Očekávaná globální katastrofa a záhadná Planeta X, zvaná také Nibiru

Napsal
Sdílet článek

Někdy v r. 1905 zjistili atronomové, že kdesi daleko ve vesmíru dochází k jakémusi vlnění, či kmitání. Nevěděli přesně o co jde, ale usoudili, že se tam v blízkosti nachází nějaký velký objekt, který toto čeření způsobuje. Až teprve v r. 1979 bylo dostatečné množství technologie na to, aby mohli zkoumat co se tam děje. Podle zasvěcenců jde o 10. planetu, kterou nazvali Planeta X, podle historických sumerských záznamů zvaná Nibiru. O Nibiru bylo psáno v předešlé serii článků „Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů – ti, kteří nám skutečně vládnou a jejich NWO.“

I se současnými přístroji není lehké tuto planetu vidět, protože je údajně pokryta červeným prachem. Ale snad prý může být viděna infračerveným teleskopem. Okruh, který planeta obíhá, směřuje přímo k naší Zemi, kterou má obepsat v těsné blízkosti někdy v blízké budoucnosti, nikdo neví přesně kdy. Následky tohoto setkání mají být údajně katastrofální. Většina budov tady na Zemi bude srovnána se zemí, moře zaplaví všecka přímořská a nízko položená místa. Větry nevídané rychlosti, až 300 km/hod budou řádit všude. Sopky budou vybuchovat a všecka úroda bude zničena.

Ti, kteří tuto katastrofu přežijí, budou muset čelit hordám pološílených a hladových lidských trosek, které se budou potulovat kolem a hledat přístřešek a potravu. Nebude žádný elektrický proud, žádná pitná voda, žádné obchody s potravinami, snad ani cesty nebudou a ještě budeme ohrožováni atomovými elektrárnami, protože nebude personál, který by je zastavil.

Podle Johna Moore, který je analysta, detektiv, autor a hlasatel radiového programu a je ve spojení s některými vysoce postavenými členy amerických ozbrojených sil, zkoušejí globalisté pomocí tak zvaného očkování záměrně vyhubit většinu populace, aby až tato katastrofa přijde, nebylo příliš mnoho těch, kteří přežijí, protože by byli nezvládnutelní. Proto nás zkoušejí zničit škodlivými injekcemi, které vůbec nebyly vyvinuty proti nějaké chřipce. Také do nás zkoušejí nainstalovat elektroniku, aby ti, co zbydou, byli ovladatelní na dálku a nestali se hrozbou.

Globalisté si už vybudovali a stále ještě budují podzemní bunkry, někdy i na opuštěných ostrovech, tunelové systémy a celá podzemní města, kde chtějí katastrofu přečkat. Připravují se na tuto situaci už od r. 1979, ale nám o tom říct nechtějí, protože jednak se obávají, že by lidstvo propadlo panice a za druhé, potřebují, aby až do poslední chvíle všecko jaksi fungovalo.

Z toho důvodu veškeré oficiální zdroje popírají existenci planety X a její cestu k naší Zemi. Popírají, že by mohla nastat taková katastrofa a vydávají to za nesmysl a konspirační teorii. Ale to, že se CIA přestěhovala z nízko položeného přímořského města Langley ve Virginii kamsi vysoko do hor, do Denveru, v Coloradu, by nám mělo cosi říct. Stejně tak NSA (National Security Agency) se přestěhovala z přímořského Marylandu do hor, do Utahu. Elon Musk kupuje podzemní majetky a spolu s nimi i práva na dolování. Finanční centra jsou rovněž v horách.

Je určitě mnohem víc takových, kteří v tichosti všecko spakovali a odvezli někam do hor. Na příklad vojáci, ti o tom všem dobře vědí z armádního výcviku. Snad proto se jich tolik po skončení vojenské služby přestěhovalo do Ozark hor, na západ od řeky Mississippi, že je to původním obyvatelům nápadné, že jsou tam najednou samí bývalí vojáci.

Podle některých má k této katastrofě dojít 23. září, podle jiných 23. dubna, ale neříkají, který rok. Armádní zdroje, které nechtějí být jmenovány mají za to, že k tomu dojde asi tak za dva roky. Je snad možné toto spojit s číslem 233, které se v poslední době záhadně vyskytuje veřejně inzerováno všude kolem nás, jak bylo psáno v minulém článku?

James M. McCanney píše, že se planeta X ohlásí sama. Její elektrické konflikty se sluncem způsobí přehnané a velice nepříznivé počasí. Budou časté bouře a silné deště, silné větry a i cyklony. Řeky se budou vylévat z břehů, ale vodu nebude možno pít kvůli znečištění. Některé dny bude příliš horko, jindy přijde sníh a to i v tropických krajích. Oceány začnou vystupovat z břehů – od té chvíle budeme mít asi 30 dnů, než dojde k nejhoršímu.

Co proti tomu dělat? Máte-li dobrý sklep, to je dost dobré útočiště. Také jeskyně může posloužit. Jako další, udělat si zásoby trvanlivých potravin. Vhodná nadmořská výška prý začíná od 200 m nad mořem; všecko, co je níž, může být zaplaveno. Přečtěte si nějaké knihy o přežití v divoké přírodě, kde není nic z toho, na co jsme v dnešní době zvyklí. A hlavně – zachovejte chladnou mysl, protože horká hlava nepřijde na nic kloudného.

Prý se nejedná o dlouhou dobu, to nejhorší je odhadováno na 1-3 dny. Pokud ovšem kdy k něčemu takovému dojde! Oficiální zpravodajské služby se sice stěhují do hor, což ale neznamená, že tato historka je pravdivá. Znamená to pouze, že oni sami tomu uvěřili, anebo že je to pouze další strašák pro nás.

OSN používá podobné strašáky již celá dlouhá léta

V dokumentu nazvaném „Naše společná budoucnost“ (Our Common Future), který vydala jedna z odnoží OSN, která se zabývá životním prostředím, se starají, co všecko může způsobit globální oteplování ozonové vrstvě a lamentují nad tím, že pouště začínají vznikat tam, kde dříve byla orná půda. Je zajímavé, že ve snaze najít pro tyto extrémní jevy odůvodnění si vůbec nevšímají toho, že sami tyto problémy způsobují. Chemickými postřiky ničí ozonovou vrstvu a tím zvyšují vliv škodlivého druhu ultrafialového záření na naši zemi. Umělým ovládáním počasí, které je provozováno už dlouhou dobu způsobují na některých místech přílišná sucha, jinde záplavy, hurikány, tornáda, zemětřesení, tsunami a všecko možné. Dokonce prý i lesní a jiné požáry, v dnešní době tak časté, jsou zakládány agenty globalistů, kteří se domnívají, že tímto způsobem zabrání dalšímu oteplování Země.

To je logika, za kterou by se styděly i děti z druhé třídy. A ještě ke všemu si stěžují, že to všecko je zaviněno tím, že krávy trpí nadměrnou plynatostí a příliš mnoho lidí dýchá.

Ve zmíněném dokumentu jsou probírány všeobecně propagované a nepravdivé důvody pro zničení ochranné ozonové vrstvy, jako je třeba spalování fosilních paliv, i když už je dávno dokázáno, že se o žádné fosilie nejedná a že výfukové plyny všech aut na světě, včetně letadel, autobusů a všeho ostatního, se zdaleka nevyrovnají jedné bouřící sopce. Viní průmyslové plyny a opomíjejí postřiky polí jedovatými látkami jako je Roundup a podobné.

Podle nich, lidí je příliš mnoho a města jsou na prasknutí, jak jsou přeplněná a přitom úplně ignorují důvody, proč jsou města přeplněná, že je to kvůli dostupným pracovním příležitostem, dostupným sociálním službám, kvůli centralizované městské dopravě, takže lidé nemusí kupovat drahá auta a do nich ještě dražší benzin. Oni sami se o tuto centralizaci vynasnažili a teď se diví, že se podle toho řídíme.

Údajně se ekonomická aktivita v posledním století zdvojnásobila a průmyslová produkce vzrostla 50x. S tak zvýšenou průmyslovou výrobou je potřeba větší množství přírodních materiálů jak ze země, tak z lesů, z moří a z jiných vod. A pak lidé staví domy a kupují auta, což je jim trnem v oku, protože my pak tyto průmyslové výrobky používáme a oni je chtějí sami pro sebe. A když přišel japonský vynálezce s autem, které úspěšně jezdilo na vodu, tak ho zničili.

Z toho je zjevné, že tito lidé nechtějí žádné zlepšení, i když by znamenalo snížení spotřeby přírodních materiálů, usnadnění výroby, nebo zlepšení životního prostředí. Nechtějí nic, co by bylo levnější, účinnější a využitelnější. Nechtějí žádný pokrok. Chtějí mít všecko při starém, takže namísto skutečného řešení chtějí omezit spotřebu přírodních zdrojů tím způsobem, že omezí množství jejich odběratelů, což jsme my, lidé. To je to stejné, jako když běžec záměrně zraní svého hlavního oponenta, aby mohl vyhrát závod.

Zmíněný 300-stránkový dokument je plýtvání časem, snahou, penězi, lidmi a i páskou do psacího stroje. Je to vyplýtvaná snaha dávat takové spisy dohromady, které všecky omílají to stejné, s žádným použitelným a humánním řešením nikdy nepřišly a ani přijít nechtějí a nemohou. Je to ultimativní byrokracie, která je naprosto na nic, zbytečná a nepotřebná. Přesto, OSN má takových poboček spousty a všechny jsou jen na to, aby produkovaly tyto nesmyslné spisy, které mají být důkazem jejich práce a přičinlivosti. Na příklad, nadnárodní organizace WHO (Organizace pro světové zdraví) vydá víc peněz za cestování svých zaměstnanců než za výzkum léčiv. Seznam zbytečných organizací, spadajících pod stejně zbytečnou OSN, můžete shlédnout ZDE. Je to pouze částečný seznam!

Všecko je to uměle způsobeno

Jak říká Dane Wigington, ovládání klima je korunní klenot činnosti vojensko-průmyslového odvětví. Je to jejich tichá zbraň neslyšné války – proti nám. Je to zbraň, která dovede zničit celé populační celky, aniž by tito lidé věděli, že jsou pod útokem.

Jako na příklad, současný hurikán Ida není žádný rozmar přírody, ale uměle vytvořená katastrofa. Hurikány jsou těžce osévány shora a doslova prosyceny látkami na ovlivnění klima. Tyto látky jsou elektricky vodivé, takže je snadné je ovládat pomocí silných radiofrekvencí v podobě mikrovln a přisunout je přesně na žádaná místa.

V krátkém videu na shora zmíněné stránce je možno pozorovat jak se hurikán Ida dostal k pobřeží Ameriky, kde se napřed zastavil, protože pozemní mikrovlnná stanice zpomalila jeho postup. Po celou dobu byla tato bouře navigována různými mikrovlnnými vlivy. Tento způsob ovládání bouří byl po prvé použit před asi 74 lety. Tehdy to byl Projekt Cirrus, v r. 1947. Není to žádná bláznivá teorie, ale historická skutečnost, jak i Wikipedia přiznává.

Kdyby ti, kteří počasí ovlivňují si tento hurikán nepřáli, tak by k němu nikdy nedošlo. A stejnou měrou, kdyby si nepřáli, aby se dostal nad obydlenou pevninu, tak by tam nikdy nedorazil. Kdyby si tito manipulátoři nepřáli doslova vysušit a zničit kdysi úrodnou Kalifornii, nikdy by k tomu nedošlo. A takto, protože museli někam tu vodu, kterou Kalifornii upřeli dát, tak ji svrhli na Německo, kde došlo k příšerným záplavám a později na státy New York a New Jersey v Americe, kde jsou v současné době také neopodstatněné a nezvyklé záplavy.

Ve Vietnamu použila americká armáda látky na ovlivnění počasí a když chtěli záplavy, tak si je vyprodukovali. Nejen že ve Vietnamu zničili všechen porost pomocí chemikálie Agent Orange, ale ještě tento stát trápili svými výstřelky při ovlivňování počasí, nemluvě o hrubém a bezdůvodném napadání místního obyvatelstva. To všecho není nic jiného, než otevřená válka. Není to nic jiného, než boj proti nám. Tito lidé nenechají nic v přírodě na pokoji. Naprosto všecko je dnes uměle ovlivňováno, uměle řízeno a nikdy ne k našemu prospěchu.

Jejich snaha nejen že ničí naši planetu, ale odpad ze všech těchto pokusů ještě přispívá ke zničení všeho, co je k životu potřeba, včetně nás samotných, kteří tyto jedy denně vdechujeme.

Takže ani žádnou Planetu X nepotřebujeme

Samozřejmě že ne, jsme schopni zničit se naprosto sami, svou vlastní snahou a přičinlivostí, anebo naopak, svoji mlčenlivostí tam, kde bychom měli mluvit, tichým souhlasem tam, kde bychom měli hlasitě oponovat. Jak to, že ještě všecko toto zlo, které se se zpětnou platností jeví jako příprava na Covid hysterii, jak to, že je toto zlo ještě trpěno? Jak to, že nikdo nežádá vysvětlení, nikdo se nebouří, nikdo nevolá po nápravě? Každý se zavře doma, pustí si denní dávku televizního hypnotizmu, který mu zpracuje jeho vlastní egotismus natolik, že se cítí sám se sebou spokojen, a to je to hlavní! Po nás potopa.

A pak dopadneme jako všichni ti nadrogovaní chudáci na Kensingstonské ulici ve Filadelfii, viz obrázek níže, video ZDE. Když budete číst komentáře k videu, tak zjistíte, že to není ojedinělá situace, ale že podobná situace je dnes ve všech amerických městech. Tomu vděčíme z velké části rodině Sacklerových, kteří pohotově začali vyrábět umělé opioidy, OxyContin a Fentanyl, obojí návykové drogy, které pak lékaři ochotně předepisovali proti bolestem. Ti, kteří pak už další recept nedostali, aby si na ně nenavykli, vyšli do ulic, kde byl těchto pokoutně vyráběných drog dostatek.

Další důvod pro tuto tragedii jsou karantény, které způsobily, že lidé, obzvláště pak mladí lidé, propadli těžké depresi a ti, kteří nespáchali přímo sebevraždu se dnes ničí pomalu pomocí drog. No řekněte sami, není pak lepší tu „strašlivou“ koronu dostat, týden si poležet a být proti ní imunní na život?

  • JANE K.
4.7/5 - (3 votes)
(Visited 365 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *