Očkovaní jsou nebezpečná, i odborníci to přiznávají, ale – byli jsme varováni!

Napsal
Sdílet článek

Israelská organizace nejrůznějších zdravotních odborníků vydala zprávu, ve které hodnotili vliv Pfizerova očkování na lidský organizmus. Prohlásili, že tyto injekce způsobují zranění skoro každému orgánu v lidském těle. Je to katastrofální ublížení na těle, které zavinilo neuvěřitelné množství úmrtí. Ještě nikdy žádné očkování nezabilo tolik lidí. Během prvních 10 dnů měli 288 očkovaných mrtvých a přitom oficiální hlášení jejich Ministerstva zdravotnictví přiznávalo pouze 45 úmrtí. Proč pak museli očkovat 95% celého národa než na to přišli? O co tady jde?

Ovšem není se čemu divit, že očkování mělo tak strašlivé následky, protože žádná z těchto čtyř vakcín (Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca) není ani bezpečná, ani účinná, jak nám bylo tvrzeno. Tyto injekce nebyly rovněž nikdy schváleny pro použití žádnou z kontrolních organizací. Byly pouze povoleny pro použití v současném nouzovém stavu. K takovému povolení bylo nutno dokázat minimálně 50% účinnost očkované drogy, což nejen že je nedostatečné, ale výrobcům se to snadno podařilo, protože záznamy z laboratorních testů jednoduše zfalšovali.

Všecky tyto injekce jsou ve skutečnosti smrtící výrobky a je to zločin, že jsou stále ještě používány na lidech. Žádná z nich nesplňovala podmínky, stanovené kontrolními agenturami. Většina očkovaných onemocněla a mnozí i zemřeli buď okamžitě, nebo o pár dnů později a přesto, nikdo proti tomu nic neudělal. Ani americká FDA, nebo evropská EMA (European Medicines Agency) tyto drogy nezakázala. Co je s nimi v nepořádku? Je to opět plán na naše zničení, stejně jako v Israeli?

Musíme si uvědomit, že žádná z těchto injekcí nás neochraňuje před nemocí, proti které měly být vyvinuty a i výrobci sami přiznávají, že tyto přípravky jsou pouze na to, aby zmírnily vliv nemoci, až ji dostaneme. Jistě, ten vliv nemoci spolehlivě zmírní, když nás tím vpichem zabijí; pak je nám naprosto jedno jestli nás něco bolí, píchá, nebo nadýmá.

A nejen že nás vpichy nechrání ale ještě nám mohou způsobit celou škálu přídavných nemocí, včetně nemoci šílených krav, což je degenerativní neurologické onemocnění, které z očkovaných udělá chodící mrtvoly bez zájmu, bez paměti, bez kousku lidskosti.

Jsme očkovaní proti své vůli

Kdyby všichni očkovaní věděli, co tato očkování obsahují a co mohou způsobit, většina z nich, ne-li všichni, by se očkovat nenechali. Takže jsou vlastně očkováni proti své vůli, což je v přímém rozporu nejen s Norimberským kodexem, ale ještě s mnoha jinými smlouvami, předpisy, s ústavami nejrůznějších států a jinými vládními a právními dokumenty.

Tito lidé nebyli nikdy uvědoměni o tom, co tato injekčně vpravená látka obsahuje, že jsou v ní buňky z potracených lidských zárodků, škodlivé chemikálie, plasty, které nikdy nevyjdou ven, nanočástice s počítačovými schopnostmi, HIV a rakovinové zárodky. Nikdo jim nevysvětlil, že umělé mRNA změní jejich vlastní DNA a udělá z nich patentovatelného člověka, který se stane majetkem toho, kdo vlastní patřičný patent. Neřekli jim, jaké škodlivé následky tento vpich s sebou přináší, jak moc lidí už na to zemřelo, že je to pokusná droga a oni sami jsou pokusní králíci v jedné velké, celosvětové laboratoři.

A nakonec i ti očkovaní se musí nadále dusit za hadrami, vyrobenými ze škodlivých materiálů, do kterých byly uměle vpraveny parazitní nano-žížaly a další jedovaté chemikálie, nebo radioaktivní materiál. Stále dál musí být testováni, nesmí do mnohých obchodů bez potvrzení o testu, nesmí se stýkat s příliš mnoha dalšími, ať už očkovanými či neočkovanými, že budou zmagnetizováni a že ještě ke všemu tuto nemoc přenáší na druhé.

Takže co tím všichni ti očkovaní získali? Nic, vůbec nic, než zničení vlastního zdraví a často podstatné zkrácení života.

Lidský život dnes nemá cenu

A to ještě ke všemu mnohá tato „očkování“ obsahují buňky z nenarozených lidských zárodků. Ženy, které si nechaly udělat potrat byly v záznamech vedeny jakože podstoupily „břišní hysterektomii.“ Během operace byly současně sterilizovány a živý lidský zárodek byl jednoduše strčen do lednice, kde čekal na rozkouskování za účelem použití v „očkováních!“ Tyto nenarozené děti byly přitom naprosto v pořádku a ponechány na místě, by se vyvinuly ve zdravé lidské tvory. Je toto normální chování pro lidskou společnost? Je toto lidumilný a etický čin?

V poslední době je rovněž víc a více případů transplantování orgánů z mrtvých jedinců těm živým. Některé transplanty s sebou přinášejí ještě něco, co nikdo neví co to je, ale může to být část duše původního majitele. Obdarovaní dostávají stejné myšlenky, mají chuť na stejná jídla, do nekonečna se jim promítají poslední minuty života mrtvého dobrodince. Co když i očkovaní dostanou spolu s lidskými zárodky do sebe část jejich duše? Jaký vliv to na ně bude mít? Zůstanou dále ti stejní lidé? A není to tak náhodou kanibalismus?

Kontrolní úřady by měly zakročit

Kontrolní úřady, jako je americká FDA a evropská EMA měly už dávno zakročit a zastavit veškeré očkování. Množství úmrtí již dosáhlo nevídané výše, v Evropě se blíží 15 000 mrtvých a čítá statisíce nemocných a v Americe je to aspoň 50 000 mrtvých a přesto se nic neděje, očkuje se stále dál. Lidem a i lékařům je stále dál nalháváno, že toto všespasitelné očkování je naše jediná záchrana proti nemoci, která vůbec neexistuje a snad ani nikdy neexistovala.

Byly napsány petice, které tyto kontrolní orgány, včetně WHO a CDC vyzývaly k zastavení této genocidy. I v České republice byla zaslána petice vládě (kterou censura okamžitě z internetu odstranila, ale na Parlamentních Listech se udržela) a nic tím nebylo docíleno. Hlas lidu zřejmě nemá tu váhu, což znamená pouze jedno, že všechny tyto organizace jsou součástí spiknutí proti lidstvu, spiknutí proti nám, že tuto genocidu podporují a v žádném případě nemají na mysli naše dobro. A proto jsou počty mrtvých a nemocných neustále manipulovány a lékaři jsou zrazování od správného hlášení vedlejších účinků a úmrtí.

Lidé sami měli napřed pátrat a teprve pak se nechat očkovat

Když chcete vyhodit něco, co už nepotřebujete, tak to jednoduše vezmete a vyhodíte. A za týden to hledáte, protože to přece jen někdy potřebujete. Takže než něco vyhodíme, je třeba napřed přemýšlet a vesměs čekat – čas sám ukáže, jestli je ona věc někdy potřebná. Vyhodit je to snadné, šup – a je to pryč. Takže vyhodit něco je snadné a rychlé. Proto s tím nespěchejte.

Stejně tak není radno spěchat s jakýmkoliv drastickým zásahem jako je očkování. Očkování je drastický zásah, protože vpichem, neboli invazivním způsobem je do těla vpravena látka, o které nic nevíme a nemusí o ní nic vědět ani lékař, který očkování provádí a kterému tolik věříme, že mu svěřujeme do ochrany své vlastní zdraví.

A přitom nás příroda vybavila vším, co potřebujeme. Máme v sobě vlastní nemocnici i s personálem. Postupně se uzdravíme z lecjakých nemocí; jsme tak dokonalí! Že to neumíme plně využívat, je něco jiného. To je, kde bychom měli zabrat a ne dát zodpovědnost za naše zdraví a za náš život někomu jinému, kdo pobíhá po budově v bílém plášti a má na svou MUDrost glejt. I malíři pokojů nosí bílé pláště a někde i kominíci. To neznamená, že před bílým pláštěm padneme na sedací část a předáme mu – třeba i proti jeho vůli – péči o náš vlastní život.

Jak mohli lidé uvěřit v nesmyslná očkování, když výrobci vakcín jsou zákonem chráněni proti soudnímu stíhání kvůli škodám, které jejich výrobky napáchají? Když někomu v nemocnici uříznou špatnou nohu namísto té nemocné, může z nich soudně vymáhat náhradu. (Ne že by mu ty peníze nohu znovu koupily.) Po výrobcích očkování nelze žádat nic, vůbec nic a je na to zákon, což je samo o sobě na úrovni zločinu a jasně nám to naznačuje, že jsou pro to nejspíš pádné důvody.

To, že skoro všechny farmaceutické firmy mají nechvalnou minulost, se kterou není co se chlubit, která je poseta soudy za ublížení na těle a úmrtí, způsobená jejich výrobky, na to se taky nikdo záhadně neohlížel. Že o tom nevěděli? Pak se už vůbec neměli nechat očkovat, když nevěděli s kým jednají.

Snaha vyrobit očkování proti koronaviru se táhne už asi 20 let a nikdy nikdo nedocílil nic, co by bylo použitelné. Všecka pokusná laboratorní zvířata na jejich zkoušky doplatila životy. A najednou – ejhle – vakcína, jakoby spadla z nebe. Tentokrát z toho pokusná zvířata vyvázla snadno, protože na pokusy byli použiti lidé! Svět je jich plný, řekli si výrobci vakcín, a nic nám nemohou, protože jsme chráněni zákonem.

Takže vakcíny nejen že nebyly testovány, ale ani žádná dokumentace o jejich výrobě a záznamy z prvních zkoušek na lidech nejsou k dispozici. To celé je jedno obrovské tajemství. Ani lékaři nebyli informováni a tím pádem nevědí, co v těchto očkováních je. Předložili jim stejnou propagandu jako nám a lékaři, donuceni poslouchat farmaceutické firmy pod hrozbou ztráty licence, nutné pro praktikování medicíny, těm lhářům (snad ze zvyku) uvěřili.

Veškeré informace o těchto očkováních a o následcích na ně jsou i dnes zkreslovány. Nikdo neví skutečný stav ublížení na těle a počet úmrtí. Nikdo neví, co tyto jedy způsobí dlouhodobě. Očkování nejen že nikoho nechrání proti nemoci, ale způsobuje další, přídavná onemocnění, která jsou daleko horší než korona sama. Všecky účinné léky byly odstraněny, zakázány a demonizovány. Censura nesouhlasících názorů a varování proti očkování přímo bije do očí. Tu nelze přehlédnout, je to horší než bývalá komunistická propaganda, kterou všichni tak dobře známe – a přesto, tolik z nás na tyto zjevné lži uvěřilo a nechali se hrdinně očkovat!

Ale byli jsme předem upozorněni

Globalisté nás vždycky upozorní předem. Vždycky nám dají signál, na který můžeme zareagovat. Musíme ovšem umět tyto signály číst a rozumnět jim. Jako na příklad, už před několika týdny se roznesla zpráva, že jen některé ampulky s očkovací látkou obsahují skutečné očkování a jiné v sobě mají pouze destilovanou vodu. Jelikož každá injekce obsahuje registrační číslo, ke němuž jsou později připojeny osobní informace toho, kdo ji dostal, někde v neznámu, kde tyto informace sledují, budou velmi dobře vědět kdo dostal skutečnou věc a kdo ne. Jak říkám, je to test, je to obyčejné testování, někteří dostanou skutečnou věc, jiní placebo. A ti očkovaní jsou pokusná laboratorní zvířata.

Na první pohled se to zdá být nevinný omyl, anebo chyba při výrobě. Ale co když je to ještě ke všemu na to, aby mohli později říct: „Ty vedlejší účinky nemohly být z očkování. Vždyť se podívejte, tihle taky byli očkovaní a jsou naprosto v pořádku.“

Americká Národní knihovna medicíny (National Library of Medicine) má mezi svými spisy dokument, který pojednává o informovaném souhlasu očkovaného s očkováním a o riziku, které Covid-19 očkování představuje tím, že zhoršuje i jiné klinické nemoci. V tomto dokumentu se říká přímo, že:

Vakcíny proti Covid-19 mohou zcitlivět očkované k daleko horším nemocem, než kdyby očkováni nebyli. Očkování proti SARS, MERS a RSV nebyly nikdy povoleny k použití a informace o jejich vývoji a testování vzbuzují vážná mechanistická znepokojení: tyto vakcíny byly navrženy empiricky … bez ohledu na způsob vpravení do těla mohou zhoršit Covid-19 nemoc skrze posílení protilátek. Toto riziko bylo dostatečně skryto v zápisech o klinických zkouškách …“

To není žádná konspirační teorie! To je oficiální, vládní organizace, která toto zveřejňuje!

Takže neříkejte, že jsme vás nevarovali! To, že jste to nebrali vážně, je vaše věc!“ Řeknou nám jednou globalisté.

Dokonce i sám Bill Gates nás jaksi varoval. Na začátku videa říká otevřeně: „ … jsou tam věci, které jsou geneticky změněné a my je dáme malým dětem do ramene … střihneme to přímo tam …“ Jak video pokračuje, tak jsou vypočítávána ublížení na těle očkováním a předváděny ukázky následků. Americké děti jsou dnes očkovány hned od narození a dostanou celkem asi 70 různých očkování, mám dojem že do 3 let, z nichž žádné nepotřebují. Proto mají následující potíže: 1/6 má potíže s učením, 1/9 má astma, 1/10 má mentální nemoc, 1/13 má těžké alergie na potravu, 1/20 jsou epileptikové, 1/50 mají autismus, 1/400 mají cukrovku.

Podle vlastních zkušeností si myslím, že je to touto dobou ještě o značný kus horší.

Jedno z dalších varování byly Olympijské hry v Londýně, v r. 2012. Úvodní mega představení zahrnovalo lékaře a sestry, tančící kolem tří stovek nemocničních postelí, na kterých byly malé děti. Vydávali to za poctu britskému zdravotnictví, ale ve skutečnosti to byla nesmírně morbidní scéna, viz video.

Napřed sestřičky a lékaři tančili a děti skákaly po posteli. Všichni se zjevně radovali. Pak dali děti spát, dvě do jedné postele a na scénu vnikla skupina černých postav se zvířecími, rohatými, či ušatými hlavami, kteří se plížili podél postelí se spícími dětmi. Přivezli jakousi obrovskou klec, která byla na poschodí – na amerických hranicích s Mexikem jsou dnes přivandrovalé děti drženy v klecích, což je pohoršující! Mělo to snad znázorňovat špatné sny, ale pro toho, kdo je jen trochu obeznámen s taktikami globalistů, je to zjevná satanistická symbolika.

Na scéně se začaly objevovat zrůdy, některé vylézaly přímo z postelí. Černé rohaté postavy spolu se zrůdami útočily jak na děti, tak na ošetřovatelky a lékaře, kteří se jich zjevně báli. Scénu začala dominovat obrovská postava, celá v černém, se zlým obličejem a svítícíma očima. Osvětlené náznaky pyramid, nebo taky zednářské znaky lemovaly celý okruh. Černé postavy a zrůdy pronásledovaly děti, zatím co lékaři a sestry stáli v houfu a cvičili spartakiádu. Ženské postavy, celé v černém a s černým deštníkem, stylu Mary Poppins se začaly předvádět uprostřed.

Černé postavy a zrůdy postupně opustily scénu, nebylo jasné co je k tomu vedlo. Všichni se uklidnili, chvilku společně cvičili spartakiádu a pak byly děti zpátky v postelích, po dvou a sestřičky, spolu s Mary Poppins postavami je ukládaly ke spánku. Doprostřed scény byl promítnut obrázek spícího nemluvněte, které také mohlo být mrtvé.

To všecko je obrovská symbolika a není pro nás ani trochu dobrá. Jasně to ukazuje co přijde a co taky přišlo. 

Protilátky nebo T-buňky?

Očkování je přesto na nás neustále nuceno, prý kvůli protilátkám. Dnešní vědecký svět je doslova posedlý protilátkami proti nemoci, ale tyto nemají zdaleka tak velký význam, jak se jim přičítá. To nejdůležitější z imunitního systému jsou tak zvané T-buňky, neboli paměťové buňky, což je druh bílých krvinek, které se vyvíjejí v kostní dřeni. Těmto buňkám velmi škodí stres, nedostatek spánku a nedostatek slunce. To, co podporuje jejich činnost je vitamín D, plus vitamín C a ze všech ostatních věcí: česnek!

Uvědomte si, jak důkladná a zrádná je celá tato koronavirová akce: přehnaný důraz na nedůležité protilátky, nedostatek slunce kvůli karanténě a trvalý stres ve formě strachu z nějaké pomyslné nemoci, jejíž existenci ještě nikdo nedokázal.

Nová studie zjistila, že lidé, kteří přišli do styku s Covidem-19 a přitom vůbec nebyli infikováni, tím dodali svým T-buňkám dostatek informací k tomu, aby byli proti této nemoci imunní. A to i tehdy, když neměli žádné protilátky. Takže se dá čítat s tím – a skutečně zodpovědní lékaři a vědci to potvrzují – že velká většina z nás všech už jsme proti koronaviru imunní.

Významný profesor Montagnier řekl …

Francouzský virolog, nositel Nobelovy ceny Luc Montagnier prohlásil ve videu, že „Protilátky jsou to, co způsobuje, že je infekce posílena. Je to tak zvané zesílení na bází protilátek a to vytváří varianty, které pak jsou odolné vůči očkování. Očkovat lidi takhle na veliko je obrovská chyba. Je to vědecká chyba zrovna jako medikální chyba.

Sleduji to všecko a vidím, jak ve všech zemích ty křivky s očkovanými stoupají a jsou těsně následovány křivkami úmrtí,“ říká profesor. „V Institutu jsem dělal pokusy s očkovanými a viděl jsem jasně, jak protilátky v nich vytvářejí různé varianty této nemoci.“

Česká mikrobioložka Soňa Peková řekla …

Při rozhovoru s českým vydáním CNN, Dr. Peková prohlásila: „Nemyslím, že ty vakcíny budou fungovat. Byly vyvinuty proti něčemu, co už dávno neexistuje … Neznáme jejich dlouhodobou bezpečnost. Nemám obavy z okamžitých problémů, ale z toho, co se stane za 5 nebo 10 let.“

Dr. Peková chápe, že farmaceutické firmy jsou na tom finančně zle (kvůli příliš četným soudům, kdy jejich léky ublížily), takže potřebují finanční podporu. Ovšem geneticky změněné vakcíny a jejich revoluční návrhy – tady nemáme dost zkušeností s něčím takovým.

To, co se objevilo loni na podzim a v zimě byly jiné chřipky, než původní korona. Každá nová vlna chřipky byla způsobena zcela něčím jiným a postupně odešla. Kdyby to totiž byly mutace jedna druhé, pak bychom to poznali, ale toto není ten případ. Je to něco jiného, je to umělá věc a viry, které ji způsobují byly geneticky změněny. Sama se očkovat nenechá.

Propaganda ve velkém

A propaganda postupuje stále dál. Nejen že jsou lidé agitováni, aby se nechali očkovat. Jsou jim slibovány odměny, zadarmo jídlo, zadarmo pivo, finanční příspěvky, lepší zaměstnání a jiné. Propaganda se zaměřila i na děti, které agitují, aby se nechaly očkovat, viz video. Kreslená zvířátka v něm skáčou a radují se, že konečně budou mít vakcínu! Děti asi po ničem netouží tak moc jako nechat se očkovat! Část textů písně, která toto video doprovází je níže:

Nechám si dát vakcínu a budu zase fit … budeme plánovat samé bláznivosti, které jsme předtím nemohli dělat … jakmile budou všichni očkováni, to bude divoké … nemohu se těch očkování dočkat …“

  • JANE K.
(Visited 1 195 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *