Odpověď na otázku, jaký postoj zaujmout k vakcinaci

Napsal
Sdílet článek

Citace z dopisu věřící katoličky: „Žiji v neustálé nejistotě. Tuším, že v dohledné době bude schváleno povinné očkování. Pokud se podívám na Rakousko, počítá se s pokutami za neočkování buď 92 000, či až 182 000, nebo dokonce se 4 měsíci vězení. Lze očekávat, že podobné to bude i v ČR…

Nechtěla bych se ocitnout pod mostem, zvlášť když si představím, jaké je to žít na ulici. Proto se obávám, že budu takto podle nucena se očkovat, i přes svou vůli. Kdyby bylo jen vězení, neváhala bych. Nemohli byste mi poradit, jak se mám chovat, kdyby vše nastalo? Moc se trápím kvůli tomu, co se děje, i kvůli tomu, že nechci a jako křesťanka ani nemohu zradit Boha.

Poslední kapkou byl pro mě pastýřský list Eminence Dominika Duky, který nejenže souhlasně cituje z Graubnerova listu, ale ještě přidává další svá slova ponoukající k očkování.“

Vážená paní, chápeme Vás, a zvláště to, že byl pro Vás poslední kapkou pastýřský list kard. Duky, který se sjednotil s Graubnerovou výzvou. Co k tomu? Věříme a modlíme se, aby kard. Duka konal veřejné pokání. To znamená, aby odvolal svůj postoj a pověděl odvážně pravdu spojenou s postavením se proti celému tomuto sebevražednému systému.

Papež Marcelin byl na papežském stolci za vlády Diokleciána a Maximiána, ve dnech nejkrutějšího pronásledování křesťanů. Během třiceti dní v Římě různými způsoby umučili 17 000 křesťanů, mužů i žen. Zajali i papeže a přivedli ho k Diokleciánovi k výslechu. Zalekl se krutých muk, položil kadidlo na modlářský oltář a přinesl oběť v obětišti pohanské bohyně Vesty a Isidy. Císař mu za to vzdal čest, oblékl ho do drahého oděvu a nazval ho svým přítelem. Marcelin se vrátil do svého domu, kvílel a hořce plakal jako kdysi svatý apoštol Petr, když se odřekl Krista. Sám na sebe se hněval, že přestože mnoho jiných utvrdil ve víře a povzbudil k mučednickému hrdinství, sám padl strašným pádem. Nevýslovně se tím ve svém srdci trápil. V té době se ve městě Sinuessa v Kampánii sešel místní sněm duchovních. Účastnili se ho biskupové s presbytery, 180 osob. Marcelin se oblékl do žínice, posypal si hlavu popelem a s žalem v srdci vešel k otcům na sněm. Stanul před nimi jako odsouzenec, přede všemi jasně vyznal svůj hřích a proléval mnoho slz. Plakal a prosil je, aby nad ním vynesli soud. Oni mu řekli: „Sám svými ústy sebe suď. Z tvých úst vyšel hřích, z tvých úst ať vyjde i soud. Víme i o svatém Petrovi, že se ze strachu odřekl Krista, ale hořce plakal a Pán mu vrátil prvotní milost.“

Papež Marcelin na sebe vyřkl takový soud: „Vylučuji se z kněžského stavu jako nehodný. Po mé smrti ať mé tělo není pohřbeno, jak bývá zvykem, ale ať je předhozeno psům k sežrání. Kdo by se odvážil ho pochovat, ať je proklet.“

Po sněmu se Marcelin vrátil do Říma, vzal drahý oděv, který od Diokleciána přijal, a spěchal za ním. Hodil mu ho pod nohy, zhanil císaře a zlořečil jeho lživým bohům. Vyznával, že těžce zhřešil a plakal. Císař se rozhněval, vydal ho na muka a pak odsoudil k smrti. Papež Marcelin zemřel jako mučedník.

Vážená paní, jistě si uvědomujete, že jsme se dostali do situace bezprecedentního násilí, kde nějaká práva či nějaké morální principy už nefungují. Připomíná to časy pronásledování křesťanů. Roku 304 vydal císař Dioklecián edikt, kterým přikázal všem bez rozdílu obětovat pohanským bůžkům – démonům, a kdo odmítne, ať je mučen a pak zabit. Krev mučedníků však tekla už od časů císaře Nerona, až do vyhlášení náboženské svobody roku 313. Bylo to několik milionů mučedníků.

Nyní nastává doba v mnohém podobná času krvavého pronásledování. Každý křesťan si proto musí uvědomit závažnost situace a být připraven na smrt. Rozdíl od prvního pronásledování je ten, že dnes je vytýčeným cílem redukce lidstva, tedy genocida. Ať se člověk rozhodne jakkoliv, svůj fyzický život stejně nezachrání. Jde však o mnohem víc, jde o spásu či věčné zavržení duše.

Každý se proto musí ještě v období klidu zastavit a hledat pravdu. Musí si být vědom, že dnes v celé covidové aféře nejde o zdraví, nejde o skutečnou pandemii a o skutečnou vakcínu, ale jde o lživý systém, za kterým je satanismus. Jeho cílem není jen fyzická likvidace lidstva, ale masové stržení duší do záhuby, a to tím, že se člověk nechá vtáhnout do vakcinačního systému. Oklamaný si myslí, že tím udělá tečku za infekcí. To je ale velký podvod!

Každý se musí podívat pravdě do očí a udělat stabilní rozhodnutí na život a na smrt. Kdyby se chtěl rozhodovat, až bude pod tlakem, rozhodne se špatně. Bude zmanipulován a donucen, takže de facto už bude chtít být klamán, aby se vyhnul problémům. Ve skutečnosti se jim nevyhne a přijde mnohem větší utrpení. Přijdou další tzv. vakcíny, další syntetické viry, až k plné čipizaci, která z lidí činí bioroboty. Člověk zbavený své vůle je pak zbavený i možnosti pokání, a tím i spásy, a po smrti skončí v ohnivém jezeře. Proto je třeba vědět, že je třeba odmítnout vakcinaci, udělat správné rozhodnutí hned na začátku. Ten, který už vakcínu přijal, musí konat radikální pokání, protože jinak se z autogenocidního systému nedostane. Další vakcínu kajícník už nesmí přijímat.

Člověk, když si ujasní podstatu, že nejde o zdraví, ale že je zde lživý systém, musí udělat bilanci k utvrzení správného rozhodnutí. Musí reálně zhodnotit, co ho bude stát, když se nechá očkovat, a co ho bude stát, když se nenechá očkovat.

Když se nechá očkovat:

1) může po experimentální mRNA vakcíně zemřít hned, nebo jak uvádějí prognózy odborníků do tří let,

2) očkování mRNA vakcínou ze zavražděných nenarozených dětí znamená satanský antikřest, jde tedy o podřízení se jeho vládě;

3) mRNA vakcína narušuje genom, to znamená, že vyvolává nepředvídatelné reakce organismu, například nevyléčitelné autoimunitní onemocnění, cévní nemoci, zápaly srdce, ledvin, ochrnutí, rakovinu, nemoci centrálního nervového systému, psychické poruchy, demence, depresivní stavy… člověk se stává mučedníkem satanského systému;

4) mRNA vakcína už obsahuje nanočástice a systém stále zvyšuje stupeň zotročení; má za cíl udělat z lidí bioroboty končící v ohnivém jezeře. Kdo do systému vstupuje, páchá pozvolnou fyzickou i duchovní sebevraždu;

5) každý očkovaný podpoří likvidační systém a nese za něj spoluzodpovědnost.

Jaká je bilance, když člověk vakcínu odmítne?

1) Bude pronásledován, ale nebude otrokem satanského systému, který končí časnou i věčnou smrtí; vnitřně musí být připraven na pronásledování i fyzickou smrt.

2) Nevakcinovaný má mnohem větší naději přežít než ti, kteří se dostali do vakcinačního systému, a co víc, zachrání svou duši a má ještě i naději prodloužit si život. Kdo se poddá lživému systému, naději už nemá.

3) Bůh je na straně toho, kdo se systému lži nepodřídí a vakcínu odmítne. Když se člověk bude na Boha obracet, Bůh ho bude chránit před zradou i jinak a dávat mu sílu tak, jak ji dával milionům mučedníků v dávné i blízké minulosti.

4) Neočkovaný svým příkladem posílí i druhé, a navíc bude mít zkušenost, že když se v neřešitelných situacích obrací k Bohu, On dává řešení. Když člověk obstojí v těžké životní zkoušce, a třeba ji završí i mučednickou smrtí, získá korunu věčné slávy v nebi.

Ptáte se: Co máte dělat? Každopádně si v klidu promyslete obě varianty. Každý křesťan musí počítat tak, jako i my počítáme, s pronásledováním a s mučednickou korunou. Jinými slovy – dnes jsou už jen dvě možnosti: buď člověk bude mučedníkem pro Krista, nebo mučedníkem pro satana.

Navíc dobře víte, že zemřít přirozenou smrtí musí každý člověk, ale zemřít jako mučedník pro Krista je mimořádná čest. Dle církevního učení je mučedník už uchráněn očistcových muk a jde přímo do Boží slávy. Když se člověk nerozhodne pro důstojnost mučednictví za Krista, bude systémem stržen k mučednictví pro satana a dostane za odměnu utrpení už tady v pozemském životě a věčné utrpení po smrti.

Co se týká pohoršení daného věřícím kard. Dukou, pak kéž je mu příkladem pokání horlivost svatého papeže Marcelina.

Doporučujeme vám k přečtení novou knihu „Mučedníci a jiní svatí“ (viz https://vkpatriarhat.org/cz/?p=47197). Rozhodně bude pro Vás velkým povzbuzením a dá Vám světlo i naději.

  • Eliáš
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 276 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *