjednání nápravy zločinů proti lidskosti.
Také by bylo vhodné zajistit a zabezpečit, aby naše zem nebyla rozkradena a rozprodávána cizincům, aby sem nebyli zváni maskovaní teroristé,
pod záminkou ilegálních imigrantů, utíkajících před už neexistují válkou, bez rodin a dětí, kteří veřejně prohlašují, že k nám jdou vyvraždit bezvěrce.
Jak můžete dopustit, aby tyto vypláchnuté mozky rozhodovaly o naší kultuře a o našich zákonech a ještě jste jim za naše daně stavěli mešity?!!!
Jak se zachovala naše západní, údajně „spojenecká armáda“, když zanechala všechnu svoji výzbroj teroristům a zbaběle prchla z boje, je snad každému jasné
a určitě nemá žádný občan ČR zájem o jejich základny na našem území. Nikdo dobrovolně nesouhlasil s jejich rozmístěním na našem území!!!
Proto vám všem, kdo se snažíte v dobrém pomáhat svému národu a nejde vám jen o dobře placená korýtka,
aby jste se každý sám zamysleli nad svým počínáním a svým svědomím, zda jsou skutečně vaše zájmy a skutky směrovány ke prospěchu národa.
Je víceméně vtipné i děsivé zároveň, kdo a v jakých funkcích nám bude vládnout (viz přiložený plakát), ale pevně věříme, že jste na straně lidu a budete používat zdravý rozum, své svědomí
a hlavně povedete tuto zemi k prospěchu, vzájemné lásce, ohleduplnosti, lidskosti, spravedlivosti a budete svým jednáním, nařízením a rozhodováním
plnit svou funkci, do které jste byli dosazeni, i když neseriozními volbami.
To vám přeje všechen český lid a pevně doufáme, že „Pravda a láska konečně zvítězí!
PF 2022
  • PAVEL PRAVDA
4.7/5 - (3 votes)
(Visited 188 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *