Odpírači vojenské služby a „horní patra justice“

Napsal
Sdílet článek

Portál Seznamzpravy.cz přinesl 25. 7. 2021 další článek, který se týká odpíračů vojenské služby, tentokrát ve vztahu k „horním patrům justice“:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/striz-neni-jediny-odmitace-vojny-stihali-i-dalsi-z-hornich-pater-justice-170336#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=sFBdd1bhTnp-2021072508

Článek vyvolává některé otázky, kterým stojí za to věnovat pozornost.

Otázka:

Jeden z dotazovaných bývalých komunistických vojenských prokurátorů se hájí odkazem na „slova někdejšího disidenta a zástupce VONS [Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných] Petra Uhla z roku 2005, že vinit [vojenského prokurátora] za žalobu Kočího je absurdní. Uhl také připomněl, že žalobce požadoval nižší trest.“ Je to přesvědčivá obhajoba?

Odpověď:

Tato „obrana Uhlem“ není nemá žádný právní význam. Spíše lze říct, že je „absurdní“, když vojenský prokurátor požaduje pro nevinného občana „nižší trest“. Pro nevinné lidi se nemá žádat žádný trest.

Otázka:

Proč vojenský prokurátor nepožadoval pro Kočího zproštění obžaloby?

Odpověď:

Patrně proto, že neuznával závaznost mezinárodních dokumentů, týkajících se se ochrany základních práv a svobod. To je zřejmé i z toho, proč po roce 1989 bránil rehabilitacím odpíračů vojenské služby.

Například dne 14. 7. 1993 ve věci druhého odsouzení Josefa Stasiuka (1930-2017) uvedl: „Nelze konstatovat, že by … došlo k porušení zákona.“ Namítaný „rozpor s mezinárodními právními dokumenty“ vojenský prokurátor odmítl s tím, že ho „nelze akceptovat“. (Sdělení Hlavní vojenské prokuratury ČR č.j. Pz 130/92-13)

Dne 5. 10. 1993 v kauze Ladislava Koreně (1939-2020) uznal, že „uložený trest sice byl přísný“, nicméně dodal: „Avšak nelze jej považovat za zřejmě nepřiměřený.“ (Sdělení Hlavní vojenské prokuratury ČR č.j. Pz 58/93-9)

Otázka:

Znamená to, že se Josef Stasiuk a Ladislav Koreň jsou dosud vinni?

Odpověď:

Nikoli. Po zrušení vojenských prokuratur oba dosáhli plné rehabilitace, a to na základě mezinárodních právních dokumentů, jimiž bylo Československo vázáno ještě před rokem 1990. Viz rozsudky Nejvyššího soudu ČR ze dne

  • 4. 3. 1999 sp. zn. 6 Tz 144/98 ve věci Ladislava Koreně;
  • 5. 12. 2002 sp. zn. 4 Tz 60/2002 ve věci Josefa Stasiuka.

Otázka:

V jiném případě se Anton Papfy (nar. 1969) odvolával „na vládní ustanovení o hornících, podle pracovníků vojenské správy ale nebyl na příslušném seznamu těch, kterým byl povolen odklad služby v armádě“. Jak to posuzovat?

Odpověď:

Sdělení v částce 41/1958 Ú. l. praví výslovně: „Podle usnesení vlády ze dne 12. března 1958 č. 229… budou k výkonu základní služby povoláváni odvedenci – horníci pracující v uhelných dolech pod zemí, jen pokud o to požádají.“

Sporná otázka tedy nespočívala v tom, zda vojenská správa měla Papfyho na nějakém svém seznamu, ale v tom, zda Papfy požádal, či nepožádal o povolání. A Papfy o povolání nepožádal.

Otázka:

Jak nahlížet na to, že bývalý vojenský prokurátor „nemá potřebu“ se k věci „s odstupem doby jakkoli vyjadřovat“?

Odpověď:

Novinář jistě nemůže začít bývalého vojenského prokurátora „mučit“, aby z něj nějaké vyjádření „vypáčil“. Nicméně čtenář si může udělat svůj vlastní úsudek. (Podobně jako soudci si mohou věc vyhodnotit, i když obžalovaný odmítne vypovídat.)

Otázka:

Vojenští prokurátoři stíhali odpírače vojenské služby opakovaně, a to i po roce 1989. V opakovaném odepření spatřovali vojenští prokurátoři větší „společenskou nebezpečnost“. Proč to Ústavní soud ČR označil za nesprávné?

Odpověď:

Ústavní soud to shrnul takto: „Ostatně absurdnost … vyplývá i z faktu, že… by obviněný mohl být nepřetržitě uznáván vinným a … trestán … a ve vězení by strávil delší dobu než ten, kdo se dopustí vraždy.“ (Nález ze dne 20. 3. 1997 sp. zn. I. ÚS 184/96 ve věci Josefa Choděry)

Otázka:

V článku se tvrdí, že někteří soudci z „horních pater justice“ se s úplnou rehabilitací odpíračů vojenské služby „těžce vyrovnávali“. Lze toto tvrzení nějak doložit?

Odpověď:

Ano, lze to doložit například nálezy Ústavního soudu ČR ze dne

·       7. 10. 1998 sp. zn. II. ÚS 285/97 ve věci Ladislava Koreně;

·       12. 3. 2001 sp. zn. II. ÚS 187/2000 ve věci Jana Marešky;

  • 11. 3. 2003 sp. zn. I. ÚS 671/01 ve věci Josefa Nagye;
  • 26. 3. 2003 sp. zn. Pl. ÚS 42/02 (č. 106/2003 Sb.) ve věci Vladimíra Waise;
  • 1. 4. 2003 sp. zn. II. ÚS 674/01 ve věci Jána Káry;

·       1. 12. 2005 sp. zn. II. ÚS 290/05 ve věci Adolfa Walici.

Otázka:

Jak se mohu s nálezy Ústavního soudu ČR seznámit?

Odpověď:

Všechny nálezy jsou dostupné na https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx; stačí zadat spisovou značku.

  • L. Müller
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 129 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *