Ohrožení dětí je daleko větší než si uvědomujeme a hrne se ze všech stran

Napsal
Sdílet článek

Děti jsou v této době nesmírně ohroženy. Nejen že je snaha jim zničit mozkovou činnost do budoucna a udělat z nich předčasné dementy pomocí roušek, které zabraňují přístupu kyslíku, tolik potřebného pro jejich vyvíjející se mozky. Dále je snaha zničit jejich společenské schopnosti pomocí karantény. Pro nás je rok života pouze další rok; pro malé dítě je to možná čtvrtina jeho dosavadního života a to je dlouhá doba. A ještě to dítě všichni chtějí mít. Dnes jsou děti kradeny, unášeny, odlákávány pryč od rodiny, zneužívány a terorizovány.

Terorizování dětí začíná pomalu, už ve škole, a to tím, že se jim nenápadně bere budoucnost. Jsou učeny míň a míň a učební látka zdaleka nedosahuje úrovně jejich schopností. Do nekonečna jsou omílány základní a nepotřebné věci a praktické vědomosti jsou opomíjeny. Individualismus je potírán a kolektivní průměrnost obdivována.

Kdysi jsem četla v českém časopise, že nač učit děti takové zbytečnosti jako je matematika a čeština. Jsou daleko zajímavější náměty, které navíc nenechávají nikoho pozadu, jako na příklad počítat kolik aut projede vesnicí … Jestli takové školy opravdu u nás budou chtít zavést, pak radši ať nezavádějí žádné. I nevzdělaný člověk má víc rozumu, než absolvent takových škol.

V Americe na to jdou jinak. Pod názvem „žádné dítě nesmí zůstat pozadu,“ což byl prázdný slogan Bushe ml., je každá látka učena tak dlouho, až ji i ten nejvíc zabedněný žák jaksi pochopí. Během tohoto procesu ti chytřejší ztratí zájem, přestanou sledovat vyučování, takže se nenaučí nic. V současné době se vytasili s naprosto nesmyslným školským programem, který nazývají „Společné jádro,“ (Common Core), který je naprosto nepochopitelný. Jako ukázku, uvádím „novou matematiku“ na obrázku, kde je provedeno jednoduché odečítání, 32 – 12. Správná odpověď (answer) je 20. Jak tento systém počtů funguje, nevím.

Jak říká francouzský filosof a sociolog Jacques Ellul, „(ve škole) člověk nemá možnost používat svůj vlastní kritický úsudek v žádném směru, což vede k odumření této schopnosti a pak podléhá plně propagandě.“

John Taylor Gatto byl celé dlouhé roky učitelem v New Yorku. Učil jak děti boháčů, tak i černé děti v Harlemu, což je tak zvané ghetto. V r. 1991 byl jmenován nejlepším učitelem státu New York. Přesto nebyl se svým povoláním spokojen. Říkal, že nepředává dětem skutečné znalosti, ale učí je něco, co nebudou nikdy potřebovat.

Stěžoval si, že přílišná různorodost předmětů není prospěšná, ani potřebná a vytváří chaos. Co má na příklad astronomie společného s počítačovými programy, sborovým zpěvem, historií, hodinami tance a matematikou? Proč musí být děti nuceny, vždy zůstat na svých místech, což je jako kdyby byly zamknuty všecky do jedné místnosti. Jsou učeny naprostému nezájmu a to tím způsobem, že během učební hodiny se po nich chce, aby byly nadšené učební látkou, ptaly se otázky, projevovaly zájem a když zazvoní zvonek, je to jakoby někdo vypnul vypínač, zájem je pryč zároveň s učitelem a zůstaly jen nezodpovězené otázky.

Dále jsou děti učeny emocionální závislosti na dobrých známkách, včetně hvězdiček v deníčku za dobré chování, anebo poznámek rodičům. Jsou učeny intelektuální závislosti, když studenti, kteří už třeba látku znají, musí čekat na staršího a zkušenějšího učitele, aby jim řekl, co mají dělat a aby jim vysvětlil jakým způsobem postupovat. Tím pádem ztrácí samostatnost, musí vždycky spoléhat na to, že jim někdo zadá úkoly. Domácí úkoly jsou prodloužené drápy školy, které zasahují až do soukromí žáka.

Neustálými testy je podemílána sebedůvěra studentů, protože jejich ohodnocení vždycky závisí na někom jiném, kdo je neustále posuzuje a klasifikuje. K tomu ještě přispívá ohodnocení kolektivem, jak ostatní děti přijmou každého jedince, jestli se snesou či ne a podobně. Na to, aby se správně naučily spolu vycházet není čas, protože přestávky mezi předměty jsou příliš krátké a ve vyučování mluvit nesmějí. Další věc, kterou jsou děti učeny, že jim nic neprojde. Není kde se ukrýt, není kde zmizet, aby nebyly neustále pod drobnohledem.

To jsou dnešní školy. Co z nich vyjde ven? Budou to samostatní a rozhodní jedinci, anebo budou poslední školní den vypuštěni do ulic ustrašení a nerozhodní bázlivci? Problém je, že čím víc škol, tím víc nerozhodnosti, konformismu, podléhání propagandě, spoléhání na odsouhlasení někoho tam nahoře, kdo je v pozici autority. Tím pádem mnoho z těch, kteří se ohánějí různými tituly nemají k nim potřebnou volnost mysli a spoléhají na vzorečky a návody ze školních učebnic, na normy, které myslí za ně, na příkazy šéfů, nebo na požadavky zákazníků.

V současné době, kdy děti ani do škol kvůli karanténě nechodí a učí se doma, přes počítač, jsou ještě víc ohroženy, protože jejich společenské schopnosti pomalu odumírají. Emocionální vývoj zaostává a kvůli omezenému styku s ostatními jejich schopnosti, jako na příklad číst výraz obličeje, anebo tělesné pohyby druhých, zanikají. Z mnohých se pak stávají malí poustevníci, jiní propadají depresi a další vzteku. Je toto život pro děti?

Učení se přes počítač má ještě další nevýhody. Ne všecko na internetu je vhodné pro děti a tím, že smějí používat tuto zbraň, která byla původně vymyšlena proti nám, což je počítač, se mohou „vzdělávat“ tam, kde je to nežádoucí.

Pornografie pro děti

UNICEF, což je odvětví OSN, zabývající se dětmi došla po nějakých nesmyslných testech k závěru, že pornografie je pro děti prospěšná, protože některé byly docela spokojeny, když jim byly ukazovány pornografické scény. Není prý žádný důkaz, že by dětem pornografie jakkoliv ublížila a tím, že je nenecháme takové náměty prozkoumávat, omezujeme jejich lidská práva!

Když si uvědomíme, že pornografie na internetu je plná hrůzostrašných pohlavních zvrhlostí, včetně znásilnění, týrání, mučení a ponižování žen – je to žádoucí, aby něco takového znaly děti již v raném věku? Je to, co má vést dále jejich život? Mají opravdu zapotřebí poznat veškeré bahno světa ve věku, kdy ještě nejsou schopny si udělat správný úsudek? Pornografie vede k předčasným pohlavním zkušenostem, což je vždy následováno impotencí. Z toho je ovšem vidět, na čí straně doopravdy jak UNICEF, tak OSN stojí.

Dětská krev

Děti jsou dále ohroženy perverty, kteří udělají cokoliv, aby získali jejich krev. Známý herec Mel Gibson obviňuje Hollywood z vražed nevinných dětí za účelem získání jejich krve. Říká, že: „krev malých dětí je tak populární v Hollywoodu, že se prakticky stala novou měnou. Lidé v Hollywoodu mají své vlastní společenské a morální zásady, své vlastní náboženské a spirituální učení. Jejich svaté texty jsou hrozné – tito lidé jsou nemocní a nemůžou být víc v rozporu se základy, na kterých Amerika stojí. Nevím jak to jinak říct, ale Hollywood je institutionalizovaná pedofilie.“ Tolik Mel Gibson.

V r. 2006 byl Gibson za jeho názory, které neváhal veřejně sdílet, vyhoštěn z Hollywoodu a pak pracoval na svých nápadech sám. Celkem strávil v Hollywoodu asi 30 let, takže vnitřní situaci dobře zná. Říká, že Hollywoodem projde ročně obrovské množství dětí. Ti lidé, kteří tam vládnou je zneužívají a sbírají jejich krev, jí jejich maso, protože věří, že jim to dodává životní sílu. A když dítě trpí strachem, nebo když trpí tělesně, když je nějakým způsobem mučeno o to větší sílu si myslí, že z něho dostávají.

Krev pohlavně zneužívaných nemluvňat je považována za nejcennější materiál a je vysoce ceněna. Tito šílenci prosperují na bolesti, trauma, stresu, nadužívání a utrpení druhých.

Ovšem to není pouze Hollywood, který se vyznačuje takovými a podobnými zvrácenostmi, pedofilií a kanibalismem. Celá Amerika se zdá být zachvácena tímto zlořádem. Je to vidět i na veřejných projevech, jako je vztyčování nových soch a dekorací, které jsou zjevným aktem vzdávání úcty jejich spirituálnímu vládci, což je Lucifer.

Podle britského autora Matthew Delooze, jsou tyto sochy a symboly tajně v noci zasvěcovány jejich „božstvu“ satanickými rituály a my jim pak vzdáváme nevědomky poctu tím, že je buď obdivujeme, anebo třeba před nimi skláníme hlavu, jakoby v úctě, či když v jejich blízkosti prožíváme silné emocionální zážitky, na příklad záchvaty davového vzteku při protestech.

Veřejná symbolika ukazuje rozsah satanského spiknutí

Všecky obelisky a pyramidy patří mezi tuto tajnou symboliku. A nemyslete si, že to je jen v Americe; Evropa je zasažena tím stejným a znalci dokonce tvrdí, že hlavní, celosvětové sídlo tohoto zlořádu je v Belgii a tím není myšlena Evropská unie. Ta je toho pouhá odnož. Však si uvědomte, co bylo postaveno v Brně na náměstí coby „orloj,“ který víc připomíná falický symbol než cokoliv jiného – obelisk! Tím stejným, ještě hnusnějším výtvorem byla nahrazena socha maršála Koněva.

Některé projevy oddanosti pekelným silám jsou více než výmluvné, jako je na příklad socha, umístěná před vládní budovou v americkém státě Arkansas, viz obrázek dole. Socha byla vztyčena za jásání a nadšených výkřiků zastánců „volného projevu.“ Jako další, v prosinci 2018 dostala odnož „Satanova chrámu“ (Temple of Satan) v Chicagu povolení postavit sochu Satana mezi křesťanský vánoční stromek a židovskou menóru před vládní budovou státu Illinois.

Také Big Tech propadl satanismu. Apple dnes censuruje všecky informace, které by byly vůči satanismu kritické. Bidenova vláda má dokonce v úmyslu soudit stát Texas, který právě uzákonil proti-potratové nařízení. Potrat lidského zárodku je ve skutečnosti krvavá oběť Molechovi, starému démonovi Kannanitů, kterému se ve starověku přinášela nemluvňátka na usmíření a jako prosba o dobrou úrodu, což bylo následováno veřejnými orgiemi, na výrobu dalších nemluvňat.

Všecka společenská media, Apple, Google, Twitter, YouTube, Pinterest, včetně hlavních mediálních zdrojů a nevyjímaje Amazon a podobné, jsou vedena skrytými satanisty. Mezi ně samozřejmě patří i naši tajní manipulátoři.

V Australii se přihodila zajímavá věc: jejich vysílání zpráv televizní stanicí ABC bylo krátce přerušeno a na obrazovkách se objevil satanský rituál. Viz krátké video ZDE. Nikdo se k této události nevyjádřil a hlasatelka pak pokračovala ve čtení zpráv, jakoby se nic nestalo. Někteří si myslí, že to bylo záměrně způsobeno členy „Noosa Satanova Templu,“ kteří v současné době protestují proti místnímu Oddělení školství kvůli náboženské výuce ve školách.

Objednávka od Amazonu došla na špatnou adresu

Jistá osoba si objednala zboží od Amazonu a spolu s ním obdržela také skupinu PDF dokumentů, které se ukázaly být seznam unesených dětí. Podle těchto informací, firma jménem CYM krade po celém světě děti, které pak drží na neznámém místě za účelem sbírání jejich adrenochromu z krve. Seznamy jsou stovky stránek dlouhé – jestli je to pravda, zbývá vědět. Video je ZDE.

V Americe se údajně ztratí ročně asi 2 miliony dětí. I pro nezúčastněného člověka je možno tento trend sledovat na příklad na kartonech s mlékem, které na sobě mají fotografie ztracených dětí. Každý týden při nákupu to byly jiné fotografie! Také chodily poštou malé lístky s obrázky ztracených dětí – to všecko byly případy, kdy rodiče byli schopni a ochotni za tuto reklamu zaplatit. Bylo určitě mnoho těch, kteří toto učinit nemohli.

Při zemětřesení na ostrově Jamaika asi před 2 lety, se Clintonová vyznamenala, když s pomocí neziskovky, jejímž veřejným záměrem je ochrana dětí před zneužíváním, vyvezla z ostrova celé zástupy dětí, které posbírali po ulicích. Ne všichni z nich byli sirotci. Od té doby je Clintonová na Jamaice nežádoucí osobou. Kam tyto děti šly – kdoví. Prostě zmizely.

Stejně tak současní přivandrovalci, kteří proudí do Spojených Států z Mexika, ti s sebou mají i děti a mnohé děti přicházejí i samotné, bez doprovodu rodičů. Tyto děti jsou umístěny zvlášť a hromadně někam odváženy, neznámo kam. Je jisté, že pak už o nich nikdo neslyší.

Ubližování dětem pokračuje – očkování proti Covidu je již na cestě

BioNTech (Pfizer) připravuje produkci očkování proti Covidu pro malé děti od 5 do 12 let. Toto je největší zločin, jaký může být. Děti očkování absolutně nepotřebují, protože jednak nejsou na onemocnění náchylné a dále – 99,97% z nich se snadno vyléčí i bez jakýchkoliv léků. S přihlédnutím ke složení těchto zavádějícím způsobem pojmenovaných „očkování“ je možno směle prohlásit, že je to plánovaná vražda malých dětí.

Podle německého časopisu Der Spiegel má být toto „očkování“ na trhu někdy v říjnu. Ozlem Tureci, turecký zakladatel BioNTech dosvědčil, že je již připravována hromadná výroba.

To všecko je součástí jednoho velkého plánu

Plán našich manipulátorů je jednoduchý: chtějí dostat celý svět pod vojenskou diktaturu, kdy budou ozbrojení vojáci chodit dům od domu a očkovat lidi smrtícími jedy, brát jim zbraně a mnohé přímo popravovat. Začátek je v Americe, kde právě probíhá generální zkouška, anebo přímo premiéra tohoto divadla. Podstatou je vytvořit v populaci dokonalý chaos, kdy pouze někteří vybraní budou vědět o co jde a jak se mají zařídit. Ale ani ti neuniknou katově sekyře, nebo Gatesovu očkování, protože ti, kteří to všecko ze skrytu organizují, si nikdy neponechávají svědky, kteří by je mohli z jejich zločinů usvědčit.

Nadneseně tomuto plánu říkají Nové světové zřízení (New World Order, NWO), nebo také Great Reset a jeho hlavní částí je nanucení smrtelného očkování na lidstvo za účelem zotročení a vyhubení. Současně je popírána skutečnosti, že přirozená imunita, kterou dnes už skoro všichni máme, je ta nejlepší zbraň proti jakékoliv chřipce a jiné nemoci. Další bod plánu je navodit v zemi anarchii, včetně vykrádání, vražed, přepadání a znásilňování. Některá města se stanou nebezpečná, protože tam nebude potrava, ani pitná voda, elektřina či zdroje ohřevu.

V Americe to má být Biden, který v krajní situaci vyšle volání o pomoc na OSN a to mu rádo vyhoví, protože už je na to připraveno. Vyšle do země armádu Číňanů, kteří již jsou k tomu účelu shromážděni na severní hranici v Kanadě a na jižní hranici v Mexiku a na ostrovech. A pak Čína převezme Ameriku.

Je možno něčemu tak strašnému zabránit?

Samozřejmě, ta možnost tady vždycky je. K tomu jsou potřeba především informace – vědět o co doopravdy jde a ne co nám televize nalhává. Televize bude až do posledního momentu blábolit o tom, jak je všecko krásné a v pořádku, protože to poslední co budou chtít způsobit je uvědomit lidi o katastrofě, která se blíží. Možná promítnou i pár starých filmů a starých televizních pořadů na uchlácholení těch netrpělivých a za účelem navodění politické nirvány.

Je naprosto nutné vědět, odkud tento útok přichází, je nutno vědět kdo ho tajně podporuje. Tyto lidi, pokud jsou v jakékoliv vedoucí pozici, je nutno odstranit, odvolit, či odhalit, cokoliv z toho je použitelné. Jako na příklad, zvolte si Piráty na hlavní místa a máte katastrofu zaručenou. Už to jméno to přece inzeruje.

Pátrejte, čtěte, sledujte, sbírejte informace. Těch řešení je mnoho, stačí jen se o ně začít zajímat.

  • JANE K.
5/5 - (2 votes)
(Visited 209 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *